інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти
Заходи та документи
Фінансові форуми та конференції
Круглі столи та семінари
Концепції, стратегії та програми
фінансового розвитку
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Прес-реліз та рекомендації
на головну
Прес-реліз
СЬОМИЙ ФІНАНСОВИЙ ФОРУМ
«Державне регулювання на фінансовому ринку України 2009»

11 грудня 2009 року у м. Києві відбувся СЬОМИЙ ФІНАНСОВИЙ ФОРУМ “Державне регулювання на фінансовому ринку України 2009”.
На Форумі за участю науковців, представників ДКЦПФР, Держфінпослуг, Держінвестицій, Національного банку України, Міністерства фінансів України, Антимонопольного комітету України, керівників та спеціалістів банків, страхових компаній, кредитних спілок, а також представників засобів масової інформації, були розглянуті новації державного регулювання вітчизняного фінансового ринку у контексті світової економічної кризи.
Відкрив Форум директор Українського агентства фінансового розвитку В.В.Фещенко.
Учасники Форуму заслухали виступи: «Регуляторні інструменти стабілізації фінансових ринків» – д.е.н., професора Корнєєва В.В.; «Макроекономічні передумови активізації кредитної діяльності банківських установ» – Керівника Групи радників Голови НБУ Литвицького В.О. ; «Новації державного регулювання фондового ринку України» – Члена ДКЦПФР Бурмаки М.О. ; «Новації податкової політики на фінансовому ринку України» – Директора Департаменту контролю за фінансовими установами Державної податкової адміністрації України Сисоєвої Т.П. ; «Законодавчі передумови розвитку інфраструктури фондового ринку України» – заступника Голови Національного депозитарію України Головка А.Т. ; «Ризики страхового бізнесу та управління ними в умовах економічної кризи» – Голови правління ЗАТ «СК «Брокбізнес» Загребного В.М. ; «Споживчі критерії оцінки діяльності державних регуляторних органів» – Генерального директора Асоціації страхувальників України Хорина Л.Є. ; «Концептуальні засади впровадження обов’язкової накопичувальної пенсійної системи України» – Віце-президента ВАТ «КІНТО» Федоренка А.В. ; «Закон України «Про акціонерні товариства» та його вплив на розвиток вітчизняного фінансового сектору» – Старшого експерта Аналітично-дорадчого центру Блакитної стрічки Єфименка А.П. ; «Правові засади розвитку саморегулювання на фінансовому ринку в Україні» – Головного експерта із правознавства Центру комерційного права Попова Ю.Ю. ; «Законодавчі засади кредитного рейтингування в Україні» – Генерального директора КУА «Ліко-Інвест» Білецького Ю.О. ; «Регуляторні чинники активізації цивілізованого вексельного обігу» – фінансового експерта Рудненко Т.Б. та інших учасників Форуму.
За результатами обговорення учасники Форуму прийняли Рекомендації для державних регуляторних органів України.
У рамках програми СЬОМОГО ФІНАНСОВОГО ФОРУМУ відбулася презентація нової книги Українського агентства фінансового розвитку «ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Енциклопедичний довідник».


Проект
РЕКОМЕНДАЦІЇ
учасників СЬОМОГО ФІНАНСОВОГО ФОРУМУ
«Державне регулювання на фінансовому ринку України 2009»


Розглянувши сучасний стан та актуальні проблеми державного регулювання вітчизняного фінансового сектора учасники Форуму констатують, що існуюча на фінансовому ринку України система регулювання і нагляду є розпорошеною та неефективною і не відповідає потребам подолання кризових явищ, відновлення та подальшого розвитку вітчизняного фінансового сектора.
Низька ефективність державного регулювання багато в чому зумовлена відсутністю обґрунтованої стратегії розвитку фінансового ринку, слабкою координацією дій державних регуляторних органів, недостатньою їх співпрацею з професійними об'єднаннями операторів ринку та громадськими об'єднаннями споживачів фінансових послуг.
Перехід до ефективної моделі державного регулювання вимагає масштабного та досить глибокого реформування існуючої системи регулювання та нагляду з урахуванням уроків світової фінансової кризи та накопиченого міжнародного досвіду її подолання.
Удосконалення правової бази державного регулювання на фінансовому ринку потребує насамперед розробки та впровадження на урядовому рівні Концепції фінансової безпеки України, Концепції інтеграції України до світової фінансової системи та Стратегії розвитку фінансового ринку України, передбачивши, зокрема, в цих документах визначення національних інтересів, пріоритетних цілей та основних напрямків державної політики щодо розвитку вітчизняного фінансового сектору. Крім того необхідно у стислі терміни прийняти та увести у дію Закон України «Про запровадження накопичувальної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування», «Про валютний контроль та валютне регулювання», нову редакцію Закону України «Про страхування», «Про похідні (деривативи)», «Про ломбарди і ломбардну діяльність», «Про внесення змін до Закону України «Про недержавне пенсійне страхування», «Про внесення змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» та Закон України «Про систему рейтингування», а також привести у відповідність до міжнародного права вітчизняне вексельне законодавство.
Забезпечення транспарентності регуляторних органів, концентрації державного регулювання та відокремлення наглядових функцій.
Забезпечення транспарентності регулювання передбачає посилення інформаційної відкритості державних регуляторних органів щодо: цілей регулювання та нагляду, механізмів прийняття рішень, досягнутих результатів і помилок регулювання.
Концентрація державного регулювання потребує інтеграції та зосередження регуляторних функцій в одному державному регуляторному органі шляхом утворення на базі існуючих регуляторних інститутів єдиного для усіх сегментів фінансового ринку мегарегулятора. Впровадження мегарегулювання на вітчизняному фінансовому ринку має здійснюватися поетапно, насамперед, шляхом створення відповідних законодавчих передумов для консолідації державних функцій регулювання і збереження за Національним банком України повноважень, що безпосередньо випливають із завдань розробки та здійснення грошово-кредитної політики. При цьому повинно відбутися відокремлення наглядових функцій від регуляторних шляхом виведення банківського нагляду із складу НБУ.
Важливим, з точки зору запобіганню кризових явищ у національній економіці та цілеспрямованого впливу на розвиток фінансового сектору, має стати запровадження на державному рівні постійного аналізу та прогнозування системних фінансових ризиків, з розробкою відповідних рекомендації щодо заходів їх мінімізації, які обов’язково повинні враховуватися при здійсненні, бюджетної грошово-кредитної та зовнішньоекономічної політики України.
Посилення конкурентоспроможності вітчизняних фінансових установ потребує насамперед суттєвого нарощення капіталізації фінансових установ, впровадження міжнародних стандартів достатності власного капіталу та ризик-орієнтовного пруденційного нагляду в усіх сегментах фінансового ринку, державної підтримки розвитку національної фінансової системи.
Для запобігання та протидії переміщенню українських капіталів і фінансових операцій в офшорні зони та міжнародні ринки необхідно запровадити заохочувальну реєстраційну та податкову політику для емітентів цінних паперів і фінансових послуг, інвесторів і професійних учасників ринку.
Слід також унеможливити використання фінансової системи України для легалізації злочинних коштів та масштабних валютних спекуляцій, проникнення до українського фінансового сектору капіталу іноземних юридичних осіб, які мають сумнівну ділову репутацію. Держава має встановити достатньо жорсткі критерії щодо надання дозволів на відкриття в Україні філій іноземних банків і страхових компаній та забезпечити ефективний контроль за торговельно-розрахунковою і депозитарною інфраструктурою фондового ринку, реальними власниками та керівниками фінансових установ.
Відновлення довіри до фінансових установ та забезпечення захисту прав споживачів фінансових послуг передбачає найскорішу адаптацію вітчизняного законодавства з питань захисту прав споживачів фінансових послуг до законодавства Європейського Союзу та впровадження відповідних дієвих адміністративно-правових і громадських механізмів.
Одним з першочергових кроків у цьому напрямі має стати утворення у складі уряду Державного агентства з захисту прав споживачів фінансових послуг (українського аналогу інституту «фінансового омбудсмена», що існує у багатьох розвинутих країнах світу), діяльність якого повинна бути зосереджена на розробці та здійсненні державної політики у даній сфері, забезпеченні законних прав та інтересів споживачів фінансових послуг.
Необхідно встановити жорсткий контроль за недобросовісною рекламою надавачів фінансових послуг та кримінальну відповідальність за свідому оману споживачів послуг, зокрема, щодо невиконання договірних умов надання таких послуг з боку посадових осіб фінансових установ та посередників (агентів, маклерів, брокерів тощо).
Слід посилити законодавчі вимоги щодо обов’язкового розкриття інформації про результати діяльності фінансових установ та їх власників. У стислі терміни здійснити перехід усіх фінансових установ на міжнародні стандарти фінансової звітності.
Сприяти діалогу між громадськими об'єднаннями, асоціаціями професійних учасників фінансового ринку та регуляторними державними органами щодо законодавчого нормотворення, правовстановлення і правозастосування, консолідації зусиль у справі подальшої розбудови вітчизняного фінансового ринку.

Прийняті учасниками СЬОМОГО ФІНАНСОВОГО ФОРУМУ
«Державне регулювання на фінансовому ринку України 2009»
11 грудня 2009 року, м.Київ.


© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку