інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Вітчизняний страховий ринок України у І півріччі 2010 року*

На вітчизняному страховому ринку в першій половині поточного року спостерігалися тенденції, характерні для фінансового сектору в цілому. Зниження рівня платоспроможності населення й довіри до фінансових установ призвели до суттєвого зменшення попиту на страхові послуги. Цьому також сприяли згортання банківської активності у сфері споживчого, іпотечного та автокредитування, що значно звузило клієнтську базу страхових компаній. Даний процес продовжує набирати оберти. Так, якщо середньоринковий показник скорочення страхових платежів у 2009 році по Україні склав 14%, то у 2010 році темпи падіння значно зросли.
Негативну динаміку страхового ринку за останні три роки непогано демонструють дані, наведені у діаграмі (рис.1).

Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за І квартал 2010 року, становила 4697,7 млн. грн. З цієї суми: 1297,9 млн. грн. (27,6%) склали премії, що надійшли від фізичних осіб; 2067,0 млн. грн. (44,0%) – премії, що надійшли від юридичних осіб; решта 1332,8 млн. грн. (28,4%) – премії, що надійшли від перестрахувальників. За січень-березень 2010 року сума отриманих страховиками премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя, становила 4533,1 млн. грн. (або 96% від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя – 164,6 млн. грн. (або 4% від загальної суми страхових премій). Сума чистих страхових премій (валові премії за мінусом коштів з внутрішнього перестрахування) становила 2 749,0 млн. грн., що складає 58,5% від валових страхових премій.
У порівнянні з відповідним кварталом 2009 року, обсяг чистих страхових премій у І кварталі 2010 року зменшився на 12,7% або на 399,2 млн. грн. По всіх видах страхування змінився склад лідерів ринку, серед яких переважати стали страхові компанії з іноземними інвестиціями. На думку аналітиків, така тенденція спостерігатиметься і надалі. Іноземні компанії, що мають можливість вкладати кошти в український бізнес, захоплюватимуть ринок. Натомість вітчизняним страховикам конкурувати з ними буде усе складніше.

Автострахування
Найбільше із всіх видів страхування від кризи у минулому році постраждав ринок автострахування, скорочення обсягів якого досягло 30%. Не просто для цього ринку розпочався і 2010 рік. Стрімке падіння упродовж першого півріччя спостерігається насамперед у сфері добровільного автострахування (КАСКО), причому за основними параметрами діяльності: обсягом зібраних премій, рівнем та обсягами страхових виплат.

Надходження валових премій при страхуванні наземного транспорту КАСКО за І квартал 2010 року скоротилися на 11,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, і склали 745,6 млн. грн. Обсяг валових виплат при страхуванні КАСКО за І квартал 2010 року становив 488,6 млн. грн., що на 28,3% менше, ніж за той самий період 2009 року. Рівень валових виплат зі страхування КАСКО досяг 65,5% (при 80,9% на 31.03.09). На початок другого кварталу 2010 року розмір чистих страхових премій, що надають послуги з КАСКО, склав 661,9 млн. грн., а розмір чистих страхових виплат – 468,3 млн. грн. Рівень витрат на ведення автострахового бізнесу в Україні у 2010 році зріс майже у півтора рази.
За даними Держфінпослуг, витрати автостраховиків (у тому числі комісійні) стали зростали, як тільки почав знижуватися потік страхових платежів. За таких умов страховики змушені вдаватися до демпінгу – знижувати свої тарифи (деякі на 30%) та збільшувати розміри агентських винагород. В результаті усе більше компаній стають неплатоспроможними і залишають цей ринок.
Позитивну динаміку у поточному році продемонстрував поки що тільки ринок обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ). Цей ринок є досить збитковим, однак він залишається пріоритетним напрямком страхового бізнесу для класичних компаній, оскільки дозволяє залучати нових клієнтів. Більш високі витрати на врегулювання справ та страхові виплати у порівнянні з іншими видами страхування окуповується за рахунок продажу супутніх страхових продуктів. Крім того, на позитив в автострахуванні працює також суттєве зниження кількості ДТП внаслідок високих штрафів за порушення правил та посилення адміністративної відповідальності за відсутність полісів ОСЦПВВНТЗ.
Саме цими обставинами можна пояснити зростання продажу страхових послуг з автоцивілки у першому півріччі 2010 року. За перші п’ять місяців він зріс на 18% – до 3,417 млн. грн. За даними МТСБУ, страхові компанії України в січні-травні 2010 року збільшили збір страхових премій по полісах ОСЦПВВНТЗ на 15% у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року – до 627,046 млн. грн. Сума страхових відшкодувань, здійснених по ОСЦПВВНТЗ за п’ять місяців, збільшились на 41% – до 295,064 млн. грн. Кількість урегульованих справ склала 39570 штук, що на 34% більше, ніж за минулий період 2009 року.
Загалом, прогнози аналітиків щодо розвитку ринку автострахування на 2010 рік оптимістичні. Очікуване зростання премій по КАСКО та ОСЦПВВНТЗ коливається на рівні 10-25% від рівня 2009 року. Цілком ймовірним сценарієм розвитку цього ринку, на думку деяких експертів, буде відновлення обсягів бізнес-активності 2008 року.

Страхування життя
На основі аналізу офіційних даних Держфінпослуг, можна зробити висновок, що ситуація на ринку страхування життя у 2010 році суттєво не змінилася. Загальна сума валових страхових платежів (премій, внесків), отриманих компаніями зі страхуванні життя у І кварталі 2010 року, становила 164,6 млн. грн., що на 20,4% менше, ніж за відповідний період 2009 року (І кв. 2009 р. – 206,9 млн. грн.). У січні-березні 2010 року на 4,7% зменшилась кількість застрахованих фізичних осіб (до 112 707 особи) у порівнянні з 118220 застрахованими фізичними особами у І кварталі 2009 року. Усього на початок квітня поточного року в Україні було застраховано життя 2 974 028 фізичних осіб.
Динаміка обсягів надходжень валових страхових платежів та валових страхових виплат за 2008 – І кв. 2010 рр. зображено на рис. 2.

За даними Держфінпослуг, розмір валових страхових виплат зі страхування життя за січень-березень 2010 року склав 13,6 млн. грн., що на 15,0% менше у порівнянні з відповідним періодом 2009 року.
У цілому темпи приросту виплат зі страхування життя у 2009 р. перевищили 66%. У поточному ж році аналітики прогнозують майже подвійне зростання обсягів відшкодувань з цього виду страхування. Причина – збільшення виплат по коротких ризикових договорах, продаж яких компанії наростили минулого року у декілька разів.
В умовах кризи клієнти почали масово розривати договори довгострокового накопичувального страхування життя і компанії вимушені були активізувати продаж коротких ризикових договорів. Оскільки добровільне медичне страхування у кінці 2008-2009 рр. подорожчало на 60-80%, попит на дешеві ризикові лайфові продукти підскочив у декілька разів. Відповідно збільшилася і кількість страхових випадків і виплат.
Аналітики вважають, що справжній бум виплат відбудеться у наступному році. На ринку страхування життя накопичувальні договори укладають в середньому на 10 і більше років. З 2001 року в Україні діє закон «Про страхування», в якому прописане довгострокове накопичувальне страхування і передбачені податкові пільги по цих договорах. Саме з цього року почався активний продаж полісів страхування життя, термін яких закінчуватиметься в 2011-2012 рр. З цієї причини наступного року виплати виростуть не менше як у два рази. В той же час питома вага виплат по ризикових програмах надалі скорочуватиметься.
У 2010 році страховики життя сподіваються заробити від 4% до 17% інвестиційного доходу. Компанії запевняють, що якість їх резервів висока, а отже, і ризики неплатоспроможності мінімальні. Більшість страхових компаній планують відновити давно діючі страхові програми. Наприклад, з накопичувальних програм – це продукти з додаткового пенсійного забезпечення і накопичення коштів для забезпечення майбутнього дітей своїх клієнтів: оплати навчання, виплати додаткових стипендій, а також витрат, пов’язаних з одруженням.
Зазвичай такі страховки передбачають не лише накопичення, але і виплати у разі травм, настання інвалідності. Договір, як правило, пропонують робити з терміном дії до повноліття дитини. У 2010 році, як і в попередньому, лояльні до клієнтів страховики більшою мірою готові йти їм на поступки. Страхувальники можуть: змінювати валюту з іноземної на національну або в період внесення платежу зменшити/збільшити страхову суму, відмовитися від програм додаткового страхування, відновити страхову суму в договорі накопичувального страхування після редукування тощо.

Медичне страхування
Ринок медичного страхування у 2010 році перебував у депресивному стані та продовжував привертати до себе увагу. Вартість програм медичного страхування з початку року зросла на 50-55%.
У зв’язку з привабливістю цього сегмента ринку у першому півріччі на ньому з’явилися нові страхові компанії, а також пожвавили свою діяльність компанії, які не дуже активно займалися цим видом страхування раніше.
На ринку добровільного медичного страхування (ДМС) спостерігалося посилення конкуренції, що спричинило демпінг цін на пропоновані послуги з медстрахування зі сторони деяких страхових компаній. Щоб залучити клієнтів, окремі страхові компанії часто знижують ціни на медичне страхування на 25-35%. Природно, що в умовах, коли вартість медичних препаратів постійно зростає, такий демпінг не може тривати довго. Фактично можливості для політики здешевлення страхових медичних полісів вичерпалися вже в першому півріччі поточного року. Страхові компанії, що раніше залучали клієнтів за допомогою занижених тарифів, зараз починають зазнавати труднощів з виплатами. Вони обмежують обслуговування клієнтів, відмовляють в оплаті медичних послуг і достроково розривають договори, що були укладені за демпінговими тарифами.
На думку експертів, страхові компанії, які пропонували корпоративним клієнтам поліси за заниженими цінами повинні будуть в другому півріччі 2010 року або збільшити ціни, або піти з цього ринку, щоб уникнути банкрутства.
Більшість страховиків пропонують страховки тільки для VIP-клієнтів. Враховуючи, що доходи українських громадян падають, можливість для отримання доступного медичного страхування в поточному році буде залишатися низькою.
За оцінками аналітиків, істотне зростання ринку медичного страхування можливе тільки після введення норми обов’язкового медичного страхування, оплачувати яку повинен буде роботодавець. Головною перевагою цієї норми буде масовість, що спричинить зниження тарифів на послуги медичного страхування.
Аналітики вважають, що вітчизняні страхові компанії вийдуть з фінансової кризи з меншими втратами, ніж банки та інші фінансові установи. Однак їм доведеться відновлювати свій капітал, переглянути систему управління ризиками, адаптувати страховий бізнес до змін та агресивно використовувати можливості зростання. За таких умов страховий ринок уже до кінця поточного року буде здатний продемонструвати ознаки свого росту.
© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"