інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Практика організації та проведення загальних зборів кредитної спілки у США

В. Кобзар,
голова правління кредитної спілки “Поміч" НаУКМА

Федеральне законодавство США досить скупо регламентує проведення загальних зборів федеральної кредитної спілки. Зокрема, в законі сказано лише про те, що фінанcовий рік у спілках закінчується 31 грудня, потім вони зобов’язані провести щорічні збори у місці, призначеному статутом. Надзвичайні збори проводяться у спосіб, визначений статутом спілки. У федеральних кредитних спілках, на відміну від кредитівок зі штатним статусом, фізичним особам забороняється голосувати за довіреністю. Незалежно від кількості паїв, кожен член має право одного голосу.
Щорічні збори членів спілки можна проводити у часових межах, визначених законом, у радіусі 100 миль від одного з офісів спілки. Час і конкретне місце зборів визначається радою директорів і зазначається у повідомленні про загальні збори. Щонайменше за 30, але не більше як за 75 днів до дати річних зборів або за 7 днів до дати надзвичайних зборів секретар спілки повинен сповістити кожного члена у письмовому вигляді особисто або поштою за адресою, що вказана в документах спілки. Об’ява про збори у вигляді афіші розміщується в офісі спілки щонайменше як за 30 днів до загальних зборів у такому місці, де її зможе прочитати кожен член. Загальні збори дозволяється проводити без попереднього повідомлення у будь-який час і в будь-якому місці, якщо всі члени, які не були на загальних зборах, що не зібрали кворуму, письмово повідомили про свою згоду не одержувати повідомлення про нові збори. У повідомленні про нові збори має бути інформація про мету зборів; жодне питання, не внесене до такого повідомлення, не буде розглядатися на зборах.
Надзвичайні збори має право скликати голова ради чи рада директорів, за більшістю голосів або наглядовий комітет. Голова ради директорів повинен скликати надзвичайні збори не пізніше 30 днів після одержання письмового прохання 25 членів або 5% членів спілки, залежно від того, що переважає, - однак не більше 500 членів. Про надзвичайні збори членів спілки інформують у такий же спосіб, як і про щорічні загальні збори. Порядок денний щорічних зборів передбачає перелік таких основних питань: з’ясування наявності кворуму; читання, затвердження/корегування протоколу попередніх зборів; звіт директорів; звіт фінансового директора; звіт кредитного комітету; звіт наглядового комітету; розгляд незакінчених справ; вибори; закриття зборів.
Кворум загальних і надзвичайних зборів федеральних кредитних спілок складають 15 осіб або інша кількість осіб, зазначена у статуті (спілка, зареєстрована за законами штату, не має жодних обмежень кворуму). Якщо кворум відсутній, роблять перерву на 7-14 днів. Збори, що скликані після такої перерви, відбуваються за будь-якого кворуму. При цьому повідомлення про такі збори має надійти кожному членові спілки не пізніше ніж за 5 днів до дати оголошених після перерви зборів.
Нормативними документами детально регламентується повідомлення членів про надзвичайні збори у разі об’єднання спілки або її перетворення в інший інститут. У такому повідомленні про надзвичайні збори необхідно вказати: а) дату, час та місце зборів; б) перелік питань, які виносяться на голосування; в) застереження про те, що перед голосуванням кожен член мусить прочитати інформацію, викладену в надісланому йому повідомленні; д) фразу про те, що виборчий бюлетень додається.
У цьому ж повідомленні має бути доповідна, в т.ч. аналітична інформація, яка б дозволила членові зрозуміти суть питання про об’єднання/перетворення, його фінансові, податкові, страхувальні, майнові наслідки тощо.
На обкладинці повідомлення має бути такий текст: “Будь ласка, прочитайте це роз’яснення. Воно містить важливу інформацію про вашу кредитну спілку". Цей текст має бути надрукований жирним шрифтом. Далі – попередження про те, що після об’єднання/перетворення можуть змінитися права кожного члена.
На бюлетені для голосування зверху має бути такий текст, набраний жирним шрифтом: “Перед голосуванням необхідно прочитати роз’яснення, яке додається". Виборчий бюлетень складається з двох фраз: “схвалюю об’єднання", “не схвалюю об’єднання". Навпроти відповідної фрази заштриховується квадратик. Заповнений таким чином бюлетень надсилається до кредитної спілки.
Наприклад, 22 лютого 2001 року надзвичайні загальні збори AGE CU (Albany, Ga) проголосували за перетворення цієї кредитівки у федеральний ощадний банк. Кредитівка мала 268,8 млн дол. активів і 40001 члена. У голосуванні взяла участь 5121 особа. 85% проголосувало за перетворення кредитівки в банк.
4 червня 2002 року надзвичайні збори провела федеральна кредитна спілка Сенату США (активи 240 млн. дол.). Все почалося з того, що 27 березня під час проведення щорічних загальних зборів, за тридцять хвилин до оголошення результатів виборів, правління ухвалило рішення про збільшення місць з 11 до 13. Це дозволяло залишитися у складі правління двом особам, які фактично були заболотовані. 350 осіб здійснили своє право контролю над кредитною спілкою, коли звернулися до правління з вимогою скликати надзвичайні збори для вирішення спірного питання щодо розширення правління. Згідно зі статутом, правління мусило через тридцять днів провести надзвичайні збори, витративши на поштові повідомлення членам спілки понад 7000 дол. Голова правління Грей запропонував Кеті Нейджел, - члену кредитівки, яка організувала звернення, компроміс. Грей обіцяв, що два члени правління підуть у відставку, якщо підписанти відкличуть своє звернення. Нейджел відповіла, що вона не зможе відкликати звернення, тому що люди, які підписали його, очікують, що організатори виконають вимогу, що міститься у зверненні. 23 травня на спеціальному засіданні голова правління прийняв відставку двох членів правління, яких було обрано в результаті розширення. Правління анулювало своє попереднє рішення про збільшення свого складу з 11 до 13 осіб. Кеті Нейджел була присутньою на засіданні правління і висловила задоволення його результатами, а також сказала, що це рішення дозволяє уникнути проведення надзвичайних загальних зборів, якщо підписанти відкличуть свої підписи. Однак частина підписантів не зробила цього тому 14 червня відбулися надзвичайні збори. Члени спілки проголосували за звільнення п’яти членів правління, залишилося шість осіб.
Інакше, як повідомляє інтернет-версія “Журнал кредитних спілок" (The Credit Union Journal, http://www.cutimes.com/archives/), розвивалися події в Колумбійській громадській кредитній спілці (Columbia Community CU), у місті Ванкувер, штат Вашингтон, під час спроби її перетворення на банк. За інформацією ради директорів, з 50800 членів, які мали право на голосування, в листопаді 2003 р. взяли участь у голосуванні 9228 осіб. З них – 4821 (52.2%) підтримали перетворення, 4407 (47.75%) були проти. Свою пропозицію про перетворення рада директорів аргументувала тим, що це дасть можливість, насамперед, зняти обмеження з розміру позик (для кредитних спілок це становить 12.25% активів), а також успішніше конкурувати з банками.
У грудні 2003 р. група членів спілки, яка називає себе “Врятуймо Колумбійську громадську кредитну спілку!" розпочала кампанію проти цього рішення. До групи входять як давні, так і щойно прийняті члени кредитівки. Очолив їх Стів Страуб, колишній президент спілки. Група звернулася зі скаргою до Національного управління кредитних спілок, а також заснувала свій сайт (http://www.saveccu.com/saveccu!.htm) під назвою “Відкликаймо їх усіх!" Під “усіма" малося на увазі дев’ять членів ради директорів, які організували голосування щодо перетворення кредитівки в банк.
На початку січня 2004 р. Більш як 20 членів спілки прибули до кредитівки з заявою, підписаною 3500 членами, де вимагалося провести надзвичайні збори та відкликати дев’ять членів ради директорів. (Для скликання надзвичайних зборів потрібні підписи 2000 членів). Кетрін Чаді, одна з організаторів групи, заявляла, що вони сподіваються залучити до голосування більшу частину членів, ніж у листопаді, коли в голосуванні взяло участь лише 16% членів. Група також стверджувала, що близько 10 тисяч членів взагалі не одержали бюлетенів для голосування, а одержані бюлетені підраховувалися в офісах службовців спілки без належного контролю.
На офіційному сайті спілки з’явилися заклики дирекції: “Голосуй, щоб підтримати свою кредитівку!", “Голосуй, щоб створити велике майбутнє!", “Голосуй, щоб підтримати свою раду директорів!"
Надзвичайні збори відбулися 28 березня 2004 р. У голосуванні взяло участь 13153 особи. З перевагою від однієї до кількох сотень голосів всі восьмеро членів правління були залишені на своїх посадах. Втім, у травні-квітні мають відбутися загальні щорічні збори, група “Врятуймо Колумбійську громадську кредитну спілку!" сподівається на реванш.
Щорічні збори надають можливість збільшити чисельність спілки та мати з членами зворотний зв’язок щодо якості обслуговування та різних нових програм. Згідно зі статистикою, щорічні збори в середньому відвідує 10% членів1. За американськими мірками це значний відсоток, що свідчить про велику заангажованість членів спілок.
Недаремно Національна асоціація кредитних спілок2 рекомендує ретельно та завчасно готуватися до зборів, а саме:
- Перечитувати статут спілки;
- Переглядати минулорічні нотатки;
- Визначати характер майбутніх зборів. Залежно від традицій спілки та бюджету збори можуть бути власне діловими або комбінованими – діловими з буфетом, розвагами, призами тощо;
- Не однієї людини. Багато кредитівок створюють спеціальні команди (групи) за напрямками підготовки. Кожна команда має письмовий список обов’язків і термінів виконання запланованих заходів, готувати збори;
- Уточняти бюджет зборів. Кожна команда (група) має знати, які кошти вона може витратити;
- Визначати дату, час, місце, програму і зміст зборів;
- Перевіряти пiдготовку до зборів;
- Занотовувати свої дії й оновлювати план для того, щоб урахувати все наступного року.
Вибори здійснюються одним із чотирьох способів.
Спосіб перший – з особистою участю в голосуванні з висуненням кандидатів номінаційним комітетом та учасниками зборів. Номінаційний комітет (тобто комітет, який займається добором та визначенням кандидатур для органів управління) призначається головою ради директорів не більше як з трьох осіб. Номінаційний комітет зобов’язаний запропонувати принаймні одного узгодженого кандидата на кожну вакансію. На загальних зборах голова оголошує список кандидатів, запропонований номінаційним комітетом, і закликає збори висувати додаткові кандидатури, які необхідно внести до бюлетенів. Потім проводиться голосування; призначені головою відповідні особи здійснюють підрахунки і результати оголошуються.
Спосіб другий – з особистою участю в голосуванні з висуненням кандидатур номінаційним комітетом та шляхом подання письмових петицій. У такому випадку щонайменше за 120 днів до загальних зборів голова призначає номінаційний комітет, котрий, як і в першому випадку, добирає кандидатури і готує необхідні документи та подає їх секретареві не пізніше як за 90 днів до загальних зборів. Секретар кредитної спілки письмово повідомляє усіх членів, щонайменше за 75 днів до зборів про те, що кандидатури можуть висуватися також шляхом подання петицій, підписаних 1% членів спілки (не менше 20 і не більше 500 осіб). У письмовому повідомленні має бути довідка про висунутих номінаційним комітетом кандидатів (кваліфікація, біографія тощо). Петиція також має містити такі довідки про висунутих кандидатів. Повідомлення з кредитівки зазначає також останній день прийому петицій від членів. У будь-якому випадку одержати петиції слід не менше як за 30 днів від дати надсилання всім членам спілки сповіщення зі списком кандидатів, висунутих номінаційним комітетом. Кожен кандидат повинен також письмово засвідчити свою готовість працювати у разі його обрання. Секретар має простежити, щоб інформація про всіх кандидатів була розміщена в офісах спілки на видному місці щонайменше за 35 днів до загальних зборів. Вибори на зборах здійснюються так як і в першому випадку.
Спосіб третій – вибори з використанням кабін для таємного голосування чи голосувальних машин (voting machine- напевно йдеться про комп’ютери). Підготовка здійснюється як у першому випадку, але за десять днів до зборів, протягом 24 годин, можна проголосувати достроково в офісі спілки. На зборах голосує решта членів, які не встигли або не змогли проголосувати раніше. Голоси підсумовуються й оголошуються результати виборів.
Спосіб четвертий – електронне голосування (включаючи голосування еклектронною поштою, телефоном та поштою – у разі потреби). Повідомлення про голосування має надійти до спілки не пізніше як за 5 днів до проведення загальних зборів. Якщо виникають проблеми з Інтернетом, керівництво спілки повинне завчасно передбачити варіант голосування поштою.
Процедурами Національної асоціації кредитних спілок регламентовано висунення кандидатур як окремо до списку ради директорів та до кредитного комітету (якщо вибори такого комітету передбачено статутом), так і одним, спільним списком.
Якщо на загальні збори з’являється замало членів, застосовуються такі стимули, як їжа, розваги, призи. Щорічні збори малих спілок (з активами до 5 млн. дол.), які не застосовували стимулів, збирали у середньому 12% членів. Малі спілки, де застосовували стимули, збирали у середньому 16%. Щорічні збори середніх спілок (з активами 5 – 50 млн. дол.), які застосовували стимули, збирали у середньому близько 7% членів, а ті, що не застосовували – удвічі менше: 3,5%. Ще більшу різницю помічено на щорічних зборах великих спілок (з активами 50 і більше млн дол.): 3% - із застосуванням стимулів і 1% - без їхнього застосування.
Наприклад, у 1999 році на щорічних зборах кредитної спілки Antigo Co-op Credit Union (Північний Вісконсин), яка має $ 195 мільйонів активів і нараховує 22000 членів, були присутніми 500 осіб3. Це успіх порівняно з відвідуванням зборів у минулі роки. Що вже казати про NW Federal Credit Union (Сіетл), яка має в активах 170 млн дол. і 25000 членів! 1998 року на її загальних зборах було лише 20 осіб. У 1999 році нараховувалося 80 учасників щорічних зборів. Менеджери оцінили це як велику позитивну зміну.
У виборах ради директорів беруть участь в середньому 13% членів, що за американськими мірками також вище, ніж в інших фінансових інститутах. Спілки, які прагнуть залучити до виборів якнайбільше членів, пропонують їм голосування поштою. При цьому показник голосування становить у малих спілках 29% (проти 18% - без голосування поштою); у середніх спілках: 16% (проти 8% - без голосування поштою); у великих спілках 3% (проти 1% - без голосування поштою).
Загалом, порівняно з українським законодавством, проведення зборів американської кредитної спілки регламентовано більше, особливо у випадку надзвичайних зборів. Надалі, у міру зростання чисельності українських кредитівок, може бути запозичено поштовий спосіб голосування. Водночас, на думку автора, мінімальний кворум з 15 осіб звужує рамки демократії і, застосований в Україні в умовах низької правової культури, зможе призвести до численних випадків шахрайства та банкрутства спілок.

1 Credit Union Magazine, September 1999, p.109-110.
2 http://www.cuna.org/data/cu/pubs/member/annmeet_tips.html
3 Credit Union Magazine, May 1999, p.11-12.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"