інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Український страховий ринок: можливості фінансування росту

Павленко О.

Динамічний розвиток страхової галузі України викликає великий інтерес до себе з боку іноземних інвесторів. Прихід стратегічних інвесторів зумовлений достатньо ліберальними умовами щодо входження іноземного капіталу, який створила наша держава.
Способи фінансування росту компанії залежить від стадії її розвитку. Під час вибору стратегії та інструментів фінансування компанії необхідно враховувати існуючу юридичну і фінансову бізнес-модель, розмір необхідних коштів, строки залучення, короткострокові та довгострокові стратегічні плани та пріоритети розвитку компанії.
Українські компанії, у свою чергу, застосовують різноманітні джерела для фінансування росту, ключові з яких – продаж стратегічному інвестору та публічне/приватне розміщення власних акцій.
Стратегічний продаж компанії останнім часом набув статусу одного з найбільш поширених способів залучення інвестицій. Проте особливий інтерес у компаній викликає розміщення акцій на біржових майданчаиках, первинне або приватне (IPO/PP). Для успішного виходу на ринок акціонерного капіталу компанія повинна відповідати вимогам інвесторів щодо розміру бізнесу компанії, корпоративного управління та прозорості, стратегії розвитку.

Інвестиційна привабливість ринку
Страховий ринок України сьогодні демонструє одну з найбільших динамік росту серед секторів економіки країни. Згідно з офіційними даними, середньорічні темпи зростання класичного ринку страхування у період з 2003 по 2006 рр. становили 23%. Про значний потенціал росту українського ринку страхування свідчать ті факти, що рівень проникнення страхових продуктів у порівнянні з країнами Центральної та Східної Європи є одним з найнижчих на сьогодні, а поступовий ріст ВВП (6,7% у 2006 році) позитивно впливатиме на розвиток та ріст самої страхової галузі.
Високий потенціал росту страхового ринку України викликає інтерес у іноземних страховиків – потенційних покупців, число яких постійно зростає. Прихід іноземних компаній здійснюється шляхом створення нових страховиків або придбання значної частки вже існуючих, очікуючи прибутки від зростання компанії.
Прихід стратегічних інвесторів до України зумовлений достатньо ліберальними умовами щодо входження іноземного капіталу, який створила наша держава, на противагу російському чи білоруському законодавству. Так, Закон України «Про страхування» (2001 р.) значно лібералізував законодавство в частині, що стосується регулювання відносин зі злиття та поглинання українських компаній, стимулюючи активний прихід на наш страховий ринок міжнародних страхових компаній та портфельних інвесторів.
Чинне законодавство дозволяє іноземним страховикам створювати в Україні дочірні компанії. Для придбання корпоративних прав страхової компанії закордонними інвесторами, вимогами українського законодавства не передбачено жодних спеціальних дозволів,як це, наприклад, відбувається у банківському секторі (обов’язкове одержання спеціальних дозволів від НБУ).
Станом на кінець 2006 року частка іноземного капіталу в статутних фондах страховиків становила 13% (у той самий час у Польщі та Угорщині цей показник сягає 90-95%). Проте за результатами 1 півріччя 2007 року близько 80-ти українських страховиків уже мають у статутному фонді частку іноземного капіталу, у 25-ти з них частка іноземного капіталу в структурі акціонерного перевищує 51%.
Серед міжнародних гравців, що вийшли на український ринок ризикового та лайфового страхування у 2006 році, зокрема були: UNIQA, Axa, Generali, Fortis, Winer Insurance Group, PPF, Cardiff, Group Reso, Росно, SEB та інші. Також очікується прихід на український ринок таких компаній, як: BNP Paribas Group, ERGO, ZFS.

Вітчизняна практика фінансування росту
Способи фінансування осту компанії залежить від стадії її розвитку. Під час вибору стратегії та інструментів фінансування української компанії необхідно враховувати ряд основних фактів, а саме: існуючу юридичну і фінансову бізнес-модель (прозорість структури власників, стандарти корпоративного управління, наявність аудиту згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності), розмір необхідних коштів, строки залучення, короткострокові та довгострокові стратегічні плани та пріоритети розвитку компанії.
На початковій стадії становлення бізнесу, що супроводжується високими ризиками, джерелами фінансування росту компанії часто виступають власні кошти, банківські кредити, або фонди прямих інвестицій.
На наступних стадіях розвитку та залежно від мети, яку ставить перед собою страхова компанія, керівництво може розглядати 2 шляхи фінансування росту: продаж стратегічному інвестору або публічне розміщення.
З огляду на підвищену зацікавленість українським страховим ринком світовою фінансовою спільнотою, стратегічний продаж компанії останнім часом набув статусу одного з найбільш поширених способів залучення інвестицій. Це дозволяє використати репутацію та досвід компанії-покупця, швидко та дешево запровадити нові технології, ноу-хау та значно розширити клієнтську базу.
У 2006-2007 роках значно зросли об’єми угод з публічних розміщень українських емітентів, що вказує на ріст популярності та зацікавленість вітчизняних підприємств даним інструментом залучення інвестицій. Для успішного виходу на ринок акціонерного капіталу (IPO/PP) компанія повинна відповідати наступним вимогам інвесторів:
Вимоги до бізнесу
- Бізнес зі значною ринковою долею
- Стійкі конкурентні позиції
- Достатній розмір бізнесу
- Рентабельність, співвідносна з середньою по ринку
- Оптимальна структура фінансування
Вимоги до корпоративного управління та прозорості
- Чітка та прозора організаційна структура
- Регулярна звітність у відповідності до стандартів IAS/US GAAP
- Розвинута політика комунікації з інвестиційними партнерами
- Дивідендна політика
Вимоги до стратегії розвитку:
- Чітко сформована стратегія розвитку бізнесу та стратегія на ринку капіталу, аправлена на ріст ринкової капіталізації бізнесу
- Згуртована професійна команда менеджменту
Для українського ринку (розміщення пакетів від $20 млн. до $100 млн.) приватне розміщення (PP), що передбачає продаж частини корпоративних прав із залученням міноритарних акціонерів і характеризується більшим ступенем контролю з боку компанії, що його проводить - сьогодні є більш популярним та логічним для вітчизняних компаній.
Проте особливий інтерес у компаній викликає первинне розміщення акцій (IPO), яке передбачає обов’язковий лістинг, більш прозоре корпоративне управління, юридичну підготовку та високий рівень публічності компанії.

© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"