інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Діяльність фінансових компаній, ломбардів та лізингодавців у 2009 році*

Станом на 31.12.09 у Державному реєстрі фінансових установ була розміщена інформація про 208 фінансових компаній. Упродовж 2009 року до реєстру було внесено 23 та виключено з реєстру 8 фінансових компаній.


Упродовж 2009 року, порівняно з минулими роками, спостерігалася тенденція щодо скорочення обсягів надання фінансових послуг фінансовими компаніями, а саме, фінансових кредитів, позик та фінансового лізингу. Це, насамперед, пов’язано з недостатністю у фінансових компаній власних коштів для кредитування та великими ризиками щодо повернення наданих кредитів (позик).
Збільшення обсягів операцій з обміну валют та переказу грошових коштів пояснюється постійними коливаннями курсів іноземних валют та недовірою фізичних та юридичних осіб до банківських установ щодо здійснення ними зазначених видів фінансових послуг.

Управління коштами установників управління майном з метою фінансування будівництва житла
Станом на 01.01.2010 року до Державного реєстру фінансових установ внесено інформацію про 129 фінансових компаній, які мають намір здійснювати діяльність по залученню коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю і від свого імені діяти в їхніх інтересах, здійснюючи управління майном згідно із законодавством, Правилами фонду та договору управління майном. Діючі ліцензії мають 95 фінансових компаній, 82 з яких – фінансові компанії-управителі, які створили фонди фінансування будівництва (далі – ФФБ) типу А, де ризики недостатності фінансування об'єктів будівництва відповідно до вимог спеціального закону бере на себе забудовник, який має добудувати об’єкт у строки, встановлені договором між управителем та забудовником будівництва, та здати його в експлуатацію довірителям, незважаючи на обсяг коштів, залучених та переданих йому управителем. Інформацію щодо кількості ФФБ типу А та діючих ліцензій управителів наведено в таблиці 2.

Загальна кількість довірителів, які уклали договори з фінансовими компаніями-управителями щодо участі у ФФБ, станом на 31.12.2009 року становила 11 376 фізичних та 185 юридичних осіб. При цьому компаніями-управителями залучено для фінансування об’єктів будівництва 7,84 млрд. грн.

Управління коштами установників управління майном з метою отримання доходу від здійснення операцій з нерухомістю
Відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми та управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» Держфінпослуг здійснює нагляд також за фінансовими компаніями, які залучають кошти установників управління майном за допомогою випуску та розміщення сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (далі – сертифікати ФОН).
Станом на 31.12.2009 року дозвіл, який надає право здійснювати емісію сертифікатів ФОН, отримали 10 компаній, із яких лише 4 створили 5 ФОНів. Динаміку кількості створених фондів наведено в таблиці 3.

Станом на 31.12.2009 року фінансові компанії-управителі залучили 137,6 млн.грн. для здійснення операцій з нерухомістю та здійснення інших дій з управління ФОН з метою отримання доходу в інтересах власників сертифікатів ФОН та для забезпечення його діяльності з управління майном. При цьому від юридичних осіб було залучено 60,3 млн. грн., а від фізичних осіб – 77,3 млн. грн. Цікаво, що упродовж року обсяг коштів, залучених від юридичних осіб збільшився у 2,2 рази (на початку він складав 27,2 млн. грн.). Водночас обсяг коштів, залучених від фізичних осіб майже не змінився (на початку року він складав 69,4 млн. грн.).
У цілому залучення коштів за допомогою сертифікатів ФОН не набуло масового характеру та здійснюється невеликою кількістю фінансових компаній.

Факторинг
Станом на 31.12.2009 року до Державного реєстру фінансових установ внесено інформацію про 64 фінансові компанії, які мають право надавати послуги з факторингу. Упродовж останнього кварталу минулого року фінансові компанії уклали 563 договори факторингу загальним обсягом 589,8 млн. грн. і виконали 586 договорів на суму 402,7 млн. грн. Діючими на кінець 2009 року залишалося 743 договори факторингу. Більшість договорів факторингу було укладено з юридичними особами.
Динаміка кількості та вартості укладених фінансовими компаніями договорів факторингу по кварталах наведена на рис. 1. Можна відстежити, що з ІІІ кварталу 2008 року спостерігається зменшення кількості укладених договорів, але відбувається підвищення їхньої вартості.

Актуальність розвитку факторингових операцій зумовлена станом розрахунків та наявних боргових зобов’язань. Факторингові компанії у своїй діяльності акцент роблять на оперативність фінансування, а також працюють з тими, від кого відмовляються банківські установи.

Ломбарди
Станом на 31.12.09 до Державного реєстру фінансових установ внесено інформацію про 373 ломбарди. Упродовж року до реєстру було включено 76 і виключено 17 ломбардів.
Структура кредитів, наданих ломбардами, за видами застави представлена в таблиці 4.

За січень-грудень 2009 року обсяг наданих фінансових кредитів ломбардами зріс на 64,8% у порівнянні з аналогічним періодом попереднього року.
При цьому у загальному обсязі наданих фінансових кредитів за видами застави переважає надання фінансових кредитів під заставу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння – 90,4% (3 167,8 млн. грн.). Частка фінансових кредитів під заставу побутової техніки за січень-грудень 2009 року зменшилась на 19,7% (до 234,0 млн. грн.) у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року (рис. 2).

Частка наданих фінансових кредитів під заставу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння за січень-грудень 2009 року збільшилася на 9% (до 90,4%) у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року. Зменшилася частка кредитів, виданих під заставу побутової техніки, з 13,7% до 6,7%. Тобто, ломбарди заглиблюються у власний сегмент ринку, обираючи для застави найбільш ліквідне майно.
Ломбарди у порівнянні з банками та кредит-ними спілками, надають невеликі за розмірами кредити. Протягом 2008-2009 років середній розмір кредиту зростав від 400,9 грн. до 603,3 грн.
Ломбарди залишаються одним із найбільш консервативних і стабільних фінансових інститутів для фізичних осіб – вони орієнтовані на видачу дрібних та короткострокових кредитів. Середня сума ломбардного кредиту коливається в межах від 300 до 650 грн.
Важливим показником, який характеризує ринок ломбардів, є показник їхнього фінансового стану. У 2009 році у порівнянні з попереднім періодом активи ломбардів збільшилися на 17,8 млн. грн. (досягли 618,9 млн. грн.), а власний капітал збільшився на 57,4% (досяг 349,9 млн. грн).
Проблема недостатньої капіталізації ломбардів поступово вирішується, про що також свідчить зростання статутного капіталу на 91,3% станом на 31.12.09 у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року. Величина статутного капіталу в середньому на один ломбард станом на 31.12.09 зросла на 61,0% у порівнянні з відповідним періодом 2008 року.
Розподіл джерел залучення ломбардами коштів на платній та безоплатній основі наведений у таблиці 5.

Наведені дані свідчать, що в господарській діяльності ломбардів відбувається поступове зменшення обсягу залучених кредитів від банків та юридичних осіб.
На 100 ломбардів, перших за обсягом наданих фінансових кредитів, припадає 97,7% від загального обсягу кредитів. При цьому на долю 3 ломбардів, перших за обсягом наданих кредитів, припадає 45,8% від загального обсягу наданих кредитів і 39,1% всіх активів ломбардів. Основні показники діяльності ломбардів упродовж 2007 – 2009 років наведені в таблиці 6.
Як видно з таблиці, на ринку ломбардних послуг спостерігається зростання загальних обсягів кредитування.


Фінансовий лізинг
Станом на 31.12.09 до Переліку фінансових установ внесено інформацію про 209 юридичних осіб -лізингодавців та про 43 фінансові компанії, що надають послуги фінансового лізингу.
Протягом січня-грудня 2009 року фінансовими компаніями та юридичними особами, які не мають статусу фінансових установ, але можуть згідно із законодавством надавати фінансові послуги, укладено 3012 договорів фінансового лізингу на суму 2,6 млрд. грн. Вартість об’єктів лізингу, що є предметом договорів, укладених протягом 2009 року, становить 6,2 млрд. грн.
Вартість чинних договорів фінансового лізингу на кінець 2009 року складає 27,2 млрд. грн.
Близько 99,8% усіх послуг фінансового лізингу надається юридичними особами-суб’єктами господарювання, які не є фінансовими установами (таблиця 7).

За підсумками 2009 року найбільшими споживачами лізинго-вих послуг є: транспортна галузь (вартість договорів станом на 31.12.09 – 16 095,2 млн. грн.), сільське господарство (3 153,8 млн. грн.), будівництво (2959,8 млн. грн.), сфера послуг (1 644,0 млн. грн.).
Розподіл вартості договорів фінансового лізингу за терміном їх дії станом на кінець звітного періоду 2008 – 2009 рр. зображено на рис. 3.

За січень-грудень 2009 року спостерігалася тенденція до приросту частки довгострокових договорів лізингу у порівнянні з аналогічним періодом 2008 року. Так, вартість договорів фінансового лізингу строком до 2 років зменшилась на 50,1%, від 2 до 5 років зменшилась на 17,9%, від 5 до 10 років збільшилась на 19,4%, вартість договорів, строк яких більше 10 років, зросла на 21,7%.

* За матеріалами Держфінпослуг
© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"