інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Страхування життя в пенсійній системі України

Р. Галієв

Останнім часом активно реформується вітчизняна пенсійна система. Основний акцент при цьому робиться на солідарній складовій системи. Однак необхідно суттєво підвищити роль страхового сектору у пенсійному забезпеченні громадян України.

Законами України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» і «Про недержавне пенсійне забезпечення» вітчизняна пенсійна система визначена як трирівнева:
Перший рівень утворює солідарна пенсійна система, яка фінансується за рахунок відрахувань (податків, страхових внесків) працездатного населення. Розмір пенсій залежить від розміру заробітної плати працівника, з якої сплачувалися внески, а також страхового стажу. Обов’язкові відрахування в Пенсійний фонд (35,2%: 33,2% – роботодавець, 2% – працівник).
Зі збільшенням кількості пенсіонерів зростає навантаження на працівників і роботодавців, тобто збільшуються податки. Нагадаємо, що соціальне страхування традиційно здійснюється за рахунок оподаткування заробітної плати. Чим більші ці податки, тим вищі стимули ухилятися від них.
Якщо взяти до уваги демографічні прогнози, то дуже скоро один працюючий буде утримувати одного пенсіонера. А, отже, буде існувати тільки два виходи: а) зменшувати пенсію; б) збільшувати дефіцит пенсійного фонду.
Покриття дефіциту пенсійного фонду зазвичай проводитися виключно за рахунок інших не менш важливих соціальних видаткових статей бюджету (медицина, освіта, культура тощо).
Враховуючи демографічні та економічні чинники, на сьогоднішній день солідарна система пенсійного забезпечення вже не може впоратися з необхідністю забезпечення гідних пенсій всім пенсіонерам.
Саме для корекції вкрай гострої ситуації з солідарною системою була прийнята пенсійна реформа.
Другий рівень – загальнообов’язкова накопичувальна система державного пенсійного страхування. Передбачається, що після її введення частина загальнообов’язкових перерахувань в пенсійну систему буде накопичуватися в єдиному Накопичувальному фонді, враховуватися на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках громадян, на користь яких ці перерахування зроблені. Через два роки накопичення можуть бути переведені в недержавні пенсійні фонди. Гроші будуть інвестуватися в економіку країни з метою отримання інвестиційного доходу і захисту їх від інфляції.
Запровадження другого рівня пенсійної системи дозволило б людині збільшити свою пенсію. Другий рівень – це персональні рахунки людей, на яких не просто накопичуються суми щомісячних внесків. Вони «працюють» і дають інвестиційний дохід, який повертається людині в суттєво збільшених розмірах пенсії. На жаль, на даний момент про впровадження 2-го рівня говорити ще рано, оскільки для цього потрібно ліквідувати дефіцит Пенсійного фонду, а цей процес може продовжуватися досить довго.
Третій рівень – система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на засадах добровільної участі людей, а також роботодавців у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання додаткових до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат за рахунок відрахувань на недержавне пенсійне забезпечення. На цьому рівні недержавні пенсійні фонди, і компанії зі страхування життя, надають можливість сформувати добровільні накопичення.

Роль страхування життя в пенсійній системі
Головний висновок щодо змін пенсійної системи – забезпечення в рамках солідарної системи буде погіршуватися, тим самим стимулюючи громадян формувати персоніфіковані накопичення в рамках 2-го і 3-го рівнів пенсійної системи. Другий рівень пенсійної системи ще не почав працювати і почне діяти з відстрочкою мінімум два роки, а можливо і більше.
Третій рівень, представлений НПФ та компаніями зі страхування життя, працює вже давно. Безумовно, показники ринку страхування життя, близькі до 1 млрд грн. на рік (що в рази більше показників ринку НПФ), ще далекі від потенційних, але через поетапне погіршення солідарної системи інтерес до продуктів страхування життя буде однозначно зростати. Крім того, варто зазначити, що здійснення пенсійних виплат буде проводитися винятково компаніями зі страхування життя у формі ануїтетів (довічних або строкових), що робить компанії зі страхування життя одним з найважливіших суб’єктів функціонування пенсійної системи.

Як працюють програми пенсійного накопичення в компаніях зі страхування життя?
Схема досить проста. Клієнт обирає низку ключових параметрів, які формують його персональний пенсійний продукт:
1. Розмір пенсійних відрахувань. Цей параметр прямо впливає на розмір пенсії. Клієнт вибирає його виходячи з доступних йому коштів. Також Клієнт може визначити розмір відрахувань виходячи з розміру бажаної пенсії.
2. Форма пенсії. Пенсію клієнт має можливість отримувати в декількох основних формах:
- довічна пенсія, що сплачується клієнту довічно. Одна з найбільш вигідних форм пенсії для довгожителів. За умови перевищення середньостатистичного віку Клієнт отримує «понад пенсію», тобто виплати більше того, що вніс і навіть більше того, що заробила для нього страхова компанія;
- пенсія на термін, виплачується продовж чітко визначеного строку, зазначеного у договорі. Такий варіант пенсії дає можливість збільшити розмір пенсії, оскільки в цьому варіанті не врахований ризик довголіття.
Також можуть бути враховані кілька додаткових параметрів для пенсійних виплат, наприклад, опція гарантування або пенсія для сімейної пари.
Опція гарантування, дає можливість отримувати пенсію упродовж гарантованого терміну, навіть у випадку смерті застрахованої особи. У такому разі пенсію отримує вигодонабувач, зазначений у договорі страхування, це може бути дружина, чоловік, діти, онуки тощо.
Пенсія для сімейної пари – виплата пенсії у разі смерті одного з подружжя. Є гібридним продуктом з двома застрахованими і здійснює фінансову підтримку для одного з подружжя, хто залишилися.
3. Рік виходу на пенсію – на відміну від 1-го і 2-го рівнів пенсійної системи, в рамках продуктів страхової компанії клієнт має можливість вибрати інший вік, наприклад вийти на пенсію в 45 або 50 років. Параметр «вихід на пенсію» найчастіше вільний і може коливатися від 45 років і вище.
4. Валюта накопичення.
5. Додатковий захист – являється повністю страховим елементом пенсійного продукту і надає захист на випадок втрати працездатності. При отриманні клієнтом групи інвалідності, він звільняється від необхідності далі формувати свої пенсійні накопичення і починає отримувати пенсію, визначену договором пенсійного страхування.
Пенсійний продукт від компанії зі страхування життя має низку переваг, у порівнянні з солідарною системою та іншими пенсійними програмами, як недержавних пенсійних фондів, так і банків.
Це, насамперед, переваги у вигляді вільного вибору пенсійного віку та вибору різних варіацій отримання пенсії. Варто знову ж нагадати, що тільки компанії зі страхування життя мають право здійснювати виплату пенсійних ануїтетів, тобто клієнт може заощадити свій час, спочатку уклавши пенсійний договір в компанії зі страхування життя та/або додаткового страхового захисту, чого не може надати пенсійний фонд. Клієнт може докупити собі широкий перелік страхових покриттів на випадок смерті, інвалідності, критичних захворювань, травм, госпіталізації тощо; можливості формувати депозити в іноземній валюті.
Демографічна проблема старіння населення призвела до необхідності зміни пенсійних систем по всьому світу. Україна також впритул підійшла до цієї проблеми і почала здійснювати реформи, суть яких – зменшити виплати в рамках солідарної системи для ліквідації дефіциту пенсійного фонду і перехід на персоніфіковані накопичення.

Лайфові комісії в контексті пенсійної реформи
В Україні стартувала Пенсійна реформа, де передбачено створення накопичувальної системи, запуск якої призначений на 2013-й рік. Про свою участь вже активно заявляють недержавні пенсійні фонди і страховики з іноземним капіталом. Чи є в українських компаній потенціал у цьому сегменті і що потрібно зробити?
На сьогодні більше 70% ринку страхування життя контролюють компанії з іноземним капіталом. Така ситуація на ринку цілком зрозуміла.
Страхування життя в інших країнах, представники яких працюють в Україні, а це США, Німеччина, Австрія, Польща та інші, має вже на сьогодні реалізований інвестиційний потенціал.
Агреговані грошові кошти в компанії зі страхування життя є серйозним внутрішнім і зовнішнім інвестиційним ресурсом для економіки і самих корпорацій. Розуміючи це, іноземний капітал визначає для себе принципову необхідність не тільки бути присутнім на українському ринку страхування життя, а й збільшувати свою частку ринку.
Така позиція зрозуміла, хоча український ринок страхування життя ще далекий від своїх пікових показників, але перспективи його зростання просто величезні. У такій ситуації акціонери компаній є довгостроковими інвесторами і ті, хто забезпечить активну роботу компаній зараз, зможуть отримати результати зростання в майбутньому.
Виникає важливе питання, а скільки ж чекати і що необхідно для завершення прогнозів зростання?
Удосконалення податкового законодавства. Вже багато зроблено, але колізії Податкового кодексу України, багато в чому зводять нанівець передбачені податкові преференції. Гармонізація і удосконалення податкових пільг для страхування життя здатне забезпечити краще зростання галузі.
Забезпечення гарантій збереження накопичень. Головний крок уже зроблено. Проект закону про фонд гарантування внесків за договорами страхування життя вже в процесі опрацювання. Впровадження аналога банківського фонду дозволить істотно збільшити довіру страхувальників до альтернативного способу накопичення та страхового захисту.
Активне впровадження пенсійної реформи, яка передбачає поетапне зміщення акценту з солідарної системи на накопичувальну. Пенсійна реформа прийнята і це вже великий крок. Впровадження її елементів це вже справа не тільки держави, але її учасників – НПФ і компаній зі страхування життя.
Основні необхідні складові для зростання вже закладені, а це означає, що ринок страхування життя вже набагато ближчий до довгоочікуваного періоду зростання. Безумовно, економічні передумови для зростання повинні бути створені за рахунок економічної стабільності в країні і зростання рівня доходу населення.
Повернемося до структури ринку і зацікавленості іноземних інвесторів. Компанії з іноземним капіталом в 90% випадків мають досвід успішного впровадження проектів зі страхування життя, і вони розуміють швидкість економічної віддачі інвестицій і які технологи необхідні для забезпечення складного бізнесу – страхування життя. Український капітал звик до інших стандартів та інших рівнів рентабельності. Це цілком обґрунтовує низьку частку українського капіталу в компанії зі страхування життя.
Вітчизняні лайфові страхові компанії у своїй більшості є доповненням до ризикових компаній, що забезпечує бренду присутність у всіх видах страхування. У зв’язку з цим, компанії спочатку не мають активної стратегії розвитку. При цьому, такі компанії-«супутники» в більшості випадків мають серйозну перевагу в порівнянні з великими іноземними компаніями, які вкладають значні інвестиції в розвиток каналів і захоплення ринку.
Компанії-«супутники» мають значно менші витрати і можливість практично в будь-який момент розгорнути мережу агентів, використовуючи синергетичний потенціал материнської ризикової компанії.
Застосовуючи принцип синергії, вітчизняні лайфові компанії, з економічної точки зору, можуть бути набагато ефективнішими своїх закордонних конкурентів, у тому числі в процесі впровадження пенсійної реформи.
Участь компаній зі страхування життя, діяльність яких передбачена на третьому рівні, на фоні погіршення умов солідарної системи, не викличе різкого стрибка зростання ринку – це поетапний процес, як і вся пенсійна реформа. З точки зору конкуренції, виграє той, хто зможе швидше і якісніше донести інформацію про реформу і можливості третього рівня. Тут умови практично однакові як для іноземних компаній з власною агентською мережею лайфових агентів, так і для вітчизняних компаній з мережею ризикових агентів з уже існуючою базою клієнтів.
Для активної участі в пенсійній реформі страхова компанія завершила створення оновленого пенсійного продукту, який об’єднав у собі не тільки механізми оптимального накопичення та примноження вкладу, але і кращі варіанти пенсійних виплат. Тому, можна сказати, що вітчизняні лайфові страховики будуть брати активну участь у просуванні пенсійної реформи в Україні.

© 2003-2012  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"