інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Діяльність страхових компаній у 2010 році

Загальна кількість страхових компаній (СК) станом на 30.09.2010 року складала 451, з яких 70 СК зі страхування життя (СК «Life») та 381 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК «non-Life»). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, кількість страховиків в Україні скоротилася на 24 СК.

Ринок страхових послуг залишається найбільш капіталізованим серед інших небанківських фінансових ринків.

За результатами 9 місяців 2010 року, основні показники страхової діяльності набрали тенденції якісних змін щодо скорочення падіння та стабілізації (таблиця 1), і в порівнянні до 9 місяців 2009 року, динаміка показників мала такий вигляд:

 • на 29,6% збільшилась кількість укладених договорів, при цьому кількість договорів, укладених з фізичними особами, зросла на 34,3% (кількість договорів з обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті за 9 місяців 2010 року збільшилась на 3,2% і становила 433 836 996 одиниць);
 • на 8,8% збільшились обсяги надходжень валових страхових премій, а обсяг чистих страхових премій зменшився на 3,8%;
 • на 20,3% зменшились валові страхові виплати/відшкодування, а обсяг чистих страхових виплат – на 14,8%;
 • на 29,2% збільшилися обсяги вихідного перестрахування, в тому числі обсяги премій, сплачених на внутрішньому ринку, збільшились на 34,9%, а на зовнішньому – зменшились на 3,3%;
 • на 8,2% збільшився обсяг страхових резервів;
 • на 5,2% зросли загальні активи, з них активи, визначені законодавством для представлення коштів страхових резервів – на 10,4%;
 • загальна кількість страхових компаній становила 451, у тому числі СК "life" – 70 компаній, СК "non-life" – 381 компанія.

Страхові премії

Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за 9 місяців 2010 року, становила 15 434,7 млн. грн., з них:

- 4 348,3 млн. грн. (28,2%) – премії, що надійшли від фізичних осіб;

- 6 654,7 млн. грн. (43,1%) – премії, що надійшли від юридичних осіб;

- решта 4 431,7 млн. грн. (28,7%) – премії, що надійшли від перестрахувальників.

За січень – вересень 2010 року сума отриманих страховиками премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя становила 14 825,1 млн. грн. (або 96,1% від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя – 609,6 млн. грн. (або 3,9% від загальної суми страхових премій).

Сума чистих страхових премій (валові премії за мінусом коштів з внутрішнього перестрахування) становила 9 199,3 млн. грн., що становить 59,6% від валових страхових премій.

Обсяг валових страхових премій за січень – вересень 2010 року збільшився на 8,8% (або на 1 251,0 млн. грн.), у порівнянні з відповідним періодом 2009 року, а обсяг чистих страхових премій за січень – вересень 2010 року зменшився на 3,8% (або на 362,7 млн. грн.), у порівнянні з відповідним періодом 2009 року. Збільшення обсягу валових страхових премій за 9 місяців 2010 року, в порівнянні з відповідним періодом 2009 року, відбулося за рахунок зростання обсягу внутрішнього перестрахування на 34,9% до 6 235,4 млн. грн.


Незважаючи на значну кількість компаній, фактично на страховому ринку України основну частку валових страхових премій (91,7%) акумулюють 100 СК «non-Life» (26,2% всіх СК «non-Life») та 95,6% ? 20 СК «Life» (28,6% всіх СК«Life»).

У структурі валових страхових премій за видами страхування найбільша частка страхових премій належить таким видам страхування, як: автострахування (КАСКО, «Автоцивілка») – 3 860,7 млн. грн. (або 25%); страхування майна – 2 927,7 млн. грн. (або 19%); страхування від вогневих ризиків – 1 887,7 млн. грн. (або 12%).

Страхові виплати/відшкодування

Обсяг валових страхових виплат за січень – вересень 2010 року становив 3 953,5 млн. грн., у тому числі з видів страхування, інших, ніж страхування життя – 3 914,7 млн. грн. (або 99,0%), зі страхування життя – 38,8 млн. грн. (або 1,0%).

Обсяг чистих страхових виплат становив 3 789,6 млн. грн. та зменшився, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, на 14,8%.

Обсяги валових та чистих страхових виплат за 9 місяців 2010 року зменшилися, в порівнянні з аналогічним звітним періодом 2009 року, як це зображено на рис. 3.


Обсяг валових страхових виплат за січень – вересень 2010 року знизився на 20,3%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року (до 3953,5 млн. грн.). Таким чином, страхові виплати за досліджувані періоди скоротилися на п’яту частину, що є негативною ознакою в умовах забезпечення надходження страхових платежів на рівні, не нижчому за попередній період. Це може свідчити про недостатність у страховиків ліквідних інструментів, збитковість страхових договорів системо утворюючих компаній. Останні вживають заходів щодо розробки більш жорстких по відношенню до страхувальників умов страхування. Страхові компанії розглядають всі можливі варіанти скорочення витрат, зокрема через реорганізацію та скорочення своїх відокремлених підрозділів (представництв, філій тощо).

Структуру валових страхових виплат (відшкодувань) за видами страхування за 9 місяців 2010 року зображено на рис. 4.


Рівень страхових виплат за видами страхування

Рівень валових страхових виплат (відношення валових виплат до валових премій) за січень – вересень 2010 року становив 25,6%. Високий рівень валових страхових виплат (більше 20%) спостерігався сукупно за такими видами страхування: добровільне особисте страхування 47,1% (за 9 місяців 2009 р. – 48,3%), добровільне майнове страхування – 25,1% (за 9 місяців 2009 р. – 38,2%), недержавне обов’язкове страхування – 30,6% (за 9 місяців 2009 р. – 27,8%), а також державне обов’язкове страхування – 93,1% (за 9 місяців 2009 р. – 92,6%).

Рівень чистих страхових виплат (відношення чистих виплат до чистих премій) за січень-вересень 2010 року становив 41,2% (за січень – вересень 2009 р. – 46,5%). Високий рівень чистих страхових виплат за 9 місяців 2010 року спостерігався за видами добровільного страхування фінансових ризиків – 203,1%, з добровільного особистого страхування – 52,2%, а також з добровільного майнового страхування – 49,2%. Зростання рівня чистих страхових виплат з добровільного страхування фінансових ризиків може свідчити про використання страховими компаніями схем з оптимізації оподаткування.

Рівень чистих страхових виплат перевищує рівень валових, оскільки при розрахунку не враховуються частки страхових виплат, що сплачуються за договорами внутрішнього перестрахування ризиків, та частки страхових премій, що сплачуються за операціями внутрішнього перестрахування.

Страхування життя

Загальна сума валових страхових платежів (премій, внесків), отриманих страховиками при страхуванні життя за січень – вересень 2010 року, становила 609,6 млн. грн., що на 2,1% менше, ніж за відповідний період 2009 року (січень – вересень 2009 р. – 622,4 млн. грн.).

Структура валових надходжень страхових платежів (премій, внесків) за січень – вересень 2010 року має такий вигляд:

- 493,8 млн. грн. (або 81,0%) – платежі, що надійшли від фізичних осіб;

- 115,5 млн. грн. (або 18,9%) – платежі, що надійшли від юридичних осіб;

- 0,4 млн. грн. (або 0,1%) – платежі, що надійшли від перестрахувальників.

За січень – вересень 2010 року більше ніж вдвічі збільшилась кількість застрахованих фізичних осіб і становила 693 254 особи, у порівнянні з 285 499 застрахованими фізичними особами за січень – вересень 2009 року. Станом на 30.09.10 застраховано 3 587 086 фізичних осіб.


Розмір валових страхових виплат зі страхування життя за січень – вересень 2010 року становив 38,8 млн. грн., що на 8,7% менше, в порівнянні з відповідним періодом 2009 року. За 9 місяців 2010 року приріст резервів із страхування життя збільшився на 154,6 млн. грн. (до 245,4 млн. грн.), у порівнянні з відповідним періодом 2009 року. Від’ємне значення показника величини зміни резервів із страхування життя за підсумками 9 місяців 2009 року отримали 11 СК "Life", а за підсумками 9 місяців 2010 р. отримали 14 СК "Life", що пов’язано з достроковим розірванням договорів страхування. Приріст резервів із страхування життя у двох страхових компаніях "Life" за 9 місяців 2010 року становив 88,1 та 50,0 млн. грн. (35,1% та 19,9% від загального приросту резервів відповідно).


Активи страховиків та сформовані страхові резерви

Станом на 30.09.10 обсяг загальних активів страховиків становив 43 917,2 млн. грн., що на 5,2% більше, ніж на відповідну звітну дату 2009 року, а величина активів, визначених ст. 31 Закону України «Про страхування», збільшилась на 10,4% (до 25 502,5 млн. грн.), відповідно.

Разом з тим, основною проблемою для страховиків залишається недостатність ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної політики інвестування коштів.

Розміщення страхових резервів здійснюється згідно зі статтею 31 Закону України «Про страхування», де визначено перелік активів за відповідними категоріями.

Станом на 30.09.10 обсяг активів, дозволених для представлення коштів страхових резервів, становив 25 502,5 млн. грн. (на 2 401,3 млн. грн. більше, ніж на відповідну дату 2009 року), які використано з метою представлення коштів страхових резервів у розмірі 10 139,1 млн. грн.

У структурі активів страхових компаній, визначених статтею 31 Закону України «Про страхування», для представлення страхових резервів станом на 30.09.10, у порівнянні з відповідною датою 2009 року, відбулись такі зміни:

 • на 335,7 млн. грн. (або на 3,5%) збільшився обсяг активів, дозволених для представлення акціями, і становив 9 942,6 млн. грн. (або 39,0% від загального обсягу активів);
 • на 455,8 млн. грн. (або на 7,5%) збільшився обсяг активів, дозволених для представлення банківськими вкладами (депозити), і становив 6 559,5 млн. грн. (або 25,7% від загального обсягу активів);
 • на 695,8 млн. грн. (або на 28,1%) збільшився обсяг активів, дозволених для представлення правами вимог до перестраховиків, і становив 3 175,2 млн. грн. (або 12,5% від загального обсягу активів);
 • на 773,7 млн. грн. (або на 152,8%) збільшився обсяг активів, дозволених для представлення цінними паперами, що емітуються державою, і становив 1 279,9 млн. грн. (або 5,0% від загального обсягу активів).

У структурі активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя станом на 30.09.10, у порівнянні з відповідною датою 2009 року, відбулись такі зміни:

 • на 312,1 млн. грн. (або на 8,7%) збільшився обсяг коштів у банківських вкладах (депозитах) і становив 3 919,5 млн. грн. (або 37,5% від загального обсягу активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя);
 • на 279,5 млн. грн. (або на 15,2%) збільшився обсяг коштів, представлених як права вимоги до перестраховиків, і становив 2 121,9 млн. грн. (або 20,3% від загального обсягу активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя);
 • на 669,2 млн. грн. (або на 35,0%) зменшився обсяг коштів, вкладених в акції, і становив 1 245,1 млн. грн. (або 11,9% від загального обсягу активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя);
 • на 413,2 млн. грн. (або на 51,7%) збільшився обсяг грошових коштів на поточних рахунках і становив 1 212,5 млн. грн. (або 11,6% від загального обсягу активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя);
 • на 566,0 млн. грн. (або на 126,4%) збільшився обсяг коштів, вкладених у цінні папери, що емітуються державою, і становив 1 013,8 млн. грн. (або 9,7% від загального обсягу активів, якими представлені технічні резерви та резерви зі страхування життя).

У структурі активів, якими представлені технічні резерви, станом на 30.09.10, у порівнянні з відповідною датою 2009 року, відбулись такі зміни:

 • на 642,3 млн. грн. (або на 36,7%) зменшився обсяг коштів, вкладених в акції, і становив 1 106,4 млн. грн.;
 • на 349,4 млн. грн. (або на 49,8%) збільшився обсяг грошових коштів на поточних рахунках і становив 1 051,7 млн. грн.;
 • на 394,0 млн. грн. збільшився обсяг коштів, вкладених у цінні папери, що емітуються державою, і становив 444,4 млн. грн.;
 • на 305,5 млн. грн. (або на 17,8%) збільшився обсяг коштів, представлених як права вимоги до перестраховиків, і становив 2 024,9 млн. грн.

У структурi активiв, якими представленi резерви зi страхування життя станом на 30.09.10, у порiвняннi з 2009 роком, вiдбулись такi змiни:

 • на 226,6 млн. грн. (або на 36,9%) збiльшився обсяг коштiв у банкiвських вкладах (депозитах) i становив 840,5 млн. грн. (або 40,6% вiд загального обсягу активiв, якими представленi резерви зi страху- вання життя), у тому числi на числi на 219,6 млн. грн. (або на 83,6%) збiльшився обсяг коштiв в iноземнiй валютi i становив 482,4 млн.грн. (або 23,3% вiд загального обсягу активiв, якими представленi резерви зi страхування життя);
 • на 172,0 млн. грн. (або на 43,3%) збiльшився обсяг коштiв, вкладених у цiннi папери, що емiтуються державою, i становив 569,4 млн. грн. (або 27,5% вiд загального обсягу активiв, якими представленi резерви зi страхування життя.
 • на 63,8 млн. грн. (або на 65,8%) збiльшився обсяг грошових коштiв на поточних рахунках i становив 160,8 млн. грн. (або 7,8% вiд загального обсягу активiв, якими представленi резерви зi страхування життя).
© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"