інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Правила впровадження режиму комерційної таємниці на підприємстві

А.Бабенко

У сучасних умовах інформація, що представляє комерційний інтерес, стає ключовим фактором успіху компанії, а її збереження – чинником стабільного становища і збереження конкурентних переваг бізнесу. Саме цим пояснюється важливість питань, пов'язаних із забезпеченням комерційної таємниці на підприємстві.

Встановлення режиму комерційної таємниці сприяє захисту об'єктів інтелектуальної власності від неправомірного використання, як власними працівниками підприємства, так і третіми особами: контрагентами, державними органами, ЗМІ, а так само акціонерами і незалежними директорами. Режим допомагає отримати допомогу від державних інститутів - судів, прокуратури, правоохоронних органів і у випадку порушень прав законного власника, застосувати санкції до осіб, винних у порушенні і стягнути з них збиток.

Виходячи з перерахованого, встановлення режиму комерційної таємниці є доцільним при наявності у підприємства технологічних переваг на ринку за рахунок технологій, невідомих конкурентам, особливо при роботі в жорсткому конкурентному середовищі, а також при розширенні за рахунок випуску нових продуктів і освоєння нової сфери діяльності. При цьому в ході прийняття рішення потрібно зрозуміти чи готове підприємство прийняти обмеження, викликані режимними заходами, чи виходить ця ідея від керівництва, чи готовий він повною мірою підтримувати виконання і корегування введених заходів.

При вирішенні питання про встановлення на підприємстві режиму комерційної таємниці рекомендується здійснити аналіз конкурентного середовища і оцінити поточне положення компанії на ринку, а також переконатися в чіткому розумінні менеджментом цілей встановлення режиму.

Першим підготовчим кроком є формування переліку інформації, що становить комерційну таємницю, та процедур роботи з інформацією. Розробка переліку інформації, як правило, здійснюється робочою групою, яка включає в себе власників бізнес-процесів, юристів, представників служби безпеки та IT. При формуванні початкового переліку, для кожної групи відомостей оцінюється середня цінність і вартість як безпосередньо самої інформації, так і витрат на її створення. Не менш важливо оцінити правомірність віднесення інформації до комерційної таємниці і можливість здійснення подальшої роботи в умовах режимних заходів.

Необхідно виробити перелік посад, допущених до комерційної таємниці, укласти з співробітниками додаткові трудові угоди і ознайомити під розпис з інформацією, що становить комерційну таємницю. З усіма працівниками, допущеними до такої інформації, необхідно провести навчання з роз'ясненням покладених на них відповідальності та обов’язків, забезпечити доведення режимних заходів. Підготовка повинна здійснюватися для всіх категорій працівників – від заходів з підвищення обізнаності персоналу, що працює з комерційною таємницею, технічних спеціалістів, відповідальних за настройку і коректну роботу засобів захисту інформації, до тематичних семінарів з менеджментом і керівництвом організації.

Ще одним важливим кроком є інвентаризація інформаційних ресурсів, що зберігають і обробляють інформацію, яка становить комерційну таємницю, та приведення порядку доступу до них згідно з раніше визначеним переліком посад. Процедури доступу повинні забезпечувати оптимальний розподіл виробничих, комерційних і фінансово-кредитних відомостей, які залишають комерційну таємницю підприємства, між конкретними виконавцями відповідних робіт. Необхідно забезпечити надання кожному співробітнику достатнього обсягу необхідних даних, при цьому виключити ознайомлення виконавця з зайвою, не потрібною йому для роботи, конфіденційною інформацією.

Формальне встановлення режиму комерційної таємниці починається з видання наказу про встановлення режиму, фактично ж паралельно запускаються раніше розроблені процедури роботи з інформацією та контролю дотримання режиму. В ході підтримки встановленого режиму необхідно проводити моніторинг реалізації режимних заходів, виявляти проблеми та вузькі місця, вносити коригувальні зміни. З метою актуалізації періодичного перегляду підлягає перелік інформації, віднесеної до комерційної таємниці, та перелік осіб, допущених до роботи з даною інформацією.

Найважливіший актив підприємства – це інформація. Часто інформація використовується неправомірно власними працівниками, контрагентами, інвесторами, потрапляє під пильну увагу конкурентів, а також державних контролюючих органів в результаті необґрунтованих перевірок. Режим комерційної таємниці дозволяє організації не тільки знизити ймовірність нелегітимного використання інтелектуальної власності організації, але і дозволяє забезпечити юридичну підтримку як у питаннях роботи з інформацією, так і при розслідуванні інцидентів, пов'язаних з несумлінним використанням і компрометацією. Зворотною стороною монети є встановлення додаткових обмежень, процедур та заходів з контролю, виконуваність яких, як правило, безпосередньо залежить від ступеня підтримки, усвідомлення важливості та безпосередньої участі керівництва підприємства.

© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"