інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Торгівля опціонами на індексний ф’ючерс

П. Кисіль

У квітні минулого року на вітчизняному ринку цінних паперів з’явився новий фінансовий інструмент – опціон на індексний ф’ючерс. Торгівлю цим інструментом започаткувала і здійснює Українська біржа. Обсяг торгів опціонами за період їх існування досяг 570 млн грн., що становить 3% від загального обсягу операцій з індексними ф’ючерсами на біржовому майданчику.

Опціон, як відомо, є договором, який надає одній із його сторін право здійснювати купівлю чи продаж вказаного у цьому договорі базового активу протягом визначеного проміжку часу за фіксованою ціною. Відповідно розрізняються опціони «пут» (надають право продажу) та опціони «колл» (надають право купівлі). У свою чергу індексний ф’ючерс являє собою стандартизований контракт, який укладається на певний строк і містить зобов’язання двох сторін здійснити на визначену дату в майбутньому взаєморозрахунки на підставі різниці фактичного значення біржового індексу та значення індексу, закріпленого у ф’ючерсній ціні в день укладення контракту.
У випадку торгівлі ф’ючерсами на індексі виграє та сторона угоди, котра найбільш правильно передбачила динаміку цін на акції, що входять до індексного кошика, а отже, і зміну показників біржевого індекса. Передбачити динаміку ринку, особливо волатильного, яким є український фондовий ринок, надзвичайно непросто. Саме тут у нагоді стають опціони, які надають право вибору: виконувати чи не виконувати ф’ючерсний контракт, а отже мінімізувати ризики біржової торгівлі.
Якщо на фондовому ринку відбувається різке коливання цін, то вони звичайно спрямовані в один бік – вартість переважної більшості цінних паперів або стрімко зростає або стрімко падає. Відповідно у той самий бік рухається і біржовий індекс. Застрахуватися від його непередбаченої динаміки дозволяють операції з опціонами на індексний ф’ючерс.
Можливі чотири види операцій з опціонами. Це купівля і продаж опціону «пут» та купівля і продаж опціону «колл». Важливою складовою опціону є ціна його виконання. Остання являє собою ціну, за якою покупець опціону може придбати (опціон «колл») або продати (опціон «пут») індексний ф’ючерс, а продавець опціону зобов’язаний його продати або купити за цією ціною. Ціна встановлюється у гривнях і відповідає значенню індексу в пунктах. Наприклад, призначенні індексу UX, що дорівнює 1 500 пунктам, котирування опціонів на індексні ф’ючерси (строкові контракти на даний індекс) можуть коливатися в діапазоні від 1 100 до 1 800 гривень
При купівлі опціону «колл» ризики інвестора обмежуються тільки премією, яка блокується на його біржовому рахунку в момент здійснення цієї операції. Якщо значення індексу будуть нижчими ціни виконання опціону, то власник такого опціону втрачає премію. Якщо значення індексу буде вищим, ніж ціна виконання опціону, то інвестор отримує дохід, розмір якого залежатиме від того, наскільки індекс перевищив ціну виконання опціону. При цьому чим більшим буде це перевищення тим вагомішим є заробіток власника опціону (інвестора). Купівля опціону «колл» зазвичай здійснюють тоді, коли є впевненість у зростанні цін на акції, що формують біржовий індекс. Звісно заробити на зростанні індексу можна придбавши ф’ючерсний контракт на цей індекс або акції із індексного кошика. Однак, якщо прогнози на зростання ринку не підтвердяться, інвестор може втратити усі кошти, що були вкладені у купівлю строкових контрактів чи цінних паперів. Уникнути таких втрат як раз і дозволяє купівля опціону «колл».
При продажу опціону «колл» заробіток інвестора обмежений премією, яку заплатив за цей опціон його покупець. Якщо індекс впаде нижче ціни виконання опціону, то максимум заробітку складе розмір премії. При цьому ризики інвестора не мають обмеження – інвестор втратить тим більше коштів, чим більше фактичне значення індексу перевищить ціну виконання опціону. Саме з огляду на це, операції з продажу опціонів здійснюють виключно професійні учасники фондового ринку. Для того щоб мінімізувати свої втрати вони застосовують досить складні математичні моделі найвідомішою з яких є «Модель ціноутворення опціонів Блека-Скоулза» (див. «Фінансовий ринок України», 13 за 2012 рік, стор.15-17).
При купівлі опціону «пут» все відбувається навпаки. Якщо значення індексу є вищим, ніж ціна виконання опціону, інвестор втрачає тільки премію. Якщо ж індекс падає, то заробіток власника опціону «пут» нічим не обмежений. Чим більшим буде падіння індексу, тим більшим буде дохід. Інвестори звичайно купують опціони «пут», коли очікують падіння фондового ринку. Саме опціони «пут» інвестори використовують для захисту свого портфеля цінних паперів від зниження біржових котирувань. Якщо ринкові ціни зростуть інвестор втратить тільки премію, що виступить в даному випадку платою за страхування цінових ризиків. Якщо ж котирування цінних паперів впадуть, інвестор покриє свої збитки від знецінення вартості свого портфеля доходом від опціону «пут» на індексний ф’ючерс.
При продажу опціону «пут» заробіток інвестора обмежений премією, яку сплачує покупець цього опціону. Розмір премії – це максимум, що може отримати продавець, якщо значення індексу перевищить ціну виконання опціону. Якщо ж індекс буде нижчим, ніж ціна виконання опціону, інвестор матиме збиток, розмір якого залежатиме від того, наскільки зменшилося значення біржового індексу. Слід зауважити, що при продажу опціонів як «пут», та і «колл», на біржових рахунках їх продавців блокується, зазвичай більша сума грошей. Інколи вона у десятки разів перевищує премію, яка має місце при купівлі опціону. Дана обставина зумовлена тим, що у продавців опціонів ризики втрати коштів є значно вищими, ніж у покупців опціонів. При цьому скільки коштів повинно бути заблоковано при здійсненні операцій купівлі та продажу, визначає фондова біржа.
Аналітики звертають увагу на досить незначні обсяги торгівлі опціонами на індексний ф’ючерс в Україні, питома частка яких у ф’ючерсній торгівлі на вітчизняному ринку у порівнянні з російським є втричі меншою. Пояснюється це як складністю даного інструменту, що потребує накопичення необхідного практичного досвіду, так і недостатністю законодавчої базу для здійснення таких операцій. Дехто покладає надії на нову редакцію Закону України «Про інститути спільного інвестування…», положення якого передбачають можливість купівлі похідних інструментів інвестиційними фондами та сподівання на кошти недержавних пенсійних фондів. Дійсно в Росії операції з фондовими деривативами мають право здійснювати ІСІ та НПФ, однак в Європейському Союзі для даних операторів ринку операції з похідними цінними паперами є забороненими.

© 2003-2012  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"