інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Передумови та перспективи розвитку інвестиційного страхування в Україні

О. М. Голеншина
Голова Правління «Українська страхова група «Життя»


Страхування життя, у тому числі інвестиційне страхування – фінансовий інструмент, який є надзвичайно популярним серед населення практично всіх розвинених країн світу. Найбільш поширений він у США та країнах Центральної і Західної Європи. Інвестиційне страхування активно розвивається на ринках Швейцарії, Австрії, Німеччини, Франції, Японії, Китаю, а також і на молодих ринках – в Угорщині, Чехії, Польщі. У деяких країнах, наприклад в Швеції, на його долю припадає близько 80% зібраних премій, у США – близько 60%. У країнах ближнього зарубіжжя також відбувається стрімкий розвиток цього виду фінансових послуг. Наприклад, у Литві за даними 1 кварталу поточного 2007 року страхування по так званим договорам unit-linked склало 70,3% загального обсягу премій — у минулому році цей показник становив 51,4% (приріст більше 70%), в Естонії аналогічний показник досяг 60%, а приріст – близько 40%.
Загальні тенденції зростання страхування життя, ілюструє, зокрема, ринок Польщі. Якщо ще 7-10 років тому ситуація там була досить схожа на сьогоднішню ситуацію в Україні, то за минулий рік загальний обсяг премій сегменту «life» вже перевищив аналогічний обсяг сегменту «non-life». В Україні за даними минулого року та дев’яти місяців поточного року співвідношення обсягу премій компаній «life» и «non-life», складає приблизно 1:20 – 1:25.
Для популярності й стрімкого розвитку інвестиційного страхування є ряд об’єктивних причин.
У першу чергу, даний вид фінансових послуг не передбачає оподаткування (або воно мінімальне) при отриманні клієнтом доходу від вкладення власних коштів, що дає страховикам ряд переваг у забезпеченні високої доходності активів. За наявності таких переваг та професійно використовуючи найбільш ефективні інвестиційні інструменти фінансового ринку, ряд страховиків розвинених країн сьогодні не поступаються за розміром активів великим банкам, що лише підвищує їх рейтинги надійності та й без того високий ступінь довіри з боку населення. З цієї причини в багатьох розвинених країнах склався надійний та взаємовигідний тандем страховиків і банків у наданні фінансових послуг, в тому числі в сфері інвестицій.
З іншого боку популярність саме інвестиційного страхування пояснюється його очевидною перевагою перед «класичним» страхуванням життя, яка полягає у простоті для сприйняття й розуміння клієнтом. Завдяки цьому даний продукт набагато легше реалізувати, в тому числі через банк, брокерську чи агентську мережу. Структура співвідношення платежів, витрат та очікуваного прибутку по договорах інвестиційного страхування прозора і однозначна. Її можна порівняти з банківським депозитним рахунком, а інформація про показники фондового ринку, особливо це стосується розвинених ринків, відкрита, доступна й зрозуміла. Тому клієнт фактично може обрати самостійну участь в процесі отримання прибутку й надприбутку від розміщення своїх коштів, відстежуючи як загальні тенденції ринку, так і інформацію безпосередньо про ті інвестиційні інструменти, які використовуються в його інвестиційному пакеті. В той час як в «класичному» накопичувальному страхуванні процес розрахунку й нарахування «бонусів» (додаткового інвестиційного доходу) набагато складніший, оскільки залежить не стільки від абсолютного розміру платежів, скільки від розміру актуарно розрахованої суми резерву з урахуванням гарантованої ставки доходності, закладеної в самому тарифі. Далеко не кожен страховик може кваліфіковано і водночас зрозуміло роз’яснити клієнту це питання, а тим більше агент компанії. Тому такий показник ринку «лайф», як розмір додаткового інвестиційного доходу страховика за минулий рік, не дає клієнту об’єктивного уявлення про розмір очікуваного доходу за його договором страхування. Іншою перевагою інвестиційних договорів є відсутність власного ризику страховика, оскільки тут відсутній «гарантований» інвестиційний дохід. Сьогодні наприклад, більшість українських страховиків «лайф» за класичними накопичувальними договорами встановлюють його в максимально можливому розмірі – до 4% річних.
Саме з таких причин на думку багатьох як вітчизняних, так і закордонних експертів, ринок «лайф» України сьогодні є одним найпривабливіших та багатообіцяючих для закордонних інвесторів, а введення інвестиційного страхування в системі добровільного страхування життя, лише посилить цю тенденцію. За прогнозами фахівців в Україні обсяги продажів продуктів інвестиційного страхування стрімко зростатимуть, й досить швидко зможуть скласти до 30-40% обсягів продажів, а незабаром і до 60% загального обсягу продажів ринку «лайф». Такі прогнози насамперед обумовлені тенденціями росту страхового ринку України, зокрема сектора страхування життя.
Незважаючи на те, що сьогодні український ринок страхування життя розвивається досить активно всупереч цілому ряду обмежень та перепон, а з введенням інвестиційного страхування його перспективи росту розширяться, оцінити часові межі таких позитивних прогнозів досить складно. Наскільки швидко й активно він буде розвиватися, залежить від тих можливостей, які будуть передбачені в новій редакції Закону України «Про страхування», а також від норм податкового законодавства. На сьогоднішній день в Україні, на відміну від всіх цивілізованих країн, страхові виплати, в тому числі близьким родичам по смерті або самим страхувальникам оподатковуються за ставкою 15% (ПДФО), а при виплаті накопичуваних сум 60% їх розміру оподатковується за тією ж ставкою, тоді як майже вся сума таких виплат є особистими кошами клієнта, які він вносив до страховика протягом строку страхування. Таким чином, громадяни України, які прийняли рішення накопичити суму за певний період (наприклад, додаткову пенсію) у страховій компанії, підпадають під подвійне оподаткування. В той же час утримання податку з одержаних по депозиту відсотків українським законодавством не передбачене, не кажучи про саму суму вкладу. Будь-кому очевидно, що вигідніше вкладати кошти в банк на депозитний рахунок, аніж накопичувати їх у страховій компанії.
В такій ситуації страховики сектору «лайф» не можуть сумлінно виконувати свою основну роль – давати клієнтам можливість накопичення й збільшення їх коштів одночасно з захистом за переліком ризиків. З цієї причини в страховому портфелі компаній «лайф» все ще домінують «ризикові договори». По накопичувальним же договорам страховики намагаються «винаходити» будь-які додаткові механізми мотивації клієнтів. При цьому деякі компанії можуть пообіцяти клієнту можуть пообіцяти «золоті гори» надприбутку, а за умовами укладеного договору він в найкращому випадку просто поверне свої кошти без будь-якого додаткового доходу. Це не дивно, адже в умовах діючого податкового законодавства існування подвійного оподаткування – страхування життя як фінансова послуга сама по собі не є цікавою для клієнта. Якщо найближчим часом ситуація не зміниться, очікувати надто стрімкого зростання обсягів страхового ринку «life» не варто.
Саме тому страховики не покладають надто великих сподівань на введення в Україні інвестиційного страхування до моменту, поки не будуть чітко визначені законодавчо умови, вимоги, обмеження, пов’язані з інвестиційно-страховим бізнесом, зокрема вимоги оподаткування, але, враховуючи досвід прогресивних країн, не втрачають оптимізму.
Інша сторона можливостей розвитку інвестиційного страхування – можливості самого інвестування. На сьогоднішній день перелік активів, дозволених для розміщення резервів зі страхування життя, й вимоги до них жорстко регламентуються регулятором. Таким чином, вибір інвестиційних інструментів не надто великий. Ця ситуація, на щастя, має позитивну тенденцію. І навіть сьогодні цілий ряд активів, які можна успішно використовувати для забезпечення певного рівня доходності резервів зі страхування життя. Найбільшу долю резервів зі страхування життя, як і раніше, більшість страховиків розміщує у банківські депозити. Ставки залишаються досить високими в порівнянні з іншими фінансово розвиненими країнами, а перелік банків, яки мають високий рейтинг хоча б за національною шкалою, значно розширився. Розширились можливості інвестування в цінні папери. Так, на ринку збільшилась кількість акцій та облігацій українських емітентів високого рівня якості, надійності й прибутковості. За цими активами прибутковість сьогодні вище, ніж за депозитами. Також використовується такий актив як нерухомість, в тому числі житлова – першою на українському ринку «life» цей актив для забезпечення резервів почала використовувати наша компанія і досить успішно.
Незважаючи на відносну незрілість деяких сегментів фінансового ринка України, необхідно відмітити також досить високий ступінь «життєздатності» інвестиційного сектору – і це в умовах далеко не самої стабільної політичної ситуації. Протягом періоду, що минув, наприклад, не відзначився суттєвий вплив так званої «політичної кризи» на зростання вартості чистих активів КУА, що, за думкою експертів, є незвичайним у порівнянні з досвідом найбільш розвинених країн. Це свідчить про певну «зрілість» та «загартованість» інвесторів, які працюють на ринку України, а також дає підстави вважати, що при стабілізації політичної ситуації в країні ситуація в фінансовому секторі економіки, й тим більше у сфері інвестицій, покращиться вдвічі.
Прогнозуючи ті чи інші майбутні перспективи деякі страховики «life» вже сьогодні створюють свої компанії з управління активами (КУА) і залучають фахівців відповідного профілю. Інші, й таких більшість, не забігають далеко вперед і планують працювати з існуючими КУА. На сьогоднішній день діяльність багатьох компаній з управлення активами та інститутів спільного інвестування, якими вони управляють, здійснюється досить успішно. Цей досвід, як і значний власний портфель КУА може стати у пригоді компаніям «лайф», особливо на начальному етапі. Сьогодні компанія «life» при розміщенні резервів, сформованих за класичними договорами страхування життя, обмежена не лише регулятором, тобто доволі жорсткими кількісними та «якісними» вимогами до активів, але й необхідністю практично повністю знизити ризик. Крім того, на початковому етапі розвитку інвестиційного страхування відповідний страховий резерв в кожній окремій компанії може виявитися недостатнім для використання в повній мері ряду інструментів інвестування та формування збалансованого повноцінного портфелю. В свою чергу КУА в також покладають ряд сподівань на співпрацю з страховиками щодо інвестиційного страхування – це додаткові можливості росту й розвитку. Перспектива не лише в отриманні в управління додаткового обсягу від страховиків, а й в масовій «рекламі» через агентські та інші мережі продажів страховиків, що розвинені в останніх набагато ширше. Існує досить значний сегмент ринку фізичних осіб, готовий до інвестицій фінансово, але не «інформаційно», не психологічно. А тут у страховиків вже є непоганий досвід роботи з клієнтом. Не кажучи вже про можливості створення нових різноманітних страхових продуктів, що включають в себе декілька фінансових послуг при одній «надбавці».
Таким чином, незважаючи на цілий ряд проблем, пов’язаних як с загальним станом фінансового ринку України, так і з станом страхового сектору, зокрема сегменту «life», є все підстави сподіватись на позитивні зміни та робити оптимістичний прогноз при оцінці можливостей розвитку інвестиційного страхування в Україні.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"