інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Посередники та їх роль у розвитку банківсько-страхового бізнесу*

І. Габідулін
директор ТОВ «Страховий брокер «Дедал»

У наш час з’явились посередники не лише на страховому ринку, а й у банківському середовищі. В умовах бурхливого розвитку кредитування вони консультують потенційних клієнтів-позичальників; проводять аудиторський аналіз кредитних договорів, зокрема щодо виявлення додаткових прихованих витрат і "підводних каменів"; підбирають оптимальний варіант кредитування; долають організаційні труднощі в процесі оформлення кредиту; супроводжують і доводять угоди до успішного завершення.
Така практика поширена в усьому світі. У Нью-Йорку, наприклад, тільки за рік видаються понад 100 тис. ліцензій вісімнадцяти видам посередників, у тому числі й кредитним брокерам.
Наведемо деякі цифри, що достатньо показують бум у страхуванні та кредитуванні. Можна сказати, що автострахування та автокредитування дуже схожі.
Звернімо увагу на те, що в Україні у 2006 році обсяг автокредитування дорівнював 3,74 млрд. дол., у 2007 році – 6,2 млрд. дол., а в 2008 році планується 8,69 млрд. дол. В Росії частка автокредитування дещо менша.
Структура споживчого кредитування на ринку України з року в рік суттєво змінюється. Якщо в абсолютному вираженні кредитування збільшуватиметься, то відносно портфель споживчого кредитування в Україні серед фізичних осіб зменшуватиметься. У 2006 році автокредитування складало 49%, у 2007 – 45% і на 2008 рік передбачається 42%. Споживче кредитування істотно змінюватиметься на користь інших видів кредитування. Можна сказати, що резервів для розвитку в галузі автокредитування немає. Таким чином, портфелі, які сьогодні сформували страхові компанії, поступово зменшуватимуться.
Розглянемо структуру портфеля автострахування. Починаючи з 2002 року портфель страхових компаній на ринку в середньому збільшується. Частка премій з автострахування у 2007 році складала 20%.

Рис. 1 Обсяг автокредитування


Що ж до частки договорів з автострахування серед фізичних осіб, то з року в рік їхня кількість збільшується, і в І півріччі 2007 року вона складала 78%.

Рис. 2 Частка автокредитів у структурі ринку
споживчого кредитування


Рис. .3 Частка премій з автострахування в середньому по ринку, %Зупинимось на понятті bancasurance, що дуже схоже з банківським страхуванням, оскільки цей термін використовується як панацея, як новий напрям у розвитку ринку. Bancasurance з’явилось в кінці 70-х рр. у Франції. На той час був пік розвитку іпотечного кредитування, а отже, банкіри, використовуючи конкуренцію, звернулися до страховиків з тим, щоб запропонувати страхування життя позичальника. При цьому канали дистрибуції банків були дуже розвинуті і за рахунок цього вони забезпечили зниження витрат на дистрибуцію на 30-50%. Окрім того, банківське законодавство дозволило використовувати банківські структури, канали для продажу страховок зовсім недавно. В 90-х роках це стосувалось Італії, а 12 грудня 1999 р. в США законодавство дозволило співпрацювати страховим компаніям і банкам. У Франції такого обмеження чи заборони не було, тому там пішли шляхом bancasurance.

Рис. 4 Частка премій у портфелі страховика


Використовувати bancasurance було зручно, оскільки в одному місці можна було придбати і кредитний договір на іпотеку на 30 років, і страховку життя. Bancasurance на Заході розвивається передусім по страхуванню життя позичальника. Причому ставляться жорсткі вимоги. Банк не мав права вимагати від позичальника страхувати своє життя, він міг лише запропонувати йому альтернативні умови: або позичальник дає під заставу квартиру у разі нещасного випадку, або ж застрахується в будь-якій страховій компанії.
Bancasurance дозволяв розробляти абсолютно нові продукти, які допомагали об’єднувати страховий і банківський бізнес.
Отже, що дає bancasurance?
- Об'єднання іпотечного кредитування зі страхуванням життя позичальника, що дозволило скоротити витрати на дистрибуцію продуктів на 30%-50%;
- За рахунок використання законодавства воно дозволило банкам отримати додатковий прибуток;
- Одержати банківські і страхові послуги в одному місці;
- За рахунок зниження витрат на дистрибуцію страховики пішли на зниження тарифів;
- Розробка нових продуктів з метою задоволення потреб клієнтів.
На жаль, нічого подібного не мають клієнти ні в Україні, ні в Росії.
Вancasurance є найбільш розвинутим у таких країнах як Франція, Португалія, Іспанія, Італія і Бельгія. Співвідношення частки ринку показано на рис. 5.
Водночас виникає питання, чому, наприклад, у Великій Британії, Німеччині, Канаді, США та інших країнах bancasurance так не розвивається? Тому що там існує дуже розвинутий ринок посередницьких послуг. В Америці, наприклад, є страхові брокери, фінансові консультанти. Клієнт знає, що єдиним його захисником на ринку є брокер, а не страхова компанія чи банк. Тому банківський сектор тут не відіграє значної ролі.
На наш погляд, термін bancassurance передбачає тільки дві моделі: коли банк купує страхову компанію чи навпаки. Тільки за таких умов можливе створення єдиної інформаційної системи між банком і страховою компанією. Всі інші моделі зводяться до посередницької діяльності і можуть трактуватися як співробітництво банків і страхових компаній.

Рис. 5 Ринкова частка різних каналів продажу страхових продуктів (у відсотках)


Для банку і страхової компанії, які входять до однієї фінансової групи, існують різні вимоги щодо капіталізації, тому регулятори повинні чітко визначити в bancasurance, які вимоги існують для єдиної системи, що представляє на ринку фінансову групу. Оскільки перетікання капіталів у страхову компанію зменшує можливості її кредитного портфеля, а перетікання, скажімо, частини активних ресурсів із страхової компанії в банківську сферу зменшує її ліквідність і платоспроможність.
Щодо проблем захисту клієнта в bancasurance, слід зазначити, що регулятори в Європі вже звертали на це увагу в 2002 році. Допускати клієнта із банківського середовища у страхову компанію можливо лише тоді, коли це єдина система, коли споживач є одночасно клієнтом банку і страхової компанії.
Регулятори повинні гарантувати, що клієнтів не будуть змушувати укладати договори страхування при реалізації деяких інших послуг банку. Також регуляторам доведеться визначити вимоги до страхових продуктів.
Сьогодні страхові компанії змушені підлаштовуватися під банки. Відсоткова ставка банку достатньо висока. Банки та страхові компанії знаходяться не на рівних умовах, отже, це не можна назвати співробітництвом.
Варто процитувати проект Директиви ЄС щодо страхових посередників: "Фінансовим установам, що працюють в галузі bancassurance, заборонено без відповідної письмової згоди клієнта використовувати приватну інформацію клієнтів при укладенні ним будь-якого страхового контракту, платежі по яких здійснювалися через рахунки фінансової установи, з метою реалізації визначених пропозицій до них щодо страхових продуктів, які вони розподіляють; вимагати від клієнта фінансової установи придбання страхового продукту, що розподіляється останнім, як умова для придбання фінансового продукту з його звичайного ряду. При порушеннях цих заборонних мір необхідно застосовувати санкції до відповідних фінансових установ".
Якщо говорити про особливості концепції “Вancassurance", що втілюється на терені колишніх радянських республік, то, на думку багатьох фахівців, вона має такі недоліки:
- Співробітництво страхових компаній та банків здійснюється при явному домінуванні останніх;
- Установлюються "неписані правила" акредитації страхових компаній, тим самим відбувається так би мовити підміна ними державного регуляторного органу;
- Вартість страхування через банківські канали збільшилася, а не зменшилася, як було в європейських країнах.
На думку експертів рейтингового агентства Standart & Poor's, така практика співробітництва банків і страхових компаній негативно позначається на фінансовій гнучкості і може піддати страхову компанію значному кредитному ризику, а також поставити під загрозу її конкурентне становище на ринку.

* Матеріали виступу на засіданні Круглого столу «Взаємодія банків і страхових компаній на ринках іпотечного та споживчого кредитування», що відбувся 19 грудня 2007 року.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"