інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Кредитні спілки та види діяльності фінансових компаній у 2004 році*

У 2004 р. Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України було здійснено перереєстрацію 391 кредитної спілки та реєстрацію 221 кредитної спілки як фінансової установи, видано 488 ліцензій на провадження діяльності по залученню внесків членів кредитної спілки на депозитні рахунки. За даними отриманої звітності кількість членів, що об’єднують кредитні спілки, зросла з 517,5 тис. до 785,1 тисяч громадян. (Див. рис.1)
Протягом 2004 року спостерігалося зростання більшості основних показників діяльності кредитних спілок по всіх областях України. Зокрема, загальні активи кредитних спілок збільшилися на 43,1% у порівнянні з початком року, кредити членам кредитної спілки – на 59,7%, внески (вклади) членів кредитної спілки на депозитні рахунки – на 72,9%, загальний капітал – на 42,3%.
За даними динаміки основних показників, стрімкій ріст активів припадав на два перші квартали 2004 року і певною мірою призупинився на кінець року. Станом на 1 січня 2005 р. активи кредитних спілок становили 1 074,58 млн.грн.; кредити членам кредитної спілки – 712,128 млн.грн.; депозити членів кредитної спілки – 547,862 млн.грн.; загальний капітал – 251,581 млн.грн. (Див. рис.2)
Слід зауважити, що поряд з коливаннями загального капіталу протягом 2004 року, спостерігається значний та постійний ріст резервного капіталу, що свідчить про підвищену увагу з боку кредитних спілок до своєї фінансової стійкості. (Див. рис.3)
У структурі кредитного портфелю кредитних спілок у 2004 році не спостерігається суттєвих змін. Поділ кредитів за цілями станом на 01.01.2005 показано на рис.4.
Станом на 31 грудня 2004 року до Державного реєстру фінансових установ Держфінпослуг внесено інформацію про 45 фінансових компаній. (Див. рис.5)
Найбільш поширеними видами послуг, які надають небанківські фінансові установи України є послуги по залученню фінансових активів фізичних та юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення шляхом укладання договорів на управління майном. Зазначений від фінансової послуги надають 37 фінансових компаній, або 82 % внесених до Реєстру.

Дані таблиці свідчать, що панівне становище на ринку фінансових послуг, за загальним обсягом наданих послуг, належало переказу грошових коштів (95,26%). Загалом, з початку року фінансові компанії, надали послуг загальним обсягом 875 614,05 тис. грн., що становить лише 0,36 % від ВВП за аналогічний період. Узагальнені дані щодо наданих фінансових послуг, компаній, які їх надавали у 2004 році та обсягу послуг поквартально наведено на діаграмі. (Див. рис.6)
Таким чином, порівняння наведених даних свідчить, що із 12 заявлених видів фінансових послуг, фінансові компанії протягом 2004 року надали послуги за 7 видами.

Рис.1

Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6


© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"