інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
на головну
Динаміка та тенденції розвитку ринку страхових послуг*

Аналіз показників діяльності страхових компаній засвідчує позитивну в цілому динаміку розвитку страхового ринку України. Так, за даними Ліги страхових організацій, 100 компаній-членів цього об’єднання, які представляють 80% усього страхового ринку, зібрали за 9 місяців поточного року чистих страхових премій на загальну суму 14,5 млрд грн. Це на 15% більше даного показника за аналогічний період минулого року. Страхові виплати за цей період збільшилися у порівнянні з 2011 роком на 7%, а обсяги страхових резервів зросли на 3,5%.

Найбільші темпи росту мали місце при страхуванні від нещасних випадків та в медичному страхуванні (приріст склав близько 20%), а також накопичувального страхування життя (16,3%). Незначний ріст на рівні 5% спостерігався у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ) та «Зеленої картки». Незважаючи на досить значну динаміку український страховий ринок продовжує серйозно поступатися за основними параметрами ринкам страхових послуг Центральної та Східної Європи. Переважна частка страхування в Україні припадає на обов’язкові види страхування, водночас дуже невелика кількість громадян за власної ініціативи сплачує кошти на страхування. Це пояснюється як відносно невисоким рівнем доходів більшої частини населення України, так і низьким рівнем довіри до компаній, що надають страхові послуги.

Загальні показники діяльності страхових компаній у першому півріччі 2012 року
Станом на 30.06.2012 року в Україні діяло 443 страхових компанії (СК), з яких 63 були СК зі страхування життя (СК «Life») та 380 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК «non-Life»).

Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих страховиками, становила 11 042,0 млн грн., з них: 3 203,5 млн грн. (29,0%) – що надійшли від фізичних осіб; 5 284,4 млн грн. (47,9%) – надійшли від юридичних осіб. За перше півріччя 2012 року сума отриманих страховиками валових премій з видів страхування, інших, ніж страхування життя складала 8 811,5 млн грн. (або 92,0% від загальної суми страхових премій), а зі страхування життя – 770,4 млн грн. (або 8,0% від загальної суми страхових премій).
Чисті страхові премії за перше півріччя 2012 року становили 8 977,8 млн грн., що складає 93,7% від валових страхових премій. Частка чистих страхових премій по відношенню до валових у порівнянні с таким самим періодом минулого року істотно збільшилася – на 24,8 п.п.
Розмір валових страхових виплат за перше півріччя 2012 року становив 2 599,6 млн грн., у тому числі з видів страхування, інших, ніж страхування життя – 2 561,5 млн грн. (або 98,5%), зі страхування життя – 38,0 млн грн. (або 1,5%). Обсяг чистих страхових виплат за перше півріччя 2012 року становив 2 497,0 млн грн. та збільшився порівняно з аналогічним періодом 2011 року на 2,7%.
Обсяги валових та чистих страхових виплат за перше півріччя 2012 року зменшилися в порівнянні з відповідним періодом 2011 року (Рис. 2).

Рівень валових страхових виплат (відношення валових страхових виплат до валових страхових премій) станом на 30.06.2012 року складав 27,1%. Високий рівень валових страхових виплат (більший, ніж загальний по ринку) спостерігався за такими видами страхування як: добровільне особисте страхування – 42,8% (станом на 30.06.2011 року – 44,6%), недержавне обов’язкове страхування – 31,1% (станом на 30.06.2011 року – 30,3%), добровільне майнове страхування – 27,6% (станом на 30.06.2011 року – 20,7%).

Рівень чистих страхових виплат (відношення чистих страхових виплат до чистих страхових премій) станом на 30.06.2012 року складав 27,8% (станом на 30.06.2011 року – 31,9%). Високий рівень чистих страхових виплат (більший за загальний по ринку) станом на 30.06.2012 року спостерігався за такими видами: з добровільного страхування фінансових ризиків – 47,3%, з добровільного особистого страхування – 44,4%, з недержавного обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів – 39,5%, а також з добровільного майнового страхування – 28,2%.

Страхування життя
Валові страхові платежі (премії, внески) при страхуванні життя за перше півріччя 2012 року становили 770,4 млн грн., що на 43,6% більше, ніж за перше півріччя 2011 року (І півріччя 2011 року – 536,6 млн грн.). Структура валових надходжень страхових платежів (премій, внесків) за перше півріччя 2012 року має такий вигляд:
– 693,1 млн грн. (або 90,0%) – що надійшли від фізичних осіб;
– 77,3 млн грн. (або 10,0%) – що надійшли від юридичних осіб.
У І-му півріччі 2012 року на 17,8% збільшилася кількість застрахованих фізичних осіб (669 072 застрахованих фізичних осіб у порівнянні з 475 699 застрахованими фізичними особами протягом першого півріччя 2011 року). Загальна кількість застрахованих фізичних осіб станом на 30.06.2012 року складала 3 680 361 фізичні особи. Структура валових страхових премій та виплат із страхування життя зображена на Рис. 4 та 5.


Обсяги надходжень валових страхових платежів та здійснених валових страхових виплат за 2008 – 2011 роки та перше півріччя 2012 року зображено на Рис. 6. Обсяг валових страхових виплат із страхування життя за перше півріччя 2012 року становив 38,0 млн грн., що на 17,6% більше в порівнянні з відповідним періодом 2011 року.

За перше півріччя 2012 року величина зміни резервів із страхування життя становила 206,9 млн грн. 11 СК «Life» за підсумками першого півріччя 2012 року отримали від’ємне значення приросту резервів із страхування життя, що було пов’язано з достроковим розірванням договорів страхування.

Перестрахування
За договорами перестрахування ризиків у першому півріччі 2012 року українські страховики (цеденти, перестрахувальники) сплатили часток страхових премій на загальну суму 1 336,1 млн грн. (за перше півріччя 2011 року – 4 014,1 млн грн.), з них: перестраховикам-нерезидентам – 731,9 млн грн. (за перше півріччя 2011 року – 584,5 млн грн.); перестраховикам-резидентам – 604,2 млн грн. (за перше півріччя 2011 року – 3 429,6 млн грн.). Загальна сума часток страхових виплат, компенсованих перестраховиками, становила 303,1 млн грн. (за перше півріччя 2011 року – 212,0 млн грн.), в тому числі компенсовано: перестраховиками-нерезидентами – 200,5 млн грн. (за перше півріччя 2011 року – 162,2 млн грн.); перестраховиками-резидентами – 102,6 млн грн. (за перше півріччя 2011 року – 49,8 млн грн.).
У структурі вихідного перестрахування станом на 30.06.2012 найбільше сплачено часток страхових премій за такими видами страхування, як: страхування майна – 278,8 млн грн. (або 23%) (станом на 30.06.2011 року – 1 038,3 млн грн. (або 26%)); страхування наземного транспорту – 222,3 млн грн. (або 18%) (станом на 30.06.2011 року – 317,7 млн грн. (або 7,9%)); страхування від вогневих ризиків – 171,2 млн грн. (або 14%) (станом на 30.06.2011 року – 612,5 млн грн. (або 15%)); страхування фінансових ризиків – 146,2 млн грн. (або 12%) (станом на 30.06.2011 року – 648,2 млн грн. (або 16%)).
У співвідношенні до валових страхових премій частка вихідного перестрахування станом на 30.06.2012 року складала 13,9% (станом на 30.06.2011 року – 36,4%).
У першому півріччі 2012 року від загальної суми сплачених часток страхових премій на перестрахування нерезидентам найбільше виплачено до Великої Британії – 22,5%, Російської Федерації – 16,4% та Швейцарії – 11,7%.

На Рис. 7. представлено структуру вихідного перестрахування від нерезидентів у першому півріччі 2012 року. Від загальної суми отриманих часток страхових премій найбільше отримано від Казахстану – 71,7%, Російської Федерації – 16,3% та Латвії – 2,7%.
Активи страховиків та сформовані страхові резерви. Динаміка активів та обсягів страхових резервів страховиків за 2009-2011 роки перше півріччя 2012 року зображена на Рис. 8.

Станом на 30.06.2012 року обсяг загальних активів страховиків складав 49 234 млн грн., що на 14,9% більше в порівнянні з відповідним показником станом на 30.06.2011 року. Величина активів збільшилася на 9,0% (до 28 469 млн грн.) відповідно. Основною проблемою для страховиків залишається недостатність ліквідних фінансових інструментів для проведення ефективної політики інвестування коштів.
Станом на 30.06.2012 року обсяг активів, дозволених для представлення коштів страхових резервів, складав 28 496 млн грн. (на 2 353 млн грн. більше, ніж на відповідну дату 2011 року), які в розмірі 10 907 млн грн. використано з метою представлення коштів страхових резервів.
Структура активів страхових компаній, визначених статтею 31 Закону України «Про страхування» для представлення страхових резервів станом на 30.06.2012 року, мала такий вигляд, як показано на Рис. 9.


* За матеріалами Нацфінпослуг.
© 2003-2013  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"