інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Розвиток обов’язкового автострахування у Польщі*

М. Віхтовські
Президент Моторного страхового бюро (Польща)


Система обов'язкового страхування цивільної відповідальності для автотранспортних засобів введена в Польщі з 1 січня 1962 року. Із самого початку було застосовано принцип actіo dіrecta, що надає можливість прямого стягнення страхових виплат від страхових компаній, у яких застраховані винуватці ДТП, а також були охоплені захистом за принципом ризику всі пасажири автотранспортних засобів та інших учасників ДТП, які не є водіями автотранспортних засобів.
Період з 1 травня 2004 року є достатнім для підведення підсумків стосовно ситуації на польському ринку цивільної відповідальності власників механічних автотранспортних засобів, особливо в контексті підведення польського страхового законодавства в цій галузі у відповідність з нормами, прийнятими згідно з директивами Європейського Союзу.
Один страховий поліс
Почав діяти принцип одного страхового поліса (sіngle premіum rіsk), що припускає існування тільки одного свідоцтва укладення договору страхування цивільної відповідальності для власника механічного автотранспортного засобу, що гарантує страхові виплати у країнах Європейської економічної зони, а також Хорватії та Швейцарії, при однаковій ставці за галузь страхування. Крім того, у відповідності з використовуваними рішеннями, сам факт наявності польських номерних знаків вказує на наявність обов'язкового страхового поліса.
Прямим наслідком для страхувальника є спрощення подорожей, у зв'язку з можливістю перетинання кордонів без додаткових формальностей і необхідності одержання додаткових страхових документів, а також усунення пов'язаних з цим витрат (частина страхових компаній брала внесок за видачу "Зеленої Карти").
Необхідність перерахунку страхових внесків
Результатом обговорюваних рішень стала необхідність перерахунку страхувальниками внесків на обов'язкове страхування цивільної відповідальності для власників механічних автотранспортних засобів, з урахуванням у нових внесках страхового ризику за межами країни. Для страхових компаній природним наслідком є введення нового методу обліку транспортного збитку шляхом підсумовування закордонних і вітчизняних страхових випадків. При цьому варто підкреслити, що середній розмір закордонного збитку набагато вищий за середній вітчизняний випадок (біля 1 тис. євро для вітчизняного і 4 тис. євро для закордонного).
Центральні реєстри
Елементом зрівнювання систем страхування є також створення центрального державного реєстру автотранспортних засобів, а також страхового інформаційного центра з централізованою базою (її проводить Страховий гарантійний Фонд), що містить інформацію про укладені договори обов'язкового страхування цивільної відповідальності для власників механічних автотранспортних засобів.
Створення обох баз даних позитивно вплине на кількість транспортних засобів, що рухаються без актуального страхового поліса ОСАГО, а також дозволить обмежити страхові зловживання.
Найближчим часом централізована база охопить дані, що стосуються добровільного страхування автокаско.
Надання гарантій по страхових виплатах
Основним завданням Національного бюро є надання гарантій в галузі:
- страхових виплат стосовно ДТП, що трапились за кордоном, для всіх транспортних засобів з польськими номерними знаками;
- гарантії страхових виплат у страховому випадку всередині країни, за участю транспортних засобів з іноземними номерними знаками;
Діючий принцип умовної страхової виплати викликає необхідність прийняття відповідальності також у випадку відсутності укладеного договору ОСАЦВ, а також наслідків ДТП за участю автотранспортних засобів з недійсними чи фальсифікованими номерними знаками.
Порівняно з попередніми роками, кількість запитів на підтвердження страхових виплат зросла на 75%.
У 2004 році відзначено значне збільшення ДТП у закордонному русі автотранспорту, а також у Польщі за участю іноземців – приблизно на 30% порівняно з попереднім роком.
Прикордонне страхування
У зв'язку із входом до складу єдиного ринку страхових послуг, було посилено контроль водіїв, які в'їжджають на територію Польщі. Умовою перетинання кордону є наявність сертифікату "Зелена Карта" або прикордонного страхового поліса. Варто звернути увагу на те, що територіальна зона дії прикордонного страхового поліса була розширена на країни Європейського економічного простору і Швейцарії.
Національна філія постійно співпрацює з митним управлінням, прикордонною охороною і поліцією, проводячи навчання кадрів цих органів з питання контролю власників автотранспортних засобів, які в'їжджають чи пересуваються на території Польщі, а також принципів дії у випадку виникнення ситуацій, що можуть призвести до страхових випадків. Одночасно Філія ввела з 1 травня 2004 року новий зразок страхового прикордонного поліса для автотранспортних засобів із країн, що не входять до Європейської економічної зони, що в'їжджають або переміщаються по території Польщі без дійсного сертифіката "Зелена Карта".
Компенсаційний орган
Національне бюро виконує функції компенсаційного органа, створеного відповідно до Четвертої транспортної директиви, згідно з якою "втручання компенсаційного органа має бути обмежене до рідких окремих випадків". Він починає дії по заявах потерпілих і в ситуаціях, у яких страхова компанія чи її представник з питань виплат не виконав своїх зобов'язань, установлених відповідно до законодавчих норм, або якщо не встановлено дані винуватця ДТП, або не можна встановити страхову компанію, у якій він був застрахований.
У 2004 році надійшло 48 справ, причому тільки 39 з них кваліфіковано до обслуговування відповідно до процедури компенсаційного органа.
Варто звернути увагу, що такі дані охоплюють вісім місяців 2004 року, і що при як і раніше низькому рівні страхової свідомості, а також необхідності дотримання відповідних процедур і термінів, вони не є достовірним показником для визначення рівня участі компенсаційного органа в майбутньому. На підставі поточної інформації, чергових запитів і заяв варто взяти до уваги значне збільшення розглянутих питань у цій галузі.
Інформаційний центр
Національне бюро також у міжнародному автотранспортному русі виконує завдання інформаційного центра, передаючи інформацію у сфері, передбаченій вищезгаданою Директивою. А саме, Бюро за заявою потерпілих або іноземних інформаційних центрів встановлює і надає:
- дані, що стосуються страхової компанії, у якій застраховано винуватця ДТП;
- представника по розгляду вимог, що представляє страхову компанію, також після заяви юридичної зацікавленості від потерпілого;
- дані, що ідентифікують документ, який підтверджує укладення договору страхування власником автотранспортного засобу, що зазнав ушкодження;
- особисті дані власника цього автотранспортного засобу.
Реєстр дорожньо-транспортних випадків
У рамках прийнятих законодавчих рішень проведено імплементацію Рекомендацій Європейської комісії від 8 січня 1981 з питання прискореної компенсації збитку за ОСАЦВ, що виникає в результаті використання механічних автотранспортних засобів, з метою поліпшення і прискорення обробки найбільш значних випадків збитку. Для цього (відповідно до ст. 126 закону про про обов'язкове страхування) Бюро збирають інформацію з усіх підрозділів поліції відносно ДТП, що призвели до смертельних випадків або тілесних ушкоджень осіб, які брали участь у них, одночасно передаючи цю інформацію відповідним страховим компаніям. Завдання в цій області відповідають рішенням нещодавно прийнятої П'ятої транспортної директиви.
Зміни, що відбуваються на польському ринку автотранспортного страхування, призводять до різноманітних наслідків як для страхувальників, так для страховиків і потерпілих:
Прямі:
Збільшення витрат на діяльність:
- перестраховки;
- винагороди для представників з розгляду вимог;
- інформаційний центр;
- підвищені виплати.
Раціоналізація і контроль:
- підписання договору ОСАЦВ;
- історії договору;
- витрат на договір і виплати.
Проміжні:
- збільшення страхової свідомості;
- підвищення вимог по виплатах з боку потерпілих;
- підвищення рівня обслуговування потерпілих.

* Матеріали виступу на V Міжнародному ялтинському форумі учасників страхового ринку.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"