інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти
Заходи та документи
Фінансові форуми та конференції
Круглі столи та семінари
Концепції, стратегії та програми
фінансового розвитку
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Прес-реліз та рекомендації
на головну
Прес-реліз Другого Міжнародного фінансового форуму


25-27 червня 2004 року у м. Одесі відбувся Другий Міжнародний фінансовий форум, на якому було розглянуто нові можливості та проблеми розвитку фінансового ринку, що пов’язані з глобалізацією інвестиційних процесів.
Організаторами цього заходу виступили Українське агентство фінансового розвитку (УАФР), Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, Національний депозитарій України, та Спілка аудиторів України.
Відкрив директор ЗАТ “Українське агентство фінансового розвитку” Фещенко В.В. У вступному слові він привітав учасників Форуму та підкреслив актуальність запропонованої тематики.
У рамках заходу було проведено конференції “Розвиток фінансового ринку в контексті глобалізації інвестиційних процесів”, “Проблеми розвитку корпоративного управління, ризик-менеджменту та аудиту в діяльності фінансових установ” та “Актуальні питання діяльності інститутів спільного інвестування, компаній з управління активами, кредитних спілок та недержавних пенсійних фондів” і засідання круглих столів на теми “Фондовий ринок та національна депозитарна система. Здійснення міжнародних операцій з цінними паперами та становлення міждепозитарних кореспондентських відносин”, “Іноземні компанії на фінансовому ринку України”.
На конференціях було розглянуто перспективи розвитку фінансової системи України в контексті вступу її до СОТ та ЄЕП, правові механізми інвестиційної діяльності, зарубіжний досвід та міжнародні принципи державного регулювання у фінансовому і корпоративному секторах економіки, перспективи банківської системи в умовах глобалізації інвестиційної діяльності, заходи Державного департаменту фінансового моніторингу щодо протидії відмиванню коштів злочинного походження. Учасниками було висвітлено законодавчі засади розвитку довірчого управління на фінансовому ринку України, проблеми фінансування будівництва через інститути спільного інвестування, основні напрямки та російський досвід у технології розвитку корпоративного управління. Обговорювалось питання створення та забезпечення захисту інтересів учасників недержавних пенсійних фондів, значення аудиту в системі ризик-менеджменту на ринках фінансових послуг.
На конференціях виступили Головко А.Т. – заступник Голови Державної комісії з питань регулювання ринків фінансових послуг України, Бутейко А.Д. – віце-президент Асоціації українських банків, Клюшке С.М. – перший заступник голови Державного департаменту фінансового моніторингу, Хорічков С.К. – заступник директора Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАНУ з наукової роботи, Кірєєв О.І. – директор Центру наукових досліджень НБУ, Поворозник М.Ю. – заступник начальника Управління з питань підприємництва та ліцензування Київської міської держадміністрації, Нікітчанова К.В. – експерт Російського інституту директорів, адміністративно-виконавчого органу Національної ради з корпоративного Управління РФ, Романченко О.В. – керівник аналітичного управління АКБ “Діамант”, Хорин Л.Є. – генеральний директор Асоціації страховиків України, Сергієнко Н.Г. – начальник управління методології, бухгалтерського обліку та аудиту Держфінпослуг України, Степаненко А.В. – керівник інвестиційного департаменту КУА АПФ “ТВІН – SigmaBleyzer”, Романенко С.А. – заступник начальника управління ліцензування Держфінпослуг України, Русінов М.С. – директор з корпоративного розвитку НАЕК “Енергоатом”, Дудко О.С. – президент Асоціації професійних учасників фінансового ринку “Українська інвестиційна спілка”.
В дискусіях за Круглими столами, що відбулися в рамках Форуму, взяли участь Кий О.М. – президент Професійної асоціації реєстраторів та депозитаріїв, Резнікова О.О. – державний експерт Апарату РНБОУ, Манько Д.Г. – аспірант Одеської державної юридичної академії, Чечель І.В. – директор ТОВ “Регіональний інвестор”. Велику увагу привернув виступ Ульянова В.Г. – першого заступника Голови Національного депозитарію України, в якому він розповів про здійснення міжнародних операцій з цінними паперами та становлення кореспондентських відносин з іноземними депозитарними установами.
Щодо перспектив участі іноземних компаній на фінансовому ринку України досвідом поділилася Свейгаард Наталія – інвестиційний менеджер Investment Fond for Central and Eastern Europe (Данія). У виступі Жадан І.О. – директора департаменту фонду державного майна України було розглянуто проблеми і перспективи участі іноземного капіталу в приватизації українських підприємств.
До уваги учасників Форуму було запропоновано проект Концепції фінансової безпеки України (підготовлено за замовленням Міжвідомчої комісії з питань фінансової безпеки при РНБОУ групою фахівців та вчених, керівник проекту – Фещенко В.В. ), а також презентацію соціально-економічного проекту відкритого недержавного пенсійного фонду “Європа” (керівник проекту – генеральний директор компанії “ТВІН – SigmaBleyzer” Бойко О.І. )
В результаті роботи учасників Форуму було вироблено блок рекомендацій та прийнято Звернення учасників Другого Міжнародного фінансового форуму до Президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Національного банку України, ДКРРФП та ДКЦПФР з приводу наявності гострих питань в усіх сферах ринку фінансових послуг та пропозицією щодо усунення найактуальніших проблем.З В Е Р Н Е Н Н Я

учасників

Другого
Міжнародного фінансового форуму

ДО ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ,
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНОЇ КОМІСІЇ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ, А ТАКОЖ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФІНАНСОВИХ РИНКІВ ТА ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ

Розглянувши проблеми та можливості розвитку вітчизняного фінансового ринку в умовах глобалізації інвестиційних процесів, учасники Другого Міжнародного фінансового форуму відзначають наявність гострих питань в усіх сферах його функціонування.
Найактуальнішими сьогодні є проблеми малопотужності банківської системи України, нерозвиненості сег-менту небанківських фінансових установ, низької прозорості та ліквідності фондового ринку, недосконалої робо-ти Національної депозитарної системи, відсутності достатньої кількості фінансових інструментів і дієвих механіз-мів акумуляції та розподілу інвестиційних ресурсів, низької довіри населення до вітчизняної фінансової системи.
Для усунення цих та інших проблем пропонується вжити заходи, найважливішими з яких є наступні.
Розробка та реалізація Національної програми розвитку фінансового ринку, яка передбачала б системний, інтегрований підхід щодо створення сприятливих правових, соціально-економічних і організаційно-технічних умов для ефективного функціонування грошово-кредитного, валютного, страхового, фондового ринків та ринків деривативів) з урахуванням глобалізаційних факторів та інтеграційних чинників.
Розробка на державному рівні Концепції інтеграції України у світову фінансову систему:
- Розробка концепції включення фінансової системи України у глобальні інвестиційні процеси та фіксація меж інтеграції (у кількісному вимірі) для кожного етапу реалізації такої концепції;
- Концептуальне вирішення питання щодо присутності іноземного капіталу на українському фінансовому ринку з точки зору забезпечення економічної безпеки держави та її національних інтересів у фінансовій сфері;
- Здійснення постійного моніторингу основних показників фінансових систем світу по секторах фінансової діяльності та оприлюднення цієї інформації;
- Впорядкування та уніфікація вимог до фінансових установ щодо боротьби з відмиванням “брудних” грошей. Законодавче визначення свободи вибору фінансовою установою орієнтації на виконання вимог в частині фінансо-вого моніторингу одного з регуляторів і звільнення від необхідності пристосування до вимог інших регуляторів;
- Перегляд та приведення у відповідність до фінансових реалій України законодавства з питань протидії лега-лізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Це стосується, насамперед, визначення пріоритету у боротьбі з брудними коштами шляхом встановлення обмежень для перетоку капіталів у тіньову економіку;
- Підвищення якості управління зовнішнім боргом, зокрема, введення обов’язкового моніторингу напрямів та ефективності використання запозичених коштів та оприлюднення цих звітів.
Затвердження та реалізація Державної програми розвитку Національної депозитарної системи. Удосконалення чинного законодавства України, адаптація окремих його норм до міжнародних стандартів. Підвищення ефективності державного регулювання діяльності учасників фінансового ринку.
Внесення змін та доповнень до законодавчих та нормативно-правових актів щодо страхових компаній, інститутів спільного інвестування, лізингових компаній та інших фінансових посередників у напрямку приведення функцій та механізмів діяльності цих установ до міжнародних стандартів.
Найскоріше прийняття Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про довірче управління та довірчу власність”.
Посилення співпраці та координації діяльності органів державного регулювання та нагляду за фінансовим ринком (НБУ, ДКЦПФР, Держфінпослуг, Держфінмоніторинг).
Підвищення рівня співробітництва органів державного регулювання та нагляду України з відповідними регуляторними органами інших країн.
Прийняття та реалізація Державної програми розвитку Національної депозитарної системи, погодженої Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Розробка та впровадження інформаційної моделі фінансового ринку України для забезпечення прогнозованості його розвитку та прозорих процедур регулювання:
- Усунення інформаційної асиметрії фінансового ринку, тобто ситуації, коли повною і достовірною інформацією щодо фінансового ринку володіють локальні групи економічних агентів;
- Розробка пакетів репозитарної звітності для страхових компаній, кредитних спілок, ломбардів, інших фінансових небанківських установ та здійснення моніторингу показників їх діяльності на підставі цих звітів;
- Перегляд існуючої статистичної звітності фінансових установ та приведення цієї звітності у відповідність з вимогами сучасних інформаційних потреб в інтересах максимально якісного макро- та мікроекономічного аналізу, планування і прогнозування;
- Підвищення рівня транспарентності регуляторів фінансового ринку;
- Створення міжвідомчої Національної інформаційної мережі та системи передачі даних в рамках реалізації Державної програми розвитку Національної депозитарної системи;
- Розробка системи макроекономічних показників – індикаторів фінансової безпеки України, моніторинг цих показників.
Розвиток грошово-кредитної сфери:
- Розробка та прийняття на державному рівні Концепції розвитку грошово-кредитної сфери з урахуванням ролі усіх її учасників – банків, страхових та фондових компаній тощо;
- Перегляд принципів нагляду за діяльністю фінансових агентів на грошово-кредитному ринку з акцентом на застосування економічних важелів та нагляду на основі оцінки ризиків;
- Розробка та прийняття законодавчих актів, які впорядковували б механізми реалізації грошово-кредитної політики держави;
- Вжиття заходів щодо суттєвого підвищення рівня капіталізації банківської системи України;
- Підвищення рівня транспарентності Національного банку, зокрема: шляхом ревізії та оприлюднення засто-совуваних економетричних моделей; організації доведення до фінансових агентів інформації щодо розрахованих на базі цих моделей показників і прогнозів, а також статистичних даних щодо грошово-кредитного ринку;
- Підвищення кваліфікаційних вимог до топ-менеджерів банків та запровадження системи обов’язкового підтвердження фахового рівня.
Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного фондового ринку:
- Підвищення ринкової капіталізації та ліквідності вітчизняного фондового ринку;
- Виважена та послідовна інтеграція вітчизняного фондового ринку у міжнародні фондові ринки з урахуванням національних інтересів;
- Розвиток міжнародного співробітництва та помірний державний протекціонізм у сфері торгівлі цінними паперами та деривативами;
- Оптимізація регулятивних вимог і розвиток саморегулювання на фондовому ринку;
- Підтримка державою рівних можливостей для учасників фондового ринку на засадах добросовісної конкуренції;
- Завершення формування інфраструктури фондового ринку України, яка б передбачала: можливості спрощеного (“он-лайнового”) доступу інвесторів, в тому числі фізичних осіб, до фондових торговельно-інформаційних систем, в тому числі міжнародних; поступову централізацію угод щодо цінних паперів на організованих ринках; зосередження обліку операцій з цінними паперами в єдиній централізованій депозитарній установі; встановлення та розвиток ефективних кореспондентських відносин з депозитаріями інших країн;
- Створення системних інститутів, зокрема Центрального реєстру власників цінних паперів та Центрального сховища знерухомлених цінних паперів;
- Створення ефективних ринкових механізмів протидії переміщенню національних капіталів до закордонних офшорних зон.
Розвиток страхового ринку та підвищення якості страхових послуг:
- Активізація процесів укрупнення вітчизняних страхових компаній шляхом їх злиття та відпрацювання технології забезпечення правонаступництва за договорами страхування при реорганізації страховиків;
- Законодавче закріплення для філій іноземних страхових компаній, що працюватимуть на українському ринку: заборони діяльності в програмах з обов’язкового страхування; мінімального розміру капіталу; обмеження на переказу страхових премій за кордон;
- Розробка критеріїв та механізмів оцінки якості страхового ринку і якості страхових компаній, що базуються на максимальному врахуванні інтересів споживачів страхових послуг;
- Обмеження втручання державного наглядового органа в діяльність страхового ринку завданнями досягнення планових показників якості страхових послуг;
- Удосконалення статистичної звітності щодо діяльності страхового ринку в напрямку її деталізації і відкритості, включаючи надання інформації про власників страхових компаній;
- Скорочення кількості обов'язкових видів страхування до стандартів розвинутих країн;
- Розширення номенклатури й удосконалення структури фінансових інструментів, що використовуються при формуванні страхових резервів;
- Приведення вимог до перестрахувальних операцій у відповідність до стандартів розвинутих країн.


Прийнято учасниками Другого Міжнародного фінансового форуму,
що відбувся 25-27 червня 2004 року в м.Одесі


© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку