інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Огляд діяльності ломбардів у першому півріччі 2012 року*

В умовах економічної рецесії, яка в Україні супроводжується подорожчанням фінансових ресурсів та згортанням банківського кредитування, значно активізувалася діяльність ломбардів. Архаїчна форма небанківської кредитної установи схоже знайшла сприятливий грунт для свого існування в сучасних українських реаліях. Статистичні дані засвідчують суттєве пожвавлення діяльності ломбардів на вітчизняному фінансовому ринку. Це знаходить свій прояв як у зростанні кількості цих специфічних кредитних установ, так і значному збільшенні обсягів кредитів, наданих населенню.

Станом на 30.06.2012 року у Державному реєстрі фінансових установ зареєстровано 461 ломбард. Їхня кількість за останні 12 місяців зросла на 16 установ.

Згідно даних, представлених у Табл. 1, на ринку ломбардних послуг спостерігається нарощення загальних обсягів кредитування. При зростанні в першому півріччі 2012 року кількості наданих фінансових кредитів під заставу на 9,8% у порівнянні з відповідним періодом 2011 року, кількість договорів, погашених за рахунок майна, наданого в заставу, збільшилася на 0,7%. За результатами І півріччя 2012 року частка обсягу погашених фінансових кредитів за рахунок наданого в заставу майна в загальній сумі погашених фінансових кредитів становила 8,7% (або 375,3 млн грн.), за результатами першого півріччя 2011 року дана частка складала 8,8% (або 268,1 млн грн.).
Середньозважена річна процентна ставка за фінансовими кредитами ломбардів за І півріччя 2012 року становила 213,7% (за І півріччя 2011 року – 224,8%). У Табл. 2 наведено основні показники діяльності ломбардів, які свідчать про їх гарний фінансовий стан.

Обсяг дебіторської заборгованості станом на 30.06.2012 року зріс на 55,4% (до 998,9 млн грн.) у порівнянні з відповідною датою 2011 року, що пов’язано зі стійкою тенденцією до збільшення обсягів кредитування.
Станом на 30.06.2012 року обсяг активів ломбардних установ збільшився на 42,6% у порівнянні з відповідною датою 2011 року і становив 1 435,1 млн грн. При збільшенні обсягу статутного капіталу ломбардів на 14,5% в порівнянні з відповідним показником на 30.06.2011 року, середній обсяг статутного капіталу в розрахунку на один ломбард станом на 30.06.2012 року зріс на 18,2% у порівнянні з відповідним показником станом на відповідну дату минулого року.
Структура наданих ломбардами кредитів за видами застави представлена в Табл. 3.

За І півріччя 2012 року обсяг наданих фінансових кредитів ломбардами зріс на 39,1% у порівнянні з І півріччям 2011 року. Питома вага наданих фінансових кредитів під заставу виробів із дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння станом на 30.06.2012 року зменшилася на 1 п.п. (до 90,5%) у порівнянні з показником станом на 30.06.2011 року, як це зображено на Рис. 1. Обсяг фінансових кредитів під заставу побутової техніки за перше півріччя 2012 року збільшився на 55,6% (до 389,0 млн грн.) у порівнянні з першим півріччям 2011 року.

Динаміка обсягу виданих кредитів та середнього розміру кредиту за І півріччя 2010-2012 років має тенденцію до зростання, як це зображено на Рис. 2.

Ломбарди в порівнянні з банками та кредитними спілками надають малі за розмірами кредити (Рис. 2). Протягом І півріччя 2010-2012 років середній розмір кредиту зростав від 570,8 грн. до 814,8 грн.
Станом на 30.06.2012 року середній розмір кредиту збільшився на 26,7% (до 814,8 грн.) у порівнянні з відповідною датою 2011 року. Ломбарди залишаються одним із найбільш консервативних і стабільних фінансових інститутів для фізичних осіб: вони орієнтовані на видачу дрібних та короткострокових кредитів, виконують своєрідну функцію соціально-економічних стабілізаторів в умовах будь-яких економічних змін.

На 100 ломбардів, перших за обсягом наданих фінансових кредитів (ТОР 100), припадає 93,4% від загального обсягу кредитів. При цьому на частку 3 ломбардів, перших за обсягом наданих кредитів, припадає 35,2% від загального обсягу наданих кредитів і 35,9% всіх активів ломбардів (Табл. 4). Розподіл джерел залучення ломбардами коштів на платній та безоплатній основі наведений у Табл. 5.

Дані таблиці свідчать, що в господарській діяльності ломбардів зменшилась питома вага залучених коштів на платній та безоплатній основі від юридичних осіб (крім банків), а саме: з 36,8% станом на 30.06.2011 року до 31,9% станом на 30.06.2012 року. Обсяг залучених коштів від банків станом на 30.06.2012 року збільшився на 49,9 млн грн. (або на 78,5%) у порівнянні з інформацією станом на 30.06.2011 року.

* За матеріалами Нацфінпослуг.
© 2003-2013  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"