інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Підсумки діяльності компаній з управління коштами установників управління майном
та надання послуг факторингу*

У державному реєстрі фінансових установ України на кінець 2011 року перебувала 251 фінансова компанія, які мали право надавати різноманітні небанківські фінансові послуги. Переважну частину цих небанківських фінансових установ складають компанії, що надають послуги з факторингу та будівництва або здійснення операцій з нерухомістю.

Загальна кількість довірителів, які уклали договори з фінансовими компаніями-управителями щодо участі у ФФБ, станом на 31.12.11 року складала 12 673 фізичні та 117 юридичних осіб. Динаміка зміни кількості довірителів ФФБ та залучених від них коштів за 2009-2011 рр. наведена на Рис. 1.

Загалом, станом на 31.12.11 року фінансовими компаніями – управителями було залучено для фінансування об’єктів будівництва 8 088,2 млн грн., що свідчить про збільшення обсягів залучення коштів від довірителів ФФБ на 7,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року (станом на 31.12.10 року фінансовими компаніями – управителями залучено коштів для фінансування об’єктів будівництва 7 510,1 млн грн.). Кількість довірителів ФФБ на кінець 2011 року становить 12 790 фізичних та юридичних осіб, що свідчить про їх збільшення порівняно з минулими роками, як наслідок підвищення рівня довіри до зазначених установ.

Управління коштами установників управління майном з метою отримання доходу від здійснення операцій з нерухомістю.
Відповідно до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» в Україні також діють фінансові компанії, які залучають кошти установників управління майном за допомогою випуску та розміщення сертифікатів фондів операцій з нерухомістю (далі – сертифікати ФОН).
Дозвіл від Нацкомфінпослуг, який надає право здійснювати емісію сертифікатів ФОН, станом на 31.12.11 року мали 12 фінансових компаній, із яких лише 4 створили 4 ФОНи. Динаміку кількості створених фондів наведено в Табл. 1.

Загальна кількість власників сертифікатів ФОН станом на 31.12.2011 року складала 15 фізичних осіб та 1 юридичну особу.
На цю дату фінансові компанії – управителі залучили 51,0 млн грн. для здійснення операцій з нерухомістю та здійснення інших дій з управління ФОН з метою отримання доходу в інтересах власників сертифікатів ФОН та для забезпечення його діяльності з управління майном. Динаміка залучення коштів щоквартально за 2009-2011 роки від фізичних та юридичних осіб (власників сертифікатів ФОН) наведена на Рис. 2.

За 2009-2011 роки залучення коштів за допомогою сертифікатів ФОН здійснювалося невеликою кількістю фінансових компаній. Залучення коштів від юридичних осіб зменшилося починаючи з І кварталу 2011 року порівняно з попередніми періодами.

Факторинг
На 1 січня 2012 року у Державному реєстрі фінансових установ містилася інформація про 110 фінансових компаній, які мали право надавати послуги факторингу. Протягом ІV кварталу 2011 року фінансові компанії уклали 4 059 договорів факторингу загальним обсягом 2 976,5 млн грн. і виконали 3 781 договір на суму 2 437,0 млн грн. Діючими на кінець ІV кварталу 2011 року залишалося 3 906 договорів факторингу.
Динаміка кількості та вартості укладених фінансовими компаніями договорів факторингу по кварталах наведена на Рис. 3.

У 2011 році, на противагу кризовому рівню 2009 року, ринок купівлі проблемних боргів юридичних осіб фінансовими компаніями, які мають право надавати послуги факторингу, поступово розвивається. Факторингові операції вигідні для юридичних осіб у зв’язку з появою можливості зменшити витрати на адміністрування проблемних боргових зобов’язань та наростити свої активи.
Важливим показником, який характеризує факторингові послуги, є джерела їх фінансування.
Узагальнені дані щодо джерел фінансування факторингових послуг наведені в Табл. 2 та зображені на Рис. 4.


Обсяг фінансування за рахунок власних коштів станом на 31.12.2011року збільшився вдвічі (до 3 908,7 млн грн.) в порівнянні з показником на відповідну дату 2010 року. Обсяг позичкових коштів юридичних осіб (крім банківських кредитів) зменшився на 52,7% (до 1 662,4 млн грн.) в порівнянні з показником на відповідну дату 2010 року.
При цьому обсяг банківських кредитів станом на 31.12.2011 року збільшився на 32,0% (до 1 192,6 млн грн.) в порівнянні з показником на відповідну дату 2010 року. Характеризуючи структуру джерел фінансування факторингових операцій за 2011 рік, очевидним є те, що питома вага власних коштів зросла до 57,1%, що свідчить про привабливість для підприємців щодо інвестування коштів у ринок факторингових послуг.

Групування перших за обсягом наданих послуг факторингових компаній за 2011 рік наведено в Табл. 3. Частка 10 факторингових компаній становить 89,9% від загального обсягу наданих послуг факторинговими компаніями, а на частку 3 компаній припадає 63,6% від загального обсягу послуг факторингу.
Розподіл за основними галузями обсягу наданих фінансових послуг за укладеними договорами факторингу за 2011 рік наведено на Рис. 5.

Станом на 31.12.11 року серед укладених фінансовими компаніями договорів факторингу за галузями найменшу питому вагу мають будівництво – 0,04%, легка та харчова промисловість – 1%, металургія – 2%, дещо більшу частку займає сфера машинобудування – 5%, а найбільшу – 60% охоплюють інші галузі, сфера послуг – 31%.
Зміна структури факторингових послуг за основними галузями пов’язана зі збільшенням частки укладених договорів у сфері послуг майже втричі, що може свідчити про збільшення боргу серед населення щодо оплати різноманітних послуг (телекомунікаційних, зв’язку тощо). При цьому зменшилася частка укладених договорів факторингу в сфері металургійної промисловості з 8,5% до 2%, що є ознакою оздоровлення даної галузі.

* За матеріалами Нацкомфінпослуг.
© 2003-2012  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"