інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення у 2009 році*

Протягом 2009 року в Державному реєстрі фінансових установ кількість недержавних пенсійних фондів (далі – НПФ) зменшилась на два фонди та станом на 31 грудня 2009 року складала 108 НПФ. Кількість адміністраторів НПФ, що мають ліцензію на здійснення діяльності з адміністрування НПФ збільшилась на один та становить 35. Основні показники діяльності НПФ та темпи їх приросту наведені в таблиці 1.


Станом на 31.12.09 адміністраторами недержавних пенсійних фондів було укладено 62475 пенсійних контрактів з 49804 вкладниками, з яких 2 312 вкладників, або 4,64%, – юридичні особи, на яких припадає 722,7 млн. грн. (95,77 % від пенсійних внесків по системі НПЗ), а 47492 вкладники, або 95,36%, – фізичні особи.
На кінець 2009 року кількість учасників НПФ відповідно до укладених контрактів становила 497 066 осіб, протягом кварталу вона зросла на 14,6 тис. осіб, або на 3%.
Як і в попередні роки, станом на 31.12.09 серед учасників НПФ більшість складали особи віком від 40 до 55 років, а саме 41,4% (2005р. – 44,2%, 2006р. – 43%, 2007р. – 41,9%, 2008р. – 42,5%) (рис. 1).


Разом із зростанням учасників НПФ зростають і обсяги сплачених пенсійних внесків. Так, станом на кінець 2009 року всіма вкладниками недержавних пенсійних фондів було сплачено 754,6 млн. грн. пенсійних внесків. Але слід зазначити, що великий вплив на динаміку приросту пенсійних внесків має КНПФ Національного банку України. Взагалі, в системі НПЗ серед вкладників спостерігається тенденція до скорочення або тимчасового припинення сплати внесків на користь своїх учасників, що спричинена нестабільною економічною ситуацією, яка на цей час має місце в країні.
Пенсійні виплати станом на 31.12.09 склали 82,9 млн. грн., збільшившись за 2009 рік на 203,7%. Загальний обсяг активів, сформованих пенсійними фондами, станом на 31.12.09 становить 857,9 млн. грн. Всього за 2009 рік активи недержавних пенсійних фондів зросли на 40,1%. Темпи приросту активів уповільнюються. Так, якщо за І квартал 2008 р. активи НПФ різко зросли на 44% з 280,6 до 404 млн. грн. (насамперед через надходження внесків до КНПФ Національного банку України та ВНПФ «Емерит – Україна»), то у ІІ кварталі 2008р. темп приросту уповільнився, склавши 19%, у ІІІ кварталі темп приросту складав 14,8%, у IV кварталі склав 10,9%, а за І квартал 2009 року склав лише 7,9%, але в той же час у II кварталі 2009 року приріст пенсійних внесків дещо збільшився та склав 11,1%. Проте станом на 30.09.09 темп приросту падає до 8,87%, а станом на 31.12.09 – до 7,36%.
У цілому структура консолідованого портфеля недержавних пенсійних фондів має такий вигляд:
У загальній структурі інвестиційного портфеля НПФ активи розподіляються таким чином:
- частка корпоративних облігацій в абсолютному виразі збільшилась з 138605,5 до 162419,2 тис. грн., у відносному виразі, в консолідованому портфелі, зменшилась – відповідно з 22,6% до 18,93%;
- 39,98%, або 342 982,4 тис. грн. розміщено на банківських депозитах (в одному чи декількох банках). При цьому мінімальна ставка за депозитами становить 6,0%, а максимальна – 28,0%;
- у 2009 році проти 2008 в консолідованому портфелі НПФ дещо зменшилась частка акцій українських емітентів з 9,04% до 8,84%, але в абсолютному виразі їх розмір збільшився з 55,4 до 75,9 млн. грн. НПФ показали приріст вартості акцій як за рахунок додаткового інвестування, так і за рахунок зростання вартості самих акцій, що може свідчити про початок позитивних зрушень на фондовому ринку України;
- значно збільшився обсяг державних цінних паперів у консолідованому портфелі НПФ, з 21,8 у 2008 році до 141,0 млн. грн. у 2009 (з 3,6% до 16,4%).
- продовжується тенденція зростання інвестування в банківські метали.
Суттєвим фактором, що впливає на розмір інвестиційного доходу, є також те, що розмір залучених пенсійних внесків є незначним для забезпечення можливості здійснення диверсифікації пенсійних активів у дохідні фінансові інструменти.
За період існування пенсійних фондів загальна сума інвестиційного доходу склала 228,0 млн. грн., або 30,2% від суми сплачених внесків, збільшившись протягом 2009 року на 141,2 млн. грн., або на 162,7%.
Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, зросли на 42,7% і в цілому за час існування пенсійних фондів складають 45,1 млн. грн. та залишаються в межах нормативів, встановлених законодавством з недержавного пенсійного забезпечення.

* Матеріали Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"