інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Планування руху грошових коштів

О. Веселовський

Для реального бізнесу дуже важливою є відсутність прогалин в поточному плануванні грошових коштів, тобто повинні бути своєчасно сплачені всі рахунки та вчасно видана зарплата. Для цього підприємство прагне прискорити процес отримання виручки від клієнтів і замовників. Планування руху грошових коштів допомагає керівництву компанії забезпечити належне фінансування поточної діяльності (якщо утворюються касові розриви) або вилучення грошових коштів з обороту.

Фінансування досягається шляхом переговорів з контрагентами про прискорення оплати, з банками – про короткострокове кредитування, з постачальниками – щодо відстрочки платежу. Вилучити гроші з обороту можна наступними шляхами: депозитами в банках з метою отримання процентів, наданням відстрочок контрагентам з метою поліпшення партнерських відносин, виведенням коштів з підприємства з метою вкладення в цінні папери, розширення виробництва тощо. Також грошові кошти можуть бути просто акумульовані з метою створення «подушки», що особливо актуально на етапі впровадження фінансового планування на підприємстві, коли плани значно відрізняються від фактичної ситуації.
Структура бюджету руху грошових коштів (БРГК) схожа на структуру Звіту про рух грошових коштів на підприємстві (Форма 14). Однак це не регламентована, а управлінська форма, тому вона має деякі відмінності.
БРГК складається з трьох великих частин: операційної діяльності, інвестиційної та фінансової діяльності.
Операційна діяльність – це виробництво товарів і послуг та їх реалізація (передача замовнику). В операційній діяльності існують витрати і надходження грошових коштів.
Інвестиційна діяльність – довгострокові вкладення і надходження від придбання основних засобів та інших капіталовкладень. Ця частина плану є стратегічно важливою, оскільки без інвестицій розвитку компанії не буде.
Фінансова діяльність – найважливіша частина для «ув’язування» бюджету. Планування операційної діяльності забезпечується силами низки відокремлених підрозділів підприємства. Інвестиційну діяльність планують керівництво та виробничі підрозділи. Фінансову діяльність планують бухгалтерія підприємства, фінансовий відділ і ПЕО. Але після зведення даних може вийти так, що грошовий потік від поточної діяльності буде несприятливим. Це не означає, що він негативний. У БРГК присутні два рядки: залишок грошових коштів на початок і на кінець періоду. Тому при зайвому залишку власники підприємства можуть прийняти рішення про дострокове погашення кредиту або інвестування коштів в основний капітал, а при нестачі (негативному залишку на кінець місяця) – звернутися за додатковим фінансуванням.
При плануванні руху грошових коштів, крім ув’язки бюджету в цілому, важливо враховувати ще один аспект. Потік від операційної діяльності повинен бути позитивним. На цій частині бюджету підприємство заробляє свій прибуток. У виробничій діяльності підприємство щомісяця має акумулювати прибуток. Потік від інвестиційної діяльності повинен бути негативним, тобто підприємство має інвестувати свої кошти в покупку нового обладнання. Потік від фінансової діяльності врівноважує інші два види діяльності.
Увага! Якщо у підприємства потік від операційної діяльності негативний, а потік від інвестиційної діяльності позитивний, це тривожний знак, оскільки підприємство фінансує поточну діяльність за рахунок продажу основних засобів. Зрозуміло, що таке підприємство в майбутньому не може розраховувати на успіх.
Таким чином, планування руху грошових коштів дозволяє компанії ще й рухатися в стратегічно важливому напрямку. Можна додати, що план доходів і витрат не покаже такої повної картини, як БРГК, тому що інвестиції в об’єкти основних засобів не є витратами, тобто не зменшують оподатковуваний прибуток. А якщо складати лише бюджет доходів і витрат, то операцій придбання основних засобів взагалі не буде видно (якщо процес планування грамотно побудований з точки зору бухгалтерського обліку).

Планування бюджету руху грошових коштів
Як правило, даний бюджет складається на рік з розбивкою на квартали і місяці. Складанням бюджету на рік займаються, як правило, керівництво або власники, оскільки саме вони визначають стратегічні пріоритети компанії. Крім того, складання БРГК на рік не настільки інформативне, як на більш короткий період, тому що даний бюджет служить не для ефективності роботи підприємства, а для забезпечення його фінансування. Тому розглянемо тільки процес складання на короткий проміжок часу – квартал або місяць (так зване коригування БРГК перед початком місяця).
Процес планування руху грошових коштів на місяць складається з декількох етапів.
I етап – визначення прогнозу на поточний місяць. Звичайно проводиться в 20-25 числах місяця. На цьому етапі збираються уточнюючі дані від підрозділів з метою визначення залишку грошових коштів в касі та на рахунках на кінець місяця (поточного). Ця сума в бюджеті руху грошових коштів на наступний місяць буде залишком на початок.
II етап – збір інформації від підрозділів про виплати і надходження в планованому місяці. Плановані надходження і виплати потрібно формувати з розбивкою по тижнях, інколи навіть по днях. Це робиться для того, щоб уникнути касових розривів не тільки в кінці місяця, а й протягом усього періоду. Як правило, такий метод планування допомагає нестабільним компаніям або таким компаніям, де фінансово-економічне планування тільки почало використовуватися.
III етап – зведення бюджету руху грошових коштів. Цим процесом займається планово-економічний відділ (ПЕВ). Бажано автоматизувати процес в MS Excel, використовуючи макроси або консолідацію. Важливо, щоб до наступного етапу у ПЕВ в одній інформаційній системі був загальний БРГК, а також заявки всіх підрозділів. Для кожної статті витрат можна визначити свої коди (вони можуть бути унікальні або відповідно до існуючих стандартів бухгалтерського обліку).
IV етап – обговорення бюджету руху грошових коштів на бюджетному комітеті. У компаніях (особливо молодих) може не бути бюджетного комітету, тоді обговорення відбувається між усіма учасниками процесу складання БРГК та керівництвом підприємства.
На цю нараду ПЕВ виносить бюджет руху грошових коштів з розбивкою по днях, тижнях. За вимогою кожна стаття витрат може бути деталізована. Це забезпечується шляхом застосування програмних засобів, зокрема функції Excel «Проміжні підсумки».
Розглянемо, яким чином здійснюється контроль руху грошових коштів. При наявності такого плану всі платіжні доручення повинні підписуватися начальником ПЕВ, оскільки його відділ повинен контролювати оплату в межах плану. Як тільки ПЕВ відмічає перевищення платежів або неотримання виручки (кредитів), він подає сигнал фінансовому директору для прийняття рішення або пошуку винних. Це може бути відділ продажу, відділ виробництва, а також бухгалтерія, яка неправильно розрахувала податки.
При зрілій системі планування на підприємстві за неправильний розрахунок застосовується депреміювання, а за відповідність факту плану – додаткову винагороду.
Процес впровадження планування руху грошових коштів включає наступні етапи.
1 етап – планування без автоматизації. На цьому етапі планування здійснюється шляхом передачі записок підрозділам з даними, зведенням їх в одну систему в ПЕВ і роздрукуванням їх керівництву. Тривалість даного етапу найбільша, тому що в процесі його реалізації визначається: які види планів складати, хто за що відповідає, які повинні бути терміни. Зазвичай цей етап триває близько трьох-чотирьох місяців, в залежності від розміру компанії і зацікавленості генерального директора та підрозділів у впровадженні планування.
На даному етапі відбуваються різні консультації між генеральним директором, головним бухгалтером (хоча він не повинен брати участь в цьому процесі) і начальником ПЕВ. При цьому генеральний директор хоче зрозуміти, як ефективно працює підприємство, який прибуток або збиток, скільки у нього грошей і хто кому винен.
2 етап – автоматизоване планування. На цьому етапі створюється інформаційна система для збору показників від підрозділів, її консолідації. За допомогою служби інформатизації підприємства автоматизується процес складання планів. Інколи для цього використовуються стандартні офісні додатки, наприклад MS Excel і MS Outlook.
На етапі автоматизації також необхідно забезпечити пов’язаність бюджетів. Основні статті БРГК повинні переплітатися з двома іншими бюджетами, наприклад, залишки на розрахунковому рахунку та касі в бюджеті за балансовим листом повинні дорівнювати залишкам в бюджеті руху грошових коштів.
3 етап – формалізоване планування. На даному етапі розробляється регламент планування, який включає в себе наступне: підрозділи, задіяні у плануванні; терміни підготовки інформації; різні варіанти розвитку (якщо необхідно); процес складання і затвердження планів; відповідальність за виконання плану.
Зазвичай, на впровадження планування руху грошових коштів, витрачається близько півроку. Надзвичайно важливим фактором при цьому є воля генерального директора. Від того, наскільки він зацікавлений в такому впровадженні, повністю залежить його успіх. Виробничі підрозділи підприємства не охоче йдуть на планування, їм здається, що воно забирає багато часу і є недоцільним. В цьому випадку позиція генерального директора є вирішальною.
© 2003-2012  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"