інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Страхування цивільної відповідальності топ-менеджерів підприємств

Т.Емельянова

Поліс страхування цивільної відповідальності керівників компаній (directors and officers liability insurance, D&O) на вітчизняному ринку все ще належить до розряду екзотики. Його купують в основному великі публічні компанії та фірми, що залучають до управління іноземних топ-менеджерів. Однак разом з тим, з розвитком ринкових відносин та інтеграцією у світову економіку цей вид страхування поступово набуває все більшої популярності.

Страхування D&O – продукт складний. Кожний такий поліс – «штучний товар», він завжди створюється ексклюзивно під клієнта та вимагає серйозного опрацювання. Об'єкт страхування D&O – громадянська відповідальність менеджера перед третіми особами, інтересам яких може бути завдано шкоди. У першу чергу мова йде про акціонерів компанії, але претензії менеджеру можуть пред'явити також партнери і кредитори, конкуренти, наглядові та регулюючі органи і навіть працівники компанії.

Як вважають експерти, ситуації підвищеного ризику для директорів найчастіше виникають під час злиття та поглинання, при випуску цінних паперів, тобто при спробі компанії залучити додаткові активи. Збиток може бути заподіяний внаслідок помилок, бездіяльності, невиправданих інвестицій, помилкової політики щодо угод злиттів та поглинань, розтрати коштів компанії, використання інсайдерської інформації, порушень трудового та антимонопольного законодавства, а також в результаті необережних публічних висловлювань.

До помилкових дій, наприклад, можна віднести неточності або неповне розкриття інформації, допущені у фінансовій звітності, інвестиційних деклараціях і проспектах емісії, недотримання порядку проведення великих операцій, нерозкриття або несвоєчасний виклад істотних фактів, неправильну оцінку угод, застосування методів несумлінної конкуренції.

Поліс покриває також помилки при прийнятті рішень, пов'язані з недотриманням процедур, передбачених законодавством з корпоративних питань, статутом компанії, внутрішніми документами компанії – наприклад, у процесі реорганізації, збільшення статутного капіталу, конвертації акцій або додаткової емісії, оплати дивідендів, прийняття рішень без згоди зборів акціонерів та багато іншого.

Практика укладення подібних страхових договорів передбачає побудову полісу на базі «всіх ризиків», тобто ним покривається все, що не виключено. Основним винятком є умисні протиправні дії. Це означає, що компенсація буде виплачена тільки в тому випадку, якщо помилки директора були ненавмисними.

Страховики не відшкодують збитки, якщо вони виникли в результаті навмисних або протиправних дій з боку керівника. Адже страхується тільки цивільна відповідальність директорів, але не кримінальна та адміністративна. Основними винятками за полісом є умисні дії директорів, незаконна фінансова вигода, на яку керівник не мав права, суми адміністративних штрафів та податкових платежів, вже відомі на момент початку періоду страхування, а також вимоги за заподіяння шкоди життю та здоров'ю, нанесення збитку майну, що покривається договором страхування майна.

Як правило, поліс D&O оформляється відразу на кілька перших осіб компанії, і ліміт відповідальності страхової організації теж встановлюється один на всіх, а не індивідуально. В середньому великі корпорації включають до страхового полісу 15-20 осіб – президентів, членів ради директорів та правління, керівників окремих служб і департаментів.

Основна програма зазвичай передбачає два покриття. По-перше, це витрати компанії у зв'язку з відшкодуванням, виплаченим керівникам за висунутими проти них позовами (в цьому випадку відшкодовуються збитки компанії). По-друге, покриваються витрати самих керівників, у випадку якщо компанія за законом не може компенсувати їх витрати (відшкодовуються збитки самих директорів). Такі договори укладаються, як правило, на рік, але можуть передбачати і можливість розширення періоду покриття навіть після закінчення терміну дії договору.

І ще один важливий плюс – поліс покриває всі судові витрати за позовами, пред'явленими до директорів, ще до того, як судове рішення прийнято. За договором страхування в першу чергу авансом виплачуються різноманітні витрати на захист директора, посадової особи до визнання його винним у заподіянні шкоди третім особам. І тільки потім, коли вжиті всі необхідні заходи щодо захисту інтересів менеджера (а побічно компанії та акціонерів), і менеджера все-таки визнають винним в заподіянні шкоди, то страховик компенсує цю шкоду.

Укласти договір страхування D&O не так просто. Для цього від компанії вимагається максимальна відкритість, адже страховики затребують детальну інформацію про її діяльність: список акціонерів, звітність за кілька років, результати аудиторських перевірок, відомості про додаткові емісії, злиття та поглинання. Обов'язково аналізуються структура акціонерного капіталу, параметри розміщення цінних паперів компанії, структура корпоративного управління та внутрішнього аудиту. Страховики, які фактично стають партнерами в частині понесення ризиків, мають право на повне розкриття інформації в ході підготовки пропозиції і видачі поліса. Бажано приділити цьому серйозну увагу і не приховувати можливих проблем від свого партнера.


Тарифи розраховуються індивідуально для кожної компанії. Вартість поліса визначається виходячи з ймовірності пред'явлення претензії. Розмір страхової премії залежить від багатьох параметрів: від результатів фінансового аналізу, оцінки господарської діяльності компанії, стану галузі в цілому, професійного досвіду застрахованих осіб, наявності можливих ризиків в країнах з розвиненим правовим середовищем та багато іншого.

Тут все має свою «вагу»: величина активів компанії, її профіль, боргове навантаження та структура боргів, відсутність претензій з боку регуляторних органів, наявність у минулому злиттів і поглинань та багато інших факторів.

У середньому страхові тарифи варіюються від 0,25 до 3% від ліміту відповідальності. Тут багато чого залежить від території покриття, географії ведення бізнесу, обігу цінних паперів. Наприклад, у разі відсутності покриття за позовами з цінних паперів і страхування тільки на вітчизняній території тарифи будуть мінімальними. У разі наявності покриття за позовами з цінних паперів та страхування по всьому світу, за винятком США і Канади, – 1,5-2,5%. Якщо ж покриття враховує позови з цінних паперів, а територія страхування – «весь світ», включаючи США і Канаду, то тариф буде найвищим. Виходячи зі сформованої практики покриття з територією страхування «весь світ» забезпечує оплату страхового відшкодування за претензіями в рамках будь-якої юрисдикції.

Щодо лімітів покриття, то тут діапазон більш широкий. Найпоширеніша страхова сума складає, як правило, $5-10 млн.

У США та в багатьох європейських країнах найманий менеджер не приступить до роботи без поліса D&O. І це зрозуміло: у розвинених економіках підстав для пред'явлення претензій до директорів за управлінські помилки може знайтися безліч: практика судових розглядів за такими претензіями там відпрацьована до дрібниць. Відома маса гучних міжнародних процесів, пов'язаних з такими позовами. У США та Європі поліси D&O купують всі великі і середні компанії. Претензії за позовами, які підпадають під покриття D&O, в середньому становлять понад $3 млн., а судові витрати на один страховий випадок – близько $500 тис. Згідно зарубіжній практиці, кількість позовів, які підпадають під дію поліса D&O, щорічно збільшується в середньому на 15-20%. Причому розміри позовів та страхових відшкодувань можуть бути величезними. Німецька компанія Allianz щорічно виплачує страхові відшкодування за D&O, розмір яких може досягати сотень мільйонів доларів. Інший лідер ринку D&O, компанія Chartis, за позовом проти Deutsche Telekom за завищення директорами останньої вартості активів виплатила близько $120 млн. А багатомільйонний позов проти директорів Royal Ahold N.V в Голландії за махінації з бухгалтерською звітністю, врегульований з обвинувачами за 8 млн. євро.

Не дивно, що топ-менеджери і наймані директори прагнуть мати поліс. Таке страхування дозволяє їм захистити себе від матеріальних збитків та від судових витрат.

© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"