інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Особливості вітчизняного рейдерства та захисту від нього

Н. Мартинюк

Рейдерство – це друга після корупції за значущістю проблема для бізнесу в нашій країні. На жаль, обидва ці явища процвітають в тандемі і живлять один одного. Безумовно, рейдерство є ворогом вітчизняного бізнесу, відлякує іноземних інвесторів, і в корені знищує можливу інвестиційну привабливість України.

Основа рейдерства в країнах з розвиненою ринковою економікою полягає в заробітку на різниці вартості акцій і майна компанії, що поглинається, яке після захоплення розпродається по частинах. Майновий комплекс, як правило, коштує дорожче капіталізації компанії.
В Україні ж рейдерство, в основному, має кримінальний характер і полягає у відборі активів у ефективних власників.
Оскільки державного захисту і контролю за чітким виконанням законів та ефективною роботою правоохоронної системи доводиться довго чекати, то самі компанії повинні дбати про свою безпеку. Дуже важливими є превентивні заходи, так як у випадку рейдерських атак час і підготовленість мають першочергове значення.
Одним з таких заходів виступає юридичний аудит, метою якого є виявлення слабких місць і ризиків недружнього поглинання в структурі компанії і розробка заходів безпеки. Це свого роду, антирейдерський захист. При цьому дуже важливо знати і враховувати специфіку галузі бізнесу клієнта.
Якщо ж протиправне захоплення щодо компанії вже розпочато, то захист включає в себе комплекс заходів, які враховують конкретні обставини справи, особливості бізнес-процесів, структуру управління та інше. Це може бути ініціювання і супровід судових процесів, правовий захист, як самої компанії, так і її посадових осіб.
Дуже важливим є грамотний та професійний захист власників і керівництва компанії в кримінальному процесі. Враховуючи постійні зміни законодавства і появу нових «креативних» методів загарбників, антирейдерські заходи не можуть бути однотипними для всіх випадків.

Як це виглядає на практиці
Наприклад, під час однієї з рейдерських атак юристи захищали інтереси великої міжнародної компанії – виробника сільськогосподарської продукції. Об’єктами захоплення були інтелектуальна власність і акції компанії. Перемога над рейдерами була здобута за допомогою комплексних заходів, у тому числі шляхом консультування та судового представництва в господарських, адміністративних і загальних судах захисту прав власності на акції та об’єкти інтелектуальної власності, визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів та іншого.
Ще одним прикладом може слугувати справа про захист прав на торгівельну марку великого вітчизняного промислового підприємства, зареєстровану відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію торгових марок від 14 квітня 1891 року.
Рейдери намагалися привласнити права на торговельну марку з метою поглинання вітчизняного підприємства. Під час однієї з рейдерських атак загарбники пред’явили позовні вимоги про заборону на використання торговельної марки і на дострокову міжнародну реєстрацію торгової марки в Україні. В результаті конфлікту, торгова марка була офіційно визнана і сьогодні є широко відомою в Україні.
Ще один випадок захисту інтересів великого виробника соняшникової олії в боротьбі з рейдерською атакою на підприємство. Обслуговуючий банк клієнта повідомив, що на грошові кошти, які знаходилися на рахунках клієнта, було накладено арешт, а також, що разом з постановою про арешт коштів надійшла платіжна вимога про стягнення декількох мільйонів гривень. При цьому, клієнт не отримував ні копії постанови про накладення арешту на грошові кошти, ні постанови про відкриття виконавчого провадження, у зв’язку з чим був позбавлений прав, які надані учасникам виконавчого провадження – наводити свої міркування (заперечення, надавати докази, що підтверджують їх) з приводу законності вимог стягувача. Для протидії цьому була розроблена ефективна стратегію захисту підприємства від незаконних посягань на кошти, що знаходилися на рахунках останнього.
Бувають у практиці і випадки рейдерства шляхом шахрайства та зловживань, вчинених найманим менеджментом і довіреними особами компанії. Прикладом може слугувати великий австрійський холдинг, який спеціалізується на інвестиціях у ринок нерухомості західної, центральної та східної Європи. Його діяльність в Україні полягала в реалізації великого проекту з будівництва декількох логістичних комплексів на значних ділянках землі в Київській області. Розмір інвестицій склав більше 40 млн євро.
Рейдери, зловживаючи наданими іноземним інвестором повноваженнями, намагалися заволодіти активами холдингу в Україні та отримати понад півсотні гектарів землі.
Ще один відомий австрійський холдинг, що інвестує в нерухомість, постраждав від дій найманого менеджменту через зловживання при розпорядженні активами та продажу одних і тих самих активів декілька разів. В обох випадках не вдалося уникнути складних переговорів, важких судових процесів та кримінальних справ.
У подібних ситуаціях особливо важко захистити постраждалі компанії, оскільки рейдери як правило є високоосвіченими юристами та економістами, діють дуже вправно і обережно, обманюючи іноземних інвесторів. Ну і, звичайно ж, страждає імідж нашої держави.

Як діють рейдери
«Біле» рейдерство здійснюється без порушень закону і силового впливу. В Україні воно, як правило, зводиться до корпоративного шантажу, коли за допомогою міноритарного пакета акцій створюються перешкоди для нормальної роботи компанії в розрахунку на те, що її керівництво або власники викуплять цей пакет за завищеною ціною і позбавляться, таким чином, від зазіхань шантажиста.
Часто рейдери створюють корпоративний конфлікт і потім отримують з нього вигоду. Такий вид рейдерства застосовується звичайно для швидкого і легкого заробітку грошей, а не для захоплення бізнесу.
Іноді «білі» рейдери використовують існуючі прогалини в законодавстві, організовують скупку акцій або боргів компанії, намагаються тимчасово погіршити її економічний та фінансовий стан, знизити в ціні її акції, вплинути на процедури банкрутства і санації.
«Біле» рейдерство здатне навіть приносить користь для розвитку конкуренції на ринку шляхом усунення від керівництва неефективного менеджменту, поліпшення управління і бізнес-процесів, стимулювання компанії до підвищення власної конкурентоспроможності.
«Сіре» рейдерство передбачає агресивніші та інколи навіть силові дії, прикриті рішеннями судів, державних та правоохоронних органів, і може мати за мету повне захоплення компанії-жертви. Юридичне оформлення рейдерських дій може бути настільки якісним, що створює видимість відсутності порушень закону.
Саме до числа «сірих» рейдерів відносяться найбільш небезпечні компанії, які спеціалізуються на захопленні підприємств. Вони мають серйозну юридичну та економічну служби, і часто іменуються інвестиційними компаніями. Професійні «сірі» рейдери з’явилися в Україні з кінця 1990-х – початку 2000-х років.
«Чорне» рейдерство поширилося останнім часом і пов’язане з новим переділом бізнесу. Воно здійснюється з явними порушеннями кримінального законодавства і відвертим цинізмом. У більшості випадків власникам компаній-жертв спочатку пропонують продати бізнес (не важливо, за якою ціною, головне – факт пропозиції), а вже потім, у разі відмови, починаються дії, спрямовані на захоплення компанії.
«Чорне» рейдерство – це протиправне діяння, що лежить поза правовим полем, відбирання власності. Використовувані в даному випадку методи завжди незаконні і часто супроводжуються фізичним насильством. Це може бути підкуп, шантаж, вимагання, бандитизм, силовий вхід на підприємство тощо.
Часто-густо правоохоронні органи прикривають рейдерство, а не ведуть боротьбу проти нього. Це відбувається найчастіше через низький професійний рівень і відсутність у працівників правоохоронних органів достатніх знань для правильної кваліфікації ситуації, що відбувається.
Також впливає на ситуацію недосконалість кримінального та кримінально-процесуального законодавства, корупція, «зацікавленість» або інерційна поведінка за принципом «невтручання». В Україні поки що немає дієвих інститутів захисту права власності, відсутні спеціальні закони проти рейдерства, законодавчі механізми захисту від нього і будь-яке покарання за подібну діяльність. Інколи правоохоронці і раді допомогти, але не знають як або не можуть.
Парадокс ситуації в тому, що іноді самі компанії-жертви є далеко не «янголами» – вони ведуть свій бізнес з порушенням існуючих правил, внаслідок чого бояться звертатися до правоохоронних органів.
Часто рейдери використовують правоохоронні органи в своїх цілях. Найбільш широко застосовується і, на жаль, найдієвіший спосіб – це порушення кримінальних справ і переслідування в судовому порядку посадових осіб і власників компанії-жертви. Переважно обираються статті, санкції яких дозволяють утримувати під вартою «потрібних» фізичних осіб, що значно полегшує шантаж і відбирання бізнесу. Всьому цьому сприяє застарілий і недосконалий кримінально-процесуальний кодекс.
Крім того, для компанії-жертви влаштовуються всілякі перевірки, в тому числі податкові, обшуки, виїмки документів та інше з метою виявити будь-які порушення законодавства в діяльності компанії, блокувати її господарську діяльність і знайти, за що посадити посадових осіб. Якщо ж недружнє поглинання не може відбутися за таких умов, воно здійснюється за допомогою Високої Політики.
Рейдерству сприяє, перш за все, корупція. Українське рейдерство – це, в основному, корупційний перерозподіл власності, а не процес економічної оптимізації. Поки у нас бізнес невіддільний від політики – рейдерство буде процвітати.
Також рейдерству допомагають недосконалість судової влади. Найчастіше, рейдерські дії підкріплюються постановами і рішеннями судів, які реалізовуються за допомогою органів виконавчої служби та за підтримки правоохоронних органів. Рейдери здійснюють тиск на акціонерів, посадових осіб компанії-жертви з метою примусити до продажу власності за явно невигідною ціною. Для цього фізичні особи переслідуються в кримінальному порядку, створюються перешкоди для здійснення господарської діяльності компанії-жертви.
Крім того, розвитку рейдерства сприяє слабкість правової системи. У більшості європейських країн прийняті спеціальні закони проти рейдерства. У нашому ж законодавстві відсутнє навіть поняття «рейдерство». Відповідно, неможливо залучити будь-кого до відповідальності за незаконне захоплення власності, оскільки це діяння не кваліфікується як самостійний вид злочину. Сподіваємося, що ситуація зміниться, оскільки депутати і бізнесмени активно обговорюють дану проблему, і рано чи пізно відповідні законопроекти будуть розроблені та прийняті.

© 2003-2012  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"