інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти
Аналітичні матеріали
Грошово-кредитний ринок
Ринок цінних паперів
Страховий ринок та небанківські
фінансові установи
Стандарти діяльності та управління
Державне регулювання та нагляд
Порадник для інвесторів та споживачів фінансових послуг
Автореферати та книги
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Автореферати та книги
на головну
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ КОРПОРАТИВНИХ ФІНАНСІВ
К. – Укр. агентство фін. розвитку, 2010. – 660 с.

Книга є першим в Україні довідковим виданням, що висвітлює усі фінансові аспекти сучасного корпоративного бізнесу - залучення грошових ресурсів, їх інвестування, страхування ризиків, оподаткування діяльності, організацію фінансового контролю обліку та звітності.
Особливістю Енциклопедії є її прикладний характер. Матеріали, що представлені у книзі, базуються на чинному законодавстві та міжнародних стандартах діяльності. При висвітленні тих чи інших питань дається посилання на відповідні законодавчі акти та нормативні документи державних регуляторних органів.
Вираз «корпоративні фінанси» тільки останнім часом почав набувати поширення в Україні хоча він вже давно і плідно застосовується в країнах з розвинутою ринковою економікою. Феномен корпоративних фінансів, на відміну від державних фінансів та фінансів домашніх господарств, відображає сукупність відносин, пов’язаних з формуванням, накопиченням і використанням грошових коштів виключно на рівні підприємств і організацій. Саме цим питанням присвячені інформаційно-аналітичні матеріали Енциклопедії, які за їх змістом можна умовно поділити на п’ять масивів.
Перший блок складають матеріали, що висвітлюють практичні питання фінансування діяльності підприємств та організацій. Вони розкривають внутрішні та зовнішні джерела фінансових ресурсів, що необхідні для поточної діяльності підприємств та їх розвитку. Значна увага, зокрема, приділяється особливостям банківського кредитування, фінансування за допомогою цінних паперів, лізингу, форфейтингу тощо.
Друга група інформаційних матеріалів книги присвячена інвестиційній діяльності підприємств реального та фінансового секторів економіки. Вони описують процедури та технології розміщення тимчасово вільних коштів в інвестиційні проекти та фінансові інструменти, передумови успішної діяльності на фінансовому ринку.
Третій блок представлений матеріалами з питань страхування різноманітних ризиків, на які наражаються підприємства у своїй діяльності. Вони розкривають специфіку і правила автомобільного, морського, авіаційного, аграрного, титульного, та інших видів страхування, а також можливості, які відкривають перед корпоративним бізнесом страхування життя та недержавне пенсійне забезпечення персоналу.
Значна добірка матеріалів Енциклопедії присвячена практичним питанням оподаткування діяльності підприємств. В них висвітлюються особливості сплати різних видів податків, правові засади податкових перевірок та взаємовідносин з органами податкової служби.
П’ятий блок інформаційного масиву книги утворюють матеріали, в яких розглядаються проблеми організації фінансового контролю, бюджетування, бухгалтерського обліку та фінансової звітності, процедури розподілу прибутку та виплати дивідендів.
Енциклопедія підготовлена до друку відомими українськими вченими та фінансистами і призначена для широкого загалу читачів, насамперед для керівників підприємств та спеціалістів фінансових служб. Книга також може бути корисною викладачам і студентам вищих навчальних закладів, усім, хто цікавиться сучасними корпоративними фінансами.


Замовити книгу можна за тел.: (044) 253-57-33, 277-72-43
а також поштою: 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3, офіс 45
або e-mail: office@ufin.com.ua, uafr@ukr.net
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку