інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Особливості поліса екологічного страхування відповідальності

А.Панов

Загроза терактів, нестабільність людського фактору, природні катаклізми, цунамі, землетруси, пожежі, - ці складові є реальною загрозою для промислових підприємств. Катастрофи на таких підприємствах завдають найбільшої шкоди довкіллю та населенню, яке проживає поблизу.

У зв'язку з цим дедалі частіше звучить тема страхування великих індустріальних ризиків, коли страхова компанія виступає не тільки в ролі страховика майна або відповідальності компанії та директорів, а також проводить роботу безпосередньо у сфері ризик-менеджменту.

У якості ризик-менеджерів страхові компанії визначають витрати на страхування об'єкта, виявляють основні ризики підприємства і формулюють рекомендації щодо їх запобігання та мінімізації. Проте якою б досконалою не була система ризик-менеджменту, ніхто не застрахований від випадковостей. Прикладом цього є компанія British Petroleum:

Усі наявні факти свідчать про те, що катастрофу в мексиканській затоці практично неможливо було прорахувати і запобігти їй. Однак після катастрофи, яка не мала аналогів за масштабами збитків, компанія долає кризу. У даному випадку саме страхування стало інструментом подолання наслідків.

Які можуть виникнути претензії до компанії з боку третіх осіб? Які збитки можливі у випадку нанесення шкоди навколишньому середовищу? Чим відрізняється відповідальність за забруднення навколишнього середовища від стандартного поліса страхування?

Забрудненню може піддаватися повітря, поверхня землі та ґрунтових вод. У зв'язку з цим виникають певні ризики. В результаті завданих збитків виникають претензії безпосередньо до виробничих територій та об’єктів, наприклад, з боку підрядників, представників, партнерів та інвесторів, що знаходяться там на певний момент часу. Згодом неминуче виникають витрати на очищення територій, пошкоджених підприємством. Якщо в межах підприємства знаходиться готель чи санаторій, територія яких теж піддається забрудненню, відповідно, виникають витрати на очищення і цієї території, претензії з боку власників цього бізнесу і відпочиваючих, а також суттєві судові витрати, які можуть перевищити безпосередній прямий збиток.

Коли йдеться про екологічне страхування, важливо розуміти, в чому його відмінність від звичайного страхування поліса загальноцивільної відповідальності. Основна відмінність полягає в розумінні термінів «раптове забруднення» і «поступове забруднення».

Класичний поліс зі страхування відповідальності покриває тільки наслідки від раптового забруднення. При цьому не завжди чітко прописується, що розуміється під раптовим забрудненням. Зазвичай останнім вважається негативний вплив на навколишнє середовище протягом перших 72 годин, у цьому випадку воно оплачується; всі впливи, що відбулися після перших 72 годин, не підлягають оплаті, - такою є схема роботи класичного поліса.

Інакше кажучи, у звичайному полісі немає покриття витрат з очищення території від поступового забруднення. Комплексне страхування відповідальності надає чітке визначення витрат з очищення, покриває витрати на самій території підприємства, де виникло забруднення, і покриває як раптове і непередбачене, так і постійне забруднення.

Такий страховий продукт необхідний, наприклад, при виведенні вітчизняної компанії на іноземний ринок, розміщенні активів за кордоном, при існуючих вимогах, що містяться в директивах Європейського союзу, при угодах зі злиття і поглинання, коли фінансуюча сторона вимагає страхувати ризики, пов'язані з попередніми забрудненнями. Наприклад, компанія купує ділянку землі з будівництва комерційної нерухомості, а до цього на ділянці розташовувався шинний завод; питання, в якому стані знаходиться ґрунт і навколишнє середовище, досить невизначене. Але природнім є і добровільне придбання поліса компанією, у якої достатньо високий рівень корпоративної культури.

Можливі деякі додаткові розширення в покритті страхових збитків, що пов'язані із ураженнями під час транспортування, покриття збитків і втрат при здійсненні виробництва, а також покриття, що передує забрудненню.

В основному такий пакет страхування є затребуваним промисловими підприємствами в галузі енергетики, в галузі утилізації відходів, але він також є актуальним і для комерційної нерухомості.

Типовим прикладом може стати витік масла з трансформатора, що знаходиться на даху, в результаті чого відбувається забруднення всієї будівлі.

Розміри виплат за позовом від збитку, завданому навколишньому середовищу, можуть складати сотні мільйонів гривень. Крім прямого збитку, неминучими для компанії є витрати на юридичний захист, адже позови можуть тривати роками.

Страхування екологічних ризиків відповідальності – це прозорий і доступний інструмент. Альтернатива такому страхуванню існує тільки одна – ліквідація наслідків за свій рахунок.

Для того, щоб зрозуміти, скільки це може коштувати компанії, достатньо дати відповідь на питання, скільки потрібно води для того, щоб охолодити та розчинити концентрацію одного галона R2E хлоретилом? Відповідь – 200 мільйонів галонів.

© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"