інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Asset Based Lending як інструмент фінансування бізнесу

Л. Кліманова

Asset Based Lendіng (ABL) є одним із способів фінансування бізнесу, що дозволяє одержати більше коштів, ніж при використанні традиційних банківських кредитів. ABL відноситься до галузі, об'єднаної загальною назвою "Комерційне чи торгове фінансування" і включає в себе: ABL, інвойс-дискаунтинг, факторинг, форфейтинг; кредити для фінансування обігового капіталу, у тому числі овердрафт; імпортно-експортне фінансування й ін. Серед усіх перерахованих вище способів кредитування/фінансування ABL займає особливе місце завдяки філософії, закладеній в цей спосіб збільшення обігового капіталу.

Для того щоб зрозуміти цю філософію, необхідно докладно розглянути, що таке ABL, для кого він призначений, у яких випадках використовується, у яких країнах розповсюджений.

Що таке ABL?
ABL по своїй суті є формою фінансування, що представляє собою поновлювану кредитну лінію чи револьверний кредит. ABL забезпечується різними видами активів, у першу чергу такими, як дебіторська заборгованість і товарно-матеріальні запаси, потім – устаткуванням, нерухомістю, нематеріальними активами, вартістю бренда й ін. ABL, на відміну від стандартного кредитування, базується на вартості активів, що лежать в основі а не на фінансовому стані позичальника. Як правило, наданням ABL-фінансування займаються фінансові компанії, а не банки. Банкам, які зобов'язані дотримуватися твердих нормативів, що регулюють діяльність будь-якого банку в будь-якій країні, досить складно надавати подібне фінансування. ABL є реальною альтернативою банківському кредитуванню, тому що дозволяє надавати фінансування позичальникам, ризики яких перевищують прийнятний для банків рівень.
Оскільки основна форма надання ABL – револьверний кредит, необхідно більш докладно зупинитися на цьому понятті. Револьверний кредит (revolvіng credіt facіlіty) – це кредит, що може час від часу погашатися, і позичальник має право знову його одержати без додаткових тривалих погоджень до раніше обговореного в кредитній угоді розміру. Таке револьверне фінансування, як правило, забезпечується дебіторською заборгованістю і товарно-матеріальними запасами. Револьверне фінансування в першу чергу призначено для оптимізації величини і доступності обігового капіталу підприємства.

Рис. 1. Обсяг ABL-фінансуванняЯк це працює? Позичальник передає кредитору право у випадку неплатежу вступити у володіння власністю, запропонованою в якості забезпечення. Як правило, забезпеченням у даному випадку є дебіторська заборгованість і товарно-матеріальні запаси. Позичальник в обмін на передане забезпечення дістає необхідні кошти. Коли дебіторська заборгованість виплачується, гроші повертаються назад кредитору і залишок виданого кредиту зменшується автоматично. У результаті кредитор і позичальник виявляються в ситуації "виграш-виграш". Кредитор зменшує свій ризик, а клієнт знижує надлишки обігових коштів і зменшує відсотки. Якщо позичальник знову має потребу в грошах, процедура передачі забезпечення повторюється. Цей процес може повторюватися стільки разів, скільки необхідно.
Кредитор управляє револьверним кредитом і забезпеченням, що лежить у його основі так, щоб позичальник у будь-який час міг одержати максимально можливу суму коштів. Дебітори у випадку револьверного кредиту, як правило, не повідомляються про поступку прав вимоги кредитору, і позичальник продовжує сам управляти дебіторською заборгованістю.

Рис. 2. Диференціація по клієнтахЧи є ABL джерелом фінансування для всіх підприємств? Відповідно до даних Commercіal Fіnance Assocіatіon (CFA) ринок ABL за даними 2006 року досяг цифри $489 млрд.
Левова частка цієї суми припадала на фінансування, надане в США – $346 млрд (рис. 1). У Європі ABL як форма доступного фінансування почав розвиватися не більше трьох-чотирьох років тому. Піонером цього напрямку в Старому світі виступила Велика Британія. У Великій Британії обсяг ABL (включаючи факторинг та інвойс-дискаунтинг) перевищив у 2006 році15 млрд. Останні дослідження показують подальше зростання ABL-фінансування на головному європейському ринку. До цього виду фінансування звертаються підприємства різних галузей, частка обробних виробництв склала 11%, оптової торгівлі – 9,42%, роздрібної торгівлі – 8%, підприємств, що надають інформаційні технології, – 8%. Обсяг наданого фінансування, що припадає на одного клієнта, наблизився до $6 млн.
ABL як формою фінансування оборотного капіталу користуються підприємства різного рівня, але левову частку (71%) складають підприємства з річним обігом від $15 млн до $50 млн (рис. 2).
При цьому необхідно відзначити, що дрібні компанії звичайно не є клієнтами кредиторів, що надають ABL-фінансування. Кредитори, як правило, не працюють із заставним забезпеченням вартістю менше $100 тис., особливо в тому випадку, якщо забезпеченням виступають товарно-матеріальні цінності, у силу того що труднощі і потенційні витрати, пов'язані з моніторингом і наступною реалізацією цього майна, можуть перевищити доходи від угоди.

Які принципові переваги використання ABL?
Для того щоб наочно показати переваги ABL, необхідно порівняти два грошових цикли, представлених на рис. 3 і 4. Принципова і головна перевага використання даного способу фінансування полягає в прискоренні обіговості робочого капіталу. Використовуючи обігові кошти в якості забезпечення, компанія здатна дістати грошові кошти значно швидше, ніж очікуючи, поки запаси товарно-матеріальних цінностей будуть продані, перетворені в рахунки і по виставлених рахунках отримані гроші. Підприємство одержує гроші тоді, коли вони йому дійсно необхідні, усі зайві кошти на щоденній основі повертаються кредитору, для того щоб мінімізувати відсотки за фінансування. ABL дійсно є реальною альтернативою для бізнесу, що має потребу у швидкому збільшенні оборотного капіталу. У порівнянні з повільно зростаючим прибутком ABL діє значно ефективніше, а збільшення капіталу компанії, що є джерелом обігових коштів, може бути пов’язано з великими труднощами.
І найголовніше полягає в тому, що по загальновизнаній думці ABL дозволяє одержати значно більше коштів у розпорядження підприємства, ніж при використанні альтернативних джерел фінансування. Недарма рекламні кампанії західних фінансових організацій, що спеціалізуються на наданні ABL, базуються на гаслі "More money!".

Які компанії фінансуються за допомогою ABL?
ABL використовують різні компанії, але найчастіше роздрібні мережі, оптові продавці, що обробляють виробництва, тому що компаніям саме такого профілю особливо вигідне збільшення робочого капіталу, і, крім того, вони мають специфічну структуру активів, основну частку яких складають дебіторська заборгованість і залишки товарно-матеріальних цінностей. Не залишаються осторонь від даного виду фінансування і публічні компанії, що звертаються до ABL з тієї ж причини, що й інші – для прискорення обігу коштів. До того ж ABL є більш дешевим джерелом фінансування, ніж акціонерний капітал.
Компанії часто використовують ABL тоді, коли можливості банківського кредитування вичерпані, а бізнес вимагає додаткових коштів. Це можуть бути компанії, які мають проблеми з платоспроможністю. Оскільки ABL-кредитори вміють працювати з компаніями, що знаходяться в стадії банкрутства, неплатоспроможні компанії їх зовсім не лякають.
За допомогою ABL фінансуються капітальні витрати, такі як придбання будинків і устаткування.

Рис. 3. Стандартний грошовий циклABL часто використовується в угодах злиттів і поглинань. Дійсно, цілком можливо використовувати активи компанії для фінансування її купівлі. Високий рівень дебіторської заборгованості і товарно-матеріальних запасів може виявитися перевагою при визначенні ціни купівлі організації. Такі організації – досить перспективний об'єкт для купівлі (головне в купівлі – це майбутній грошовий потік), і компанії, що надають ABL, охоче фінансують такі угоди.

Чим ABL відрізняється від кредиту?
Перша і найголовніша відмінність полягає в тому, що при визначенні суми можливого фінансування оцінка базується не на фінансовому стані позичальника і його потенційних грошових потоках, а на оцінці вартості майна, переданого в заставу. Друга важлива відмінність полягає в підході до ризиків і наступному моніторингу, знову ж, не фінансового стану компанії, а її активів. Правильна оцінка активів при наданні ABL-фінансування – ключ до успіху.
І, нарешті, ABL відрізняється від кредиту низкою переваг, наприклад: при фінансуванні за допомогою ABL сума отриманих коштів може змінюватися на щоденній основі, тоді як сума кредиту, як правило, фіксована на певний період часу. Повертати кредит клієнту доводиться за обговореним у кредитній угоді графіком, і суму, раніше погашену, позичальник одержати назад не може. У всякому разі, так працюють практично всі програми кредитування малого і середнього бізнесу. А основний клієнт ABL, як видно на рис. 3, це компанія середньої величини бізнесу з обігом від $15 млн до $50 млн у рік. У випадку револьверного фінансування, яким є ABL, кредитор дозволяє клієнту повертати гроші і брати знову стільки разів, скільки йому це необхідно в період дії угоди про фінансування.
Ще одна принципова відмінність і перевага полягає в тому, що, на відміну від кредиту, при одержанні фінансування у формі ABL компанії необов'язково бути прибутковою. Компанія, рівень прибутку якої став недостатнім, цілком може розраховувати на ABL за умови, що менеджмент компанії розуміє проблеми компанії і знає шляхи їхнього вирішення. Багато неприбуткових компаній мають непогані операційні результати і потребують відрегулювання структури капіталу.
ABL може також надаватися компаніям, що знаходяться в стадії банкрутства. У США для цього існують спеціальні закони, у яких прописаний механізм захисту подібного роду кредитора. Мабуть, у такій ситуації це єдине джерело фінансування, важко уявити, щоб який-небудь банк надав кредит підприємству-банкруту.
У той же час не можна не згадати про те, що переваги і недоліки того чи іншого способу фінансування прямо залежать від нестатків позичальника. У випадку потреби в збільшенні обігового капіталу дуже зручно для підприємства закласти обігові кошти і користуватися отриманими грошима для прискорення обігу капіталу і збільшення прибутку. У той же час, якщо підприємство володіє достатніми основними коштами і має необхідність у придбанні, скажімо, устаткування, ймовірно, буде вигідніше під заставу основних засобів одержати кредит у банку на довгостроковій основі.

Чим ABL відрізняється від факторингу?
У традиційній угоді про надання факторингових послуг компанія продає права вимоги іншої компанії (фактору) з дисконтом. Після продажу права вимоги переходять з балансу компанії на баланс фактора. Далі фактор володіє правами вимоги і проводить усі супутні процедури: враховує, управляє, збирає, тобто робить усе, щоб гроші за правами вимоги надійшли фактору. Головна відмінність між факторингом і ABL полягає в праві власності. При факторингу права вимоги купуються фактором, і він стає їхнім власником. При ABL-фінансуванні права вимоги та інші активи (ТМЦ, устаткування, будинки й ін.) закладаються кредитору як забезпечення під отримане фінансування, але при цьому позичальник залишається власником цих активів, цілком їх контролює і враховує на своєму балансі.

Які активи служать забезпеченням?
На практиці в якості забезпечення при фінансуванні за допомогою ABL використовуються переважно дебіторська заборгованість і товарно-матеріальні цінності. Особливо, якщо йдеться про револьверний кредит. Розмір активів, що лежать в основі, може змінюватися відповідно до того, як змінюється розмір поточних активів на балансі підприємства. Наприклад, підприємство створює чи купує нові товарно-матеріальні цінності або в нього є нові рахунки від реалізації товарів, і тоді всі ці активи можуть стати забезпеченням для одержання нових коштів. Основні засоби, такі як будинки, спорудження, устаткування і нематеріальні активи, можуть також бути забезпеченням, але ті труднощі, що виникають при оцінці, моніторингу і наступній реалізації цих активів, ускладнюють і сповільнюють процес надання фінансування.
Моніторинг активів, що лежать у забезпеченні відіграє ключову роль в успішному бізнесі як кредитора, так і позичальника. Постійно відслідковуючи кількість і якість забезпечення, кредитор здобуває впевненість у низькому ризику угоди і надає компанії максимально можливу суму коштів під забезпечення, що лежить в основі.

Рис. 4. Грошовий цикл з використанням ABL-фінансуванняВиникає питання, а чи будь-яка дебіторська заборгованість і чи всі товарно-матеріальні цінності можуть використовуватися як забезпечення? Як правило, дебіторська заборгованість у значній своїй частині може служити забезпеченням. Винятком є, наприклад, прострочені понад 90 днів рахунки або рахунки, пов'язані з внутрікорпоративними розрахунками. Деякі кредитори не приймають у забезпечення дебіторську заборгованість державних чи іноземних компаній. Що стосується товарно-матеріальних цінностей, то тут ситуація значно складніша. З урахуванням того, що ідеологія ABL завжди передбачає можливість наступного продажу активів, кредитор ретельно підходить до вибору ТМЦ як забезпечення. Так, кредитор ліпше погодиться на готову продукцію або сировину, ніж на незавершену продукцію. Також він, звичайно, відмовиться від неліквідних активів чи спеціалізованої продукції, що може бути реалізована обмеженому колу покупців. Якщо компанія взагалі не має дебіторської заборгованості, але при цьому має товарно-матеріальні запаси, вона також може розраховувати на фінансування у формі ABL. Яскравим прикладом таких компаній є роздрібні мережі, що не надають відстрочку платежу своїм покупцям.

Що таке ставка авансування і як вона встановлюється?
Ставка авансування – це максимальна сума фінансування, виражена у відсотках від прийнятого в забезпечення активу, який кредитор може надати позичальнику. Як приклад можна розглянути товарно-матеріальні запаси. Якщо до складу товарно-матеріальних запасів входять 25% сировини, 10% товарів у незавершеному виробництві і 65% готових до реалізації товарів, то тільки 90% від усіх ТМЦ можуть бути розглянуті як забезпечення (за мінусом товарів у незавершеному виробництві). За умови ставки авансування, що дорівнює 50% необхідного забезпечення, фактично сума отриманого фінансування виявиться рівною 45% усієї суми товарно-матеріальних запасів (50% від 90% = 45%). Реальні ставки авансування істотно варіюються в залежності від компанії і галузі і від індивідуальних особливостей та обставин.
Для того щоб зрозуміти, яким чином встановлюється ставка авансування, необхідно розглянути ще один аспект роботи з дебіторською заборгованістю. Очевидним фактом є те, що не усі виставлені рахунки оплачуються. Несплата може бути наслідком неправильно виставлених рахунків, дебіторської заборгованості поганої якості, поверненням товарів по гарантії й ін. Різниця між сумою виставлених рахунків і сумою оплати, виражена у відсотках від загальної суми рахунків, називається Dіlutіon (далі – D). Наприклад: компанія виставила рахунки на $1 млн. З них сплачено $950 тис. (на $25 тис. товарів повернули й у розмірі $25 тис. застосували знижку за негайну оплату). Різниця склала $1 млн – $950 тис. = $50 тис. Рівень D склав 5% ($50 тис. / $1 млн).
Для розрахунку ставки авансування D має дуже важливе значення. Для визначення ставки авансування застосовується загальне правило, засноване на практичному досвіді фінансової індустрії, що виражається наступною формулою:
Ставка авансування = 1 - (2D + 0,05).
Якщо D складає 5%, тоді ставка авансування дорівнюватиме 85%:
Ставка авансування = 1 - (2 г 0,05 + 0,05) = 85%.
При визначенні ставки авансування кредитор також намагається врахувати термін обіговості і якість управління дебіторською заборгованістю.
Дещо складніша ситуація зі ставкою авансування, що застосовується до матеріальних запасів. Простої арифметичної формули тут недостатньо. Ставка може залежати від типу запасів (сировина, готова продукція, незавершене виробництво), часу збереження на складі, швидкості оборотності і від того, наскільки ефективно компанія управляє своїми складськими запасами. Багато кредиторів для визначення правильного рівня ставки авансування звертаються за допомогою до сторонніх компаній, що спеціалізуються на оцінці такого забезпечення.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"