інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти
Заходи та документи
Фінансові форуми та конференції
Круглі столи та семінари
Концепції, стратегії та програми
фінансового розвитку
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Прес-реліз та рекомендації
на головну
Прес-реліз
П’ятий Міжнародний фінансовий Форум
“Державне регулювання та іноземний капітал
на фінансовому ринку України 2007”

28 – 30 червня 2007 року у м. Одесі відбувся П’ятий Міжнародний фінансовий Форум “Державне регулювання та іноземний капітал на фінансовому ринку України 2007”.
Співорганізаторами цьогорічного Форуму разом з Українським агентством фінансового розвитку виступили Міністерство економіки України та Державна комісія з цінних паперів і фондового ринку.
На Форумі за участю урядовців, представників регуляторних органів, міжнародних організацій, іноземних та вітчизняних інвесторів, керівників фінансових установ, промислових, торгівельних та будівельних компаній, юридичних та аудиторських фірм були розглянуті проблеми і перспективи розвитку фінансового ринку у контексті законодавчих новацій та глобалізації інвестиційних процесів.
Відкрив Форум директор Українського агентства фінансового розвитку В.В.Фещенко.
У рамках Форуму відбулися конференції: «Державне регулювання на фінансовому ринку в умовах глобалізації економічного життя» та «Практичні питання інвестиційної діяльності та управління активами фінансових установ».
Учасники Форуму заслухали виступи: «Фінансова глобалізація та Україна» - Шаров О.М. – професор, д.е.н., «Стратегія та державна політика розвитку фінансового сектору національної економіки» - Мунтіян В.І. – заступник Міністра економіки, член-кореспондент НАН України, «Банківське регулювання у контексті Базеля 11 та вступу України до СОТ» - Савченко О.В. – заступник Голови НБУ, «Новації державного регулювання фондового ринку в умовах глобалізації інвестиційних процесів» - Бурмака М.О. – член ДКЦПФР, «Можливості депозитарної системи для залучення інвестиційних ресурсів» - Головко А.Т. – заступник Голови Національного депозитарію України, «Актуальні питання фінансового моніторингу та протидії відмиванню брудних коштів» - Драгомиров В.В. – начальник одеського відділення Держфінмоніторингу, «Нове у державному регулюванні на ринку фінансових послуг України» - Левченко В.П. – заступник Голови Держфінпослуг, «Податкова політика та нагляд за фінансовоими установами на сучасному етапі» - Вольга Л.Б. – заступник директора департаменту контролю за фінансовими установами та операціями у сфері ЗЕД ДПА України, «Практичний досвід роботи банку у сфері довірчого управління та фінансування житлового будівництва» - Філаткін М.Г. – керуючий відділенням АКБ «Аркада», «Сучасний стан боргового ринку України та перспективи діяльності на ньому колекторських компаній» - Зелений Е.А. – президент ПВК «Інкасо Груп», «Стратегічна взаємодія страхових компаній та банків» - Соборов С.Є. – директор ТОВ «ІБІС», «Особливості процесів інвестування економіки України» - Назарчук М.І. – голова біржової ради Фондової біржі «ІННЕКС», «Управлінський облік. Вклад у вартість банківських активів» - Романченко О.В. – начальник відділу Укрсоцбанку, «Проблеми діяльності банківських установ України в умовах глобалізації інвестиційних процесів» - Рибалка Ю.І. – радник Президента Асоціації Українських банків, «Аудит та інвестиційна діяльність за участю іноземного капіталу» - Крапивко М.Л. - віце-президент САУ, директор, аудитор.

За результатами обговорення учасники Форуму прийняли відповідні Рекомендації.


Проект
Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

П'ятого міжнародного фінансового форуму
“Державне регулювання та іноземний капітал
на фінансовому ринку України 2007”


Розглянувши проблеми та перспективи розвитку вітчизняного фінансового ринку в умовах глобалізації інвестиційних процесів, учасники Форуму відзначають наступне.
Сучасний етап становлення фінансового ринку України характеризується нарощенням його потенціалу, збільшенням капіталізації, активною інтеграцією зі світовими ринками та зростаючою увагою з боку іноземного капіталу. Разом з тим вітчизняний фінансовий ринок поки що недостатньо ефективно виконує свою головну функцію – накопичення інвестиційних ресурсів та фінансування національної економіки. Одним з головних чинників цього є те, що система державного регулювання, нагляду та правозастосування не відповідає міжнародним стандартам та не враховує потреби і можливості вітчизняного бізнесу та приватних інвесторів.
Для вирішення цієї та інших проблем пропонується вжити низку заходів, найважливішими з яких є наступні.

Розробка та прийняття для впровадження на урядовому рівні Концепції фінансової безпеки України та Національної стратегії розвитку фінансового ринку, передбачивши, зокрема, в цих документах визначення ключових інтересів, пріоритетних цілей та основних механізмів їх забезпечення; інтегрований та системний підхід до державного регулювання усіх складових фінансового ринку з максимальним урахуванням світового досвіду та вітчизняних реалій.

Удосконалення законодавчої бази діяльності фінансових установ, що передбачає найскоріше прийняття законів “Про акціонерні товариства”, “Про довірче управління фінансовими активами”, “Про ломбарди”, “Про систему рейтингування”, “Про строкові фінансові інструменти”, нової редакції законів “Про страхування” та “Про недержавне пенсійне забезпечення” і “Податкового кодексу України”.
Підвищення конкурентоспроможних національних фінансових інститутів, що вимагає:
- чіткого та обгрунтованого визначення умов і процедур допуску іноземного капіталу на фінансовий ринок України;
- впровадження негайних та ефективних заходів щодо підвищення капіталізації банківських та небанківських кредитних установ, страхових компаній та інститутів спільного інвестування;
-підвищення ліквідності, капіталізації та прозорості ринку цінних паперів, удосконалення біржової та депозитарно-клірингової інфраструктури;
- приведення діяльності страхових та інших фінансових компаній до стандартів ЄС, активний розвиток системи накопичувального страхування, у тому числі інвестиційного.
Активізація інвестиційної діяльності на фінасовому ринку, що потребує:
- удосконалення правової бази професійної діяльності з управління активами страхових компаній, кредитних спілок та інвестиційних фондів;
- подальшого розвитку ринку державних цінних паперів, зокрема шляхом випуску спеціальних урядових та муніципальних облігацій для інвестування коштів недержавних пенсійних фондів та розміщення резервів страхових компаній;
- лібералізації валютного регулювання та спрощення процедур відкриття інвестиційних (брокерських) та інших видів грошових рахунків;
- вдосконалення процедури реєстрації випусків та механізмів погашення боргових цінних паперів, зокрема, для фінансування будівництва;
- створення сприятливих умов для розвитку ринку деривативів і сек’юритизації активів кредитних та іпотечних установ;
- впровадження сучасних підходів та ефективних методик оцінки активів ІСІ і НПФ та результатів діяльності КУА;
- подолання існуючого монополізму у сфері обов’язкового рейтингування, перехід до виключно добровільного порядку визначення рейтингових оцінок фінансових інструментов та суб'єктів господарювання.

Забезпечення транспарентності фінансових інститутів та захисту прав інвесторів і клієнтів фінансових установ, що передбачає:
- впровадження системи пруденційного нагляду за діяльністю усіх фінансових установ, перехід від практики оцінки ризиків у діяльності окремих професійних учасників до системи моніторингу ринку в цілому;
- удосконалення корпоративного законодавства і впровадження міжнародно визнаних принципів корпоративного управління;
- законодавче забезпечення процедури відкриття усіма фінансовими установами, насамперед банківськими, відомостей про власників-бенефіціаріїв, передбачивши сувору відповідальність за приховування цих відомостей;
- стимулювання емісійної діяльності акціонерних товариств, виведення їх акцій на організований фондовий ринок з метою встановлення реальної вартості компаній та їх цінних паперів;
- врегулювання правових питань захисту прав акціонерів у процесах злиття і поглинання, а також при реорганізації компаній;
- впровадження ефективних методів захисту прав споживачів страхових послуг, учасників НПФ та ІСІ, зокрема, шляхом розвитку компенсаційних механізмів на фінансовому ринку.

“Державне регулювання та іноземний капітал на фінансовому ринку України 2007”
28-30 червня 2007 року, м.Одеса


© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку