інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Новий порядок оцінки вартості активів НПФ

О. Куца

Недержавні пенсійні фонди (НПФ) повинні будуть розраховувати вартість своїх активів в щоденному режимі. Крім того, відтепер зрозуміло, як оцінювати цінні папери, виключені з лістингу фондової біржі, а також дефолтні облігації, що знаходяться в портфелі НПФ. Такі зміни закладені в прийнятому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) рішенні «Про внесення змін до Положення про порядок визначення чистої вартості активів НПФ (відкритого, корпоративного, професійного)».

Зміни щодо у розрахунку вартості активів НПФ внесені до Положення з метою впровадження другого рівня пенсійної системи. Документ був затверджений НКЦПФР 28.02.2012 року та направлений для реєстрації у Міністерство юстиції України. При цьому передбачається, що рішення набере чинності з 30.09.2012 року.
Як відомо, реформа передбачає запровадження другого рівня пенсійної системи у вигляді накопичувального фонду, формування якого здійснюватиметься за рахунок страхових внесків із зарплат громадян, які будуть поступово збільшуватися з 1% до 7%. Кожний майбутній пенсіонер матиме свій персоніфікований облік, де будуть зберігатися дані про стан пенсійного рахунку. Згодом кошти з накопичувального фонду передадуть в управління професійним управляючим (КУА), які сьогодні займаються інвестуванням грошей НПФ. Раніше урядом прогнозувалося, що вже у 2012 році на ринку недержавного пенсійного забезпечення може з’явитися близько 3 млрд грн. До 2013 року кошти накопичувальної системи можуть збільшитися до 6,5 млрд грн., а в 2014 – до 9,8 млрд грн. За даними НКЦПФР, станом на 31 січня 2012 року в Україні діяло 83 НПФ, сумарні активи яких складають близько 1,5 млрд грн.
Після внесення змін до «Положення про розрахунок чистої вартості активів НПФ», у разі невиконання банком платіжних доручень, неповернення суми депозиту, невиплати процентів по вкладах в термін більше, ніж 1 місяць, грошові кошти і банківські метали у таких установах будуть оцінюватися з урахуванням понижуючого коефіцієнта 0,9, який протягом кожного наступного місяця невиконання банківською установою своїх зобов’язань буде знижуватися на 0,1.
Раніше грошові кошти НПФ, що знаходилися в проблемному банку, у гривні оцінювалися за номіналом плюс нараховані проценти. Іноземна валюта розраховувалася за такою ж схемою і перераховувалася за курсом НБУ на дату оцінки. А банківські метали оцінювалися відповідно до Положення про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами, затвердженим постановою Правління НБУ 325 від 06.08.2003 року.
Розроблені НКЦПФР зміни стосуватимуться оцінки вартості цінних паперів НПФ, виключених з лістингу фондових бірж і біржових списків. Як відомо, згідно з чинним законодавством, виключені з лістингу цінні папери не можуть перебувати в активах НПФ більше 30 днів. За новими правилами такі папери будуть оцінюватися за останньою балансовою вартістю з урахуванням дохідності до погашення або до викупу. До внесення відповідних змін не існувало окремої методики оцінки таких паперів.
Умови лістингу цінних паперів прописані в положенні «Про функціонування фондових бірж», невідповідність цим умовам призводить до виключення цінних паперів з лістингу. Наприклад, щодо першого рівня лістингу для акцій, необхідно, щоб кожний місяць проводилося не менше 10 угод загальним обсягом 1 млн грн. Якщо ж було проведено менше 10 угод, то акції можуть бути виключені з лістингу, якщо угод буде десять на суму 999 000 грн., це також привід для виключення. А в разі, якщо цінними паперами не торгували на біржі протягом 60 днів, вони виключаються одночасно з лістингу та біржового списку.
На практиці з лістингу компанії рідко виключають. Лістинг і ліквідність паперів – це різні поняття. Інколи трапляється, що папери ліквідні, активно торгуються, але емітент не виявляє великого бажання укладати з біржею договір на лістинг. А інколи, навпаки, емітент має бажання, але його папери не дуже ліквідні. Цієї ліквідності достатньо, щоб виконати необхідні вимоги по лістингу, але до серйозної ліквідності явно не дотягує.
Крім того, у положенні «Про функціонування фондових бірж» існує норма, в якій прописано, що компанії, цінні папери яких пройшли лістинг на фондовій біржі, не можуть бути збитковими. Цю норму два роки поспіль НКЦПФР «заморожувала» на наступний рік. З початком кризи більшість емітентів зазнали збитків, тому Комісія визнала цю норму недійсною ще до 21 травня 2012 року.
Таким чином, запропоновані зміни слід визнати доречними, оскільки у разі, якщо емітенти за результатами 2011 року зазнали збитків, їх виключать з лістингу. За оцінками експертів, це приблизно 30-40% емітентів у випадку, якщо Комісія до травня 2012 року не продовжить ще на рік діючі зараз обмеження.
Нововведення, запропоновані НКЦПФР, пов’язані зі змінами Закону України «Про пенсійне забезпечення». Після їхньої реалізації буде здійснюватися перехід на облік пенсійних активів в одиницях пенсійних внесків. При цьому Комісія також прибере поняття «розподіл прибутку». Буде як у відкритих інвестиційних фондах: вартість сертифікату акціонується щодня, і щодня буде оцінюється вартість одиниці пенсійних внесків НПФ. Тому зобов’язання фіксуватимуться в кількості таких одиниць.
Отже, якщо людина захоче отримати пенсійну виплату з НПФ, то її повинні будуть обрахувати виходячи з наявної кількості днів, за поточним курсом одиниці пенсійного внеску. Для цього необхідно щодня здійснювати розрахунок вартості активів. Багато пенсійних фондів вже здійснюють такі розрахунки.
Крім того, зміни стосуватимуться і оцінки вартості облігацій в активах НПФ, за якими емітент не виконує свої зобов’язання. Раніше оцінка такого активу відбувалася за загальними вимогами для лістингових акцій та облігацій, зокрема, за оцінкою останнього зареєстрованого договору, який повинен бути виконаний протягом 30 календарних днів, а його сума має бути не менше 10 тис. грн.
Згідно з новими правилами, проблемні облігації в портфелі НПФ оцінюватимуться з урахуванням знижувальних коефіцієнтів 0,5 і 0, які будуть застосовуватися через місяць з моменту невиконання зобов’язань і через три місяці з моменту невиконання зобов’язань відповідно.
На думку аналітиків, такі зміни дійсно необхідні, оскільки у зв’язку із кризою український ринок облігацій перебуває у важкому стані. Нових випусків облігацій фактично немає. Інвестори йдуть з ринку, оскільки ціна облігацій нестабільна. Незважаючи на те, що в усьому світі після кризи ринок корпоративних облігацій виріс на 50-60%, в Україні спостерігається аномально високий рівень дефолтів. За останні 8 років з 541 відстежених до кінця емісій облігацій 117 випусків зазнали дефолтів. Близько 300 не були відслідковані до кінця. Тому можна вважати, що насправді дефолтів набагато більше.

© 2003-2012  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"