інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Діяльність недержавних пенсійних фондів*Недержавні пенсійні фонди (НПФ) діють в Україні з 2004 року, коли набрав чинності Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення», який заклав правові основи функціонування вітчизняного ринку пенсійних послуг.

Станом на 30.06.2011 року в Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 97 недержавних пенсійних фондів (далі – НПФ) та 41 адміністратора НПФ, що обслуговували їхню діяльність.

На цю дату адміністраторами НПФ було укладено 69 712 пенсійних контрактів з 58 180 вкладниками, з яких 2 391 вкладник, або 4,1%, були юридичними особами, на яких припадало 964,7 млн. грн. пенсійних внесків (95,5% від загального обсягу пенсійних внесків за системою НПЗ), а 55 789 вкладників, або 95,9%, – фізичні особи. При цьому порівняно з кінцем першого кварталу 2011 року кількість контрактів з юридичними особами зменшилась на 12,8%, а з фізичними особами зросла на 1,9% (Таблиця 1).


Кількість учасників НПФ відповідно до укладених контрактів на початку другої половини 2011 року становила 557 176 осіб (Рис. 1).


Починаючи з кінця 2010 року кількість учасників НПФ дещо знизилась. Станом на 30.06.2011 року серед учасників НПФ переважну більшість складали особи віком від 40 до 55 років, а саме 39,8% та особи вікової групи від 25 до 40 років (39,7% від загальної кількості учасників).

Частка учасників НПФ вікової групи старше 55 років становила 14%, вікової групи до 25 років – 6,5%.

Серед учасників НПФ у розрізі вікових груп більшість складають чоловіки. Причому у віковій групі старше 55 років їхня кількість перевищує кількість жінок більш ніж удвічі.

Пенсійні виплати (одноразові та на визначений строк) станом на 30.06.2011 року складали 187,3 млн. грн., збільшившись протягом другого кварталу 2011 року на 8,9% (див. Рис. 2).


Сукупно недержавними пенсійними фондами станом на 30.06.2011 року було здійснено пенсійних виплат (одноразово та на визначений строк) 56 926 учасникам, тобто 10,2% від загальної кількості учасників отримали пенсійні виплати.

Одним із основних якісних показників, які характеризують систему розвитку недержавного пенсійного забезпечення (НПЗ), є сума сплачених до НПФ пенсійних внесків. Станом на 30.06.2011 році сума пенсійних внесків становила 1 010,3 млн. грн., що на 4,5% більше, ніж на кінець першого кварталу 2011 року (або на 43,1 млн. грн.). Загальний обсяг активів, сформованих пенсійними фондами, станом на 30.06.2011 складав 1 265,9 млн. грн. Усього за другий квартал 2011 року активи недержавних пенсійних фондів зросли на 3,6% (або на 44,5 млн. грн.) (Рис. 3).


Метою інвестування пенсійних активів є, насамперед, збереження пенсійних заощаджень громадян. Тому стратегія інвестування недержавних пенсійних фондів є більш консервативною, ніж у інших фінансових установ.

Загальна вартість доходу, отриманого від інвестування пенсійних активів, станом на 30.06.2011 року становила 511 млн. грн., або 50,6% від суми залучених внесків, збільшившись протягом другого кварталу 2011 року на 22,1 млн. грн., або на 4,5%.

Суттєвим фактором, що стримує зростання інвестиційного доходу НПФ, є незначний обсяг залучених пенсійних внесків для забезпечення можливості здійснення диверсифікації пенсійних активів у дохідні фінансові інструменти. За результатами другого кварталу 2011 року переважними напрямами інвестування пенсійних активів були: депозити в банках (31,5% інвестованих активів), акції українських емітентів (19,4%), облігації підприємств – резидентів України (17,8%) та цінні папери, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України (12,7%) (див. Рис. 4).


У загальній структурі інвестиційного портфеля НПФ активи розподіляються таким чином: - 398,6 млн. грн., або 31,5% загальної вартості активів НПФ, розміщено на банківських депозитах (станом на кінець першого кварталу 2011 року – 422,3 млн. грн., або 34,6%, відповідно); - частка цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, у консолідованому портфелі НПФ в абсолютному та відносному виразі дещо знизилась: з 171,6 млн. грн. станом на кінець першого кварталу 2011 року до 160,5 млн. грн. станом на кінець другого кварталу 2011 року, тобто з 14,0% до 12,7%, відповідно; - частка корпоративних облігацій у консолідованому портфелі збільшилась у порівнянні з першим кварталом 2011 року: в абсолютному виразі з 174,7 млн. грн. до 225,1 млн. грн., а у відносному з 14,3% до 17,8%, відповідно; - у порівнянні з першим кварталом 2011 року в другому кварталі 2011 року в консолідованому портфелі НПФ частка акцій українських емітентів дещо знизилась: з 20,3% до 19,4% (або з 248,4 млн. грн. до 245 млн. грн., відповідно); - дещо збільшились у загальній вартості активів НПФ частки активів, інвестованих у цінні паперів, дохід за якими гарантовано Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, (з 0,5% станом на кінець першого кварталу 2011 року до 0,6% станом на кінець другого кварталу 2011 року); - дещо зменшились у загальній вартості активів НПФ частки активів, інвестованих у банківські метали (з 3% станом на кінець першого кварталу 2011 року до 2,2% станом на кінець другого кварталу 2011 року) та в інші активи, не заборонені законодавством України (з 5,2% станом на кінець першого кварталу 2011 року до 5% станом на кінець другого кварталу 2011 року), також в об’єкти нерухомості (з 5,4% станом на кінець першого кварталу 2011 року до 5,3% станом на кінець другого кварталу 2011 року).

Обсяг коштів на поточному рахунку НПФ станом на кінець другого кварталу 2011 року становив 70,5 млн. грн., що складає 5,6% у консолідованому портфелі НПФ (станом на кінець першого кварталу 2011 року – 31,7 млн. грн., або 2,6%).

Витрати, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, станом на 30.06.2011 зросли на 7,3% і в цілому за час існування пенсійних фондів складають 74,5 млн. грн. (станом на 31.03.2011 – 69,4 млн. грн.), або 5,9% від загальної суми активів НПФ (Рис. 5).


Основна частина витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів, припадає на оплату послуг з управління активами пенсійного фонду – 49 133,3 тис. грн., або 66% від загальної суми витрат.

Витрати на оплату послуг адміністрування пенсійного фонду становлять 19 048,8 тис. грн., або 25,6% від загальної суми витрат, що відшкодовуються за рахунок пенсійних активів.

Оплата послуг зберігача, який здійснює відповідальне зберігання активів пенсійного фонду, складає 3 519,9 тис. грн., або 4,7% від загальної суми витрат.*За матеріалами Держфінпослуг

© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"