інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Сучасний стан та проблеми банківського страхування*

М. Лутак
Віце-президент Асоціації українських банків

В цілому можна сказати, що в Європі до 30% своїх доходів банки отримують від надання страхових послуг. Основна мета bankasurrance – це створити зручності для клієнтів та зробити дешевшими витрати на послугу.
І хоча українські банки, відповідно до чинного законодавства, не мають права безпосередньо надавати страхові послуги, вони активно співпрацюють зі страховими компаніями при іпотечному кредитуванні, у тому числі у сфері автокредитування.
I. Стан сегменту автокредитування.
Асоціація українських банків (АУБ) провела вибіркове спостереження сегменту автокредитування у першому півріччі 2007 року за даними, які комерційні банки надіслали до АУБ на добровільних засадах.
У дослідженні взяли участь 23 комерційні банки, у т.ч.:
5 банків, що належать до першої групи банків (за групуванням НБУ), 2 банки – до другої групи, 3 банки – з третьої, 13 банків - до четвертої групи.
З банків, які взяли участь у дослідження один банк зі 100% іноземним капіталом та 5 банків з участю іноземного капіталу.
Мета:
- розгляд динаміки розвитку ринку автокредитування у розрізі позичальників: фізичні та юридичні особи, а також приватні підприємці;
- з’ясування тенденцій щодо зміни відсоткових ставок за автокредитами;
- розгляд первинного та вторинного ринку придбання автомобілів (легкових авто, мікроавтобусів, автобусів та вантажівок).
У дослідженні взяли участь 23 комерційні банки, у т.ч.: 5 банків, що належать до першої групи банків (за групуванням НБУ), 2 банки – до другої групи, 3 банки – до третьої, 13 банків - до четвертої групи; один банк зі 100% іноземним капіталом та 5 банків з участю іноземного капіталу.

Рис.1. Обсяг автокредитів, млн. грн., 01.01.07- 01.07.07р.


* Матеріали виступу на засіданні Круглого столу «Взаємодія банків і страхових компаній на ринках іпотечного та споживчого кредитування», що відбувся 19 грудня 2007 року.

Загальний стан ринку
У період з 01.01.07 по 01.07.07р. сегмент автокредитування по вибірці банків, що досліджується збільшився на 35,4%. При цьому швидше зростали кредити, надані фізичним особам на 37,6%. Кредити, надані приватним підприємцям зросли на 35,7%, а суб’єктам господарської діяльності – на 18,4%.
Структура позичальників протягом першого півріччя 2007 року майже не змінилася. (Рис. 1)
У розрізі валют переважали кредити, видані у доларах США. З початку року їх обсяг збільшився на 56,57%, в той час як обсяг кредитів, наданих у національній валюті – лише на 5%. (Рис.2)
У середньому, по сукупності, питома вага автокредитів складає біля 10%. У великих банках питома вага автокредитів складає приблизно 18% від загального обсягу кредитного портфелю.
Відсоткові ставки
Найбільшими відсоткові ставки залишаються для фізичних осіб у національній валюті. Зниження, що відбувалось протягом півріччя, не досить значне. Так, для фізичних осіб, в національній валюті воно склало 0,26 п.п.(з 17,84% до 17,58%); для СГД – 0,19п.п.(з 17,62% до 17,44%), ставки для приватних підприємців навпаки збільшились на 0,05 п.п. (з 14,65% до 14,70%).

Рис.2. Обсяг автокредитів у розрізі валют 01.01.07- 01.07.07р.

Рис. 3. Зміна відсоткових ставок за автокредитами, наданими у розрізі користувачів
01.01.07- 01.07.07р.

Стан кредитування первинного та вторинного ринку
Таблиця 1
Структура кредитів, наданих на первинному ринку продажу авто, у відсотках до
портфелю автокредитів у розрізі груп споживачівСтруктура кредитів, наданих на вторинному ринку продажу авто, у відсотках до
портфелю автокредитів у розрізі груп споживачів


Придбання легкових авто на первинному ринку складає 95% у портфелі автокредитів за усіма групами споживачів.
На вторинному ринку продажу авто переважними користувачами кредитів є суб’єкти господарської діяльності.
У структурі кредитів за типом авто, серед суб’єктів господарської діяльності протягом півріччя відбулися певні зміни. Якщо на початок року переважали кредити на придбання легкових авто 51,4% і 19,5% - на придбання вантажівок (від загального портфелю автокредитів), то станом на 01.07.07р. кредити на придбання легкових авто склали 25,6% і на придбання вантажівок – 39%.

Висновки
Зростання портфеля автокредитів відбувається досить швидкими темпами. При цьому темпи зростання автокредитів загалом мають випереджаючі темпи порівняно зі зростанням загального обсягу кредитного портфеля банку (коефіцієнт випередження зростання автокредитів над загальним кредитним портфелем банку складає 1,06).
Загалом, найшвидші темпи росту протягом першого півріччя мають автокредити, що надані фізичним особам. За досліджуваний період вони зросли на 38,4%. Портфель автокредитів зріс на 36,1%, автокредити, надані приватним підприємцям зросли на 35,75%, а загальне збільшення кредитного портфеля у цьому періоді склало 34,2%. Кредити суб’єктам господарської діяльності зростали найменшими темпами – на 18,4% з початку року.
На вторинному ринку придбання авто переважають суб’єкти господарської діяльності. У структурі за типом авто – за півроку найбільш швидкими темпами зростали кредити на вантажівки (зростання склало на 52%). Обсяг кредитів на придбання легкових авто за всіма категоріями споживачів зріс на 33% з початку року.
Підвищений попит на автокредити з боку всіх груп користувачів не обумовлює суттєвого зниження відсоткових ставок на них.
Середні відсоткові ставки на автокредити, у національній валюті залишаються на рівні 17% для фізичних та юридичних осіб, і 14% для приватних підприємців. Середня відсоткова ставка у доларах США має незначну тенденцію до зниження для фізичних осіб, а для приватних підприємців дещо зростає.
II. Проблеми банківського страхування.
Зарубіжна банківська практика - до третини доходів банки отримують від надання банківської послуги разом з наданням об‘єктно -пов‘язаної страхової послуги .
Головна перевага - економія часу та забезпечення зручності для клієнтів.
Діагностика проблем.
Намагання звести до мінімуму можливості виплат по страхових подіях шляхом застосування всіляких редакційних прийомів.
Негативний приклад: вибух газу у будинку (м. Дніпропетровськ) був виключенням із страхових ризиків у ряді договорів майнового страхування. Серед страхових ризиків наводиться перелік всілякої екзотики, в той же час уникаються вогневі та інші прийняті у світовій страховій практиці очевидні страхові ризики.
Ризики для банків:
- для банку відбір страхової компанії для банківського страхування є досить відповідальним кроком. Це має бути страхова компанія, що має відповідну стратегічну перспективу, має відповідний досвід та спеціалістів, забезпечує необхідне навчання спеціалістів банку. Тільки при таких умовах можна сподіватися, що клієнт прийде ще раз;
- неналежна якість страхових продуктів, головною метою яких є отримання “швидких" грошей. Вимагається детальний аналіз банками доцільності продажу страхових продуктів своїм клієнтам, перевірка належної якості страхових продуктів, стандартизація страхових продуктів, що поширюються через механізм “bankassurance".
Довідково:
Рівень страхових виплат (відношення страхових виплат до отриманих страхових платежів):
2001 р. – 14.0 %
2002 р. – 12.2 %
2003 р. - 9,4 %
2004 р. – 7,9 %
2005 р. - 14,7 %
2006 р. - 18,8 %;
- непридатність страхових продуктів для реалізації з причин наявності непрозорих та нелогічних (з точки зору здорового глузду) умов страхування, суть та навантаження яких не завжди є зрозумілим для банківських працівників;
- втрата клієнтів, не задоволених рівнем та якістю страхового захисту, який не забезпечує або може навіть погіршувати фінансовий стан позичальника. Особливе занепокоєння викликає дивне визначення вигодонабувача у деяких договорах страхування, що не дозволяє страхувальнику своєчасно отримати кошти на відновлення об‘єкту страхування;
- акредитовані банком страховики можуть застосовувати підвищені тарифи при добровільно-примусовому іпотечному страхуванні та авто-каско у порівнянні з аналогічними договорами добровільного страхування, що побічно впливає на репутацію банку. У ряді випадків здійснюється подвійне страхування одного і того ж ризику – фінансовий ризик при видачі іпотечних кредитів фактично забезпечується як через майнове страхування, так і через страхування життя та здоров’я;
- протягом останніх років страхові компанії розвиваються стрімкими темпами, але банківська спільнота має враховувати обставину, що значна частина страхових угод укладаються для уникнення оподаткування прибутку шляхом укладання псевдо-страхових угод з афілійованими страховими компаніями.
Серйозною проблемою є збільшення страхових виплат при стрімкому зростанні кредитних портфелів. Сьогодні менше 20% складають страхові виплати від страхових платежів. Зростання платежу при отриманні кредиту до 50% - це дуже суттєво. У банків є великі ризики при такому зростанні портфелів. Є банки, у яких до 18% портфелів – це автокредитування, в цілому в активах до 10% - це іпотека. Отже, маємо не тільки великий відсоток, але й величезну базу зростання іпотеки (ціни на житло), що знайомо не кожній країні. Це досить серйозні ризики.
В перспективі конкуренція може знизити банківську маржу. Проте споживач платить багато (був бідний, став ще бідніший).При настанні страхового випадку споживач повинен дочекатися аварійного комісара, інакше по КАСКО він нічого не отримає. На жаль, ми не маємо такої статистики, скільки було відмов клієнтам з боку банків у виплаті страхового відшкодування. Отже, отримуємо негативний результат. Страхування повинно допомагати нашому позичальнику, а відбувається навпаки. Це досить серйозне питання. Страхові продукти для стандартних кредитів повинні бути максимально уніфіковані.
Що стосується проблеми якості, якщо повернутися до банківської послуги, треба наголосити, що Асоціація українських банків зробила абсолютно все можливе. Хочеться вірити, що в 2008 році відбудеться така подія, як вступ АУБ до Європейської банківської федерації. Ми мали можливість поспілкуватися з колегами, перейнятися проблемами, якими займаються країни Євросоюзу. На сьогоднішній день величезною проблемою в Євросоюзі, як і в Україні є питання уніфікації всіх фінансових продуктів. Є проблема подальшого обговорення цього питання між Асоціацією українських банків і Лігою страхових організацій. Треба рухатися на шляху взаєморозуміння, а можливо потрібні більш радикальні шляхи. Треба подивитися на першопричину такого конфлікту, тому що певним чином він спровокований чинним законодавством.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"