інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Страхування іпотечної діяльності в Україні очима вітчизняних експертів

К. Борисюк
ВАТ “Райффайзен Банк Аваль”


Україна, інтегруючись у світову фінансову систему та становлячись повноправним членом світової співдружності, переймає та впроваджує апробовані на Заході форми бізнесу. Однією з таких форм можна назвати іпотечне кредитування, яке на сьогодні інтенсивно розвивається. Однак, іпотечне кредитування, як і будь-який інший вид кредиту пов’язаний з ризиком, тому особливе значення для мінімізації ризиків, що виникають при здійсненні кредитування під заставу нерухомості, належить страхуванню. В Україні розроблена та введена в дію система правового регулювання іпотечної діяльності, яка передбачає страхові відносини як обов’язковий інститут іпотеки. Однак на превеликий жаль існуюча, на сьогодні, статистика не дозволяє виділити частку страхування іпотеки. На практиці страхування нерухомості, як об’єкта іпотеки, відображається в структурі показників страхування майна, проте страхування іпотечної діяльності стрімко розвивається, перш за все через зростання обсягів іпотечного кредитування.
На сьогодні банківський та страховий бізнес тісно пов’язані між собою. На практиці банк, який здійснює іпотечне кредитування, має генеральну угоду про співробітництво зі страховою компанією, яка надає повний комплекс страхових послуг з іпотечної діяльності. Зазвичай в страхові програми, які розроблені спільно страховими компаніями та банками, що здійснюють іпотечне кредитування, включають: страхування життя позичальника та втрати ним працездатності, страхування права власності на закладену нерухомість та страхування заставного майна від знищення та пошкодження стихійними лихами та третіми особами. Крім того, на ринку іпотеки можна використовувати такі види: страхування фінансового ризику втрати роботи позичальником, страхування можливих судових витрат та непередбачених витрат, що пов’язані з використанням права кредитної установи на звернення стягнення предмета іпотеки в разі невиконання суттєвих умов іпотечного договору, страхування відповідальності професійних учасників ринку нерухомості, страхування відповідальності забудовника та деякі інші види страхування. З перелічених видів страхування вибираються 3-4 найбільш необхідних. В такому випадку страхові тарифи знижуються, а така страховка складає 1-2% в рік від суми кредиту. Таке об’єднання основних видів іпотечного страхування в єдиний пакет можна назвати полісом комплексного страхування іпотечної діяльності. Взаємодіючи між собою банки та страхові компанії тим самим сприяють розвитку не лише свого бізнесу, але й всього фінансового сектору через активізацію кредитування. Наслідком цього, на нашу думку, може стати розробка нових послуг та продуктів для ринку іпотеки як на кредитному, так і на страховому ринках.
Щоб визначити стан страхування іпотечної діяльності ми звернулися до спеціалістів. У січні-березні 2007 р. було проведено експертне опитування працівників провідних страхових компаній України. Для цього була розроблена “Анкета щодо визначення стану ринку страхування іпотечної діяльності в Україні” та надіслана страховим компаніям.
В експертному опитуванні взяли учать керівники, головні бухгалтери, начальники управлінь і відділів та спеціалісти страхових компаній з різних регіонів України, які мають значний теоретичний досвід та надбали значний практичний досвід роботи на українському страховому ринку: АСКА (м. Київ, м. Харків, м. Бердичів Житомирської області), ІНГО-Україна (м. Луганськ та м. Бровари Київської області), Український страховий дім (м. Київ), ВЕСКО (м. Суми), НОВА (м. Черкаси), Оранта (м. Бердичів Житомирської області), Вексель (м. Київ), Галактика (м. Полтава), Еталон (м. Київ), PZU-Україна (м. Київ).
Анкета складається з двох блоків: перший – відомості про респондента, а саме: вік респондента, його освіта, посада та загальний стаж роботи в страховій компанії, його практичний досвід та ширина поглядів на проблему. Питання першого блоку дозволили нам провести оцінку компетентності експертів, що брали участь в опитуванні. Відповідно до отриманих результатів ми визначили, що експерти, які брали участь в анкетному опитуванні, є компетентними в страхуванні іпотечної діяльності та мають глибокі теоретичні та практичні знання в страхуванні іпотеки.
Другий блок анкети сформовано з десяти питань узагальнення відповідей на які дозволяють визначити стан та розвиток страхування іпотечної діяльності.
1. Як Ви оцінюєте стан розвитку іпотечного страхування в Україні?
Всі опитані респонденти вважають, що в нашій країні іпотечне страхування розвивається, однак не такими швидкими темпами, як того потребує вітчизняна економіка, крім того, експерти вважають, що говорити про існування ринку іпотечного страхування ще зарано. Натомість експерт страхової компанії “АСКА” вважає, що ринок зростає досить швидкими темпами та найближчі роки така тенденція збережеться.
2. Чи вбачаєте Ви необхідність в іпотечному страхуванні взагалі?
Всі, без винятку, респонденти погодились з необхідністю існування страхування іпотечної діяльності. Безумовно, що в силу своєї довгостроковості та ризикованості і позичальники, і кредитори повинні буди застраховані від ризиків, що притаманні іпотечній діяльності. Однак при розробці програм з іпотечного страхування необхідно правильно визначити необхідність в страховому захисті конкретних ризиків: не всі ризики потрібно перекладати на страхування, оскільки більшість ризиків, притаманних іпотечному кредитуванню можна застрахувати, але при цьому істотно зросте ціна іпотечного кредиту.
3. Які види іпотечного страхування, на Вашу думку, є доцільним, крім вже існуючих?
Щодо страхових продуктів, що можуть набути розвитку в нашій країні, то респонденти визначили страхування землі, страхування іпотечних цінних паперів, а також страхування будівельно-монтажних робіт, що є особливо актуальним в силу того, що досить часто забудовники вчасно не здають об’єкти в експлуатацію, чим порушують договір будівництва. Однак, експерт страхової компанії “Інго-Україна” зазначив, що для подальшого розвитку ринку страхування іпотечної діяльності достатньо тих страхових продуктів, що вже представлені на ринку. А експерт страхової компанії “Веско” зазначає, що для більшості банків страхування титулу не є обов’язковим, оскільки для банку немає особливої різниці, хто є власником нерухомості, яка стає іпотекою.
4. Що, на сьогодні, на Вашу думку, стримує розвиток ринку іпотечного страхування?
На думку експертів розвиток іпотечного страхування в нашій країні стримує недосконале законодавство, відсутність практики звернення стягнення на предмет іпотеки, низька кредитоспроможність фізичних та юридичних осіб – потенційних позичальників іпотечних кредитів. Крім того, обмеженість розвитку іпотечного кредитування в регіонах нашої країни підтверджує те, що будівництво нерухомості ведеться лише в столиці та деяких великих містах. Також недоліком експерти визначають низьку страхову культуру у населення.
5. Чи буде перспективним в Україні страхування іпотечних цінних паперів?
Щодо питання про перспективність такого нового продукту, як страхування іпотечних цінних паперів, то деякі експерти не вбачають перспективності в такому виді страхування. Проте більшість вважає, що страхування іпотечних цінних паперів потрібно розглядати як сегмент фондового страхування, який може стати доволі привабливим видом страхування в нашій країні за умови існування чіткого законодавчого поля в цій сфері.
6. Що саме, на Вашу думку, перешкоджає належному розвитку страхового ринку іпотечної діяльності?
На сьогодні належному розвитку страхового ринку іпотечної діяльності перешкоджає незначний розвиток самої іпотеки: високі процентні ставки, нерозвиненість ринку землі, невеликі об’єми інвестицій в будівництво, недостатній розвиток будівництва нерухомості в деяких регіонах нашої країни тощо.
7. Які недоліки Ви вбачаєте в страхуванні іпотечної діяльності в Україні?
Недоліками в страхуванні іпотечної діяльності експерти вважають закритість страхових компаній, недовіра населення взагалі до страхування та відсутність якісного андерайтингу. Крім того, страховим компаніям необхідно турбуватися не лише про власну вигоду, але й ще про клієнта.
8. Чи дозволяє нинішній стан розвитку страхування іпотечної діяльності в Україні говорити про те, що в нашій державі функціонує система іпотечного страхування?
На думку експертів в нашій країні ще не існує цілісної системи іпотечного страхування, як це можна спостерігати у розвинених країнах: окремі ланки системи функціонують, але сама система знаходиться на стадії свого формування.
9. Чи є, на Вашу думку, іпотечне страхування дорогим видом страхування для страхувальника?
На сьогодні в Україні сума страховки може коливатися в досить великих межах. Звичайно на цю процедуру клієнт витрачає від одного до двох відсотків, де приблизно 0,8% складає страхування життя позичальника, 0,4% – страхування титулу і 0,3% - страхування майна від випадкового ушкодження чи знищення. З точки зору експертів-страховиків, іпотечне страхування не є дорогим видом страхування, однак варто зазначити, що в силу того, що сама нерухомість, яка є предметом застави, є досить дорогою, а позичальнику необхідно щомісяця сплачувати значну суму за користування кредитом, то навіть 0,5% від вартості квартири в рік – це досить значна сума коштів, до цього необхідно також додати і страхування життя.
10. Що є перспективним у функціонуванні іпотечного страхування в нашій країні?
На сьогодні перспективним у функціонуванні іпотечного страхування в нашій країні, на думку експертів, є, перш за все, запровадження діяльності так званих “іпотечних центрів”, які б надавали повний спектр послуг не лише з кредитування, але й зі страхування. Крім того, в розвинених країнах страхові компанії є основними інвесторами на фінансовому ринку, тому розвиток іпотечного страхування спричинить активізацію страхових компаній в розвитку первинного ринку житла як інвесторів.
Отже, загалом з нашого дослідження можна зробити висновок, що страхування іпотеки є перспективним видом страхування не тільки через активізацію на ринку нерухомості, але й через необхідність такого виду страхування. Страхові компанії уважно слідкують за будь-якими змінами, що відбуваються на ринку нерухомості, а також вивчають клієнтський попит, що в результаті призводить до розширення послуг та програм, серед яких кожен клієнт зможе знайти для себе найбільш привабливий варіант.
Крім того, у майбутньому в Україні цілком можливе створення цілісної системи іпотечного страхування як складного механізму, який би ефективно функціонував та охоплював всіх учасників ринку іпотеки. Як відомо роль страхування в економіці полягає в тому, що воно забезпечує неперервність та збалансованість виробничого процесу, сприяє оптимізації макроекономічних пропорцій суспільного відтворення. Саме через здатність іпотечного страхування здійснювати вплив на макроекономічні процеси воно вважається одним із стратегічних секторів фінансового ринку. Також важливим фактором є значні інвестиційні ресурси страхових компаній, які на сьогодні розміщуються в основному на банківських депозитах, а не в інші фінансові інструменти.
Варто також зазначити, що важлива роль іпотечного страхування полягає в тому, що воно забезпечує стабільність в суспільстві, гарантуючи громадянам відшкодування шкоди при пошкодженні або втраті житла, створюючи захищеність людини. В умовах нашої економіки, коли прямий державний вплив на більшість соціальних сфер мінімальний, а необхідність соціальних гарантій дуже велика, ці функції передані страховим компаніям. Підтримуючи функціонування страхування іпотечної діяльності як соціально-орієнтованого продукту, держава знижує соціальний тягар на позабюджетні фонди.
Слід зазначити, що недостатність розвитку страхування іпотеки на сьогодні обумовлене соціально-економічними процесами в державі, станом ринку нерухомості та страхового ринку. А подальшому розвитку іпотечного страхування буде сприяти стабільний фінансовий стан населення, активізація та подальший розвиток ринку іпотеки, а також удосконалення чинного законодавства.
З переходом української економіки до ринкових методів управління з’являються об’єктивні умови для розвитку страхування нерухомості, переданої в іпотеку. В сучасній Україні страхування іпотечної нерухомості повинно займати місце важливого та необхідного інструмента, який би забезпечував соціально-економічну стабільність та безпеку, ефективний захист майнових інтересів всіх учасників ринку страхування іпотеки від природних, техногенних економічних та інших ризиків.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"