інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Ініціативи та пріоритети Міжнародної Організації
Комісій з цінних паперів (IOSCO)*

Стратегічний напрямок IOSCO
З моменту офіційного прийняття низки оперативних пріоритетів під час конференції минулого року, IOSCO зробила важливі кроки для досягнення ефективності організації. Оперативні пріоритети, які були прийняті у минулому році, поновили напрямок загальних зусиль та координованих дій. Зазначена мета – забезпечити роль IOSCO, як організації, що встановлює міжнародні стандарти для регуляторів ринку цінних паперів, шляхом покращення правозастосування під час кооперації та повної імплементації Цілей та Принципів Регулювання Ринку Цінних Паперів (Принципи IOSCO).
Стратегія також передбачає значний акцент на IOSCO MoU. Прийнятий у травні 2002 року IOSCO MoU робить один з найбільших внесків організації у сферу співробітництва регуляторів та ефективної закордонної співпраці.
Під час першого щорічного огляду резолюцій стратегічного напрямку, прийнятих у минулому році, члени висловили задоволення прогресом, досягнутим на сьогодні. Серед інших досягнень, було зазначено, що на теперішній час IOSCO MoU підписали 34 члени. Серед тих, хто підписав цей Меморандум протягом року і був запрошений під час Конференції, є Управління нагляду з фінансових послуг (м. Дубаї), Фінансовий наглядовий орган Данії, Управління з нагляду з цінних паперів Ізраїлю та Комісія з цінних паперів і бірж Нігерії.
Додаткові 9 членів висловили свої бажання відповідно до вимог Додатку B до IOSCO MoU. Комісія з цінних паперів та бірж Таїланду була останньою серед включених до списку Додатку B. Протягом Конференції члени організації переглянули прогрес, якого кожен з них досяг у спробах стати повними підписантами документа. Конференція прийняла рішення отримувати щорічні огляди кожного члена, що знаходиться зараз у списку відповідно до Додатку B, для того, щоб контролювати прогрес, який здійснюється в даному напрямку. Було зазначено, що Управління нагляду з цінних паперів Ізраїлю - це перший член, якому успішно вдалось подолати усі правові перешкоди і стати повноправним членом IOSCO MoU.
Члени знову підтвердили свє бачення стосовно того, що всебічне і систематичне впровадження Принципів IOSCO, разом з розширенням співробітництва в рамках IOSCO MoU, можуть надати істотні вигоди, оскільки дії членів із правозастосування стають відчутнішими, а національні ринки – більш привабливими для інвесторів.
Члени також скористалися нагодою щоб підтвердити важливість програми учбової і технічної допомоги, що продовжується на виконання стратегічних завдань. Програми, що були розроблені і стали доступними завдяки Генеральному Секретаріату, відбуваються у всіх регіонах світу і на дату проведення Конференції забезпечили позитивні вигоди, особливо участь досвідченого штату експертів країн-членів. Передбачається, що ці учбові і технічні програми допомоги продовжуватимуть грати визначальну роль і надалі.

Закордонна кооперація у замороженні активів
IOSCO прийняла нову резолюцію, що заохочує членів розглядати правову базу, на основі якої вони діють, і дозволити замороження активів, одержаних за допомогою порушень при здійсненні міжнародної діяльності з цінними паперами та їх деривативами. Таким чином, ті, хто порушує закони у сфері цінних паперів, будуть не в змозі отримати вигоду в результаті протизаконних дій.
Резолюція була прийнята, як відповідь на зростання незаконної міжнародної діяльності, що відбувається, разом із загальною відсутністю повноважень заморожувати активи на міжнародному рівні. Для того, щоб позбавити порушників можливості продовжувати діяльність, IOSCO заохочує регулятори перевірити їх місцеві закони для того, щоб визначити механізми, які треба розробити для замороження активів.

Діалог з певними юрисдикціями
IOSCO в консультації з FSF (Форум Фінансової Стабільності), брала участь в конфіденційному діалозі з певними юрисдикціями, в яких були досліджені специфічні питання кооперації. Особлива увага нададається тим юрисдикціям, які відіграють важливу роль в міжнародній фінансовій системі. Мета роботи – допомогти кожній з визначених юрисдикцій розробити дієві поліпшення рівня кооперації, які вони в змозі запропонувати своїм міжнародним партнерам щодо обміну інформацією. IOSCO задоволена прогресом, досягнутим на дату в консультаціях з цими юрисдикціями і в результаті відбудеться розширення групи юрисдикцій, з якими відбувається співпраця.

Робоча група з вивчення питань корпоративного управління
У співпраці з Організацією з Економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), IOSCO вивчає, як різні юрисдикції розглядають важливі питання, що стосуються корпоративного управління компаній на фондових біржах. Зокрема, Робоча група оцінить, як різні юрисдикції гарантують, що ради директорів компаній, що знаходяться в лістингу, можуть виносити незалежні рішення, і як захищаються інтереси міноритарних акціонерів.
Головуючими Робочої Групи є Національна Комісія з ринку цінних паперів Іспанії і Комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії (ASIC).

Робоча група з вивчення питань неаудиторських послуг
Ця Робоча група аналізує коло проблем, пов'язаних з якістю перевірок і незалежністю аудитора. Робота зосереджена також на питаннях, пов’язаних з неаудиторськими послугами, запропонованих замовникам аудиту, які офіційно зареєстровані на біржі, і потенційному впливі цих послуг на аудиторську незалежність. Мета цього – порекомендувати реформи, які можуть сприяти закордонній конвергенції найкращих практик. Передбачається, що звіт з цих питань буде підготовлений до кінця 2006.
Головуючою Робочої Групи є Комісія з цінних паперів та інвестицій Австралії (ASIC).

Робоча група з вивчення питань Агенцій з кредитного рейтингування
IOSCO відновила Робочу Групу, щоб переглянути Кодекс поведінки, який був випущений Агентствами з кредитного рейтингування (CRAs), щоб визначити чи CRAs узгоджено обирають “пояснення” (так само як і дотримуються) відповідних умов Кодексу CRA IOSCO. Огляд допоможе оцінити, чи повинні бути змінені будь-які аспекти Кодексу CRA IOSCO, щоб краще відображати реалії ринку, або краще пояснення допоможе гарантувати більш послідовне дотримання.

Суспільний наглядовий орган
Протягом Конференції, делегати мали можливість почути Голову Суспільного наглядового органу (PIOB), професора Ставроса Томадакіса, який розповідав про роботу цієї установи.
PIOB відповідальний за суспільний нагляд за діяльністю Міжнародної федерації бухгалтерів (IFAC). Діяльність PIOB зосереджена на роботі незалежних рад, які встановлюють професійні стандарти в сфері аудиту та страхування, етики та освіти. PIOB також контролює роботу Дорадчої групи експертів з дотримання IFAC, органу, який контролює та оцінює відповідність діяльності членів IFAC їх членським зобов'язанням, включаючи імплементацію та виконання вище згаданих професійних стандартів.
Професор Томадакіс зазначив " є дві причини, чому важливо, щоб існував PIOB, і чому ми виконуємо нашу роботу як найкраще. По-перше, незалежний огляд процесу, за яким створені ці стандарти, - це важливий аспект відновлення суспільної довіри до фінансової звітності, що потрапляє на ринки капіталу. По-друге, збільшити прийняття та виконання цих міжнародних стандартів у всьому світі, що допоможе поліпшити національну і міжнародну фінансову стабільність".

Зовнішні відносини
IOSCO знов підтверджує свої зобов'язання щодо тісної роботи з іншими міжнародними фінансовими установами й угрупованнями, включаючи Базельський Комітет з Банківського Нагляду (BCBS), Міжнародну асоціацію наглядових органів за страхуванням (IAIS), Банк з міжнародних розрахунків (BIS), Міжнародний валютній фонд і Світовий Банк. Нещодавно, IOSCO також обговорювала співробітництво з Радою Ісламських ринків капіталу. Існування подібної тенденції з активної співпраці сприяє поглибленню координації глобальних ініціатив, та її результати помітні на арені глобального регулювання ринків цінних паперів.
В подібному ключі, IOSCO також користується можливістю знову підтвердити значення її залучення, до роботи Форуму з фінансової стабільності (FSF), який регулярно збирається для оцінки рівня ризиків і уразливості міжнародної фінансової системи. Для IOSCO FSF виконує особливо важливу функцію, створюючи значний внесок у посиленні стійкості, збільшенні прозорості та укріпленні стандартів управління.
Відповідно до Стратегічного Напрямку IOSCO, організація зобов'язується продовжити активну політику залучення і консультації з галузевими асоціаціями, що представляють учасників ринку, постачальників та інвесторів.

Облік, аудит і розкриття
- База даних з Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності. В жовтні 2005, IOSCO затвердила Перелік Принципів для розробки бази даних для того, щоб полегшити обмін інформації між регуляторами цінних паперів з регуляторних рішень, що стосуються виконання Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (IFRS). Така база даних інформації забезпечить корисне довідкове джерело для регуляторів за рішеннями IFRS і полегшить координацію і конвергенцію.
IOSCO передбачає, що база даних буде повністю дієздатна протягом другої половини 2006. IOSCO підтримує зв'язок з Європейським Комітетом регуляторів ринку цінних паперів (CESR), який розробив і запровадив подібну базу даних для використання в Євросоюзі.
- Міжнародні Принципи з Розкриття Боргових зобов’язань IOSCO зараз консолідує коментарі, що були одержані протягом суспільних консультацій з принципів розкриття інформації для документів, що використовуються іноземними емітентами в закордонних відкритих розміщеннях і лістингах корпоративних боргових цінних паперів. IOSCO переконана, що розробка таких Принципів особливо доречна в цей час, коли зростання обсягів відкритих пропозицій і складання лістингів боргових цінних паперів на міжнародних ринках капіталів відбувається паралельно із збільшенням участі роздрібних інвесторів на цих ринках.
- Цільові компанії (SPEs) IOSCO зараз досліджує, чи гарантує використання SPEs додаткове розкриття з боку емітентів. Це вводить вимоги щодо розкриття бухгалтерських звітів та не фінансових звітів, які придатні для використання SPEs, разом з відповідним рівнем аудиторського висновку, необхідного для такої інформації.

Регулювання вторинних ринків
- Біржова еволюція. В березні 2006, IOSCO випустив відкритий консультаційний бюлетень, що пов’язаний з проблемами регулювання, які походять від біржової еволюції. Це є наслідком тенденції останніх років, за якою найбільші біржі у всьому світі перетворилися на прибуткові компанії з більш широкою базою акціонерів. Для регуляторів цінних паперів, це - сприятливий час для того, щоб розглянути знакові проблеми регулювання, що виникають в результаті цих змін в біржовій власності і їх бізнесові цілі.
Одержані в результаті відкритих консультацій результати зараз обробляються. IOSCO передбачає, що заключний звіт, який описує результати та рекомендації, буде оприлюднений протягом заключного кварталу 2006 року.
- Ринки облігацій. IOSCO продовжує активно моніторити розвиток ринку облігацій з наміром гарантувати відповідну прозорість торгівлі на ринку облігацій.

Регулювання ринкових посередників
- Функція відповідності у ринкових посередників IOSCO була заохочена позитивною відповіддю, яку вона одержала від сфери фінансових послуг, це зазначено в бюлетені стосовно цієї проблеми від березня 2006 року. Принципи, які проголошені IOSCO, базуються на концепції, що відповідність до законодавства в сфері цінних паперів, нормативно-правових актів та ділових правил - це істотна частина бази відкритих та організованих ринків. Це - також ключовий елемент захисту інвестора, який є основним пріоритетом IOSCO. Відповідно, IOSCO встановила ряд принципів, на які мають зважати всі ринкові посередники і їх регулятори для того, щоб підвищити ефективність відповідної функції ринкового посередництва.
- Конфлікти інтересів у пропозиціях цінних паперів IOSCO зараз переглядає, як фірми, що беруть участь у розміщенні цінних паперів, управляють потоком інформації, яку вони мають, для уникнення будь-яких конфліктів інтересів. Поряд з іншими аспектами, увага надається зіткненням інтересу, які виникають, і механізмам, які використовуються, щоб діяти у таких конфліктах. Передбачають, що проект дослідження з цих питань буде випущений для відкритого обговорення протягом заключного кварталу 2006 року.
- Вимоги до відповідності капіталу. IOSCO також зараз здійснює роботу з розробки норм регулювання для країн, економіки яких розвиваються, відносно вимог до відповідності капіталу для фінансових посередників.

Правозастосування та обмін інформацією
- "Діяльність кімнати, де працюють дилери з цінних паперів". IOSCO продовжує контролювати діяльність " кімнат, де працюють дилери з цінних паперів " у всьому світі і нещодавно була організована спеціальна група, щоб здійснювати додаткову роботу з цього питання. Це зроблено для того, щоб запровадити норми щодо проблем, з якими зіштовхуються регулятори в боротьбі з правопорушеннями, що здійснюються в цих “кімнатах”.

Інвестиційний менеджмент
- Управління Колективними Інвестиційними Проектами. Протягом 2005 року IOSCO випустила "Дослідження Управління Колективними Інвестиційними Проектами (КІП)" для проведення консультацій з громадськістю. Після визначення управління КІП як "структури для організації і дії КІП, яка прагне гарантувати, що КІП, організовуються та керуються ефективно і виключно в інтересах інвесторів КІП, але не в інтересах інсайдерів КІП", документ визначив головний основний принцип незалежної оцінки і нагляду операторів КІП, який застосовується на всіх ринках, незалежно від структури КІП. В процесі консультацій, численні пропозиції були одержані від відповідних учасників й інших зацікавлених груп. Заключний звіт включає деякі з цих зауважень також, як і останнє оновлення структури управління КІП на окремих ринках.
Другий документ, що визначив "Принципи Управління для Колективних Інвестиційних Проектів: критерії незалежності, умови повноважень і функції, які виконуються Незалежними наглядовими органами", було погоджено до суспільних консультацій. Цей документ являє собою доповненням до попереднього документа. Він визначає ключові аспекти управління КІП, а саме: поняття незалежності (визначення та ключові особливості), умови повноважень (можливості Незалежних органів нагляду) і функції, які виконуються Незалежними органами нагляду.
- Огляд. Протягом цієї зустрічі, IOSCO розглянув результати багатостороннього огляду, який був нещодавно здійснений з метою оцінити стан розвитку КІП, включаючи відповідну регуляторну базу на ринках, що розвиваються. Огляд, який представив найістотніші ризики для таких проектів, визначив кількісні і якісні оцінки приросту і розвитку галузі взаємних фондів на ринках, що розвиваються, і виявився надзвичайно корисним для організації при визначенні тенденцій і інших актуальних проблем на цих ринках.
- М’які комісійні. Робота з аналізу угод з комісійної винагороди через різні юрисдикції лише нещодавно розпочалася. Хоча не всі юрисдикції зараз регулюють угоди з м'яких комісійних винагород, існує стале сприяння ризиків, пов’язаних з такими угодами. Грошова маса, що залучена для угод з м'якими комісійними може бути істотна і являти собою потенційну загрозу щодо зіткнень інтересів операторів КІП. Саме тому IOSCO вирішила розпочати перше дослідження в цьому аспекті.
- Фонди хеджування. Раніше визначений з боку IOSCO курс роботи в цьому напрямку всановив декілька звітів юрисдикцій про те, що відбувається істотне роздрібнення хедж-фондів у цей момент часу. Робота, яка триває, щодо дослідження, як хедж-фонди можуть гарантувати власне існування, стисле і ефективне розголошування особливостей хедж-фондів, особливу увагу приділяють наступним пунктам: грошові винагороди, ризики, досвід менеджерів фондів, внутрішні засоби контролю, готовність до розкриття і зіткнень інтересів.
Крім того, розуміючи важливість оцінки і опікування активами та пасивами з боку хедж-фондів, IOSCO вирішила, що набір принципів, який виходить з оцінки і адміністрування може довести значення хедж-фондів. Робота IOSCO в цьому напрямку передбачає проведення консультацій з галуззю.

* Матеріали заключного комюніке ХХХІ щорічної конференції IOSCO, що відбулася у 2006 році.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"