інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Огляд ринку цінних паперів*

Ситуацію, що мала місце на фондовому ринку України в минулому році і яка продовжується у поточному, можна охарактеризувати як стагнація. Про це свідчить падіння основних фондових індексів, скорочення обсягів біржової торгівлі цінними паперами та згортання емісійної діяльності.

Упродовж 2012 року Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) було зареєстровано 237 випусків акцій на загальну суму 46,88 млрд грн. Це майже на чверть менше емісії акцій, здійсненої у 2011 році. Переважна частина випущених акцій припадала на комерційні банки, що нарощували свої статутні капітали.
Значні за обсягом випуски акції, які суттєво вплинули на загальну структуру випусків акцій за період, були зареєстровані наступними банківськими установами: ПАТ «ТММ Банк», ПАТ «Авант-банк», ПАТ «Діві банк», ПАТ «Енергобанк» та ПАТ «АК «Імексбанк», ПАТ «Всеукраїнський акціонерний банк», ПАТ «Універсалбанк», ПАТ «Державний ощадний банк України», ПАТ АБ «Брокбізнесбанк», АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк», АКБ «Чорноморський банк розвитку та реконструкції», ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Меліор банк», ПАТ «УкрСиббанк», ПАТ «Банк професійного фінансування», ПАТ «ТММ-Банк», ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит».
Кількість випусків акцій банків, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу становив 45 випуски на суму 28,19 млрд грн. Комісією було зареєстровано 207 випусків облігацій підприємств на суму 48,73 млрд грн. (Табл. 1).

Порівняно з аналогічним періодом 2011 року обсяг зареєстрованих випусків облігацій підприємств зменшився на 12,82 млрд грн.
Також НКЦПФР зареєстровано 34 випуски опціонів на суму 7,42 млн грн., що порівняно з даними за аналогічний період 2011 року більше на 3,98 млн грн.
Протягом січня-грудня 2012 року НКЦПФР зареєстровано 12 випусків облігацій місцевих позик на загальну суму 6,09 млрд грн., що порівняно з даними за аналогічний період 2011 року більше на 5,51 млрд грн.
Емітентами виступили такі органи самоврядування: Київська міська Рада на суму 5 920,0 млн грн.; Запорізька міська рада – 50,0 млн грн.; Кременчуцька міська Рада Полтавської області – 25,0 млн грн.; Дніпропетровська міська рада – 10,0 млн грн.

Реєстрація випусків цінних паперів інститутів спільного інвестування
Протягом січня-грудня 2012 року обсяг зареєстрованих Комісією випусків інвестиційних сертифікатів КУА ПІФ становив 19,96 млрд грн., що порівняно з даними за аналогічний період 2011 року менше на 55,79 млрд грн. Обсяг зареєстрованих випусків акцій КІФ збільшився порівняно з 2011 роком на 5,31 млрд грн. та становив 14,08 млрд грн.
З початку реєстрації за станом на 31.12.2012 року кількість зареєстрованих корпоративних та пайових інвестиційних фондів становила 1 904 інститутів спільного інвестування, з них: 346 – корпоративних інвестиційних фондів, 1 558 – пайових інвестиційних фондів.

Діяльність організаторів торгівлі
За станом на 30.12.2012 року відповідно до існуючих вимог у біржові списки організаторів торгівлі було включено 2 964 цінних паперів. Кількість цінних паперів, які включено до біржових реєстрів організаторів торгівлі, становило 549. У біржовому реєстрі до котирувального списку за І рівнем лістингу було включено 161 цінний папір (з урахуванням перебування у біржовому реєстрі на декількох організаторах торгівлі – 274 цінних паперів), за ІІ рівнем лістингу – 388 цінних паперів (з урахуванням перебування у біржовому реєстрі на декількох організаторах торгівлі – 407 цінних паперів). За результатами торгів на організаторах торгівлі обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами протягом січня-грудня 2012 року складав 264,26 млрд. грн. (Табл. 2).

Протягом січня-листопада 2012 року порівняно з даними аналогічного періоду 2011 року обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами на організаторах торгівлі збільшився на 5,83% (або на 12,65 млрд грн.) (січень-листопад 2011 рік - 217,02 млрд грн.).
Найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі протягом періоду зафіксовано з:- державними облігаціями України - 179,13 млрд грн. (67,78% від загального обсягу виконаних біржових контрактів (договорів) на організаторах торгівлі у січні - грудні 2012 року); - акціями на 23,44 млрд грн. (або 8,87%) (Табл. 3).

Обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами на організаторах торгівлі на вторинному ринку становив 78,96% від загального обсягу біржових контрактів (договорів) протягом зазначеного періоду. Обсяг торгівлі цінними паперами на ринку РЕПО в загальному обсязі торгів на організаторах торгівлі склав 2,5%. Частка торгівлі з деривативами становила 9,44%.
У зв'язку із запровадженням з 1 січня 2013 року податку на операції з цінним паперами та деривативами, що здійснюються поза біржею, в поточному році суттєво зросла кількість угод, що укладаються на організаторах торгівлі. Так, наприклад, за даними НКЦПФР, протягом березня 2013 року обсяг виконаних біржових контрактів з цінним паперами на організаторах торгівлі на вторинному ринку становив 94,51% від загального обсягу біржових контрактів. Питома вага торгівлі на строковому ринку становила 8,57% від загального обсягу торгів на організованому ринку.
Станом на лютий 2013 року на фондовому ринку України працювало 1 072 професійних учасників (з урахуванням суміщення декількох видів діяльності), у тому числі – 367 торговців-зберігачів (115 банків), 16 зберігачів-реєстраторів, 10 фондових бірж та 2 депозитарії, що мали ліцензію на розрахунково-клірингову діяльність.

* За матеріалами НКЦПФР.
© 2003-2013  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"