інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Проблеми та перспективи розвитку страхового ринку в контексті нової редакції Закону України «Про страхування»*

В. Альошин
Голова Держфінпослуг


Існує реальна потреба в обговоренні проекту нової редакції Закону «Про страхування» у зв’язку з різними точками зору, різними оцінками роботи із вдосконалення законодавчого забезпечення страхової діяльності, що проводиться сьогодні.
З чим пов’язана необхідність досить суттєвої зміни законодавчих умов страхової діяльності? Є кілька обставин, що викликають необхідність такої роботи. Зрозуміло, що процеси глобалізації протягом останніх років мають вирішальний вплив на фінансовий ринок України. Це і зміни, пов’язані з перспективами вступу України до Світової Організації Торгівлі (СОТ), і активна робота Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг над тим, щоб забезпечити відповідність законодавства результатам міжнародних переговорів, які були досягнуті Україною в даному контексті. Це стосувалося регулювання діяльності філій страховиків нерезидентів, дозволу на розміщення у нерезидентів великих ризиків, зняття обмежень на здійснення посередницької діяльності страховиками резидентами на користь нерезидентів тощо. Було забезпечено цілий комплекс питань у зв’язку з просуванням України до СОТ.
Ще одним елементом загальноглобалізаційних процесів і загальнодержавної політики є послідовна адаптація українського законодавства до вимог європейської спільноти. Ця позиція заявлена державою. Невдовзі має відбутись узгодження і підписання великої нової угоди співпраці України з Євросоюзом, оцінки якої ще попереду. Не всіх задовольняє те, що в цій угоді очевидно не прозвучить прямо перспектива членства України в ЄС, можливо це теж дасть нам якісь підстави для того, щоб визначитися з характером подальшої роботи і в частині удосконалення страхового законодавства.
Державна політика щодо адаптації законодавства України до законодавства ЄС ґрунтується на врахуванні норм, що містяться в цілій низці Європейських Директив. Йдеться про удосконалення моніторингу діяльності страховиків, посилення контролю за дотриманням страховиками вимог щодо забезпечення платоспроможності фінансової стійкості, вдосконалення державного регулювання у сфері страхового посередництва, запровадження європейських стандартів щодо класифікації ризиків страхування, удосконалення порядку ліцензування, підвищення вимог до формування статутного капіталу, впровадження міжнародних норм корпоративного управління та пруденційного нагляду. А також важливим аспектом є підвищення захисту споживачів страхових послуг і розвиток довгострокового страхування життя. Саме на це спрямовані Директиви ЄС і саме ці норми покладено в основу при адаптації закону «Про страхування» і вітчизняного законодавства в цілому.
Якщо розглянути аналітичні оцінки стану страхового ринку, що формувався протягом останніх років за участю багатьох міжнародних експертів, то увага звертається на наступне. В Україні існують проблеми здійснення страхових виплат і відшкодувань належним чином. Нерідко спостерігається практика завищення страхових тарифів, ускладнення прцедур відшкодування. Про діяльність Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг споживачі страхових послуг знають не дуже багато, але попри це, до Держфінпослуг надходять тисячі офіційних скарг щодо неякісних страхових послуг. Це свідчить про те, що українське законодавство треба вдосконалювати.
Разом з міжнародними експертами можна констатувати, що для України характерний невисокий рівень знання страхувальниками своїх прав і можливостей їх реалізації. Можна говорити про те, що в нашому законодавстві відсутні правила страхування кількох ризиків за одним договором страхування. В Україні немає правил розкриття інформації страхувальниками. Існує дуже багато було критичних зауважень стосовно якості понятійного апарату, що використовується в законі «Про страхування». Недостатньо чіткі визначення тягнуть за собою багато речей, що пов’язані з судовими процедурами, оскарженнями тощо. З огляду на нинішні умови, така нечіткість неприпустима.
Зауваження з приводу того, що у вітчизняному законодавстві немає жодних вимог стосовно необхідності для страхових компаній визначати свою операційну політику і мати міцний внутрішній контроль є дуже серйозними і до них необхідно дослухатися. Нечітко визначена відповідальність аудиторів та актуаріїв, відсутні вимоги стосовно операцій з пов’язаними особами і багато інших зауважень, що звучали в аналітичних виступах і матеріалах експертів, які аналізували український страховий ринок. Як наслідок, ми маємо невисокий рівень страхових послуг у ВВП. Ці статистичні матеріали оприлюднювалися за підсумками дев’яти місяців, вони є загальнодоступними. Український страховий ринок досить незначний на фоні міжнародного. Це стосується, зокрема, як ризикового страхування, так і страхування життя. Показники насиченості українського страхового ринку послугами зі страхування життя є одними з найнижчих у світі. Це при тому, що існує достатній потенціал розвитку цього ринку.
Підсумовуючи ці аналітичні матеріали і надані рекомендації, Держфінпослуг визначила головні проблеми, які має вирішити процес удосконалення законодавчих основ страхування таким чином:
1. Необхідно подолати низьку довіру населення до діяльності страховиків, посилити захист споживачів страхових послуг. Для цього треба зробити зрозумілими як для ринку, так і для споживачів вимоги до фінансової надійності компанії, щоб усі споживачі були переконані, що страхова компанія, з якою вони мають справу - надійна, платоспроможна і стійка у фінансовому відношенні.
2. Необхідно подолати низьку якість активів, які притаманні страховим компаніям України.
Обмежений доступ споживачів до фінансових послуг пов’язаний із слабким розвитком посередництва. У нас фактично не урегульована діяльність страхових агенцій і дуже обмежена роль та незначна чисельність страхових брокерів. Безумовно без їхнього розвитку цієї професійної діяльності ми не бачимо можливість більш широкого доступу споживачів до страхових послуг.
Існує ціла низка прогалин у законодавстві, що стримують розвиток страхування життя, а це надзвичайно важлива і перспективна галузь. Україна потребує акумулювання інвестиційних ресурсів. Страхування життя зорієнтоване на те, щоб вирішити цю проблему.
Вирішуючи проблему страхового захисту ми паралельно створюємо досить привабливі можливості для інвестування в Україні. Ще однією проблемою, яку можна вирішити проектом нової редакції Закону «Про страхування», є недостатня кількість актуаріїв. Ще наказом Укрстрахнагляду у 2000 році було надано право пропонувати свої послуги 27 актуаріям для страхування життя і 44 для здійснення актуарних розрахунків в інших сферах, ніж страхування життя. Законопроект передбачає підвищення рівня актуарної професії, щоб він відповідав і потребам ринку і потребам сучасності.
Держфінпослуг визначила, що необхідно не стільки займатися окремими законопроектами, які б удосконалювали вибірково окремі позиції діючого Закону «Про страхування», скільки опрацьовувати документ, який би дав відповіді на всі питання і може претендувати на назву «нова редакція закону». Для цього було здійснено і низку організаційних кроків. Ще в 2005 році створено робочу групу. До роботи над законопроектом залучалися і фахівці з міжнародним досвідом. Як наслідок, у грудні 2006 року на засіданні Комісії законопроект було схвалено для оприлюднення і зараз відбувається його доопрацювання за участі зацікавлених відомств, представників ринку. Всі пропозиції, що надходять до Держфінпослуг ретельно опрацьовуються у робочій групі.
Україна не стоїть осторонь, процеси, що відбуваються в Європі та усьому світі, охоплюють і її. Якщо ми не йдемо до Європи, то Європа йде до нас і багато вже компаній входять в український ринок і самі диктують інші правила поведінки. Чим швидше адаптуються до нових вимог всі учасники страхового ринку, тим краще буде для професійних учасників, для компаній і для українських страхувальників.

* Матеріали вступного слова на відкритому обговоренні проекту нової редакції Закону України «Про страхування», що відбулося 24 січня 2007 року у м. Києві.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"