інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Діяльність страхових компаній України у 2009 році*

За результатами 12 місяців 2009р. відмічалися темпи спаду більшості показників страхової діяльності (таблиця 1), у порівнянні у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року динаміка показників свідчила про такі тенденції:
- на 2,1% зменшилась кількість укладених договорів за виключенням договорів з обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті. Їх кількість у 2009 році становила 552628982 одиниць і також зменшилась на15,4%. При цьому кількість договорів, укладених з фізичними особами, зросла на 2,7%;
- на 14,9% зменшились обсяги надходжень валових страхових премій, а обсяг чистих страхових премій зменшився на 20,8%;
- на 4,4% зменшились валові страхові виплати/ відшкодування, а обсяг чистих страхових виплат – на 6,2%;
- на 2% знизилися обсяги вихідного перестрахування, в тому числі обсяги премій, сплачених на внутрішньому ринку зменшились на 3%, а на зовнішньому зросли на 6,4%;
- на 7% зменшився обсяг страхових резервів;
- на 0,1% зросли загальні активи, з них активи, визначені законодавством для представлення коштів страхових резервів – на 0,9%;
- загальна кількість страхових компаній становила 469, у тому числі СК "life" (життя) – 72 компаній, СК "non-life" (не-життя) – 397 компаній.
Основні показники діяльності страхового ринку, а також темпи приросту представлені у табл. 1.


Кількість страхових компаній
Кількість страхових компаній (СК) станом на 31.12.09 становила 469, з них 72 СК зі страхування життя (СК "Life") та 397 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК "non-Life"). У порівнянні з 31.12.08 кількість страхових компаній не змінилась.


Страхові премії
Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 2009 рік, становила 20 442,1 млн. грн., з них:
- 5 949,0 млн. грн. (29%) – премії, що надійшли від фізичних осіб;
- 8 646,5 млн. грн. (42%) – премії, що надійшли від юридичних осіб;
- решта 5 846,5 млн. грн. (29%) – премії, що надійшли від перестрахувальників.
За 12 місяців 2009 року сума отриманих страховиками премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя становила 19 614,7 млн. грн. (або 96% від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя – 827,3 млн. грн. (або 4% від загальної суми страхових премій).


Сума чистих страхових премій (валові премії за мінусом коштів з внутрішнього перестрахування) становила 12658,0 млн. грн., що складає 62% від валових страхових премій.
Обсяги надходжень валових та чистих страхових премій за 12 місяців 2009 року суттєво зменшились у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року (рис.1).
Так, розмір валових страхових премій за 2009 року зменшився порівняно з 2008 роком на 14,9%, а чисті страхові премії за аналогічний період зменшилися на 20,8%.

Страхові виплати/відшкодування
Розмір валових страхових виплат за 2009 рік становив 6737,2 млн. грн., в тому числі з видів страхування, інших, ніж страхування життя – 6 674,5 млн. грн. (або 99,1%), зі страхування життя – 62,7 млн. грн. (або 0,9%).
Обсяг чистих страхових виплат становив 6 056,4 млн. грн. та зменшився порівняно з аналогічним періодом 2008 року на 6,2%. Рівень страхових виплат за результатами 2009 року мав позитивну динаміку зростання: рівень валових виплат склав 33% (за результатами 2008 року – 29,4%), рівень чистих виплат – 50,0% (за результатами 2008 року – 41%). Обсяги валових та чистих страхових виплат за 2009 рік дещо зменшилися у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року, як це зображено на рис. 2.
Так, обсяг валових страхових виплат за 2009 рік знизився на 4,4% порівняно з аналогічним періодом 2008 року (до 6737,2 млн. грн.), а обсяги чистих страхових виплат зменшились на 6,2% і становили 6056,4 млн. грн.

Перестрахування
За договорами перестрахування ризиків за січень-грудень 2009 року українські страховики (цеденти, перестрахувальники) сплатили часток страхових премій 8 888,4 млн. грн. (за 2008р. – 9 064,6 млн. грн.), з них:
- перестраховикам-нерезидентам – 1 104,3 млн. грн. (за 2008р. – 1 037,8 млн. грн.),
- перестраховикам-резидентам – 7 784,1 млн. грн. (за 2008р. – 8 026,8 млн.грн.).


Загальна сума часток страхових виплат, компенсованих перестраховиками, становила 697,9 млн. грн. (за 2008р. – 926,5 млн. грн.), в тому числі компенсовано:
- перестраховиками-нерезидентами – 287,1 млн. грн. (за 2008р. – 421,9 млн. грн.),
- перестраховиками-резидентами – 680,8 млн. грн. (за 2008р. – 504,7 млн.грн.).
У співвідношенні до валових страхових премій частка вихідного перестрахування станом на 31.12.09 становила 43,5% (рис. 3).


Активи страховиків та сформовані страхові резерви
Станом на 31.12.09 обсяг загальних активів страховиків збільшилися на 0,1% (до 41 970,1 млн. грн.) у порівнянні з аналогічною датою 2008 року, а величина активів, визначених ст. 31 Закону України «Про страхування» – зменшилась на 0,9% (до 23 690,9 млн. грн.), відповідно. Разом з тим, основною проблемою для страховиків залишається недостатність ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної політики інвестування коштів, у зв’язку з призначенням тимчасової адміністрації в банківських установах, у яких відкриті депозити страховиків, зростання ризику невиконання зобов’язань перестраховиками-резидентами. Розміщення страхових резервів здійснюється згідно зі статтею 31 Закону України «Про страхування», де визначено перелік активів за відповідними категоріями.

* Матеріали Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"