інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Небанківські кредитні установи на вітчизняному ринку фінансових послуг*Небанківські кредитні установи згідно Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» – це фінансові установи, що мають право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик. На українському ринку фінансових послуг вони представлені кредитними спілками, юридичними особами публічного права та іншими кредитними установами.

Загальна кількість небанківських кредитних установ станом на 01.07.2011 року складала 713 одиниць. При цьому кількість кредитних спілок складала 638 одиниць, інших кредитних установ – 46 одиниць, юридичних осіб публічного права – 29 одиниць. У порівнянні з минулим роком кількість кредитних спілок зменшилася на 9,0% (на 62 одиниці), інших кредитних установ – на 24,3% (на 9 одиниць), кількість юридичних осіб публічного права не змінилася.


Кредитні спілки

Кредитна спілка – неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їхніми об’єднаннями на кооперативних засадах із метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. Станом на 01.07.2011 року кількість членів кредитних спілок складала 1 075,6 тис. осіб, з яких 269,7 тис. осіб (25%) – члени КС, що мають діючі кредитні договори, та 49,8 тис. осіб (5%) – члени спілок, які мають внески (вклади) на депозитних рахунках.

Більшість кредитних спілок (318) об’єднує відносно невелику кількість членів – до 1 тис. осіб. Розподіл загального сегменту ринку кредитних спілок за кількістю членів кредитних спілок зображено на Рис. 1.


На кінець першого півріччя 2011 року сегмент кредитних спілок, кількість членів яких від 10 до 50 тис. осіб, зменшився на 9 кредитних спілок. Динаміка основних показників діяльності кредитних спілок станом на 30.06.2011 року зображено на Рис. 2.


Загальний обсяг активів кредитних спілок станом на 30.06.2011 року складав 2 321,0 млн. грн. і порівняно з аналогічним періодом 2010 року зменшився на 22,0% (станом на 30.06.2011 року становив 2 983,5 млн. грн.).

Загальний обсяг капіталу кредитних спілок станом на 30.06.2011 року складав 859,6 млн. грн. Найбільшу питому вагу в структурі капіталу кредитних спілок складає пайовий капітал – 586,9 млн. грн.

Станом на 30.06.2011 року в порівнянні з аналогічним періодом 2010 року внески (вклади) членів кредитних спілок на депозитні рахунки зменшились на 29% (до 1 187 млн. грн.); кредити, надані членам кредитних спілок, також зменшились на 20% (до 2 199 млн. грн.).

Загальна сума заборгованості 269,7 тис. членів кредитних спілок, які мали діючі станом на 30.06.2011 кредитні договори, становила 2 199,0 млн. грн., тобто в середньому кожен член – позичальник кредитної спілки на кінець періоду мав 6,8 тис. боргу по кредиту (у першому кварталі 2011 року 8,2 тис.).

Незважаючи на суттєве скорочення обсягів кредитування кредитними спілками, як і в попередні роки, найбільший попит мають споживчі кредити, частка яких становить 41,74% (Рис. 3).


Друге місце посідають кредити на інші потреби – 28,0%. Значна частка припадає на кредити, видані на придбання, будівництво та ремонт житла, а також комерційні кредити. Кредитування селянських та фермерських господарств, як і в попередні періоди, має невелику питому вагу в загальному обсязі виданих кредитів.

Інші кредитні установи

Кредитна установа – фінансова установа, яка відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик. Активи інших кредитних установ станом на 30.06.2011 складали 2 492,8 млн. грн., порівняно з аналогічним періодом попереднього року зменшилися на 21,0% (станом на 30.06.2010 становили 3 132,0 млн. грн.).

Капітал інших кредитних установ збільшився на 22,0% і станом на 30.06.2011 дорівнює 996,6 млн. грн. (станом на 30.06.2010 – 800,2 млн. грн.). Обсяг виданих кредитів іншими кредитними установами станом на 30.06.2011 складав 1 179,9 млн. грн. Основні показники діяльності кредитних установ та їх динаміка зображені на Рис. 4.


Юридичні особи публічного права

Фінансова установа – юридична особа публічного права – установа, яка створюється розпорядчим актом Президента України, органом державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування й уповноважена надавати фінансові послуги. Активи юридичних осіб публічного права станом на 30.06.2011 складали 6 273,1 млн. грн., що свідчить про їх зростання на 45,0% порівняно з аналогічним періодом 2010 року (станом на 30.06.2010 складали 4 324,1 млн. грн.). Обсяг виданих юридичними особами публічного права кредитів станом на 30.06.2011 складав 2 665,7 млн. грн. У діяльності фінансових установ-юридичних осіб публічного права спостерігається тенденція до збільшення активів та капіталу. Це простежується на Рис. 5.


Активи юридичних осіб публічного права станом на 30.06.2011 року складали 6 273,1 млн. грн. У порівнянні з І півріччям 2010 року у І півріччі поточного року відбулося збільшення (на 12%) обсягів виданих кредитів юридичним особам публічного права. Зростання основних показників діяльності юридичних осіб публічного права за І півріччя 2011 року порівняно з аналогічним періодом минулого року було зумовлено головним чином активною діяльністю Державної іпотечної установи.*За матеріалами Держфінпослуг

© 2003-2010  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"