інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Досвід впровадження та розвитку інвестиційного страхування у Чехії

Я. Бенешова
ВАТ «УСК «Дженералі Гарант Страхування життя»

За даними Чеської асоціації страхових компаній у 2007 році динаміка чеського страхового ринку зберегла тенденцію до зростання на рівні 7%. Загалом можна сказати, що інтерес до страхування у чехів постійно збільшується і головним чином це стосується сегменту страхування життя.

Серед новопридбаних страхових полісів поступово починають домінувати договори інвестиційного страхування життя, що як новинка з’явилися на чеському ринку приблизно десять років тому. Інвестиційні страхові поліси таким чином стають одним з найпопулярніших продуктів у Чеській Республіці. Продукт інвестиційного страхування життя у 2007 році, наприклад, був переможцем у конкурсі, оголошеному Master Card на найкращий банк та страхову компанію року. У категорії "Страхування життя року" перше місце зайняв страховий продукт інвестиційного страхування "Перспектива" запропонований страховою компанією "Кооператіва".
Перші продукти інвестиційного страхування життя на чеському ринку з’явилися у 1997 році, коли їх почали пропонувати своїм клієнтам одразу дві іноземні страхові компанії. Однак більшого розвитку вони досягли у 2000 році у зв’язку з тенденцією до зниження відсотків на вклади, зростанням попиту на гнучкі, орієнтовані на прибуток продукти інвестиційного характеру, та вихід нових маклерських компаній на ринок продажу продуктів страхування життя.
Незважаючи на певну недовіру населення до інвестиційних фондів, що ґрунтувалася на не дуже позитивному досвіді часів приватизації, клієнти страхових компаній під час вибору продуктів страхування життя все частіше схиляються саме до інвестиційного страхування життя. Головна і вирішальна перевага цього страхування полягає у його гнучкості і можливості збільшення вартості, що є особливо цікавим для клієнта.

Діаграма 1. Порівняння сукупних сум страхових внесків за укладеними договорами страхування у рамках класичного страхування життя та інвестиційного страхування життя


Переваги інвестиційного страхування життя у порівнянні з накопичувальним
Комбінація страхування та інвестування залежно від власних фінансових можливостей клієнта
- Завдяки інвестиційному страхуванню клієнт має можливість взяти участь у капіталовкладеннях у великі транснаціональні компанії і в такий спосіб самостійно впливати на розмір прибутку та міру ризику під час інвестування.
- Дозволяє отримати значно вищі прибутки, ніж ті, яких можна наразі досягти шляхом вкладання коштів у банк.
- Страхування для кожного – наявність варіантів без з’ясування стану здоров’я.
- Можливість у будь-який момент розширювати страховий захист за рахунок додаткових видів страхування – пристосовувати страховий захист до актуальних потреб.
- Можливість фінансової участі роботодавця у формі поточних і позачергових страхових платежів.
- Можливість у залежності від конкретної фінансової ситуації клієнта нерегулярно вносити позачергові страхові платежі.
- Водночас можливість користуватися фінансовими коштами упродовж дії страхового договору у формі часткових викупних сум.
- Можливість тимчасового призупинення сплати страхових внесків із збереженням ризиків.
- Податкові пільги.
Інвестиційне страхування життя об’єднує в один продукт страхування на випадок смерті та інвестування страхових внесків у пайові фонди. Міра очікуваного збільшення вартості залежить від обраної інвестиційної стратегії, причому інвестиційний ризик у повному обсязі перебуває на боці клієнта. Завдяки більш ризикованому, але здебільшого і вигіднішому розміщенню коштів інвестиційне страхування життя забезпечує зазвичай істотніше збільшення вартості, ніж накопичувальне страхування життя. Однак, на відміну від накопичувального страхування життя, для інвестиційного страхування життя мінімальне гарантоване збільшення вартості не встановлюється. Так само, як для накопичувального страхування життя, платежі, сплачені в рамках інвестиційного страхування життя, підлягають податковим преференціям.
Клієнт, як правило, має можливість вибору з пропозицій кількох інвестиційних фондів, що відрізняються розміром очікуваного збільшення вартості коштів та мірою ризику. Стандартною при цьому є можливість будь-коли змінити співвідношення грошових коштів між страховим захистом та збільшенням вартості в залежності від вибраного розміру страхової суми та розміру страхового платежу. Такий розподіл коштів між вибраними фондами можна змінювати протягом усього терміну страхування.
Інвестиційне страхування життя підходить, головним чином, для тих клієнтів, які:
- погоджуються на більшу міру ризику за вибраною інвестиційною стратегією;
- бажають вільно розпоряджатися накопиченими фінансовими коштами;
- бажають активно впливати на накопичувальну складову страхування шляхом вибору різних інвестиційних стратегій.
Інвестиційне страхування життя передбачає можливість об’єднання класичного страхування з можливістю вибору між привабливою інвестицією та фінансовим забезпеченням у разі нещасного випадку, хвороби чи смерті. Фінансовими коштами управляють професійні групи фахівців власне страхових компаній або інвестиційних фондів. За сплачені страхові внески фізична особа придбаває юніти (паї), які страхова компанія зараховує на індивідуальний рахунок клієнта. Юніти визначають вартість індивідуального рахунку клієнта згідно з обраною інвестиційною стратегією.
Наступною властивістю інвестиційно-страхового продукту є можливість припинити сплату страхових внесків відповідно до потреби клієнта без санкцій, в тому числі зі збереженням усіх застрахованих ризиків, або можливість уникнути наслідків зростання цінового рівня за допомогою так званої індексації.
Інвестиційне страхування життя пропонує унікальну можливість сплатити позачерговий страховий внесок, і таким чином у слушний момент підвищити капітальну вартість вкладених інвестицій. Навпаки, у разі фінансової потреби можна користуватися коштами у формі часткового викупу.
Інвестиційне страхування життя водночас задовольняє вимоги закону щодо податку на прибуток. На практиці це означає, що страхувальник за встановлених законом умов (якщо він одночасно виступає і застрахованою особою) може вирахувати з оподаткованої бази суму страхових платежів, сплачену за інвестиційне страхування життя.

Основні відмінності між накопичувальним та інвестиційним страхуванням життя
Аналогічно до накопичувального страхування життя йдеться про договір між клієнтом та страховою компанією, коли клієнт зобов'язується регулярно сплачувати погоджений страховий платіж, а страхова компанія – виплатити страхову суму у разі настання страхового випадку. Існують дві основні відмінності між цими продуктами.
1. Перенесення інвестицій-ного ризику на клієнта
На відміну від накопичувального страхування життя, де гарантується технічна відсоткова ставка, для інвестиційного страхування життя прибуток не гарантований. Він повністю залежить від успішності фондів, які клієнт обирає у страховому договорі.
Клієнт повинен розуміти, що його роль у виборі інвестиційних фондів не може бути пасивною. Навпаки, він повинен бути зацікавленим у розвитку комерційної діяльності та гнучко й розсудливо на неї реагувати. Вибрати один з малоризикових фондів і не змінювати його протягом усього часу інвестування – це можливий, але не дуже результативний підхід. Інвестиційне страхування життя, а зрештою й інвестиційні фонди створені для активних та обізнаних клієнтів.
Ефективність окремих фондів істотно відрізняється. У портфелі кожної страхової компанії можуть бути фонди як з "нульовим" прибутком за минулий рік, так і фонди з 10-20% прибутком. Тому діяльність передусім тих фондів, які мають у своєму портфелі більшу частку акцій, слід регулярно відстежувати.
Для максимізації підвищення вартості та обмеження інвестиційного ризику мінімальна рекомендована тривалість страхування складає 10 років і більше. Коротший період страхування у зв’язку з коливаннями на ринку капіталу може негативно позначитися на обсязі підвищення вартості.
Для інвестицій, безперечно, має значення частка страхової компанії на ринку капіталу. Інвестиції у значних фінансових обсягах мають більше шансів бути успішнішими, ніж невеликі за розміром інвестиції. Для оцінки якості інвестиційної частини продукту вирішальними є такі чинники:
- можливість вибору фондів – кількість фондів, кількість розпорядників;
- діюча прибутковість фондів;
- платежі за зміни у виборі фонду;
- потужність страхової компанії (частка на ринку, динаміка розвитку тощо.)
2. Транспарентність
До кожного договору інвестиційного страхування життя ведеться індивідуальний рахунок із зазначенням фактичної кількості та виду придбаних юнітів, їхньої ціни та зарахованих платежів і ризикових страхових внесків. Клієнтів, як правило, один раз на рік у письмовому вигляді повідомляють у формі виписки про стан їхніх пайових рахунків. У накопичувальному страхуванні життя такого рахунка не існує – страховий математичний резерв не може виконувати функцію індивідуального рахунка.
Види платежів які можуть нараховувати страхові компанії:
- платежі, пов’язані з укладанням страхового договору;
- платежі за ведення страхового договору;
- різницю між ціною купівлі й продажу юнітів;
- платежі за управління активами;
- платежі за часткові зняття коштів;
- платежі за зміну алокації страхових внесків;
- платежі з інкасації страхового платежу;
- платежі за переміщення юнітів.

Здійснення страхової виплати
У разі смерті клієнта, згідно з індивідуальними умовами страхових компаній, виплачується погоджена страхова сума або фактична вартість індивідуального рахунка, або ж і те, й друге. У разі дожиття завжди виплачується фактична вартість індивідуального рахунка. За умови додаткового страхування у разі страхового випадку виплачується страхова виплата за погодженими умовами.

Пропозиція додаткових видів страхування до інвестиційного страхування життя
- страхування на випадок повної інвалідності у результаті нещасного випадку або хвороби;
- страхування на випадок тяжкої хвороби;
- страхування на випадок смерті внаслідок травми;
- страхування на випадок тривалих наслідків травми;
- страхування подобової компенсації за період необхідного лікування травми;
- страхування подобової компенсації за період лікування вказаних травм;
- страхування подобової норми під час перебування в лікарні;
- страхування подобової норми під час непрацездатності.

Таблиця 1. Продукти інвестиційного страхування життя на чеському
ринку страхування - їхні маркетингові назви:

Назва страхової компанії Назва продукту
AVIVA “Aviva Benefit“, “EasyLife“, “Особистий життєвий план“, “Ощадний життєвий план“, “Талісман“
Страхова компанія чеського ощадного банку “Flexi Invest“
Kooperativa “Перспектива 3BN“, “Перспектива 4BN“, “Симфонія“
ING “Інвестор Плюс“
Axa (Winterthur, Credit Suisse) “Комфорт Плюс“, “Інвестиційне страхування життя із гарантованим прибутком“
Чеська Страхова компанія “Динамік Плюс“, “GARANCE“
АТ „Дженералі страхова компанія“ “FUTURE“, “Future Junior“, “Левенятко Дженералі“, “Clever“ Invest Junior“
Allianz “Глобалінвест“, “Рентінвест“, “Студентінвест“, “Олівець“, “Ритм“, Євроіндекс“
Чехословацький торговельний Банк – Страхова компанія “СПЕКТРІНВЕСТ“, “Тріумф Інвест“
UNIQA “FINANCE LIFE“, “Метелик“ (страхування життя для дітей, яке можна обрати у капітальному або інвестиційному варіанті)
Wustenrot “Wustenrot Invest“
Aegon “Aegon Invest“
Amcico “Amcico-Invest“, “Amcico-Invest Junior“
Чеська підприємницька страхова компанія “Європейська пенсія“, “Європейська впевненість“
Комерційна страхова компанія “Vital Invest“
Deutscher Ring “EuroInvestRing“

Приклади нових продуктів інвестиційного страхування життя на чеському
страховому ринку
Страхова компанія Allianz
Новий продукт має назву "Ритм". Страхування призначене для широкого кола клієнтів у віці від 18 до 75 років. На один договір можна застрахувати двох дорослих осіб, навіть якщо вони не перебувають у родинному зв’язку. Кожна з них може замовити інший вид додаткового страхування, вибрати індивідуальні страхові суми, довільно додавати або скасовувати обраний нею вид додаткового страхування незалежно від іншої особи. Вид страхування "Головне страхування" можна розширити 11 видами додаткового страхування.
Клієнт може обрати власну інвестиційну стратегію та вибрати з п’яти фондів, починаючи від консервативного облігаційного фонду, захищеного від курсового ризику, через змішані фонди, закінчуючи фондами акцій. Інвестиційну стратегію можна щороку безкоштовно змінювати.
Великою перевагою страхування "Ритм" є його гнучкість. Протягом страхування можна інвестувати позачергові внески, здійснювати частковий викуп, змінювати інвестиційну стратегію або переміщувати кошти між фондами. Таким чином страхування у кожний момент можна пристосувати до фінансової ситуації клієнта.
Чеська страхова компанія
Чеська страхова компанія у 2007 році прийшла на ринок із новим одноразово сплачуваним видом страхування життя GARANCE, який пропонує інвестиційну складову одночасно із покриттям ризику смерті і нещасних випадків. До конкурентноздатних переваг належить його транспарентність, гарантована інвестиція за посередництвом Захищеного пайового фонду дочірнього товариства CP INVEST, спеціальне додаткове страхування для водіїв автотранспортних засобів, нульові збори за ведення страхування та розміщення інвестиції, більш дешеве страхування від нещасного випадку і можливість укладання договору страхування без заповнення медичної анкети.
Незвичним є короткий період тривання GARANCE, свої гроші клієнт має у заблокованому стані лише на порівнюваний/певний період, як у випадку будівельних ощадних вкладів.
У разі коливань прибутковості упродовж 6 років, на які укладається договір щодо продукту, Чеська страхова компанія гарантує, як мінімум, повернення вкладених інвестицій.
Страхові суми кожен може скоригувати відповідно до своїх актуальних потреб, на основні продукти може розраховувати і літня людина, а також особи із погіршеним станом здоров’я, коли у них вже небагато можливостей для страхування. Окрім основного страхування, у зазначених осіб існує також вибір з трьох пакетів страхування від нещасного випадку.
Страхування життя від компанії Wustenrot
Компанія розширила свою пропозицію новим продуктом – інвестиційним страхуванням життя WUSTENROT INVEST. Продукт призначений для всіх клієнтів у віці від 15 до 65 років, котрі, окрім якісного страхового захисту, зацікавлені у тому, щоб значно збільшити вартість своїх вільних фінансових коштів за допомогою механізмів, до яких вони як звичайні інвестори, доступу не матимуть. Йдеться, зокрема, про облігації та казначейські векселі.
До страхування WUSTENROT INVEST можна додатково замовити сім різних додаткових видів страхування.
Залежно від потреб клієнтів, їхніх очікувань стосовно прибутків від вкладених коштів та відповідно до їхнього ставлення до ризиковості інвестицій WUSTENROT INVEST пропонує три інвестиційні програми: Консервативну, Збалансовану та Динамічну. Фінансові кошти клієнта у рамках цих програм у різних пропорціях інвестуються до двох внутрішніх та двох зовнішніх фондів. Перший внутрішній фонд "WI – облігаційний портфель", призначений передусім для консервативних інвесторів, які не бажають ризикувати та віддають перевагу гарантованому довготривалому підвищенню вартості своїх фінансових коштів, хоч і за рахунок менших прибутків. Внутрішній фонд "WI – Змішаний портфель" – ідеальний для інвесторів, які надають перевагу потенційному зростанню ринкової вартості свого капіталовкладення і водночас хочуть брати участь у розвитку ринку акцій.
Зовнішні фонди – "W&W Quality Select Aktien Europa BWI" та "W&W Dachfonds Global Plus BWI". Ці фонди веде німецька інвестиційна компанія "W&W Asset Management GmbH", що є складовою фінансової групи "Wustenrot&Wurttembergische AG".
Більш досвідченим інвесторам Wustenrot пропонує індивідуальний вибір розподілу інвестицій між окремими фондами на власний розсуд.
АТ "Дженералі Страхова компанія"
Новий продукт інвестиційного страхування життя у 2007 році – це "FUTURE".
Страхування „FUTURE“ створено для тих клієнтів, які від інвестиційного страхування життя очікують отримати якісний страховий захист за розумні гроші з максимальним збільшенням вартості вкладених коштів. „FUTURE“ залишає за клієнтом роль активного інвестора, однак водночас розширює страховий захист низкою цілком нових видів додаткового страхування, які за своїм характером унікальні на чеському ринку. Новим є те, що клієнт може обрати для себе страхування від нещасного випадку із асистансом чи звільненням від сплати у разі повної інвалідності.
У найширшій можливій мірі переваги страхування „FUTURE“ пропонуються також дітям у варіації „FUTURE Junior“. Один договір може супроводжувати дитину протягом усього її життя, при цьому не потрібно коригувати договір або змінювати його протягом дії. Типові дитячі діагнози можна застрахувати по-новому у рамках страхування на випадок серйозних захворювань (захист також пропонується у разі перебування у лікарні) або в рамках покриття у разі нещасного випадку.
У відношенні пропозиції „FUTURE“ в розпорядженні клієнтів не лише чеські, а й європейські та світові фонди, які відрізняються один від одного складом портфелю та характером капіталовкладення. Насамперед, акційні фонди пропонують велике різноманіття репрезентації різних країн та економічних секторів.
Страхування „FUTURE“ зберігає характеристики та гнучкість інвестиційного страхування, це означає, що страхова компанія перетворює сплачений клієнтом страховий внесок у юніти вибраних пайових фондів, причому накопиченими коштами клієнт може маніпулювати за посередництвом часткових викупів або може залишити їх працювати як резерв на дожиття за його договором. Перевагу страхування „FUTURE“ становить поєднання цих властивостей із дуже якісним страховим захистом на випадок смерті, а також із низкою додаткових видів страхування, причому за прийнятною ціною страхових внесків.
З іншого боку можна сказати, що з однаковим страховим платежем зараз клієнт може укласти договір страхування на випадок смерті на більшу страхову суму. Адже страхування „FUTURE“ у разі смерті застрахованої особи передбачає виплату фактичної вартості пайового рахунка, не меншу, ніж погоджена страхова сума на випадок смерті. Незважаючи на те, що йдеться про інвестиційне страхування, „FUTURE“ гарантує чітко встановлений рівень страхового захисту на випадок смерті.
Страхова компанія пропонує два варіанти страхування „FUTURE“:
- страхування за поточно сплачувані страхові внески;
- страхування за одноразово сплачувані страхові внески.
Страхування „FUTURE“ у варіанті „FUTURE Junior“ можна також укласти для дітей, причому для дитячого страхування страхова компанія пропонує покриття ризиків, поширених саме в дитячому та підлітковому віці. Окрім широкого діапазону страхування від нещасного випадку і страхування на випадок перебування у лікарні, „FUTURE Junior“ передбачає можливість за спеціальними цінами застрахувати дітей від наслідків серйозних хвороб, таких як кліщовий енцефаліт, менінгіт та мозковий параліч.

Пропозиція фондів та страхування "FUTURE"
Облігаційний фонд "Дженералі" – інвестиційний менеджер АТ "Дженералі Страхова компанія". Передусім здійснює капіталовкладення до облігацій та інших цінних паперів із твердим прибутком. Значну частину портфелю фонду утворюють твердо процентовані євробонди, тобто іноземні цінні папери деноміновані у чеській валюті та емітовані, як правило, транснаціональними банками з вищим ступенем рейтингу, ніж має Чеська Республіка.
Змішаний фонд "Дженералі" – інвестиційний менеджер АТ "Дженералі Страхова компанія". У портфелі змішаного фонду у збалансованому співвідношенні репрезентовано усі головні інвестиційні механізми (термінові вклади, казначейські векселі, облігації, акції), причому, передусім, на вітчизняному ринку. Потенціал зростання фонду ґрунтується головним чином на акційній частині його портфелю. Інвестиції в облігації та механізми грошового ринку – стабілізаційний елемент загальних інвестицій цього фонду.
Фонд акцій "Дженералі" – інвестиційний менеджер АТ "Дженералі Страхова компанія". Основний інвестиційний механізм цього фонду – це акції. Фонд здійснює капіталовкладення винятково на вітчизняному ринку в акції фундаментально потужних та перспективних компаній. Стабілізаційна частина портфелю цього фонду – це меншою мірою облігації та механізми грошового ринку.
АТ "Дженералі Страхова компанія" за останні роки розширила свій портфель внутрішніх фондів закордонними фондами.
"European Equities Dynamic C" – інвестиційний менеджер "Generali Finances SA". Фонд орієнтований головним чином, на акції компаній, що котируються на біржах країн-членів Організації економічного співробітництва та розвитку. Крім того, фонд може інвестувати кошти і в цінні папери, прибуток від яких залежить від розвитку ринків капіталу, у конвертовані облігації, привілейовані акції тощо. Найбільш репрезентовані у портфелі країни: Велика Британія (28%), Франція (14%) та Німеччина (20%) та сектори: фінанси (32%), енергетика (12 %), медицина (10%) і товари нерегулярного споживання (10%).
"Central and Eastern European Equities C" – інвестиційний менеджер "Generali Capital Management GmbH". Фонд орієнтований на акції компаній, що провадять діяльність у країнах Центральної та Східної Європи та котируються на біржах. Крім того, фонд може інвестувати кошти і в цінні папери, прибуток від яких залежить від розвитку ринків капіталу, у конвертовані облігації, привілейовані акції тощо. Найбільш репрезентовані у портфелі країни: Польща (44%), Угорщина (17%) й Чехія (16%) та сектори: фінанси (35%), енергетика (18%) і телекомунікації (12%).
"Global life style" – інвестиційний менеджер "Generali Finances SA". Цей фонд здійснює капіталовкладення до компаній, які провадять підприємницьку діяльність у секторі товарів споживання та побутових товарів у всьому світі. Крім того, фонд може вкладати кошти і в цінні папери, прибуток від яких залежить від розвитку капітальних ринків, у конвертовані облігації, привілейовані акції тощо.
Найбільш репрезентовані у портфелі країни: США (59%), Англія (13%), Швейцарія (6%), Франція (5 %) та інші найрозвинутіші країни світу та сектори: харчова промисловість (32%), роздрібна торгівля (13%) і товари тривалого використання (12%).
"Global Multi Utilities C" – інвестиційний менеджер "Generali Finances SA". Фонд здійснює інвестиції в акції компаній, орієнтованих на переробку сировини обмежених природних ресурсів, та провадить діяльність у первинному секторі енергетики, товарів споживання та телекомунікацій в усьому світі. Крім того, фонд може здійснювати інвестиції і в цінні папери, прибуток від яких залежить від розвитку ринків капіталу, у конвертовані облігації, привілейовані акції тощо. Найбільш репрезентовані у портфелі країни: США (28%), Англія (15%), Німеччина (11%) та Франція (9%) та сектори: енергетика (51%), телекомунікації (21%) і товари народного вжитку (20%).
Динамічний портфель "Conseq" – інвестиційний менеджер АТ "Conseq Investment Management." Портфель розміщує більшість довірених коштів до фондів акцій. Його мета полягає у довгостроковій перспективі досягнути максимального прибутку, і водночас шляхом щонайширшої диверсифікації знижувати вплив можливих істотних коливань окремих акцій залежно від територій, секторів тощо. Портфель алокується не лише до фондів АТ "Coseq Invest", але також до фондів BNP Paribas Asset Management (фонди Parvest) та Franklin Templeton Investments.
Страхова компанія пропонує своїм клієнтам можливість вибору інвестиційної стратегії:
Прогресивна глобальна стратегія
Central and Eastern European Equities C – 30 %
European Equities Dynamic C – 20 %
Global Life Style C – 20 %
Global Multi Utilities C – 20 %
Збалансована стратегія
Central and Eastern European Equities C – 15 %
European Equities Dynamic C – 20 %
Global Life Style C – 10 %
Global Multi Utilities C – 15 %
Облігаційний фонд "Дженералі" – 40 %
Захищена стратегія
Central and Eastern European Equities C – 10 %
European Equities Dynamic C – 10 %
Global Life Style C – 10 %
Global Multi Utilities C – 10 %
Облігаційний фонд "Дженералі" – 60 %
Власна стратегія
Клієнт має можливість обрання власної інвестиційної стратегії шляхом вибору з пропонованих фондів, причому мінімальна частка окремого фонду має становити 5 %.
Інвестиційне страхування життя "FUTURE" пропонує і такі можливості:
- зміну алокації страхового платежу: на початку страхового періоду страховик встановлює розподіл (алокацію) страхових внесків до фондів; однак упродовж страхового періоду початково обрану інвестиційну стратегію він може будь-коли безкоштовно змінювати;
- один договір на все життя – інвестиційне страхування можна укласти на період від 0 до 100 років;
- призупинення сплати страхових внесків на 1 рік, причому до 3-х разів протягом страхового періоду;
- можливість укладення варіантів страхування без оцінки стану здоров'я застрахованої особи;
- переміщення юнітів: за письмовою заявою страхувальника можна перемістити вже наявні юніти з одного (або більше) фонду до іншого (інших);
- позачергові страхові платежі: будь-коли протягом тривання страхування можна підвищити капітальну вартість страхування шляхом сплати позачергового страхового платежу;
- частковий викуп: у разі фінансової необхідності клієнт може користуватися коштами, призначеними для страхування у формі часткового викупу;
- індексацію: з метою збереження вартості страхування можна щорічно підвищувати страховий внесок і страхову суму або лише страховий внесок, завдяки чому збільшується інвестиційна складова страхування;
- редукцію інвестиційного страхування: за заявою страхувальника або у зв'язку з несплатою страхових платежів страхування може бути переведене у режим страхування у редукованому стані (призупинення сплати страхових внесків); у рамках страхування можна і надалі сплачувати позачергові страхові внески або здійснювати з нього часткові викупи;
- зміну страхового платежу: у будь-який момент клієнт можне просити про збільшення або зменшення страхового внеску;
- зміну страхової суми: страхову суму можна будь-коли змінювати у разі доведення достатності страхового внеску;
- рекомендовані стратегії: "Дженералі" пропонує клієнтам стратегії розподілу своїх страхових платежів між окремими фондами;
- податкові пільги.

Тенденції подальшого розвитку продуктів інвестиційного страхування життя
На основі вищезазначених прикладів окремих продуктів та демонстрації загального розвитку ринку інвестиційного страхування життя можна зробити висновок щодо прогресивної динаміки продажу цих продуктів. Навіть коливання цін на акції, які, наприклад, проявилися в 2007 році у зв'язку з проблемами американських іпотек, у Чеській Республіці не змінили попит на інвестиційне страхування. Як правило, для цих продуктів вони не становлять принципової проблеми, оскільки у страхових договорах враховано інвестиційні горизонти 15-20 і більше років, а коливання для такого періоду – звичайна справа. Щоправда, на основі досвіду розвитку ринків акцій в останні роки росте попит на продукти, де ризик збитків обмежено. Саме для клієнтів, які з певної причини не хочуть або не мають можливості регулярно відстежувати розвиток цін, або надають перевагу чіткій гарантованості страхового відшкодування на випадок дожиття за ціною, нижчою від міри участі у прибутках фінансових ринків, деякі страхові компанії пропонують новинку – гарантований фонд. Цей фонд обкладається відсотком 2,4%, і клієнт може упродовж страхування вільно переходити з гарантованого фонду до ринкових фондів. Існує і так зване замикання прибутку. Клієнт у договорі може вибрати, скільки відсотків збільшення вартості автоматично "замикається" для гарантованого фонду. У разі спаду на ринку акцій він не втратить своїх коштів.
Інша тенденція – розширення пропозиції фондів, причому головним чином, за рахунок міжнародних фондів, а також більший вибір продуктів додаткового страхування – як, наприклад, страхування від нещасного випадку з асистансом, звільнення від сплати страхового внеску у разі тривалої інвалідності, спеціальне додаткове страхування для водіїв автотранспортних засобів тощо. Водночас страхові компанії намагаються пропонувати такі продукти, у яких можна буде на підставі одного договору застрахувати цілу родину і водночас кожного з її членів на інші ризики та інші страхові суми.
Безумовно, інвестиційне страхування життя і головним чином його сучасні інновації спроможні як гарантувати достатній життєвий рівень клієнта у продуктивному та постпродуктивному віці, так і забезпечити якісний страховий захист.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"