інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Страховий ринок України в 2004 році

Кількість страховиків на ринку та рівень монополізації
Кількість страховиків на ринку України продовжує зростати. Наявність значного потенціалу для розвитку страхування життя сприяла зростанню кількості компаній, що провадять страхування життя у 1,5 рази. (Див. рис.1).
Частка валових премій зі страхування життя, належна першим 3 страховикам, складає 56,25% (у 2003 р. цей показник становив 69,23%). Першим 10 страховикам життя належить 93% зібраних премій (95,3 у 2003 р.). В цілому по ринку страхування життя індекс Герфіндаля - Гіршмана (HHI) склав 1 443,87 (у 2003 р. – 1 941,8).
Частка валових премій з ризикових видів страхування, належна першим 3 страховикам, складає 22,55% (у 2003 році цей показник становив 23,3%). Першим 50 страховикам належить 83% зібраних премій (77,7% у 2003 р.). В цілому по ринку ризикових видів страхування індекс Герфіндаля - Гіршмана (HHI) склав 315,9 (у 2003 р. – 282,1).
Наведені дані свідчать, що на ринку видів страхування інших, ніж страхування життя, спостерігається значний рівень конкуренції (HHI втричі менше за 1000), в той час як на ринку страхування життя наявна помірна монополізація (1000 У 2004 році спостерігалася позитивна тенденція до зростання рівня конкуренції на ринку страхування життя, рівень якої увійшов у помірні межі, а також позитивна тенденція до консолідації ринку ризикових видів страхування, наслідком якої стане зменшення кількості слабких компаній внаслідок виходу з ринку або поглинання їх більш фінансово сильними компаніями.

Зростання страхових премій
У 2004 році на страховому ринку України збереглися характерні тенденції, що були притаманні йому впродовж останніх п’яти років. Так, у 2004 році приріст валових страхових премій склав 112,7%, чистих (без урахування внутрішнього пере-страхування) – 40,2%. (Рис.2).
У 2004 році вперше за останні 10 років обсяги частка внутрішнього перестрахування у валових страхових преміях перевищила частку перестрахування у нерезидентів. Зростання різниці між валовими та чистими страховими преміями свідчить про наявність двох позитивних тенденцій: зростання внутрішнього перестрахового ринку та зменшення обсягів перестрахування на зовнішніх ринках. (Див. рис.3).
Відношення валових страхових премій до ВВП у 2004 році склало 5,62%, відношення чистих страхових премій до ВВП – 2,79%. Слід відзначити, що значення останнього показника постійно зростає, проте залишається низьким у порівнянні з економічно розвинутими країнами (зазвичай більше 5%). (Див. рис.4).

Переломні тенденції підвищення страхових виплат
В цілому по страховому ринку рівень виплат (відношення валових виплат до валових премій) у 2004 році сягнув 7,9%(на 1,5 п.п. менше аналогічного показника 2003 року), що свідчить про продовження тенденції до зниження даного показника, яка спостерігається з 1999 року, проте при розрахунку рівня чистих виплат (відношення чистих виплат до чистих премій), що вільний від подвійного обліку операцій внутрішнього перестрахування, у 2004 році спостерігалося зростання даного показника до 14,6%. Таким чином, вперше за останні роки відбулася зміна тенденції до зменшення рівня чистих страхових виплат, і у 2004 році цей показник вже перевищив аналогічний показник за 2002 рік. (Див. рис.5).

Пожвавлення розвитку страхування життя
Окремо слід відзначити значні темпи розвитку ринку страхування життя. Обсяг премій з цього виду страхування у 2004 році виріс у 2,56 разів та сягнув величини 186,9 млн. грн. Частка чистих премій зі страхування життя у загальному обсязі чистих премій з усіх видів страхування склала 1,93%. (Див. рис.6).
Страхування життя є потужним джерелом довгострокових інвестицій в економіку будь-якої країни. На жаль, на сьогодні в Україні ринок страхування життя є недостатньо розвиненим. Не зважаючи на те, що частка страхування життя на страховому ринку постійно зростає, в Україні цей показник ще не досяг рівня економічно розвинутих країн.

Країна Частка страхування життя Частка ризикових видів страхування
Росія 34,55% 65,45%
Польща 36,94% 63,06%
Угорщина 39,98% 60,02%
Чехія 38,35% 61,65%
Словаччина 40,75% 59,25%
Великобританія 62,76% 37,24%
Німеччина 44,93% 55,07%
Франція 64,42% 35,58%
США 45,56% 54,44%
Канада 38,62% 61,38%

Джерело: дані компанії Swiss Re за 2003 рік.

Посилення фінансової стійкості страховиків
Значне зростання обсягів зібраних премій було підкріплено відповідним зростанням активів та резервів страховиків України. (Див. рис.7).
Протягом 2004 року на страховому ринку України спостерігалося продовження тенденції зростання обсягів сплачених статутних фондів страховиків (рис.8).

Якісна зміна структури перестрахування ризиків у перестраховиків-нерезидентів
Обсяги перестрахування за кордон у 2004 році зменшилися як в абсолютних (1907,2 млн. грн. за 2004 р. у порівнянні з 3 175,6 млн. грн. у 2003 р.), так і у відносних величинах (19,7% від чистих премій у 2004 році та 46,1% у 2003). (Див. рис.9).
Позитивною подією у 2004 році стало перекриття каналу виведення коштів за межі України через схеми псевдоперестрахування ризиків до компаній Литви та Латвії, за якими не здійснюється державний нагляд. Кількість українських компаній, що працювали з компаніями Литви, зменшилася з 22 (у 2003) до 3. Ще 2 компанії отримали повернення страхових платежів від литовських перестраховиків (-3 188,2 тис. грн.). У 2004 році відбувалося повернення коштів від латвійських компаній ( 1 206,1 тис. грн.). Кількість українських компаній, що працюють з латвійськими перестраховиками також значно зменшилася: з 58 компаній у 2003 році до 11 у 2004.
В 2004 році страховики України перестали перестраховувати ризики у Молдавії, Югославії, Естонії та Чеської Республіки. З’явилися нові ринки перестрахування – Корея, Японія, Узбекистан, Іспанія, Йорданія та Італія.
Протягом 2004 року Держфінпослуг здійснювалась активна діяльність щодо запобігання порушення чинного законодавства у сфері перестрахування. Розподіл країн, перестраховки яких одержували на перестрахування ризики від українських страховиків у 1-3 та у 4 кварталах 2004 року свідчить про те, що українські страховики більше не передають ризики на перестрахування нерезидентам, законодавством країн реєстрації яких не передбачено державний нагляд за перестраховою діяльністю. (Див. рис. 10, 11)

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.7

Рис.8

Рис.9

Рис.10

Рис.11


За матеріалами Держфінпослуг
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"