інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Огляд діяльності ІСІ у ІІІ кварталі поточного року*

Про розвиток українського ринку цінних паперів в 2012 році можна говорити тільки умовно, поставивши слово «розвиток» в лапки. Підстав для цього чимало. Так, індекс Української біржі, на якій торгуються акції так званих «блакитних фішок» (найбільш привабливі для інвесторів компанії), встановив в жовтні поточного року своєрідний рекорд, сягнувши найнижчої за останні три роки позначки. При цьому він втратив майже 42% своєї ваги. Обсяги торгів акціями за 10 місяців поточного року скоротилися втричі, кількість укладених угод зменшилася в 2 рази. Суттєве зниження цін відбувалося на акції тих компаній, що включені до індексного кошика Української біржі. Причин такого кризового стану на українському фондовому ринку можна нарахувати багато. Серед головних – відсутність попиту на вітчизняні корпоративні папери з боку як внутрішніх інвесторів, так і нерезидентів. Усі вони очікують девальвації національної валюти і чергових новацій податкових органів у сфері здійснення фондових операцій. Саме у такому контексті варто розглядати і діяльність ІСІ в ІІІ кварталі 2012 року.

Загальний огляд діяльності ІСІ
Компанії з управління активами та інвестиційні фонди перебувають зараз у скрутному становищі. За даними УАІБ, станом на 21.11.2012 року активи відкритих інститутах спільного інвестування складали усього 165 млн грн. Це у 2,5 рази менше, ніж володіли 8 відкритих ІСІ у вересні 2007 року. За останні 12 місяців середня дохідність відкритих ІСІ склала 14%. За такої прибутковості вкладати гроші в ІСІ немає сенсу, і тому інвестори масово виходять із фондів. Найбільший відтік коштів спостерігається із фондів акцій.
Усього на ринку спільного інвестування у ІІІ кварталі 2012 року діяло 344 КУА, а загальна кількість зареєстрованих ІСІ становила 1518.

У структурі диверсифікованих інвестиційних фондів, що здійснюють публічну емісію своїх цінних паперів, переважають так звані «інші фонди». Їх частка перевищувала 3/4 усієї кількості диверсифікованих ІСІ. Друге місце за кількістю посідали фонди змішаних інвестицій.

Вартість активів, чистих активів ІСІ, чистий притік/відтік відкритих ІСІ
У ІІІ кварталі ключовий тренд динаміки активів ринку ІСІ зберігся: одночасно зі зниженням вартості активів відкритих та інтервальних фондів на тлі турбулентності на фондових ринках тривало зростання сектору закритих ІСІ, у тому числі венчурних. Це відбулося, зокрема, і за рахунок збільшення кількості визнаних венчурних та інших закритих фондів, які подали відповідну інформацію до УАІБ (886 проти 875 та 154 проти 151 відповідно). Інтервальних ІСІ, що подали звіти, було на один більше, ніж у ІІ кварталі.
Станом на 30.09.2012 року сукупна загальна вартість активів ІСІ склала 142 222,97 млн грн., а квартальний приріст несуттєво скоротився порівняно з ІІ кварталом – до +5 277,58 млн грн. (+3,9%), у тому числі венчурних ІСІ – до +4 361,38 млн грн. (3,4%) до 131 436,82 млн грн.


Ринок ІСІ у ІІІ кварталі 2012 року
Чисті активи ІСІ у ІІІ кварталі, як і у попередньому, зросли більше ніж загальні активи, що було пов’язано з динамікою венчурних фондів, засвідчуючи продовження скорочення їхніх зобов’язань. Вартість чистих активів (ВЧА) венчурних ІСІ за квартал зросла на+5 476,25 млн грн., +4,9%, до 116 971,44 млн грн., а сукупні чисті активи усіх ІСІ станом на 30.06.2012 року досягли 126 703,75 млн грн. (+5 969,41 млн грн., +4,94%).
Відкриті та інтервальні ІСІ в цілому знову зазнали зниження вартості чистих активів, проте утричі меншими темпами. Так, ВЧА відкритих фондів зменшилася на 6,31 млн грн. (-3,4%) до 179,72 млн грн., тобто до мінімуму з 2-го кварталу 2009 року (158,31 млн грн., 33 фонди), на противагу збільшенню кількості діючих відкритих ІСІ із 29-ти до 40-ка. ВЧА інтервальних фондів скоротилася на 3,67 млн грн. (-2.18%) до 164,86 млн грн.
Сектор закритих ІСІ загалом наростив 503,15 млн грн. (5.66%) ВЧА, перекривши скорочення у 2-му кварталі (-102,50 млн грн., -1,1%), і станом на 30.09.2012 року мав 9 387,73 млн грн.
Перерозподіл ВЧА ринку ІСІ за секторами відкритих, інтервальних та закритих (крім венчурних) фондів у липні-вересні 2012 року продовжив тенденції попередніх кварталів: втратили у вазі сектори відкритих та інтервальних фондів – із 2,0% до 1,9% та із 1,8% до 1,7%. Закритим ІСІ належало 96,5% ринку (Рис. 4).

Через випереджувальний ріст сектору закритих ІСІ (крім венчурних), що відбувся після скорочення у 2-му кварталі, частка цього сектору зросла із 7,36% до 7,41%, а венчурного – скоротилася із 92,35% до 92,32% (Рис. 5).

Відтік капіталу із відкритих ІСІ упродовж ІІІ-го кварталу тривав. Незначне підвищення було зафіксовано тільки у серпні – разом із провалом фондових індексів. Традиційно, сукупний відтік із сектору значною мірою залежав від одного чи кількох фондів: у липні-вересні від 33% до 57% відтоку належало одному ІСІ, причому кожного місяця це був фонд із консервативною стратегією.
У той же час, протягом ІІІ-го кварталу від 2-х до 4-х відкритих ІСІ щомісяця показували додатковий притік капіталу від інвесторів, залучивши в цілому за квартал 1,47 млн грн. (після 1,07 млн грн. у ІІ кварталі).

Таким чином, сукупний чистий відтік з відкритих ІСІ за 3-й квартал склав 7,59 млн грн., тобто зменшився майже у 1,5 рази порівняно із ІІ кварталом, проте, як і тоді, два фонди сформували майже 50% сукупного відтоку із сектору. Він також скоротився більш ніж у 2 рази порівняно з ІІІ кварталом 2011 року, коли розпочався період щоквартальних та щомісячних втрат. Врешті, за 9 місяців 2012 року сукупний відтік із відкритих ІСІ досяг 44,21 млн грн., а за рік – скоротився до 81,22 млн грн., тобто майже на 10 млн грн. менше, ніж у ІІ кварталі.
Отже, вихід інвесторів спричинив втрати для відкритих ІСІ, що перевершили зниження ВЧА. Таким чином, динаміка фондового ринку у ІІІ кварталі загалом позитивно вплинула на сектор, дозволивши фондам дещо компенсувати відтік позитивною переоцінкою портфелів.

Інвестори ІСІ
У ІІІ кварталі 2012 року найбільшу частку в інститутах спільного інвестування продовжували утримувати юридичні особи-резиденти України, причому їх питома вага зросла, повернувшись до рівня І кварталу (із 80,7% до 81,4%). Це відбулося завдяки прискореному зростанню інвестицій цієї категорії порівняно із приростом сукупних чистих активів, насамперед – у закритих (у тому числі венчурних) ІСІ. Цьому сприяло і скорочення в усіх секторах ІСІ вкладень нерезидентів, частка яких в цілому звузилася із 16,0% до 15,3%. Таким чином, частка юридичних осіб-резидентів збільшилася загалом в ІСІ усіх типів та була найбільшою, крім відкритих фондів (Табл. 1).

Структура активів ІСІ
У ІІІ кварталі 2012 року структура зведених портфелів ІСІ за видами інструментів, у розрізі типів фондів, переважно, продовжувала тренди ІІ кварталу. Водночас, частка цінних паперів знову скоротилася лише у секторі відкритих ІСІ, причому більш різко, ніж у ІІ кварталі (-3,3 п.п. після – 1,9 п.п.), і склала 58,8%. У всіх інших секторах ІСІ, крім венчурних, вона зросла – до 61,2% у закритих та 76,2% в інтервальних.
У грошовому вимірі вкладення у фондові інструменти зменшилися тільки у відкритих фондах – на 13,39 млн грн. (після – 13,82 млн грн. за ІІ квартал). В цілому ж в усіх секторах ІСІ, крім венчурних, сума цінних паперів у портфелях зросла на 617,09 млн грн., що значно перекрило зменшення у ІІ кварталі (-207,21 млн грн.). Це відбулося за рахунок закритих ІСІ, вкладення у цінні папери яких стали більше на 623,54 млн. грн.
У відкритих та закритих фондах, крім венчурних, зменшилися вкладення у державні та муніципальні цінні папери (разом – 51,49 млн грн.), а в інтервальних ІСІ – зросли (+3,9 млн грн.).
Вартість інвестицій в акції у ІІІ кварталі скоротилася тільки у відкритих фондах (-3,22 млн грн., після -15,61 млн грн. у ІІ кварталі), однак це виповідало темпам скорочення ВЧА сектору в цілому, тому на частку в його агрегованих активах це майже не вплинуло. В усіх ІСІ, крім венчурних, сукупні вкладення в акції зросли на 426,92 млн грн. (у тому числі у закритих фондах – на 421,72 млн грн.), на противагу зменшенню на 310,08 млн грн. (283,89 млн грн.) за попередні три місяці.
При цьому сума грошових коштів у відкритих ІСІ несуттєво зросла (+0,60 млн грн.), на тлі сукупного чистого відтоку 7,59 млн грн. та чистого притоку до деяких із цих фондів 1,47 млн грн.
В інтервальних ІСІ готівка та кошти на рахунках у банках продовжували скорочуватися (-7,83 після -8,19 млн грн.), а у закритих, крім венчурних, на відміну від попереднього кварталу, – зросла (+118,06 проти-126,32 млн грн.).
Корпоративні облігації скоротилися в активах відкритих та інтервальних ІСІ – відповідно на 3,47 та 4,23 млн грн., що практично нівелювало зміни за ІІ-й квартал. У той же час, у закритих фондах вкладення у ці папери зросли (+178,66 після +7,44 млн грн. у ІІ кварталі).
Серед інших помітних змін у структурі портфелів ІСІ – подальше збільшення суми «інших активів» у закритих ІСІ, крім венчурних, – на 191,52 млн грн. (після +159,65 млн грн. за попередні три місяці), а також скорочення їх на 2,05 млн грн. в інтервальних фондах (після +4,03 млн. грн.).
Ключові зміни структури агрегованих портфелів ІСІ за типами фондів у ІІІ кварталі:
Відкриті фонди:
Зростання ваги інвестицій у:
- грошові кошти та банківські депозити – із 26,3% до 28,4%;
- «інші активи» – із 10,6% до 11,7%;
- банківські метали – із 1,0% до 1,2%.
Зменшення:
- облігації внутрішньої державної позики – із 17,6% до 15,6%;
- облігації підприємств – із 11,4% до 10,2%;
- облігації місцевих позик – із 6,4% до 6,2%.
Інтервальні фонди:
Зростання:
- акції – із 53,8% до 59,3%;
- облігації внутрішньої державної позики – із 2,6% до 4,9%.
Зменшення:
- грошові кошти та банківські депозити – із 19,7% до 15,3%;
- облігації підприємств – із 13,3% до 11,0%;
- «інші активи» – із 9,0% до 7,9%.
Закриті (крім венчурних) фонди:
Зростання:
- облігації підприємств – із 7,3% до 8,3%;
- грошові кошти та банківські депозити – із 6,1% до 6,7%;
- акції – із 44,7% до 44,8%.
Зменшення:
- «інші активи» – із 32,7% до 31,6%;
- облігації внутрішньої державної позики – із 2,5% до 1,8%.
У зведеному портфелі венчурних ІСІ у липні-вересні також, переважно, підтвердилися тенденції попередніх трьох місяців, хоча частка цінних паперів скоротилася – із 32,8% до 32,3% (Рис. 7).

У той час як фондові інструменти втратили у вазі в агрегованому портфелі венчурних фондів, їхня сумарна вартість зросла на 575,85 млн грн. (після +4 124,04 млн грн. у ІІ кварталі). Така різноспрямованість була спричинена значно більшим нарощенням вкладень фондів в «інші» активи (+3 065,13 млн грн.), що збільшилося порівняно з ІІ кварталом (+2 568,02 млн грн.).
Серед типів цінних паперів збільшилися інвестиції в акції (+658,88 млн грн.) та, традиційно, векселі (+682,81 млн грн.)., хоча в обох випадках приріст був значно меншим, ніж за попередні три місяці (+1 138,19 млн грн. та +3 007,44 млн грн. відповідно).
Найбільшою за сукупною вартістю групою цінних паперів у зведеному портфелі усіх ІСІ на 30.09.2012 року, як і раніше, були векселі, загальна вартість вкладень ІСІ у які підвищилася за квартал на 754,52 млн грн. до 19 119,28 млн грн., а їхня частка – із 38,9% до 39,5%.
Активи в акціях продовжували зростати – у липні-вересні вони збільшилися загалом на 1 085,80 млн грн. до 18 523,60 млн грн., або до 38,3% агрегованого портфелю ІСІ (у ІІ кварталі – майже 37%). Цьому сприяли, головним чином, закриті ІСІ, у тому числі венчурні.
Решта типів цінних паперів втратили у вартості та вазі. Зокрема, за рахунок венчурних ІСІ значно прискорилося скорочення пакета корпоративних облігацій, що склав 10 113,68 млн гри. – на 371,00 млн грн. (після – 64,92 млн грн. у ІІ кварталі). Таким чином, частка цих інструментів у загальній вартості інвестиційного портфелю ІСІ впала із 22,2% до 20,9%.
На відміну від попереднього кварталу, скоротилися сукупні вкладення в ОВДП (-14,66 млн грн. після +131,94 млн грн.) до 297,58 млн грн., і врешті їхня частка у зведеному портфелі цінних паперів зменшилася із 0,7% до 0,6%. Як і у квітні-червні, основну роль у цьому зіграли закриті ІСІ. Крім венчурних, адже останні, навпаки, наростили Інвестиції у державні папери.
Замикають ТОП-5 заставні, що використовуються венчурними фондами, однак у ІІІ-му кварталі вони стали менш популярним інструментом (-155,91 млн грн.). Сукупні вкладення у них на 30.09.2012 року коштували 226,08 млн грн., або майже 0,5% зведеного портфелю цінних паперів усіх ІСІ.
Збільшення вартості пакета акцій у консолідованому портфелі відкритих, інтервальних те закритих фондів (крім венчурних) на 426,92 млн грн. у ІІІ кварталі підтвердило пріоритетність цього виду інструментів у невенчурних ІСІ, однак вага інвестицій розміром 4 823,51 млн грн. знову скоротилася – із 73,3% до 72,9% (Табл. 2).

Це було пов'язано з більш динамічним зростанням вкладень в інші цінні папери, особливо – корпоративні облігації – на 170,96 млн грн. до 907,31 млн грн. (із 12,3% до 13,7%), що відбулося завдяки закритим ІСІ. Скорочення відкритими та закритими фондами інвестицій у державні боргові папери призвело до зменшення вартості їх пакета у невенчурних ІСІ на 49,32 млн грн. до 228,13 млн грн., а частки – з 4,6% до 3,5%.

Дохідність ІСІ
Результати інститутів спільного інвестування з точки зору доходності вкладень у них у ІІІ кварталі 2012 року були поміркованими на тлі волатильності, що панувала у цей час на фондових майданчиках. Зменшити вплив коливань індексів найкраще вдалося відкритим ІСІ, які скоротили частку акцій до менше ніж 27%. За показником середньої доходності (+0,4%) вони навіть перевершили закриті фонди (+0,3%). У той же час найнижчу середню доходність показали інтервальні фонди (-2,0%), де вага акцій залишалася найбільшою серед секторів ІСІ та навіть зросла до понад 59% (Рис. 8).

Кількість фондів, що показали зростання вартості паперів; серед відкритих ІСІ у ІІІ кварталі збільшилася до 27-ми із 40-ка фондів (після 6-ти із 38-ми у ІІ кварталі), серед інтервальних – до 16-ти із 34-х (після 7 із 35-ти), серед закритих – до 60-ти із 140 (після 47 із 147-ми) із незмінною вартістю акцій одного корпоративного фонду. При цьому 4 відкритих та інтервальних ІСІ та 12 закритих показали дохідність вище гривневих депозитів (+5,3%) та вкладів у євро (+5,0%), які у попередньому кварталі принесли втрати (-4,6%).
Діапазон дохідності відкритих ІСІ продовжував звужуватися і рухатися вгору – від -13,0% до +8,1%, а в інтервальних та, особливо, закритих – розширився – відповідно, від -38,9% до +13,7% та від -75,1% до +98,5%. Дохідність у двозначних показниках забезпечили 10 закритих ІСІ (у ІІ кварталі – 6), 9 із них мали результат вище доходності банківських вкладів у золоті (+11,6%), які лідирували за цим показником після провалу у ІІ кварталі (-3,7%)
За 9 місяців 2012 року ІСІ мали середні втрати утричі менші за падіння індексів ПФТС та УБ: інтервальні фонди показали зниження вартості своїх цінних паперів на 10,3%, відкриті – на 8,5%, закриті – на 8,2%.
Таким чином, бічний тренд вітчизняних фондових індексів у ІІІ кварталі 2012 року, що супроводжувався стрибками волатильності на тлі невпевненого росту світових аналогів і завмирання фондового ринку України, справив помірковано позитивний вплив на динаміку інститутів спільного інвестування.
Основні тренди українського ринку ІСІ у ІІІ кварталі 2012 року збереглися: збільшення кількості та вартості активів ІСІ, переважно, за рахунок венчурних фондів: уповільнення відтоку капіталу з публічних, зокрема відкритих, ІСІ.
Кількість КУА у ІІІ кварталі відновилася до рівня І кварталу, а ріст чисельності як зареєстрованих, так і визнаних ІСІ тривав. Головним «двигуном» індустрії ІСІ з точки зору її розширення продовжували бути венчурні фонди, а також закриті недиверсифіковані ПІФ. Решта секторів практично не змінили свій кількісний склад, хоча на один ліквідований відкритий фонд припав один Інтервальний, що досяг нормативів.
Активи та ВЧА ІСІ у ІІІ кварталі зросли не лише завдяки венчурним, а й іншим закритим фондам. Загалом, на 30.09.2012 сукупна вартість активів усіх ІСІ досягла 142 222,97 млн грн. (+3,9%), чистих активів – 126 703,75 млн грн. (+4,9%), у яких частка венчурних фондів несуттєво скоротилася – до 92,3%.
Відтік капіталу з відкритих ІСІ загалом уповільнився із 10,6 до 7,6 млн грн. за квартал при зниженні сукупної ВЧА сектору на 6,2 млн грн. Визначальний вплив на показник руху коштів інвесторів, традиційно, мали 1-2 окремі фонди. При цьому чистий притік до кількох інших відкритих ІСІ зріс із 1,1 млн грн. у ІІ кварталі до 1,5 млн грн. у ІІІ кварталі.
Структура активів. У відкритих фондах за умов волатильного ринку та відтоку вкладень тривало зменшення активів в акціях. Водночас, зміною, порівняно з ІІ кварталом, було зростання інвестицій інтервальних та закритих (крім венчурних) ІСІ у ці папери, хоча для останніх це певною мірою пов'язано зі збільшенням чисельності самих фондів. 8 інтервальних та венчурних фондах зростали вкладення у державні облігації. У венчурних ІСІ особливо збільшилися вкладення у корпоративні права і позики, а також в акції та векселі, натомість скоротилися вперше зVI кварталу 2011 року активи у заставних цінних паперах.
Інвестори ІСІ у 3-му кварталі 2012 року були представлені, як і раніше, переважно юридичними особами-резидентами, яким належало вже 67,6% ВЧА фондів, крім венчурних та 81,4% – із ними включно. Головними вкладниками відкритих ІСІ, незважаючи на чистий відтік інвестицій, залишалися громадяни України, хоча їхня частка скоротилася до 46.9%. Натомість, практично не змінився обсяг вкладень вітчизняних підприємств у відкритих фондах, що збільшило їхню вагу до 38,2%. Вкладення фізичних осіб-резидентів зростали у закритих, зокрема венчурних, фондах (1,61%, 1 887,58 млн грн.). Частка нерезидентів в усіх секторах ІСІ скоротилася (разом до 15,3%), проте вкладення іноземних підприємств у закритих фондах, у тому числі венчурних, зросли.
Дохідність ІСІ у ІІІ кварталі в цілому підвищилася. У негативній зоні залишалася частина фондів, однак кількість ІСІ зі зростанням ВЧД у розрахунку на один сертифікат чи одну акцію фонду суттєво зросла – із 16% до 68% серед відкритих, із 20% до 47% інтервальних, із 32% до 34% закритих. За середньою доходністю, на відміну від ІІ кварталу, також лідирував сектор ІСІ відкритого типу (+0,4%), у якому фонди показали значно більш наближені результати, ніж серед закритих (+0,3%) та інтервальних (-2%) фондів. Середні втрати ІСІ з початку 2012 року (від -10% в інтервальних до -8% у відкритих та закритих) були помірно негативними в умовах падіння індексів за цей час на 30-34%.

* За матеріалами Української асоціації інвестиційного бізнесу.

© 2003-2013  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"