інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти    Додаткова інформація
Аналітичні матеріали
Грошово-кредитний ринок
Ринок цінних паперів
Страховий ринок та небанківські
фінансові установи
Стандарти діяльності та управління
Державне регулювання та нагляд
Порадник для інвесторів та споживачів фінансових послуг
Енциклопедії, довідники та посібники з фінансових операцій
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Грошово-кредитний ринок
* - матеріали по замовленню на головну
Фіскальна девальвація як метод оздоровлення національної економіки
Інвестиційна привабливість золота та її перспективи
Інформаційно-аналітична підтримка банківської діяльності
Інфляційна політика та її соціально-економічні наслідки
Платіжні картки як інструмент економічного розвитку
Економічні кризи в ракурсі теорії фінансових циклів
Новації монетарного регулювання та розвиток реального сектора вітчизняної економіки
Кошти громадян у системі державних фінансів
Фінансові векселі та вітчизняна практика їх використання
Тіньова складова фінансового бізнесу та її інструментарій
Регуляторна діяльність НБУ в 2012-2013 роках
Тенденції розвитку банківської системи України
Вартість інформаційних активів у сфері фінансових послуг
«Чорні діри» світової фінансової системи
Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік
Головні тренди фінансового ринку, що визначатимуть його майбутнє
Світова війна друкарських верстатів
Фінансові «рецепти» для подолання економічної кризи
Прогнози розвитку фінансового сектору
Перспективи взаємодії банків з валютними та кредитними брокерами
Ризики та шахрайство на ринку форекс
Монетарний огляд
Реалії реформування світової фінансової системи
Електронні гроші та основні засади грошово-кредитної політики
Еволюція регулювання фінансового сектору: від Базеля І до Базеля ІІІ
Концепція забезпечення національної безпеки у фінансовій сфері
Політика монетарного пом’якшення та її інвестиційні наслідки
Фінансова економіка як цивілізаційний феномен
Обіг електронних грошей в Україні: можливості та перспективи
Інновації та зміни у діяльності банку як чинники його прибутковості
Теорія хаосу та світ фінансів
Основні засади грошово-кредитної політики на 2012 рік
Монетарні чинники макроекономічної стабільності
Макроекономічні чинники та інвестиційні прогнози для фінансових ринків
Тенденції та перспективи розвитку цифрових банківських технологій
Обмеження процентних ставок при мікрокредитуванні та альтернативні варіанти захисту позичальників
Економіка України у контексті глобального розвитку
Реальний стан та перспективи державних фінансів
Роздрібний банківський бізнес у ракурсі використання кредитних історій
Монетарна політика та перспективи грошово-кредитного ринку
Прогнози розвитку фінансової системи України
Державні запозичення: тенденції та наслідки
Реформування вітчизняної банківської системи: суттєві моменти та результати
Макроекономічний та фінансовий прогноз на поточний рік
Фінансовий ринок в умовах відсутності економічного росту
Інвестиційна привабливість України: реальність та перспективи
Сучасні банківські технології: нові загрози та захист
Трансформація капіталізму: теоретичні засади та реальні перспективи
Складові ефективності сучасного банківського бізнесу
Інноваційні продукти і технології на ринку банківських послуг
Державний борг, зовнішні фактори та макроекономічна політика
Фінансові чинники незворотності економічних криз
Проблеми валютного кредитування та шляхи їх розв’язання
Сучасний стан, фінансові чинники та перспективи розвитку вітчизняної економіки
Монетарний огляд першої половини 2011 року
Роль рефлексивних процесів у створенні грошей та виникненні фінансових криз
Економіка України у контексті посткризової моделі світового розвитку
Можливості та перспективи мобільного банкінгу
Банки в соціальних мережах
Державні запозичення у контексті економічного розвитку
Сучасні реалії та тенденції на ринку грошових переказів
Перспективи нового режиму «кіпрського офшору» для українського бізнесу
Ірраціональне інвестування та інноваційні проекти фінансування будівництва житла
Розв’язання проблем «поганих» активів шляхом створення санаційного банку: за і проти
Законодавчі новації на валютному ринку
Інноваційна діяльність кредитних організацій
Електронні гроші та тенденції їх розвитку
Шахрайство та злочини у банківській сфері
Соціальний капітал банківської системи
Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняного ринку іпотечного кредитування
Роздрібні платіжні послуги й тенденції їх розвитку
Фінансування галузевих інновацій та бюджетна політика в контексті сучасних економічних реформ
Вплив фінансових інновацій на діяльність центральних банків
Торгові новації на ринку Forex
Джерела, ефективність та перспективи українських інвестицій
Динаміка поточного капітального та фінансового рахунків платіжного балансу у 2010 році
Монетарні показники та операції з ОВДП у 2010 році
*Ринок золота: сучасний стан і перспективи
Методика розробки нових банківських продуктів
Слабкість та сила єдиної європейської валюти
Макроекономічний розвиток України у 2011-2012 роках
Сучасний стан та перспективи проектного фінансування
Кредит як джерело нестабільності
Довірчі операції банків з векселями
Сучасний стан та майбутнє Private banking
Комісійні операції банків з векселями
Меморандум про економічну та фінансову політику
Фундаментальне реформування регулятивного механізму для банків
Інтернет-еквайринг та перспективи його розвитку
Проблемна заборгованість та перспективи кредитної політики банків
Документи та рекомендації учасникам зовнішньоторговельних операцій з використанням акредитивів
Структура банківського сектору та його ефективність
Способи грошової емісії та її сучасні реалії
Тенденції розвитку України у рейтингах світових організацій
Кредитний ризик та формування банківських резервів в умовах фінансової кризи
Негаразди стратегії фінансово-економічного розвитку України
Плаваючі ставки на кредитному ринку
*Акредитив та загальний порядок його застосування
Новий порядок державної реєстрації іноземних інвестицій в Україну
Можливості та перспективи використання технології мобільного безконтактного платежу
Інвестиційний ринок України та проблеми його державного регулювання
*Фактори, що визначають ціну золота та її майбутнє
Регуляторні інструменти стабілізації фінансових ринків
*Акредитив як платіжний інструмент та спосіб фінансування
Новації податкової політики на фінансовому ринку України
Регуляторні методи захисту прав споживачів банківських послуг у контексті світової фінансової кризи
Реальний сектор, монетарна політика та грошово-кредитний ринок у 2009 році
*Історія світової грошової системи та перспективи подолання фінансової кризи
*Монополія долара та перспективи нового фінансового порядку
*Монетаризм: теорія грошей та інструмент економічного розвитку
Фінансові міфи на шляху економічного розвитку
*Глобальний банкінг: очікування та реальні перспективи
*Розвиток вітчизняного ринку житлової нерухомості у контексті фінансової кризи
Ініціативи Базельського Комітету щодо подолання фінансової кризи
Спеціальні права запозичення (SDR) як нова світова валюта
*Нова фінансова архітектура у контексті глобальної кризи
*Аналіз і прогноз глобальних економічних процесів
*Електронний банкінг та ризики його використання
*Свопові угоди для мінімізації кредитних ризиків та їх правове регулювання
Тенденції світового фінансового ринку, економічна криза та інтеграційний курс України
Світова криза та її можливі наслідки для вітчизняної фінансової системи
*Сучасні тенденції світового фінансового ринку
*Практичний досвід використання фондів банківського управління
*Нецільове кредитування і тенденції його розвитку
Кредитне шахрайство та засоби протидії
Реальна вартість безвідсоткових кредитів
*Деривативи для кредитних ризиків
Рекламні секрети банківських установ
*Можливості та перспективи інвестування на українському ринку нерухомості
Світова іпотечна криза та її наслідки для фінансового ринку України
Макроекономічний аналіз передумов та прогнози розвитку фінансового ринку України
*Bancassurance: можливості та технології
*Валютні операції як інструмент глобальних фінансових спекуляцій
Процедура оцінки інвестиційних проектів у проектному фінансуванні
*Практичний досвід роботи банку в сфері довірчого управління та фінансування житлового будівництва
Розвиток фінансового сектора економіки України в умовах глобалізації інвестиційних процесів
Платіжний баланс, іноземні інвестиції, кредитні запозичення та резервні активи України
*Як максимізувати вартість банку та підвищити ймовірність його продажу
*Інвестиційна оцінка вартості банку
Методика визначення собівартості банківських продуктів
*Споживачі фінансових послуг, комунікаційні канали та банки майбутнього
*Можливості та ризики факторингу в ракурсі SWOT-аналізу
Колекторські агентства та послуги у сфері кредитування
Ломбардний бізнес та його проблеми в Україні
Сучасні стратегії грошово-кредитної політики
*Банківські інструменти фінансування торгівельних операцій
Бюро кредитних історій: послуги, функції та організація діяльності
Банківські іпотечні продукти: реалії та перспективи
*Структуровані депозити як банківський продукт та об'єкт інвестування
*Кредитування з використанням складських свідоцтв: особливості та процедури
Проблеми роботи із забудовниками при створенні та функціонуванні Фондів фінансування будівництва
Податкова політика на фінансовому ринку в контексті активізації інвестиційних процесів
*Інвестиційна пропозиція: її призначення та особливості розробки
Макроекономічні передумови активізації інвестиційної діяльності
*Порядок здійснення гарантійних операцій за участю банка
*Практичні аспекти застосування скорингу для оцінки кредитного ризику
"Базель 1" і "Базель 2" у контексті виміру та оцінки кредитних ризиків
Як Базель ІІ може змінити банківську систему
Можливості Базель ІІ для розбудови ефективної системи оцінки та управління кредитними ризиками
*Практичні аспекти довірчого управління майном в Україні
Інсайдер на ринку банківських послуг: зло, яке не можна подолати
Клірингова діяльність на фінансових ринках світу
Передумови та ризики розгортання нестабільності валютно-фінансової системи
*Технологія фінансування будівництва житла за рахунок коштів населення, залучених до ФФБ
*Інструменти і суб'єкти інвестиційних ринків: інформація та поради інвесторам
Глобалізація інвестиційних процесів та економічна безпека України
Розвиток довірчого управління фінансовими активами як фактор активізації інвестиційної діяльності
Реалії та перспективи американського долара на ринку FOREX
*Проектне фінансування як форма кредитування
Ринок іпотечної нерухомості в Україні
Дослідження кредитного ризику методом Монте-Карло
Актуальні питання та перспективи банківської діяльності на фінансовому ринку
*Сек'юритизація у сфері фінансування будівництва
Тенденції банківського бізнесу: злиття банків, страхових компаній та пенсійних фондів
Перехід банківської системи України на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку: практика, проблеми, перспективи
Банки у системі фінансового моніторингу
Довірче управління в системі фінансово-кредитних механізмів при будівництві житла та операціях з нерухомістю
Кредитні махінації: практика та методи запобігання
*Як оцінити банк перед продажем
*Економічна доцільність сук'ютеризації іпотечних кредитів
*Модель оцінки надійності банків-контрагентів
Лізингова форма фінансування: переваги та недоліки
*Факторингові операції на фінансовому ринку
*Факторинг як фінансовий інструмент та головний чинник розвитку бізнесу
Система моніторингу діяльності кредитних спілок (PEARLS)
Банківське шахрайство: terra incognita
Фінансовий ринок як об'єкт маркетингових досліджень
Банківська система в умовах глобалізації інвестиційної діяльності
Новий етап тінізації економіки як наслідок помилок пенсійної реформи
Протидія відмиванню коштів злочинного походження в умовах глобалізації економічного життя
Можливість виникнення валютних криз в Україні в контексті руху фінансових потоків
*Банк майбутнього: параметри, функції, технології
Фінансовий моніторинг по-українськи
*Особливості правового регулювання довірчого управління грошовими коштами у сфері банківської діяльності
Організація ризик-менеджменту в комерційному банку
*Технологія рефінансування іпотечних кредитів
*Сучасна індустрія Інтернет-трейдингу: джерела і технологія
Прийдешні зміни в міжнародній валютній системі
Структурна форма фінансування в Казахстані
Кредитні інвестиційні фонди у контексті розвитку можливостей банківських установ
Банківська таємниця та протидія відмиванню коштів у Швейцарії
Джерела сучасної фінансової кризи
*Іпотечні кредити з фіксованою, регульованою та гібридною процентною ставкою: особливості та переваги
Кредитні брокери на ринках США
Кредитні брокери на фінансовому ринку Росії
Банківсько-страхова взаємодія на кредитному ринку Росії
Джерела та механізми фінансування транснаціональних корпорацій
*Хавала: сучасне та майбутнє стародавньої системи грошових переказів
Від "банку для італійців" до "гаманця of America"
Шахрайство при фінасуванні торгівельних операцій
Грошові агрегати Федеральної резервної системи США
Історія та еволюція заощаджувальної справи
Дж. М. Кейнс про основні властивості процента і грошей
Дж. М. Кейнс про вплив зміни вартості грошей на виробництво та інфляцію як засіб оподаткування
Історія стосунків кредитних спілок і банків США
Сучасна історія світових валют
Історія походження та еволюція доларів США
Розміри банку як критерій його ефективності
Основні засади грошово-кредитної політики на 2006 рік
Основні засади грошово-кредитної політики на 2007 рік
Основні засади грошово-кредитної політики у 2008 році
Основні засади грошово-кредитної політики на 2009 рік та поточні тенденції
Меморандум з МВФ про грошово-кредитну та податково-бюджетну політику на 2009 рік
Основні засади грошово-кредитної політики на 2010 рік
© 2003-2013  Українське агентство фінансового розвитку