інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Страховий ринок України у І півріччі 2006 року*

Розміри страхового ринку. Ключові показники
Кількість страхових компаній станом на 01.07.2006 складала 405 (станом на 01.07.2005 – 398), в тому числі 56 страховиків, що здійснюють страхування життя (life), та 349 страховиків, що здійснюють види страхування інші, ніж страхування життя (non-life). (Див. табл. 1).

Страхові премії
Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками від страхування та перестрахування ризиків за I півріччя 2006 року, становить 5 987,1 млн. грн.
У порівнянні з аналогічним періодом 2005 року обсяги вказаного показника зменшились на 8,4%, в основному, за рахунок зменшення активності зі страхування фінансових ризиків (за 6 міс. 2005 року на страхування та перестрахування фінансових ризиків надійшло 37,7% від валових премій, тоді як за 6 міс. 2006 року частка цього виду страхування залишилася на рівні 25,6%).
Сума страхових премій, отриманих від страхувальників-фізичних осіб, склала 1 214,0 млн. грн., що перевищує аналогічний показник за 2004 рік на 457,6 млн. грн. (у 1,6 разів). (Див. рис. 1).

Рис. 1 Валові страхові премії (поквартально) наростаючим підсумком за 2003-2006 рр.

За I півріччя 2006 року чисті страхові премії (валові за вирахуванням премій належних перестраховикам-резидентам) становили 3 773,5 млн.грн. і порівняно з аналогічним періодом 2005 року збільшилися на 6,1%. (Див. рис. 2).

Монополізація страхового ринку
Частка валових премій з усіх видів страхування, належна першим 3 страховикам, становить 12,2% (у 1 півріччі 2005 року цей показник становив 13,4%). Першим 50 страховикам належить 73,3% зібраних премій (76,7% за 6 міс. 2005 р.). В цілому по страховому ринку індекс Герфіндаля - Гіршмана (HHI) склав 161,9 (6 міс. 2005 р. - 246,7).
Частка валових премій зі страхування життя, належна першим 3 страховикам, складає 57,5% (у 1 півріччі 2005 року цей показник становив 52,4%). Першим 10 страховикам життя належить 90,8% зібраних премій (92,8% за 6 міс. 2005 р.). У цілому по ринку страхування життя індекс Герфіндаля - Гіршмана (HHI) склав 1 445,8 (6 міс. 2005 р. – 1 238,5).
Частка валових премій з ризикових видів страхування, належна першим 3 страховикам, складає 12,5% (у 1 півріччі 2005 року цей показник становив 13,6%). Першим 50 страховикам належить 75,0% зібраних премій (78,3% за 6 міс. 2005 р.). У цілому по ринку ризикових видів страхування індекс Герфіндаля - Гіршмана (HHI) склав 170,6 (6 міс. 2005 р. - 186,5).
Наведені дані свідчать, що на ринку видів страхування інших, ніж страхування життя, спостерігається значний рівень конкуренції (HHI в 6 разів менше 1000), в той час як на ринку страхування життя наявна помірна монополізація (1000
Рис. 2 Динаміка обсягів надходження валових та чистих страхових премій у 2003-2006 рр.

Рис.3 Співвідношення страхових премій та ВВП України в 1996-2006 рр.


Страхові виплати
Загальна (валова) сума страхових виплат за підсумками 6 місяців 2005 року за договорами страхування та перестрахування становила 896,3 млн. грн., у тому числі страхувальникам-фізичним особам було виплачено 411,7 млн. грн. (45,9%) та перестрахувальникам-резидентам 81,95 млн.грн. (9,1%). У порівнянні з аналогічним періодом 2005 року загальна сума валових страхових виплат зменшилась на 32,4 млн. грн. (-3,5%), тоді як виплати страхувальникам-фізичним особам, навпаки, зросли на 165,7 млн. грн. (у 1,7 разів).
Обсяг чистих виплат (валові виплати зменшені на суму виплат перестрахувальникам-резидентам) становив 814,3 млн.грн. (-0,2% приросту), в тому числі за видами страхування "non-life" виплачено 807,5 млн.грн. (-0,6%), за договорами страхування життя 6,8 млн.грн. (+94,3%). Порівняно з I півріччям 2005 року відбулося зменшення чистих виплат на 1,3 млн.грн. в основному за рахунок зниження виплат із страхування фінансових ризиків на 124,6 млн.грн. (Див. рис. 4).

Рівень страхових виплат
В цілому по страховому ринку рівень валових виплат (відношення валових виплат до валових премій) за результатами 6 місяців 2006 року досяг 14,97%, це на 0.8 п.п. вище від аналогічного показника 2005 року. За видами страхування "non-life" рівень валових виплат становив 15,32%, за страхуванням життя - до 3,8%.
Рівень чистих виплат (відношення обсягу валових виплат за вирахуванням виплат, здійснених перестрахувальникам-резидентам, до обсягу валових премій за вирахуванням премій, належних перестраховикам-резидентам), що є вільним від подвійного обліку операцій внутрішнього перестрахування, за результатами 6 місяців 2006 року становив 21,58%, за видами страхування "non-life" 22,47%, за страхуванням життя до 3,81%. (Див. рис. 5).

Рис. 4 Валові страхові виплати за 2002-2006 рр. (поквартально, наростаючим підсумком)

Рис. 5


Види страхування

Табл. 2 Страхові премії та страхові виплати за видами страхування

Рис. 6 . Структура валових страхових премій станом на 30.06.2006р.

Рис. 7. Структура валових страхових виплат станом на 30.06.2006р.


Динаміка росту валових страхових премій та страхових виплат за видами страхування
За підсумками першої половини 2005 року порівняно з аналогічним періодом 2005 року валові премії зросли зі страхування життя (+31,4%), добровільного особистого страхування (+33,6%), добровільного страхування, відповідальності (+21,7%) та з державного обов’язкового страхування (+61,4%). Спад темпів приросту відзначався із загального обсягу з майнового страхування (-12,8%), в основному за рахунок зниження темпів росту зі страхування фінансових ризиків (-37,8%), в загальному обсязі недержавного обов’язкового страхування (-6,4%). Зі страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів валові премії знизилися на 7,1%, хоча частка цього виду в загальних преміях з усіх видів "non-life" залишилась на тому ж рівні (5,2%).
Щодо темпів приросту валових страхових виплат, то на ринку не відзначаються негативні тенденції пов’язані з падінням показника страхових виплат, за виключенням страхування фінансових ризиків. З вказаного виду відбулося скорочення валових страхових виплат на 54,0%, що пов’язується із загальним зниженням активності із страхування фінансових ризиків. Найбільші темпи приросту (+51,2%) відбулися з обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів, та, відповідно, за загальним показником валових виплат з обов’язкових видів страхування (+31,9%).

Перестрахування
За договорами перестрахування ризиків у 1 півріччі 2006 році українські страховики (цеденти, перестрахувальники) сплатили 2 509,0 млн. грн. (42% від валових страхових премій по ринку), з них:
- перестраховикам-нерезидентам - 295,4 млн. грн. (5% від валових премій по ринку);
- перестраховикам-резидентам – 2 213,6 млн. грн. (37% від валових премій по ринку). (Див. рис. 8).
За результатами 1 півріччя 2006 року порівняно з аналогічним періодом 2005 року обсяги перестрахування за кордон дещо зросли як в абсолютних показниках (+93,6 млн.грн.), так і у відносних – як відсоток від валових премій (на 1,8 відсоткових пунктів). У цілому, тенденція щодо перестрахування ризиків у нерезидентів залишається в межах 5% з початку 2005 року.
Структура перестрахування ризиків за видами страхування, порівнюючи результати півріччя 2006 та 2005 років, наведена в таблиці 4.

Табл. 3 Рівень страхових виплат (за валовими та чистими страховими преміями та страховими виплатами) у I півр. 2005р. та I півр. 2006р.

*- відношення обсягів виплат страхувальникам-фізичним особам до обсягів премій, одержаних від страхувальників-фізичних осіб
** - відношення обсягу валових виплат за вирахуванням виплат, здійснених перестрахувальникам-резидентам, до обсягу валових премій за вирахуванням премій, належних перестраховикам-резидентам


Рис. 8. Динаміка перестрахування (тенденції першої половини 2003-2006 років)

Табл. 4 Структура перестрахування ризиків у 1 півріччі 2005 та 2006 рр.

Рис. 9. Структура переданих перестраховикам-нерезидентам страхових платежів
за 6 місяців 2006 року
(із зазначенням обсягів в млн.грн. та % від загальних премій, сплачених нерезидентам)

Структура премій, сплачених за договорами перестрахування з іноземними страховиками (перестраховиками) протягом 1 півріччя 2006 року страховиками-резидентами, показує відносну диверсифікацію розміщення ризиків на міжнародних ринках перестрахування. (Див. рис. 9)
Постійними партнерами українських страхових компаній залишаються перестраховики Великобританії, Росії, Німеччини, США, Франції.
За результатами дослідження щодо якісних змін з укладення договорів перестрахування за кордоном з надійними компаніями, було виявлено, що близько 72,2% від обсягів сплачених за межі України, сплачується в компанії з рейтингами інвестиційного рівня (за міжнародною шкалою Standard&Poor’s, FitchRatings, Moody’s та A.M.Best).
Позитивною є тенденція збільшення частки перестраховиків із рейтингом інвестиційного рівня в загальному обсязі перестрахування в нерезидентів. При чому, серед 27,8% премій, переданих перестраховикам-нерезидентам, що мають рейтинг, нижчий від інвестиційного, або не рейтинговані, 20,8% передано російським перестраховикам.
За діючими на кінець I півріччя 2006 року договорами перестрахування, компанії-перестраховики здійснили виплат часток страхових відшкодувань перестрахувальникам-резидентам на загальну суму 149,2 млн.грн. (16,6% від валових страхових виплат), у тому числі 82,0 млн.грн. (9,1%) сплачено перестраховиками-резидентами та 67,2 млн. грн. (7,5%) перестраховиками-нерезидентами.

Сформовані страхові резерви
Величина сформованих страхових резервів станом на кінець II кварталу 2006 року становила 4 617,3 млн. грн., що на 504,0 млн. грн. менше аналогічного показника на кінець II кварталу 2005 року; в тому числі: технічних резервів 4 173,8 млн.грн. (-702,3 млн.грн.), резерви із страхування життя становили 443,4 млн.грн. (+198,2 млн.грн.).

Табл. 5 Сформовані страхові резерви станом на 30.06.2005

Рис. 10. Обсяг сформованих страхових резервів, млн. грн.

Рис. 11 Структура резервів станом на 30.06.2006р.

Активи страховиків та розміщення страхових резервів
Станом на 30.06.2006 р. сплачений статутний капітал страховиків становив 7 528,0 млн. грн., та у порівнянні з аналогічною датою 2005 року цей показник зріс у 1,2 рази; частка іноземного капіталу становила 1 067,1 млн.грн., що, відповідно, становила 14,2% (всього 65 СК, створених за участю іноземного капіталу). (Див. рис. 12).
Станом на кінець IV кварталу 2005 року сукупний розмір активів страховиків (згідно з балансами) сстановив 21 016,1 млн. грн. (1 349,5 млн. грн. - СК "life"* і 19 666,6 млн. грн. - СК "nonlife"*); активів, визначених статтею 31 Закону України "Про страхування" 15 296,1 млн.грн. (Див. рис. 13).

Рис. 12. Обсяг сплачених статутних фондів (наростаючим підсумком)

Рис. 13.

Табл. 6. Активи страховиків та розміщення страхових резервів у категорії активів,
визначені статтею 31 Закону України “Про страхування"

* - Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 № 1211 „Про затвердження напрямів інвестування галузей економіки за рахунок коштів страхових резервів"

Рис. 14 . Структура наявних активів страховиків, визначених статтею 31
Закону України "Про страхування", станом на 31.12.2005


* Матеріали Держфінпослуг
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"