інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Розрахункові операції банків з векселями

Розрахункові операції з векселями здійснюються банком у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України, Уніфікованим законом про переказний та простий вексель та Положенням НБУ «Про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України», а також внутрішніми документами, затвердженими Правлінням банку.

Остаточне рішення про проведення розрахункових операцій з векселями приймається Кредитним комітетом банку.
Нумерація договорів, якими оформлюються розрахункові операції з векселями, здійснюється наскрізно відповідно до номенклатури договорів, затвердженої рішенням Правління банку.
Звітність щодо розрахункових операцій банку з векселями складається в обсягах та в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку України.
Банк не видає переказні векселі для погашення дебіторської заборгованості шляхом їх акцепту боржником.
При проведенні розрахункових операцій для визначення вартості векселів терміном платежу за пред'явленням або у певний час від пред'явлення вважається, що вексель буде сплачений в останній день терміну платежу.
При проведенні розрахункових операцій шляхом заліку зустрічних однорідних вимог до заліку приймається сума, що не перевищує найменшу суму вимоги – банку до клієнта або клієнта до банку.
При придбанні банком векселів шляхом розрахункових операцій попередній власник (векселедержатель) здійснює на користь банку бланковий або іменний індосамент без безоборотних застережень. У випадку необхідності використання інших форм індосаменту остаточне рішення щодо цього приймається Кредитним комітетом банку.
При вилученні векселів з володіння банку останній здійснює на користь покупця безоборотний іменний або безоборотний бланковий індосамент. У випадку необхідності використання інших форм індосаменту остаточне рішення щодо цього приймається Кредитним комітетом банку.
У тексті акцепту, що вчиняється банком на переказних векселях, додатково зазначаються наступні відомості:
- дата акцепту;
- сума акцепту цифрами і прописом;
- юридична адреса банку.
При заліку зустрічних однорідних вимог на векселі, що погашається заліком, банк (клієнт) проставляє розписку про одержання платежу на суму заліку. Повністю оплачений вексель повертається платнику. Частково оплачений вексель залишається у власника.

Розрахунки за кредиторською заборгованістю банку
Оформлення кредиторської заборгованості векселем банку
Оформлення кредиторської заборгованості векселем – це видача банком векселя на умовах «поставка проти припинення зобов'язань».
Оформлення кредиторської заборгованості векселем банку здійснюється у наступній послідовності:
- прийняття письмового погодження клієнта на прийняття простого векселя банку у погашення його заборгованості;
- погодження умов операції;
- прийняття остаточного рішення про проведення операції;
- підписання договору (протоколу);
- видача кредитору простого векселя банку;
- погашення банком пред'явленого до сплати простого векселя.
Погашення кредиторської заборгованості належним банку векселем
Погашення кредиторської заборгованості векселем – це передача клієнту (кредитору) належного банку векселя на умовах «поставка проти припинення зобов'язань». Передача векселя здійснюється банком переважно за безоборотним індосаментом (без включення в коло солідарно відповідальних за векселем осіб).
Погашення кредиторської заборгованості належним банку векселем здійснюється у наступній послідовності:
- прийняття письмової згоди клієнта на прийняття належного банку векселя у погашення його заборгованості;
- погодження умов операції;
- прийняття остаточного рішення про проведення операції;
- підписання договору (протоколу);
- передача кредитору належного банку векселя.
Акцепт банком переказних векселів на користь кредитора
Акцепт переказних векселів на користь кредитора – це видача банком згоди оплатити вексель, виданий третьою особою, на користь кредитора банку на умовах «акцепт проти припинення зобов'язань».
Погашення кредиторської заборгованості шляхом акцепту банком переказних векселів, виданих на користь кредитора здійснюється у наступній послідовності:
- прийняття письмової згоди кредитора на погашення заборгованості банку шляхом акцепту переказних векселів;
- юридична перевірка переказного векселя, що підлягає акцепту;
- оцінка платоспроможнос-ті векселедавця; погодження умов операції;
- прийняття остаточного рішення про акцепт векселя;
- підписання договору (угоди);
- здійснення на векселі відмітки про акцепт.

Розрахунки за дебіторською заборгованістю банку
Оформлення дебіторської заборгованості простим векселем дебітора
Оформлення заборгованості простим векселем дебітора – це прийняття банком векселя, складеного дебітором на користь банку, на умовах «поставка проти припинення зобов'язань».
Оформлення дебіторської заборгованості простим векселем дебітора здійснюється у наступній послідовності:
- прийняття заявки клієнта на оформлення дебіторської заборгованості простим векселем;
- погодження умов операції;
- прийняття остаточного рішення про проведення операції;
- підписання договору (протоколу);
- юридична перевірка векселя;
- прийняття від дебітора простого векселя;
- погашення дебіторської заборгованості клієнта;
- вилучення векселя з власності банку (продаж, обмін, розрахунок, оплата).
Погашення дебіторської заборгованості належним дебітору векселем
Прийняття належного дебітору векселя у погашення заборгованості – це одержання банком належного дебітору векселя переважно за бланковим індосаментом на умовах «поставка проти припинення зобов'язань».
Прийняття банком у погашення дебіторської заборгованості належного боржнику векселя здійснюється в наступній послідовності:
- прийняття письмової заяви боржника про погашення заборгованості належним йому векселем;
- юридична перевірка векселя;
- визначення вартості векселя для проведення операції;
- погодження умов операції;
- прийняття остаточного рішення про проведення операції;
- прийняття належного боржнику векселя і погашення його заборгованості;
- вилучення векселя з власності векселя (продаж, обмін, розрахунок, оплата).
Акцепт дебітором переказного векселя на користь банку
Акцепт дебітором переказного векселя на користь банку – надання дебітором згоди оплатити вексель, виданий третьою особою, на користь банку на умовах «акцепт проти припинення зобов'язань».
Погашення дебіторської заборгованості шляхом акцепту боржником переказного векселя третьої особи, виданого на користь банку, здійснюється в наступній послідовності:
- прийняття письмової заяви дебітора про погашення заборгованості акцептом;
- юридична перевірка переказного векселя;
- оцінка платоспроможності векселедавця;
- погодження умов операції;
- прийняття остаточного рішення про проведення операції;
- підписання договору;
- прийняття переказного векселя і погашення дебіторської заборгованості клієнта;
- вилучення векселя з власності банку (продаж, обмін, розрахунок, оплата).

Розрахунки за дебіторсько-кредиторською заборгованістю
Залік взаємних однорідних вимог
Розрахунки за дебіторсько-кредиторською заборгованістю шляхом заліку взаємних однорідних вимог банку та клієнта з використанням векселів здійснюються за наявності:
- вимоги банку за векселем до клієнта і вимоги клієнта до банку за певним договором;
- вимоги банку за певним договором до клієнта і вимоги клієнта до банку за векселем;
- вимоги банку до клієнта за векселем і вимоги клієнта до банку за векселем.
Погашення дебіторсько-кредиторської заборгованості шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог здійснюється у наступній послідовності:
- оформлення взаємної письмової згоди на залік однорідних вимог;
- погодження умов операції;
- прийняття остаточного рішення про проведення операції;
- підписання договору (протоколу);
- списання взаємної заборгованості;
- повернення (прийняття) погашеного заліком векселя.

За матеріалами Українського агентства фінансового розвитку
© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"