інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Діяльність небанківських кредитних установ у 2011 році *

Небанківські кредитні установи – фінансові установи, які відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» мають право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик. В Україні такі установи представлені кредитними спілками, юридичними особами публічного права та іншими кредитними установами.

Станом на 31.12.11 року у Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 691 кредитну установу (Табл. 1), у тому числі 613 кредитних спілок, 49 інших кредитних установ, 29 юридичних осіб публічного права.
Кількість кредитних установ, починаючи з 2008 року, почала зменшуватися і на кінець 2011 року порівняно з аналогічним періодом 2010 року скоротилася на 39 одиниць, або на 5,3%.
Зменшилася, зокрема, кількість кредитних спілок, яка на кінець 2011 року становила 613 одиниць, що на 7,0% (46 одиниць) менше за показник минулого року – 659. Насамперед, це пояснюється істотним погіршенням фінансового становища кредитних спілок, суттєвим зниженням показників їх платоспроможності та ліквідності.
Як видно з таблиці 1, кількість інших кредитних установ постійно зростає. Станом на 31.12.2011 року кількість інших кредитних установ складала 49 одиниць, що більше порівняно з аналогічним періодом минулого року на 7 одиниць, або на 16,7 %. Кількість юридичних осіб публічного права не змінилася і становила 29 установ.
На ринку кредитних установ стан сегмента кредитної кооперації продовжує погіршуватися: основні показники діяльності і далі істотно зменшуються. Результати діяльності кредитних спілок у минулому році засвідчували як скорочення кількості кредитних спілок, а також кількості членів кредитних спілок, так і уповільнення рівня ділової активності та суттєве зниження темпів приросту показників їхньої діяльності. Проте, на відміну від банків, кредитні спілки практично не припиняли видачі кредитів, незважаючи на важкі умови своєї діяльності.

Інші кредитні установи та фінансові установи – юридичні особи публічного права демонстрували зростання більшості показників діяльності. Результати діяльності кредитних установ за 2011 рік та динаміка основних показників їхньої діяльності за 2009-2011 роки наведені в Табл. 2.


Кредитні спілки
Кредитна спілка – за чинним законодавством, неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їхніми об’єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки. За результатами звітного періоду, як і раніше, більшість кредитних спілок (324) об’єднувала відносно невелику кількість членів – до 1 000 осіб. При цьому, достатньо велика кількість кредитних спілок (187) об’єднує від 1 000 до 10 000 членів, що ускладнює проведення загальних зборів, які є вищим органом управління кредитних спілок, та прийняття своєчасних управлінських рішень. Станом на 31.12.2011 року розподіл кредитних спілок за кількістю членів зображено на Рис. 1.
На кінець минулого року загальна кількість членів кредитних спілок складала 1 062,4 тис. осіб, з яких 249,3 тис. осіб, або 23,5% – члени кредитних спілок, які мають діючі кредитні договори, та 48 тис. осіб (4,5%) – члени спілок, які мають внески (вклади) на депозитних рахунках (див. Рис. 2).

У цілому система кредитних спілок України упродовж 2011 року демонструвала поступове зменшення основних показників діяльності, хоча до кінця 2011 року темпи спаду дещо стабілізувалися (див. Рис. 3).

Загальний обсяг активів кредитних спілок станом на 31.12.2011 року складав 2 386,5 млн грн. і порівняно з аналогічним періодом 2010 року зменшився на 30,5% (станом на 31.12.2010 року становив 3 432,2 млн грн.).
Розмір активів кредитних спілок на кінець 2011 року становив 56,6% рівня 2009 року, 69,5% рівня 2010 року. Це пояснюється насамперед тим, що саме кредитні спілки, порівняно з іншими небанківськими фінансовими установами, виявилися найбільш вразливими до проявів фінансової кризи та найменш спроможними щодо її якнайшвидшого подолання.
Загальний обсяг капіталу кредитних спілок на 31.12.2011 року становив 942,9 млн грн. і порівняно з аналогічним періодом минулого року зменшився на 15,6% (на 31.12.2011 року складав 1 117,3 млн грн.). Найбільшу питому вагу в його структурі (62,4%) становив пайовий капітал у розмірі 588,1 млн грн. (станом на 31.12.2010 року пайовий капітал кредитних спілок становив 916,8 млн грн.).
Частка активів найбільш за розмірами 200 кредитних спілок (32,6% від їхньої загальної кількості) становить 88,4% від загального обсягу активів кредитних спілок усього по Україні. При цьому на частку 10 кредитних спілок припадає 27,2% від загального обсягу активів кредитних спілок.
Станом на 31 грудня 2011 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року внески (вклади) членів кредитних спілок на депозитні рахунки зменшилися на 39,0%; кредити, надані членам кредитних спілок, скоротилися на 33,2%. Протягом 2011 року після спаду зазначених показників у другому кварталі спостерігалося їх незначне підвищення та поступова стабілізація до кінця року.
Динаміка кредитування кредитними спілками своїх членів зображена на Рис. 4.

У цілому, загальна сума заборгованості 249,3 тис. членів кредитних спілок, які мали діючі на кінець 2011 року кредитні договори, становила 2 237,4 млн грн., тобто в середньому кожен член-позичальник кредитної спілки на кінець періоду мав 9 тис. грн. боргу за кредитом (станом на 31.12.2010 року – 9,8 тис. грн.).
Враховуючи загальне зменшення кількості членів кредитних спілок за 2009=2011 років з 2 190,3 до 1 062,4 тис. осіб, в тому числі кількості позичальників з 423,6 тис. осіб до 249,3 тис. осіб, спостерігається зменшення обсягів наданих кредитів. Разом з цим, протягом 2011 року членам кредитних спілок було видано на 8,6% більше, ніж протягом 2010 року.
Обсяги кредитування кредитними спілками своїх членів, заборгованість за простроченими та неповерненими кредитами, а також питома вага прострочених та неповернених кредитів у кредитному портфелі кредитних спілок за 2009-2011 роки відображено на Рис. 5.

Загалом структура кредитів за видами станом на 31.12.11 року наведена на Рис. 6.

Як видно з діаграми, найбільший попит мають споживчі кредити, кредити на інші потреби, а також кредити на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна.
На кінець 2011 року сума внесків (вкладів) членів кредитних спілок на депозитні рахунки становила 1 185,5 млн грн. та суттєво зменшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року (на 39,0%).
Середня сума внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок наприкінці 2011 року (24,7 тис. грн.) порівняно з аналогічним періодом минулого року не змінилася.
За 2011 рік обсяг залучених внесків (вкладів) членів кредитних спілок на депозитні рахунки (залишок на кінець періоду) становить 61,0% обсягу залучених вкладів минулого року.

* За матеріалами Нацкомфінпослуг.
© 2003-2012  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"