інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти
Аналітичні матеріали
Грошово-кредитний ринок
Ринок цінних паперів
Страховий ринок та небанківські
фінансові установи
Стандарти діяльності та управління
Державне регулювання та нагляд
Порадник для інвесторів та споживачів фінансових послуг
Автореферати та книги
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Автореферати та книги
на головну
ВЕКСЕЛЬНІ, АКРЕДИТИВНІ ТА КАРТКОВІ ОПЕРАЦІЇ
КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
Практичний посібник
К. – УАФР, 2003р., 242 с.

Видання являє собою добірку методичних матеріалів та рекомендацій щодо проведення комерційними банками вексельних, акредитивних, довірчих операцій. Посібник був розроблений на основі нормативних документів Національного банку України, Кабінету Міністрів України, міжнародних стандартів. Методичні рекомендації містять визначення основних термінів, класифікацію, характеристику, порядок та послідовність проведення кожної з фінансових операцій. Розглядаються особливості їх бухгалтерського обліку, подаються типові форми договорів, актів, реєстрів, доручень, протоколів, заяв та інших документів, необхідних для проведення та оформлення операцій. Методичні рекомендації наведені у вигляді внутрішніх нормативних документів. Книга розрахована на керівників та спеціалістів комерційних банків, інших фінансових установ, підприємців, викладачів, аспірантів, студентів та широке коло зацікавлених осіб.

ЗМІСТ

ВСТУП
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ З ВЕКСЕЛЯМИ
Терміни і поняття
РОЗДІЛ І. Загальні принципи організації та документального оформлення операцій з векселями
1. Організація проведення операцій з векселями
2. Основні принципи документального оформлення операцй з векселями
РОЗДІЛ ІІ. Оцінка векселя для проведення операцій з ним
1. Оцінка векселя шляхом платоспроможності платників
2. Оцінка векселя шляхом оцінки його ринкової ціни
3. Оцінка векселя експертним шляхом
РОЗДІЛ III. Вимоги щодо форми векселів
1. Загальні постанови
2. Вимоги до обов'язкових реквізитів векселів
3. Вимоги до індосаментів
4. Вимоги до форми примірників і копій векселя
РОЗДІЛ IV. Кредитні операції з векселями
1. Загальні постанови
2. Особливості оцінки векселів для проведення
кредитних операцій
3. Додаткові вимоги до форми векселів
4. Окремі види кредитних операцій
РОЗДІЛ V. Торгівельні операції з векселями
1. Загальні постанови
2. Особливості оцінки векселів
3. Додаткові вимоги до форми векселя
4. Окремі види торговельних операцій
РОЗДІЛ VI. Гарантійні операції
1. Загальні постанови
2. Додаткові вимоги до форми векселя
3. Особливості визначення вартості векселів
4. Окремі види гарантійних операцій
РОЗДІЛ VII. Розрахункові операції з векселями
1. Загальні постанови
2. Особливості визначення вартості векселів
3. Додаткові вимоги до форми векселів
4. Окремі види розрахункових операцій
РОЗДІЛ VIII. Комісійні операції з векселями
1. Загальні постанови
2. Додаткові вимоги до форми векселя
3. Особливості встановлення вартості векселя
4. Окремі види комісійних операцій
РОЗДІЛ IX. Довірчі операції з векселями
1. Загальні постанови
2. Особливості визначення вартості векселів
3. Додаткові вимоги до форми векселя
4. Окремі види довірчих операцій
РОЗДІЛ X. Нотаріальні дії з векселями
1. Загальні постанови
РОЗДІЛ XI. Облік операцій з векселями
1. Загальні постанови
2. Аналітичний та хронологічний облік
операцій з векселями
3. Управлінський облік операцій з векселями
Перелік законодавчих та нормативно-правових актів
по операціях з векселями
План типових бухгалтерських проводок
по операціях з векселями
Додатки
Форма 1 Договір врахування векселя
Форма 2. Договір врахування векселів з реверсом
Форма 3 Договір застави векселів
(Банк - заставодержатель)
Форма 4 Договір майнової поруки
(Банк - заставодержатель)
Форма 5. Договір переврахування векселя
Форма 6 Договір застави векселів
(Банк - заставодатель)
Форма 7 Договір майнової поруки
(Банк - майновий поручитель)
Форма 8. Договір продажу векселів
Форма 9. Договір купівлі векселів
Форма 10. Договір продажу векселів з умовою
зворотного викупу
Форма 11. Договір про обмін векселів
Форма 12. Договір доручення на продаж векселів
Форма 13. Договір комісії на продаж векселів
Форма 14. Договір доручення на купівлю векселів
Форма 15 Договір комісії на купівлю векселів
Форма 16. Договір доручення на обмін векселів
Форма 17. Договір комісії на обмін векселів
Форма 18 Договір про надання авалю
Форма 19. Договір гарантії
Форма 20. Договір про зберігання векселів
Форма 21 Договір про виконання функцій
доміціліата (особливого платника)
Форма 22. Доручення на інкасування векселя
Форма 23. Протокол оформлення заборгованості простими векселями (Банк -кредитор)
Форма 24. Протокол оформлення заборгованості переказними векселями (Банк - кредитор)
Форма 25. Протокол платежу векселем
(Банк- кредитор)
Форма 26. Протокол платежу векселем
(Банк- дебітор)
Форма 27. Протокол про акцепт векселя
(Банк- кредитор)
Форма 28. Протокол про акцепт векселя
(Банк - дебітор)
Форма 29. Протокол припинення зобов'язань заліком зустрічних однорідних вимог
Форма ЗО Заява на здійснення перевірки векселя
Форма 31. Акт перевірки векселя
Форма 32. Акт прийому виконаних робіт
Форма 33. Акт пред'явлення векселя до платежу
Форма 34 Акт прийому-передачі векселів

ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ АКРЕДИТИВНОЇ ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ
РОЗДІЛ І. Застосування акредитивів у розрахунках
між резидентами України
1. Загальні положення
2. Відкриття акредитива
3. Використання акредитиву
4. Закриття акредитиву
5. Відповідальність сторін
РОЗДІЛ II. Застосування документарних акредитивів у розрахунках за зовнішньоторговельними операціями
1. Основні положення
2. Відкриття акредитиву
3. Зміна акредитиву
4. Використання акредитива
5. Зобов'язання і відповідальність сторін
6. Витрати по акредитивній операції
РОЗДІЛ III. Документи в акредитивній операції
і вимоги банків до них
РОЗДІЛ IV. Рекомендації продавцю (експортеру)
при проведенні акредитивної операції
РОЗДІЛ V. Рекомендації покупцю (імпортеру)
при проведенні акредитивної операції
Додатки
Додаток 1.1. Схема 1. Виставлення акредитива
Додаток 1.2. Схема 2. Зміна акредитива
Додаток 1.3. Схема 3. Використання акредитива
Додаток 1.4. Схема 4. Відкриття основного акредитива і його переказ
Додаток 1.5. Схема 5. Використання переказного акредитива
Додаток 2.1. Перевірочний лист (заповнюється експортером після одержання акредитива)
Додаток 2.2. Перевірочний лист (заповнюється експортером перед наданням документів)
Додаток 3.1. Заява на акредитив
Додаток 3.1 а. Правила заповнення реквізитів розрахункових документів на паперових носіях, їх реєстрів і заяви на відкриття акредитива
Додаток 3.1.1. Заява на відкриття акредитива
Додаток 3.1.2. Реєстр документів за акредитивом
Додаток 3.2. Акредитив (форма)
Додаток 3.3. Авізування акредитиву
Додаток 3.4. Доручення на переказ акредитива
Додаток 3.5. Договір на обслуговування по
акредитивній операції
Додаток 3.6. Угода про акредитивну форму розрахунків

ОПЕРАЦІЇ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПЛАТІЖНИХ КАРТ
РОЗДІЛ І. Правові та нормативні основи банківських
операцій з платіжними картками
1.1. Правові засади здійснення карткових операцій в Україні
1.2. Положення про порядок емісії платіжних карток
і здійснення операцій з їх застосуванням
1.2.1. Терміни та їх визначення
1.2.2. Загальні положення
1.2.3. Емісія платіжних карток
1.2.4. Екваиринг та операції із застосуванням платіжних карток
1.2.5. Загальні правила документообігу при розрахунках
за операціями із застосуванням платіжних карток
1.2.6. Розрахунки за операціями з платіжними картками
1.2.7. Загальні вимоги до внутрішньодержавних
платіжних систем
1.2.8. Контроль за операціями із застосування
платіжних карток
Додаток 1 Повідомлення Національного банку
України про початок (завершення) емісії
(розповсюдження) та еквайрінгу платіжних карток Додаток 2 Порядок визначення ідентифікаційних номерів платіжних карток і присвоєння ідентифікаційних номерів емітента внутрішньодержавних платіжних систем
РОЗДІЛ II. Методичні та організаційні засади здійснення
операцій з платіжними картками
2.1. Види платіжних карток та схеми розрахунків
з їх використанням
2.2. Учасники системи розрахунків з використанням
платіжних карток, їх функції та режими взаємодії
2.3. Послідовність операцій з використанням платіжних
карток та доходи учасників розрахункової системи
2.4. Порядок організації роботи з платіжними картками
у комерційному банку
2.5. Заходи безпеки при здійсненні операцій з
платіжними картками
РОЗДІЛ III. Технологічна документація для проведення
карткових операцій
3.1. Правила випуску, обслуговування та користування платіжними картками банку
3.1.1. Визначення, терміни та поняття
3.1.2. Загальні положення
3.1.3. Ведення спеціального карткового рахунку
3.1.4. Документи, що оформлюються при здійснені
операцій з використанням картки
3.1.5. Втрата карт
3.1.6. Обставини непереборної сили
3.1.7. Пред'явлення претензій та вирішення спорів
3.1.8. Порядок внесення змін та доповнень до Правил
Додаток 1. Заява на відкриття спеціального карткового
рахунку та випуск основної картки банку
Додаток 2. Заява на надання додаткової картки
Додаток 3. Заява на припинення дії картки, розірвання
договору та закриття СКР
Додаток 4. Заява про призупинення (відновлення)
авторизації і розрахунку по картці
Додаток 5. Заява про надання основної картки банку
3.2. Договір про відкриття карткового рахунку та
видачу платіжної картки
3.3. Договір про відкриття рахунків та обслуговування платіжної картки
3.4. Заявка на виготовлення платіжної картки
3.5. Договір про прийом платіжних карток для
оплати за товари і послуги
Додаток 1. Перелік платіжних карт, що приймаються для оплати за товари та послуги і розмір комісії, сплачуваної Банку
Додаток 2 Заявка на реєстрацію/зміну даних про торгівельні
точки Організації
Додаток 3 Інструкція з обслуговування держателів
пластикових карток VISA та EUROKARD/MASTERCARD


Замовити книгу можна за тел.: (044) 253-57-33, 277-72-43
а також поштою: 01001, м. Київ, вул. Ольгинська, 3, офіс 45
або e-mail: office@ufin.com.ua, uafr@ukr.net

© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку