інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Нове програмне забезпечення для фінансових установ та його можливості

С.Є.Соборов
Директор ТОВ «Інтегровані банківські інформаційні системи»

Погляд з висоти пташиного польоту
Один із замовників програмного забезпечення (банк зі 100 % іноземним капіталом) підготував презентацію, де програмне забезпечення, що було придбане цим банком у різний час, було зображене як автопарк, що включав радянський позашляховик «Газик», авто класу люкс «Бентлі» і «Ягуар». Таким чином були персоніфіковані усі системи автоматизації банку, що зараз використовуються.
«Бентлі» та «Ягуар», після прийняття додаткового вантажу у вигляді СЕП (Системи електронних платежів), фінансового моніторінгу, звітності НБУ та податкової звітності, а також інших модифікацій, яких потребують «дорожні умови» та правила дорожнього руху в Україні (але які не були передбачені конструкцією авто) зовсім втратили можливість рухатися українськими дорогами самостійно. Фінальний слайд відображав існуючий у банку стан як такий, де «Газик» тягне за собою караван із «Бентлі» та «Ягуара».
Ми вдячні авторам за влучне і точне відображення ситуації, включаючи і вартість систем. Маємо повідомити, що цей «Газик» був розроблений нами в 90-ті роки, і що таке саме «авто» в 2001 році витягнуло Державне казначейство України в 16 областях, включаючи ГУДКУ (Головне управління державного казначейства) та понад 350 районних відділень до статусу банківської установи з виходом до Системи електронних платежів (СЕП).
Ця система автоматизації досі працює у наших замовників, але ми вже маємо нове, сучасне рішення, що не поступається закордонним в зручності та комфорті, але цілком враховує як «дорожні умови», так і вітчизняні правила руху і вимоги до комплектації.
Інтегровані банківські інформаційні системи (ТОВ ІБІС) – українська компанія, заснована у 1995 році для розробки та постачання комплексних ІТ-рішень для банків та страхових компаній. Компанія володіє 5-ма свідоцтвами відповідності програмних продуктів вимогам Національного банку України, а також повними ліцензіями Служби безпеки України щодо діяльності у сфері технічного та криптографічного захисту інформації. ІБІС має партнерські відносини з фірмами Oracle (Gold), Microsoft, Sybase та IBM. Головний офіс та власні виробничі потужності розташовані в Одесі.
Існує також спеціалізоване сервісне підприємство у Києві. Серед користувачів нашого програмного забезпечення ПАТ «Райффайзен банк Аваль», ЕРСТЕ банк, Правекс банк, Банк Південний, страхові компанії ЕТАЛОН та УНІКА та інші успішні фінансові установи.
У 2010 році ІБІС завершив розробку і тестування Системи автоматизації банку (САБ) нового покоління «ІРБІС».
Враховуючи перспективи впровадження нового податкового кодексу, особливого значення набула спроможність централізації податкового обліку та розрахунку декларацій з прибутку та ПДВ, яку забезпечує програмний продукт «ВІКОНТ». За його допомогою усі суперечки з податковими адміністраціями переносяться на рівень центрального офісу банку, де вони вирішуються у найбільш сприятливий для банку спосіб. Важливо, що алгоритми розрахунків приводяться у відповідність до законодавства силами розробника в рамках поточного супроводження цього програмного забезпечення.
Таким чином, маємо повний набір банківських технологій, що забезпечують потреби насамперед великих українських банків.

Програмне забезпечення для системних банків
Компанія ІБІС володіє трьома інтегрованими програмними продуктами, що здатні покрити усі дозволені законодавством банківські послуги.
По-перше, це єдиний фронт-енд «CLending», що був відлагоджений протягом двох років експлуатації в ЕРСТЕ банку і забезпечує повну технологію обслуговування в режимі «єдиного вікна» усіх клієнтів банку, як фізичних, так і юридичних осіб. Важливою особливістю цього програмного забезпечення є орієнтація на потреби великих банків і реалізація технологій, що використовують досвід таких банків, як Ощадний банк України, Укрсоцбанк, Промислово-інвестиційний банк, Райффайзен банк Аваль, ЕРСТЕ банк, банк Південний, Правекс банк та багато інших.
Версія програмного забезпечення для Райффайзен банк Аваль (ORION) додатково забезпечує роботу з усіма балансовими відділеннями та масштабування шляхом додавання серверів додатків. Робочі місця кінцевих користувачів системи розроблені в технології тонкого клієнта – WEB.
Функціональність включає:
- обслуговування юридичних, фізичних осіб та СПД;
- централізований облік кредитів і забезпечення;
- облік майна у заставі;
- управління клієнтами;
- облік депозитів (вклади населення, депозити юридичних осіб та СПД );
- розрахунково-касове обслуговування (реєстрація і оплата готівкових касових операцій (зокрема комунальних платежів), реєстрація і оплата безготівкових касових операцій, реєстрація і оплата валютно-обмінних операцій, карткові операції;
- централізований облік банківських металів, включаючи облік і обробку операцій з банківськими металами та операцій з монетами НБУ;
- централізований облік сейфів (оренда сейфів юридичними та фізичними особами);
- взаємодію зі скоринговою системою;
Система має інтерфейс взаємодії, що використовує засоби фірми IBM (Message Broker) і легко інтегрується із зовнішні ми системами, включаючи різні системи автоматизації функцій бек-офісу. Одночасно потрібно відзначити, що система генерує низку звітів, які передбачені законодавством.
По-друге, це система автоматизації банку (САБ) «Інтегрована Розподілена Базисна Інтелектуальна Система» (ІРБІС). Це система новітньої генерації, що включає усі надбання попередньої системи, але розроблена на сучасних засобах розробки (Java) і технології JavaEE.
Застосований нами підхід поєднує можливості як централізованого використання системи, так і організації розподіленої обробки даних на регіональних дата-центрах.
- Технологічні рішення дозволяють використовувати як власні (включені до ІРБІС) технології, так і спеціальні технології і системи фронт-енд, а також засоби інтеграції з зовнішніми системами з застосуванням технологій фірми IBM.
- Система використовує технологію WorkFlow щодо організації бізнес процесів з передачею порцій роботи між виконавцями і динамічне управління завантаженням виконавців.
- У системі реалізований модуль головної бухгалтер-ської книги (General Ledger), який не тільки відповідає поточному законодавству України, але й має інструменти для ведення паралельного обліку за іншими стандартами. Система має можливість формувати баланси за українським і міжнародним стандартами.
- В системі реалізований централізований модуль забезпечення господарської діяльності банку, підтримки організаційної структури, управління персоналом, розрахунку заробітної плати, обліку руху матеріальних ресурсів, склад, господарські договори, дебітори/кредитори. Всі облікові операції відображуються у головній книзі й податковому обліку у передбачених законодавством звітах.
- Система має потенціал для системної інтеграції будь-яких систем автоматизації на парадигмі сервіс-орієнтованої архітектури (SOA) і в практичному плані така інтеграція реалізована для підключення сервісів ІРБІС для роботи з національною платіжною системою (СЕП) і САБ «Сімболс», що був впроваджений в ЕРСТЕ банку з 1 січня поточного року.
По-третє, ми маємо засоби централізації податкового обліку та розрахунку декларацій з прибутку та ПДВ, які забезпечує наш програмний продукт «ВІКОНТ». Ця система здатна інтегрувати дані з різних САБ з перевіркою коректності і формуванням консолідованого балансу, забезпечити консолідовану звітність та консолідовані податкові декларації як з прибутку, так і з ПДВ. Саме у цей спосіб система багато років використовується в установі «Райффайзен банк Аваль», для консолідації даних розробленого нами САБ ІСАОД-банк, САБ «Банкмастер» та, останнім часом, САБ «Майдас Плюс».

Переваги нового програмного забезпечення
Таким чином, програмне забезпечення, яке ми пропонуємо, дає змогу централізувати всі виробничі процеси банку, суттєво скоротити витрати на утримання облікового та технічного персоналу у відділеннях.
Централізація усіх облікових операцій спрощує технічну інфраструктуру банку в частині кількості серверів та баз даних, які потребують постійного обслуговування та підтримки.
Усунення локальних бухгалтерій та централізація розрахунків із заробітної плати і податків обмежує можливості тиску фіскальних органів щодо філіалів і переносить усі суперечки такого типу на рівень центрального офісу банку, де ці суперечки вирішуються у найбільш сприятливий для банку спосіб.
З використанням ПЗ «ІРБІС» або «ВІКОНТ» автоматично вирішуються потенційні проблеми щодо можливого впровадження нового податкового кодексу. Важливо, що алгоритми розрахунків приводяться у відповідність до законодавства силами розробника в рамках поточного супроводження цього програмного забезпечення.
Подяки та зауваження
Слід висловити подяку керівництву ЕРСТЕ банку, який успішно використовував усі ці продукти та сприяв їхньому доопрацюванню до рівня промислового впровадження. Крім того, за ініціативою ЕРСТЕ банку наш проект «IРБІС» у листопаді 2008 року пройшов експертизу за участю європейських та американських експертів. Це дозволило доопрацювати комплекс до 100 % відповідності його до вимог системного європейського банку і з 1 січня 2010 року ІРБІС забезпечує інтеграцію проекту «Новіт» із законодавчим полем України, включаючи вихід до
національної системи електронних платежів (СЕП НБУ).
Ми вдячні керівництву Райффайзен банк Аваль, який протягом останніх трьох років профінансував більше 80 проектів з розширення можливостей усіх комплексів і суттєво сприяв їх доведенню до стану промислового використання.
Ми вдячні також компанії IBM за надану нам можливість використання обладнання фірми для стрес-тестування, що сприяло проведенню суттєвої оптимізації програмного коду та продуктивності, а також сформувати нову версію проекту ІРБІС, що працює в середовищі WebSphere.
Ми вдячні страховій компанії TASK за якісне і зручне програмне забезпечення для організації управління проектами, яке суттєво сприяло удосконаленню нашої системи управління якістю.
Таким чином, ми маємо інтегроване готове до впровадження будь-яким українським банком комплексне рішення для автоматизації банківської діяльності і це рішення на 100 % готове до промислової експлуатації.
Завдяки нашій участі у міжнародних проектах з впровадження закордонних САБ та наявності власного, майже 20-річного досвіду, українські банки мають можливість скористатися концентрованим консалтингом, який вбудовано в наші програмні продукти. При цьому, цей консалтинг можна отримати в чистому вигляді без ризиків, які притаманні придбанню та впровадженню закордонних систем.
© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"