інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Ринок цінних паперів у першому півріччі 2007 року

Характеристика стану та тенденцій розвитку ринку
За станом на 01.06.2007р. в Україні зареєстровано як юридичні особи 32 576 акціонерних товариств, з них відкритих – 10 830, закритих – 21 746.
Протягом І півріччя 2007 року обсяг1 випуску акцій становив 20,08 млрд. грн., що на 6,78 млрд. грн. менше ніж у аналогічному періоді 2006 року.
Упродовж І півріччя 2007 року зареєстровано 292 випуски облігацій підприємств на суму 14,09 млрд. грн. Обсяг зареєстрованих облігацій підприємств збільшився на 5,54 млрд. грн. порівняно з аналогічним періодом 2006 року.
Протягом І півріччя 2007 року не зареєстровано випуск облігацій місцевих позик.
Протягом І півріччя 2007 року зареєстровано 116 випусків інвестиційних сертифікатів пайовими інвестиційними фондами на суму 12,58 млрд. грн. та 35 випусків акцій корпоративними інвестиційними фондами на суму 1,56 млрд. грн.
За станом на 30.06.2007р. зареєстровано випуски опціонів на суму 498,45 млн. грн. Протягом І півріччя 2007 року зареєстровано випуски опціонів на суму 10,16 млн. грн. Станом на 30.06.2007р. зареєстровано 46 специфікацій ф‘ючерсних контрактів:
- 16 специфікацій в аграрному секторі;
- 22 специфікації у валютному секторі;
- 8 специфікацій у паливно-енергетичному секторі.
За станом на 30.06.2007р. зареєстровано випуски сертифікатів ФОН на суму 1,94 млрд. грн. Протягом І півріччя 2007 року зареєстровано випуск сертифікатів ФОН ТОВ «Житлобуд-Інвест» на загальну суму 1,7 млрд. грн.
У січні 2007 року вперше зареєстровано випуск звичайних іпотечних облігацій та проспект емісії ВАТ «Акціонерний банк «Укргазбанк» на суму 50,0 млн. грн.
Станом на 01.07.2007р. кількість професійних учасників, які мали ліцензію на здійснення певних видів професійної діяльності на ринку цінних паперів, становила 1648, в тому числі видано:
- 815 ліцензій на здійснення діяльності з випуску та обігу цінних паперів (торгівля цінними паперами);
- 192 ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігачів цінних паперів;
- 367 ліцензій на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
- 262 ліцензії на здійснення діяльності з управління активами;
- 9 ліцензій на здійснення діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів (7 бірж та 2 торговельно-інформаційні системи);
- 1 ліцензію на здійснення розрахунково-клірингової діяльності за угодами щодо цінних паперів,
- 2 ліцензії на здійснення депозитарної діяльності депозитарію цінних паперів.
Протягом І кварталу 2007 року загальний обсяг торгів на ринку цінних паперів становив 145,2 млрд. грн., що більше на 57,88 млрд. грн. порівняно з І кварталом 2006 року. Найбільші обсяги торгів на ринку цінних паперів у І кварталі 2007 року зафіксовано з акціями (61,06 млрд. грн.), векселями (42,58 млрд. грн.) та облігаціями підприємств (23,98 млрд. грн.).
Упродовж І півріччя 2007 року обсяг торгів цінними паперами на організаторах торгівлі становив 10,95 млрд. грн. Протягом зазначеного періоду найбільший обсяг торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі зафіксовано з облігаціями підприємств (48,75%) та акціями (38,79%).
Протягом січня-червня 2007 року обсяг торгів на ПФТС становив 9,84 млрд. грн. У січні-червні 2007 року порівняно з аналогічним періодом 2006 року обсяг торгів на ПФТС зменшився на 4,98 млрд. грн. (січень-червень 2006 рік – 14,82 млрд. грн.). Обсяг торгів на ПФТС у січні-червні 2007 року становив 89,91% від загального обсягу торгів на організаторах торгівлі за цей період.

Реєстрація випуску акцій підприємств
Протягом січня-червня 2007 року обсяг2 випуску акцій, зареєстрованих центральним апаратом ДКЦПФР (далі - Комісія), становив 20,35 млрд. грн.
Обсяг випусків акцій зареєстрованих центральним апаратом Комісії у січні-червні 2007 року порівняно з відповідним періодом 2006 року зменшився на 6,51 млрд. грн. (січень-червень 2006 року – 26,86 млрд. грн.).
У червні 2007 року обсяг1 випуску акцій, зареєстрованих центральним апаратом Комісії, становив 6,32 млрд. грн.
Протягом червня 2007 року центральним апаратом Комісії зареєстровано випуски акцій на 3,08 млрд. грн. більше ніж у червні 2006 року (червень 2006 року – 3,24 млрд. грн.).
За січень-червень 2007 року найбільша частка від загального обсягу зареєстрованих центральним апаратом Комісії випусків акцій зареєстровано шляхом реєстрації випусків акцій згідно рішень Комісії (76,39% від обсягу зареєстрованих центральним апаратом Комісії випусків акцій за січень-червень 2007 року).
Структура випусків акцій зареєстрованих центральним апаратом Комісії у січні-червні 2007 року порівняно з аналогічним періодом 2006 року наведено у діаграмах 1 та 2.
Діаграма 1.
Розподіл зареєстрованих центральним апаратом Комісії випусків
акцій за січень-червень 2007 року
(за положеннями)

Діаграма 2
Розподіл зареєстрованих центральним апаратом Комісії випусків
акцій за січень-червень 2006 року
(за положеннями)

Випуски облігацій
Протягом січня-червня 2007 року Комісією зареєстровано 305 випусків облігацій підприємств3 на суму 13,81 млрд. грн. (таблиця 1).

Обсяг зареєстрованих облігацій підприємств за січень-червень 2007 року збільшився на 5,26 млрд. грн. порівняно з відповідним періодом 2006 року (січень-червень 2006 року – 8,55 млрд. грн.).
Обсяг випусків облігацій зареєстрованих у червні 2007 року становив 4,23 млрд. грн., що на 3,45 млрд. грн. більше порівняно з відповідним періодом 2006 року (червень 2006 року – 784,76 млн. грн.).
Слід зазначити, що протягом січня-червня 2007 року обсяг залучених коштів шляхом випуску облігацій, які здійснювались банками, становила 47,28% від загального обсягу випусків облігацій за період.

Торгівля цінними паперами на організаторах торгівлі
Протягом січня-червня 2007 року обсяг торгів з цінними паперами на організаторах торгівлі становив 10,95 млрд. грн. (таблиця 2).

Порівняно з даними за аналогічний період 2006 року, у січні-червні 2007 року обсяг торгів на організаторах торгівлі зменшився на 4,36 млрд. грн. (січень-червень 2006 року – 15,31 млрд. грн.).
Протягом січня-червня 2007 року обсяг торгів на ПФТС становив 9,84 млрд. грн. У січні-червні 2007 року порівняно з аналогічним періодом 2006 року обсяг торгів на ПФТС зменшився на 4,98 млрд. грн. (січень-червень 2006 рік – 14,82 млрд. грн.). Обсяг торгів на ПФТС у січні-червні 2007 року становив 89,91% від загального обсягу торгів на організаторах торгівлі за цей період.
Спостерігається значна перевага обсягу торгів на організаторах торгівлі на вторинному ринку порівняно з первинним. У червні 2007 року обсяг торгів на організаторах торгівлі на вторинному ринку становив 97,45% до загального обсягу торгів зафіксованому протягом червня 2007 року на організаторах торгівлі (таблиця 3).

Найбільший обсяг торгів за інструментами на організаторах торгівлі у червні 2007 року зафіксовано за:
- облігаціями підприємств на суму 1,39 млрд. грн. (або 51,29% від загального обсягу торгів на організаторах торгівлі у червні 2007 року);
- акціями – 1,1 млрд. грн. (40,63%).

Діяльність з випуску та
обігу цінних паперів
Станом на 31.03.2007р. ліцензії на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів мали 801 суб’єкт підприємницької діяльності.
Комісією до електронного масиву даних прийнято адміністративні дані щодо здійснення діяльності у І кварталі 2007 року від 741 торговця цінними паперами.
Протягом І кварталу 2007 року загальний обсяг торгів на ринку цінних паперів становив 145,2 млрд. грн., що більше на 57,88 млрд. грн. порівняно з І кварталом 2006 року.

Інвестиційні компанії у І кварталі 2007 року зменшили обсяги виконаних договорів порівняно з І кварталом 2006 року. За І квартал 2007 року обсяги виконаних договорів становили 5,41 млрд. грн. (або 3,73% від загального обсягу виконаних договорів за період), що на 1,57 млрд. грн. менше порівняно з І кварталом 2006 року.
За І квартал 2007 року обсяг виконаних договорів комерційними банками становив 50,6 млрд. грн. (або 34,85% від загального обсягу виконаних договорів за період), що на 1,57 млрд. грн. менше порівняно з І кварталом 2006 року.
Найбільші обсяги виконаних договорів на ринку цінних паперів України у І кварталі 2007 року здійснювались за комісійною та комерційною видами діяльності, частка яких становила 55,32% та 43,47% відповідно (таблиця 5).

Інші види діяльності торговців цінними паперами (розміщення цінних паперів та управління активами, торговців цінними паперами) у І кварталі 2007 року становили 1,21% від загального обсягу виконаних договорів.
У І кварталі 2007 року, як і у попередні періоди, найбільший обсяг виконаних договорів зафіксовано з акціями (87,56 млрд. грн. або 49,89% від обсягу виконаних договорів у І кварталі 2007 року) та векселями (40,82 млрд. грн. або 23,26%)

Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів
Комісією прийнято адміністративні дані за I квартал 2007 року від 353 суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснювали діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, та від 322 емітентів, які самостійно вели власні реєстри власників іменних цінних паперів.
Регіональне представництво реєстраторів власників іменних цінних паперів сформувалося у попередні роки. Більшість з них знаходиться у промислово розвинутих регіонах, де сконцентрована переважна більшість емітентів.
Станом на 31.03.2007р. найбільша кількість професійних учасників, що здійснюють діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів, зафіксовано у Київській області та м. Києві (35,69% від загальної кількості реєстраторів). У цьому регіоні також здійснюють діяльність найбільша кількість емітентів, ведення реєстрів яких здійснюють реєстратори (33,97% від загальної кількості емітентів).
Значна кількість реєстраторів здійснювали діяльність у Дніпропетровській та Харківській областях – 11,05% та 6,52% від загальної кількості реєстраторів відповідно. В цих областях також здійснюють діяльність значна кількість емітентів, ведення реєстрів яких здійснюють реєстратори (13,64% та 6,93% від загальної кількості емітентів відповідно).
За станом на 31.03.2007р. самостійно здійснювали ведення реєстрів власників іменних цінних паперів 322 емітенти (таблиця 6).

Дані отриманої інформації свідчать про те, що здійснення діяльності шляхом створення підпорядкованих підрозділів, найбільш характерно для банківських установ, що мають ліцензію на право здійснення діяльності щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. За станом на 31.03.2007р. загальна кількість підпорядкованих підрозділів у реєстраторів становила 86 установ.
Емітенти продовжують активно користуватися послугами реєстраторів, про свідчать дані таблиці 7.

Станом на 31.03.2007р. у реєстраторів на 12,99 млн. особових рахунках обліковувалось 723,01 млрд. іменних цінних паперів загальною номінальною вартістю 160,0 млрд. грн. З них: у власників-нерезедентів на 6,6 тис. особових рахунках у реєстраторів обліковувалось 7,2 млрд. іменних цінних паперів (9,9% від загальної кількості іменних цінних паперів) загальною номінальною вартістю 98,78 млрд. грн. (6,2% від загальної номінальної вартості іменних цінних паперів).
У І кварталі 2007 року здійснено 196,29 тис. операцій переходу прав власності на цінні папери, що на 43,6 тис. операцій менше ніж у ІV кварталі 2006 року.

Діяльність з надання послуг щодо зберігання цінних паперів
За станом на 31.03.2007р. ліцензії на здійснення депозитарної діяльності зберігача на ринку цінних паперів мали 183 суб’єкти підприємницької діяльності.
Суб’єкти підприємницької діяльності, які здійснюють зберігання цінних паперів, зареєстровані у 14 з 26 регіонів України, з них найбільша кількість зберігачів знаходилась у м. Києві та Дніпропетровській області.
Станом на 31.03.2007р., за наданими адміністративними даними зберігачів цінних паперів, на 1,27 млн. рахунках власників іменних цінних паперів обліковувалось 27,43 тис. випусків цінних паперів, що враховувало 559,04 млрд. шт. цінних паперів, у тому числі: у МФС – 511,48 млрд. шт. цінних паперів (або 91,49% від загальної кількості цінних паперів, що обліковувалось у зберігачів).
Кількість цінних паперів, що обліковувалась станом на 31.03.2007р. на рахунках власників у зберігачів, у документарній формі, становила 359,13 млрд. шт., кількість знерухомлених цінних паперів становила 199,86 млрд. шт. Розподіл кількості рахунків у цінних паперах (за видами депонентів) за станом на 31.03.2007р. представлено у таблиці 8.

Станом на 31.03.2007р. найбільша кількість рахунків у цінних паперах знаходилась у депонентів фізичних осіб – резидентів та становила 1,04 млн.
Облікові операції проведені зберігачами цінних паперів у І кварталі 2007 року представлені у таблиці 9.

У І кварталі 2007 року найбільша кількість, а саме 26,97 тис. облікових операцій, здійснено шляхом списання (крім матеріалізації) цінних паперів.
За даними професійних учасників, які здійснюють депозитарну діяльність зберігача цінних паперів – 1139 українських емітентів мали акціонерів-нерезидентів, які володіють пакетами акцій 10 і більше відсотків в статутному капіталі українських емітентів. Кількість цінних паперів, що належала власникам-нерезидентам, становила 223,54 млрд. шт.

Діяльність інститутів спільного інвестування за наданими адміністративними даними компаній з управління активами
Компаніями з управління активами надано 44 адміністративних даних за І квартал 2007 року щодо управління активами 99 інститутами спільного інвестування.
За станом на 31.03.2007р. інститути спільного інвестування здійснювали діяльність у 8 областях України. Найбільша кількість інститутів спільного інвестування зосереджена в м. Києві – 68.
Загальна сума активів інститутів спільного інвестування (крім венчурних фондів), за станом на 31.03.2007р., становила 2,14 млрд. грн., з яких: 1,93 млрд. грн. (або 90,19%) – активи закритих недиверсифікованих фондів. Порівняно попереднім періодом загальна сума активів збільшилась на 764,13 млн. грн.
За станом на 31.03.2007р. загальна сума чистих активів інститутів спільного інвестування (крім венчурних фондів) становила 1,91 млрд. грн. Порівняно з попереднім періодом, сума чистих активів інститутів спільного інвестування збільшилась на 729,66 млн. грн.
Склад, структуру та вартість активів інститутів спільного інвестування наведено у таблиці 10.

В активах інститутів спільного інвестування збільшилась частка акцій; зменшилась частка облігацій підприємств, банківських депозитних рахунків тощо. За станом на 31.03.2007р. загальна кількість цінних паперів інститутів спільного інвестування, що знаходяться в обігу, становила 179,45 млн. шт.
Найбільша кількість цінних паперів інститутів спільного інвестування, що знаходяться в обігу, розміщено:
- серед фізичних осіб, в т.ч.: резидентів – 80,77 млн. шт., або 45,01%; нерезидентів – 343,98 тис. шт., або 0,19%.
- серед юридичних осіб, в т.ч.: резидентів – 77,83 млн. шт., або 43,37%; нерезидентів – 20,51 млн. шт., або 11,43%.
Серед емітентів облігацій можна виділити таких, облігації яких найбільше акумульовано в активах інститутів спільного інвестування (крім венчурних фондів) станом на 31.03.2007р. (таблиця 11).


Діяльність недержавних пенсійних фондів за наданими адміністративними даними компаній з управління активами
Компаніями з управління активами надано 40 адмінистративних даних за І квартал 2007 року щодо управління активами 66 недержавними пенсійними фондами.
В тому числі 13 компаній з управління активами надали адміністративні дані щодо управління активами 19 недержавними пенсійними фондами, активи яких ще не сформовано.
За станом на 31.03.2007р. недержавні пенсійні фонди здійснювали діяльність у 7 областях України. Найбільша кількість недержавних пенсійних фондів зосереджена в м. Києві – 48.
За станом на 31.03.2007р. загальна вартість активів недержавних пенсійних фондів становила 150,5 млн. грн. Порівняно з попереднім періодом загальна вартість активів недержавних пенсійних фондів збільшилась на 31,14 млн. грн. або на 26%.
За станом на 31.03.2007р. загальна сума чистих активів недержавних пенсійних фондів становила 149,3 млн. грн. Порівняно попереднім періодом загальна сума чистих активів недержавних пенсійних фонди збільшилась на 31,14 млн. грн. або на 26,6% . Зобов’язання недержавних пенсійних фондів становили 1,2 млн. грн.
Найбільша частка активів недержавних пенсійних фондів зосереджена в цінних паперах та грошових коштах, 60,88% та 33,37% відповідно. За станом 31.12.2006р. це процентне співвідношення становило 61,17% та 32,11% відповідно.

1 - попередні оперативні дані щодо додаткового випуску акцій, зареєстрованих центральним апаратом ДКЦПФР (без вирахування скасованих випусків)
2 - оперативні дані щодо додаткового випуску акцій (без вирахування скасованих випусків)
3 - попередні оперативні дані

© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"