інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти
Аналітичні матеріали
Грошово-кредитний ринок
Ринок цінних паперів
Страховий ринок та небанківські
фінансові установи
Стандарти діяльності та управління
Державне регулювання та нагляд
Порадник для інвесторів та споживачів фінансових послуг
Автореферати та книги
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   І   К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У   Ф   Ц   Ч   Щ   Я
A   C   D   N   S   T
* - терміни, вирази та поняття, визначення яких взято із чинного українського законодавства.
А
Аукціон* – конкурсний спосіб організації торгівлі, згідно з яким купівля-продаж цінних паперів здійснюється брокером/дилером у заздалегідь визначений час методом накопичення та одночасного виконання замовлень на купівлю і продаж цінних паперів (онкольний аукціон) або безперервного виконання замовлень, поданих в усній та/або письмовій формі за ціною, що змінюється протягом торговельної сесії чи біржового дня (безперервний аукціон).
Б
Багатосторонній кліринг – визначення зобов’язань кожного учасника клірингу і розрахунки по цінних паперах і грошових коштах по усіх виконаних учасником клірингу угодах клірингового пулу.
Біржа – 1) організований товарний або фондовий ринок; 2) саморегулююча організація, що поєднує професійних торговців товарами або фінансовими інструментами. Більшість існуючих нині товарних бірж з’явились в епоху промислової революції ХІХ століття. Головними товарами торували на біржах Брюгге, Антверпена, Лондона. У XVII столітті в Амстердамі з’явились перші хлібні біржі, на яких торгували виключно зерном. Справжня революція в історії бірж пов’язана із промисловою революцією кінця XVIII – початку XIX століття. Найбільш розвинутою у промисловому відношенні у ті часи була Велика Британія, де головною торговельною площадкою була Королівська біржа, що веде свою історію з 1571 року. На початку ХІХ ст.. до вже звичного переліку товарів – зерно, чай, шерсть, спеції – додається хлопок, метал, руда та вугілля. Ще не було чіткої біржової стандартизації товарів і торгівля здійснювалась за зразками. З часом товарних трейдерів на біржі стало так багато, що окремі групи, що спеціалізувались на певних видах товарів, все частіше віддавали перевагу сусіднім кав’ярням. «Ієрусалимська кав’ярня» в Лондоні стала своєрідною колискою сучасної біржі металів. Саме у цьому місці народилось коло – символ організованої торгівлі металами. Той, хто бажав продати партію металів, креслив на вкритій тирсою підлозі коло та вигукував слово “Change!". Ті, хто бажав придбати партію, збирались навколо і пропонували свою ціну на товар. І сьогодні торговий зал Лондонської біржі металів являє собою коло, в середині якого формуються індикативні ціні на різні метали. Індикативний трьохмісячний контракт на купівлю металів завдячує відкриттю Суецького каналу у 1869 р.: час поставки мідної руди з Малайзії скоротився до 3 місяців і співпав з часом поставки такої самої руди із Чілі. З цього часу починається щоденна торгівля трьохмісячними ф’ючерсами на постачання руди і металів, яка практикується і по цей день. Офіційне відкриття Лондонської біржі металів відбулося у 1877 р. У США форвардними контрактами на поставку зерна почали торгувати в Буффало та Нью-Йорку в середині ХІХ століття, а от ф’ючерси у сучасному розумінні з’явились у Чикаго в середині того ж століття. У 1848 р. за ініціативою 82 торговців була заснована перша з чікагських товарних бірж, що одержала назву «Торгова рада міста Чикаго» (Board of Trade of the City of Chicago). Завдяки біржі вдалось зосередити в одному місці торгові операції за широким спектром товарів. Членами біржі стали брокери, які полегшали проведення торгових операцій в обмін на комісійні за укладення угод. Одночасно в Лондоні та Чикаго з ростом об’ємів торгів брокери, що працювали з одним типом товарів, домовляються про стандартну форму контракту – обговорення та оформлення індивідуальних умов забирало надто багато часу, а при зростанні темпів транспортування і споживання вантажів потрібна була більш оперативна схема укладення угод. Той факт, що саме США та Велика Британія стали колискою біржової справи, не є випадковим. В останню третину ХІХ – початок ХХ століття в США були найбільшим у світі експортером сільськогосподарської продукції, яка складала тоді основу товарного ринку. У цей період в США з’явилось більше 1600 бірж. Велика Британія ввозила велику кількість металевих руд і концентратів і була при цьому великим експортером метало ємної промислової продукції.
Біржі (щодо торгівлі банківськими металами)* – юридичні особи, які зареєстровані відповідно до законодавства України та здійснюють організацію торгівлі банківськими металами.
Біржова операція* – дії, які здійснюють брокери/дилери та/або фахівці біржі в процесі укладення біржової угоди (збір замовлень, їх узагальнення та класифікація, котирування та оголошення курсу на біржовий товар, звірення параметрів угоди тощо).
Біржова послуга* – послуга, яка надається клієнтам біржею або членами біржі з метою задоволення їх потреб, пов'язаних з біржовою торгівлею (інформування, консультування, арбітражне та технічне обслуговування тощо).
Біржова рада* – орган управління біржею, який обирається загальними зборами біржі на визначений строк і здійснює свої функції в межах компетенції, визначеної статутом біржі.
Біржова торгівля* – організоване укладення цивільно-правових угод, які ведуть до зміни права власності на цінні папери з обов'язковою наявністю у організатора торгівлі єдиного торговельного залу і правил торгівлі для осіб, що мають виключне право на укладення цих угод за свій рахунок для іншої особи.
Біржова угода* – зафіксоване фондовою біржею одночасне прийняття учасниками біржових торгів прав і зобов'язань щодо купівлі-продажу за відповідними цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, які виникають при співзіставленні умов зареєстрованих фондовою біржею заявок на купівлю із заявками на продаж цих учасників торгів.
Біржове брокерське місце* – засвідчене володінням акцією акціонера біржі чи іншим способом, визначеним статутом та/або правилами біржі, право на здійснення біржової торгівлі в торговельному залі або в ЕТІМ біржі, а також право на участь в управлінні біржею, якщо це передбачено правилами.
Біржове замовлення* – визначений правилами біржі письмовий (на спеціальному бланку) або усний спосіб оголошення брокером/дилером відкритої пропозиції на купівлю чи продаж цінних паперів, який є достатньою підставою для котирування та/або прийняття біржової угоди до виконання.
Біржовий бюлетень* – офіційне видання біржі, у якому публікуються курси цінних паперів та супровідна інформація, яка не може бути віднесена до конфіденційної або до такої, що згідно з чинним законодавством не підлягає розголошенню.
Біржовий день (торговельна сесія)* – визначений правилами біржі робочий день або період часу, протягом якого відбувається біржовий аукціон і фіксуються біржові курси, на рівні яких розпочинається укладення біржових угод на наступному аукціоні.
Біржовий індекс (фондовий індекс) – складний показник зміни цін певної групи активів (цінних паперів, товарів, похідних фінансових інструментів). Зазвичай абсолютні значення індексів не є важливими. Більше значення мають зміни індексу з плином часу, оскільки вони дають можливість робити висновки щодо загального напрямку руху ринку, навіть у тих випадках, коли ціни акцій у виділеній групі змінюються різнонаправлено. Залежно від вибірки показників біржовий індекс може віддзеркалювати поведінку певної групи цінних паперів (або інших активів) або ринку (сектору ринку) в цілому. За даними агенції Dow Jones & Co. Inc. Наприкінці 2003 року у світі налічувалось 2 315 біржових індексів. Розрізняють три методи розрахунку біржового індекса: 1) метод середньої арифметичної простої; 2) метод середньої геометричної; 3) метод середньої геометричної зваженої. Метод середньої арифметичної простої полягає у наступному: ціни усіх активів, що входять в індекс, складаються і діляться на кількість активів. Це найпростіший метод. Його недоліком є те, що в ньому не враховується вага кожного активу. Наразі за таким методом розраховуються індекси родини Доу Джонс. Трохи складнішим є метод з використанням девізора. Наприклад, S&P 500 – це середньозважене по капіталізації цін акцій п’ятисот провідних американських компаній, поділене на певний фіксований коефіцієнт (девізор). Дивізор обирається таким чином, щоб на момент історичного розрахунку індексу (базова дата) його значення дорівнювало якому-небудь зручному числу (базовому значенню). Придання акціям різної ваги в індексі робиться для того, щоб більш крупні компанії мали більший вплив на значення індексу, але це не є обов’язковим правилом. Деякі біржові індекси розраховуються як індекси сумарного доходу на капітал. При цьому передбачається, що одержаний у вигляді дивідендів дохід миттєво ре інвестується в акції. Прикладом такого індексу є DAX. Перший біржовий індекс був розроблений 3 липня 1884 року у США журналістом газети "Wall Street Journal», відомим фінансистом, засновником компанії Dow Jones & Company Чарльзом Доу. Індекс Dow Jones Transportation Average розраховувався по 11 найкрупніших транспортних компаніях США.
Біржовий контракт* – договір про виконання біржової угоди за відповідними цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, який укладається між учасниками біржових торгів.
Біржовий курс цінного папера* – ринкова ціна цінного папера, яка визначається за результатами біржових торгів на підставі укладених біржових угод.
Біржовий реєстр – документ, що містить перелік цінних паперів, які офіційно котируються на біржі.
Біржовий реєстр* – складова біржового списку, що містить інформацію щодо лістингових цінних паперів.
Біржовий ринок – організована біржова торгівля, яка регламентується правилами та положеннями біржі.
Біржовий список* – документ фондової біржі, який містить інформацію щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, які в конкретний момент часу на відповідну дату допущені до торгівлі на фондовій біржі за категорією лістингових цінних паперів або за категорією позалістингових цінних паперів та інших фінансових інструментів.
Біржовий строковий контракт (контракт, строковий контракт) – стандартизований контракт на строк (з поставкою та розрахунками в майбутньому), прийнятий біржею до торгівлі, і типові реквізити якого визначаються у його специфікації.
Біржовий товар – цінні папери та деривативи, які є предметом торгів на біржі згідно з її правилами й положеннями та чинним законодавством і до здійснення операцій з якими біржею висовуються вимоги щодо порядку укладання угод, здійснення розрахунків і застосовуються заходи з регулювання ринку.
Біржовий фондовий індекс* – показник, який визначає зведений курс групи лістингових цінних паперів, що котируються на фондовій біржі.
Біржові торги – укладання цивільно-правових угод, що регламентується правилами та положеннями біржі.
Біржові торги* – організоване укладання на фондовій біржі угод щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів відповідно до законодавства та правил фондової біржі.
Брокер* – фізична особа, яка є уповноваженою особою брокерської контори або учасника торговельно-інформаційної системи, що здійснює цивільно-правові угоди щодо цінних паперів, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику на підставі договорів доручення чи комісії за рахунок своїх клієнтів.
Брокерська контора* – окремий підрозділ члена біржі, що зареєстрований на біржі.
В
Варіаційна маржа* – грошова сума, яка має бути нарахована на кліринговий рахунок учасника біржової торгівлі терміновими контрактами або списана з цього рахунку за підсумками клірингу щодо кожного біржового дня (торговельної сесії).
Введення до продажу* – визначена правилами біржі чи торговельно-інформаційної системи процедура встановлення брокером/дилером мінімальної ціни, за якою він згоден продати свої цінні папери протягом біржового дня (торговельної сесії) або в режимі постійного котирування.
Визнана клірингова палата (Recognized Clearing House, RCH) – організація, яка відповідно до Закону про фінансові послуги та ринки 2000 р. одержала від регулятивного фінансового органу Великої Британії – Управління з фінансових послуг (Financial Services Authority) – статус в.к.п., тобто такої, що має офіційний дозвіл на здійснення клірингової діяльності.
Виконання угоди (trade settlement) – виконання зобов’язань з переводу грошових коштів або цінних паперів, завершення угоди, при якому продавець здійснює передачу цінних паперів або інших фінансових інструментів покупцю, а покупець переказує продавцю грошові кошти. Платіж здійснюється системою грошових розрахунків, поставка – депозитарною системою. Результати розрахунків може бути остаточним (final) або умовним (provisional).
Власний рахунок у цінних паперах зберігача – власний рахунок у цінних паперах, який зберігач може відкрити на підставі наказу керівника юридичної особи - зберігача - для обліку цінних паперів, що належать йому на праві власності. Керівник юридичної особи повинен наказом призначити не менше двох розпорядників рахунком у цінних паперах зберігача, які не є працівниками депозитарного підрозділу зберігача.
Власник пакета акцій* – юридична або фізична особа, резидент або нерезидент, на рахунку в цінних паперах якого у Зберігача обліковуються акції певного емітента у кількості, що становить 10 і більше відсотків статутного капіталу емітента.
Г
Гарантійний внесок* – застава, внесена коштами учасника біржової торгівлі чи торгівлі на організаційно оформленому позабіржовому ринку (як учасника торговельно-інформаційної системи), яка необхідна для відкриття позиції.
Д
Депозитарій цінних паперів (депозитарій)* – юридична особа, створена у формі відкритого акціонерного товариства, учасниками якого є не менше ніж десять зберігачів, яка має ліцензію та провадить виключно депозитарну діяльність та може здійснювати кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів. При цьому частка одного учасника в статутному фонді депозитарію не може перевищувати двадцяти п'яти відсотків цього фонду. Клієнтами депозитарію є зберігачі, які уклали з ним депозитарний договір, емітенти щодо рахунків власних емісій, відкритих на підставі договорів про обслуговування емісії цінних паперів, а також інші депозитарії, з якими укладено договори про кореспондентські відносини. Депозитарій не може: укладати та виконувати договори щодо цінних паперів, які належать депоненту цінних паперів і зберігаються у нього на рахунку у цінних паперах, у власних інтересах чи інтересах третіх осіб без відповідного розпорядження; передавати власне майно у заставу та у будь-який інший спосіб для виконання зобов'язань перед клієнтами; використовувати майнові зобов'язання одних клієнтів для забезпечення зобов'язань перед іншими клієнтами або третіми особами; використовувати інформацію про клієнтів та їх рахунки у цінних паперах та передавати таку інформацію третім особам, крім випадків, передбачених законодавством; здійснювати діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів тих емітентів, в реєстрах яких він є номінальним утримувачем; бути номінальним утримувачем за випущеними ним цінними паперами; відмовляти в обслуговуванні обігу прийнятих на зберігання цінних паперів з підстав, не передбачених законодавством або договором; відмовляти реєстроутримувачу в передачі зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів, за якими цей реєстроутримувач веде систему реєстру. Оплата послуг депозитарію здійснюється за тарифами, які встановлює сам депозитарій, а максимальний розмір тарифів встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.
Депозитарна діяльність* – 1) професійна діяльність на фондовому ринку з ведення реєстру власників іменних цінних паперів; 2) надання послуг щодо зберігання цінних паперів незалежно від форми їх випуску, відкриття та ведення рахунків у цінних паперах, обслуговування операцій на цих рахунках (включаючи кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів) та обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів. Депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність відповідно до Положення України «Про депозитарну діяльність» та інших нормативно-правових актів та відповідних стандартів, затверджених Національним депозитарієм України, погоджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, які застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених відповідними законами України.
Депозитарна операція* – сукупність дій депозитарної установи щодо здійснення нею депозитарної діяльності відповідно до чинного законодавства. Для забезпечення зберігання цінних паперів депозитарні установи здійснюють такі депозитарні операції: 1) приймання сертифікатів цінних паперів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів; 2) зберігання сертифікатів цінних паперів на пред'явника; 3) зберігання свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів; 4) транспортування сертифікатів цінних паперів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів; 5) видача сертифікатів цінних паперів, які зберігалися депозитарною установою; 6) перевірка сертифікатів цінних паперів на справжність (автентичність) і на наявність усіх установлених законодавством України реквізитів; 7) інвентаризація сертифікатів цінних паперів і свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів; 8) приймання глобальних та тимчасових глобальних сертифікатів; 9) зберігання глобальних та тимчасових глобальних сертифікатів; 10) інвентаризація глобальних та тимчасових глобальних сертифікатів. Для виконання функції обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депозитарні установи здійснюють адміністративні, облікові та інформаційні депозитарні операції.
Депозитарна установа* – зберігач цінних паперів (далі – зберігач), Національний депозитарій України або депозитарій цінних паперів (далі – депозитарій). Основними функціями депозитарних установ є зберігання цінних паперів, обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах, обслуговування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів. Депозитарна установа повинна вести облік належних депоненту або клієнту цінних паперів відокремлено від обліку цінних паперів, що належать іншим депонентам, клієнтам або знаходяться у власності цієї депозитарної установи.
Депозитарний договір* – договір між зберігачем та обраним ним депозитарієм, за яким депозитарій веде для зберігача рахунки у цінних паперах, на яких відображаються операції з цінними паперами, переданими зберігачем. У депозитарному договорі встановлюється право зберігача передавати до депозитарію виключно цінні папери, які знаходяться в колективному зберіганні, порядок здійснення операцій депозитарієм, умови ведення рахунків, порядок проведення операцій емітента, порядок надання облікової та фінансової інформації депозитарієм, а також умови оплати його послуг тощо. Обіг цінних паперів, записаних на рахунок у цінних паперах на підставі депозитарного договору, обслуговується виключно шляхом переведення їх на відповідний рахунок у цінних паперах у депозитарії. Депозитарні договори повинні відповідати вимогам типових договорів, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Депозитарний облік* – облік цінних паперів на рахунках у цінних паперах власників цінних паперів у зберігачів або облік на рахунках у цінних паперах, що здійснює депозитарій для зберігачів, емітентів та інших депозитаріїв, і який передбачає аналітичний та синтетичний облік цінних паперів на рахунках у цінних паперах, на яких відображається набуття та передання права власності на цінні папери, обмеження щодо передання права власності на цінні папери, переміщення депозитарних активів. Депозитарний облік цінних паперів, який здійснюється кількома депозитарними установами (облік цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів у зберігача, пов'язаний з обліком цінних паперів на рахунках у цінних паперах клієнтів у депозитарію), повинен супроводжуватися виконанням комплексних, пов'язаних між собою депозитарних облікових операцій, за наслідком виконання яких виписку з рахунку у цінних паперах зберігач зобов'язаний надавати своїм депонентам тільки після одержання повідомлення про проведення операції та/або довідки з рахунку в цінних паперах зберігача від депозитарію.
Депозитарні активи* – сертифікати цінних паперів, розміщених у документарній формі на пред'явника, свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів, розміщених у документарній формі, глобальні сертифікати цінних паперів, розміщених у бездокументарній формі, записи на рахунках у цінних паперах депозитаріїв в інших депозитаріях, а також записи на рахунках у цінних паперах зберігачів у депозитарії.
Депонент* – юридична або фізична особа, яка користується послугами зберігача на підставі договору про відкриття рахунку в цінних паперах.
Дилер* – фізична особа, яка є уповноваженою особою брокерської контори або учасником торговельно-інформаційної системи, що здійснює цивільно-правові угоди щодо цінних паперів, які передбачають оплату цінних паперів проти їх поставки новому власнику від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу третім особам.
Договір на ведення реєстру – договір між емітентом та реєстратором, на підставі якого емітент доручає останньому ведення реєстру власників іменних цінних паперів у разі, якщо кількість власників іменних цінних паперів емітента перевищує кількість, визначену Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку як максимальну для організації самостійного ведення реєстру емітентом. У разі неукладення договору протягом тридцяти календарних днів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку надсилає товариству розпорядження про необхідність його укладення, а у разі невиконання зазначеного розпорядження протягом п'ятнадцяти календарних днів притягує посадових осіб товариства до відповідальності відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".
Допуск до торгівлі* – сукупність процедур щодо внесення цінних паперів та інших фінансових інструментів до біржового списку.
Е
Експлуатаційні документи* – паспорт або формуляр, інструкція з експлуатації, оформлені згідно з порядком технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій.
Електронна торговельна система* – сукупність організаційних, технологічних та технічних засобів, що використовуються фондовою біржею для забезпечення укладання біржових угод та виконання біржових контрактів за цінними паперами та іншими фінансовими інструментами.
Електронна торговельно-інформаційна мережа (ЕТІМ) – електронна система, що зв'язує торговців цінними паперами в різних місцях і дає їм змогу обмінюватися котируваннями і укладати угоди без будь-яких затримань у часі.
Електронна торговельно-інформаційна мережа (система)* – сукупність програмно-технічних засобів, що використовуються фондовою біржею чи організаційно оформленим позабіржовим ринком для забезпечення укладення угод щодо цінних паперів.
Ж
«Життєвий цикл» операції з цінними паперами (life cycle of a security transaction) –послідовність подій в процесі угоди, куди входить рішення відносно необхідності утримувати (купити, продати) цінні папери, укладення угоди, проведення звірки, клірингу та розрахунків, надання звітів, подальше використання грошових коштів (цінних паперів), одержаних в ході виконання угоди, а також інвестиційний менеджмент.
Журнал прийняття Даних* – електронний журнал як частина програмно-технічного комплексу прийняття Даних, у якому в автоматичному режимі (без участі оператора) фіксуються дані щодо дати початку перевірки Даних, дати їх прийняття до накопичувача, унікального номера, за яким реєструється надходження Даних, та щодо остаточного прийняття Даних після перевірки. Дані в журналі захищені від внесення несанкціонованих змін.
З
Зареєстрована особа – фізична або юридична особа, на яку в системі реєстру відкрито особовий рахунок. Зареєстрована особа може виступати у якості власника іменних цінних паперів, номінального утримувача або зареєстрованого тримача застави.
Заявка* – подана учасником біржових торгів згідно з правилами фондової біржі пропозиція на купівлю чи продаж цінних паперів та інших фінансових інструментів, яка містить умови угоди; зареєстрована фондовою біржею заявка учасника біржових торгів є згодою цього учасника укласти біржову угоду та виконати біржовий контракт.
Заявник* – зареєстрований в Україні згідно із законодавством виробник або постачальник відповідної моделі, який подає заяву про включення її до Державного реєстру.
Зберігач активів ІСІ* – юридична особа, яка має відповідну ліцензію та на підставі статуту та договору про обслуговування ІСІ надає послуги щодо зберігання цінних паперів ІСІ та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій ІСІ. Зберігачем активів ІСІ не може бути компанія з управління активами ІСІ та незалежний оцінювач майна ІСІ, а також їх пов'язані особи. Кожен корпоративний або пайовий інвестиційний фонд повинен мати рахунок у цінних паперах тільки в одного зберігача. З. здійснює контроль за відповідністю операцій з випуску, продажу, викупу та анулювання цінних паперів ІСІ регламенту, проспекту емісії цінних паперів ІСІ та діючому законодавству. З. повинен виконувати розпорядження компанії з управління активами, якщо вони не суперечать законодавству або регламенту ІСІ. З. також має здійснювати контроль за діяльністю КУА стосовно порядку розрахунку вартості чистих активів ІСІ, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, напрямів використання прибутків, отриманих на активи ІСІ. Для цього З. зобов'язаний один раз на квартал перевіряти правильність розрахунків вартості чистих активів ІСІ, виконаних КУА. Про результати перевірки З. надає інформацію спостережній (наглядовій) раді корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду у порядку, встановленому договором про обслуговування ІСІ. З. інформує Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку про будь-які дії КУА, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент ІСІ, закон чи нормативно-правові акти Комісії. З. зобов'язаний подати цю інформацію протягом одного дня після виявлення порушення і несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації спостережній (наглядовій) раді корпоративного інвестиційного фонду, КУА пайового інвестиційного фонду відповідно до договору, а до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - відповідно до закону.
Зберігач інвестиційного (взаємного) фонду* – тільки банк, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів. Не може бути зберігачем для інвестиційного фонду його інвестиційний керуючий. Усі цінні папери, що належать інвестиційному (взаємному) фонду, обов'язково повинні зберігатися та обліковуватись у одного зберігача. Для обслуговування інвестиційних (взаємних) фондів зберігач повинен здійснювати регулярні розрахунки вартості чистих активів інвестиційного фонду чи взаємного фонду інвестиційної компанії та підготовку інформації щодо операцій з активами інвестиційних (взаємних) фондів згідно з вимогами законодавства.
Зберігач пенсійного фонду* – виключно банк, який має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Зберігач пенсійного фонду не може бути пов'язаною особою пенсійного фонду, з радою якого укладено договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем, адміністратора, осіб, що здійснюють управління активами, засновників і аудитора такого фонду та їх пов'язаних осіб. Зберігач не може здійснювати управління активами створеного ним корпоративного пенсійного фонду, а також бути кредитором адміністратора або осіб, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, з якими зберігачем укладено договір про обслуговування пенсійного фонду.
Для обслуговування пенсійних фондів зберігачі пенсійних фондів: 1) здійснюють відкриття та ведення рахунків пенсійного фонду; 2) здійснюють приймання, передачу (переведення), облік та забезпечення зберігання цінних паперів, а також документів, які підтверджують право власності на пенсійні активи в інших формах, документів, пов'язаних з формуванням та використанням пенсійних активів; 3) перевіряють підрахунок чистої вартості активів пенсійного фонду і чистої вартості одиниці пенсійних внесків, здійснений адміністратором та особою (особами), що проводить (провадять) діяльність з управління активами пенсійного фонду; 4) виконують розпорядження адміністратора щодо перерахування грошових коштів для оплати послуг адміністратора, зберігача, винагороди особи, що провадить діяльність з управління активами пенсійного фонду, аудитора (аудиторської фірми), оплати послуг осіб, які надають пенсійному фонду консультаційні та (або) агентські послуги, торговців цінними паперами та інших посередників, здійснення оплати витрат на перереєстрацію прав власності та оплати інших витрат, передбачених Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення"; 5) виконують розпорядження особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду згідно з інвестиційною декларацією пенсійного фонду, і розпорядження Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо припинення (блокування) виконання розпоряджень особи, що здійснює управління активами пенсійного фонду, на підставах, визначених законодавством; 6) зберігають копії розпоряджень щодо операцій з цінними паперами та іншими активами, наданих особами, що здійснюють управління активами пенсійного фонду, торговцям цінними паперами та іншим посередникам; 7) подають звітність, передбачену Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" та відповідними нормативно-правовими актами; 8) здійснюють обслуговування пенсійного фонду з дотримання вимог інвестиційної декларації фонду та нормативно-правових актів Комісії щодо депозитарної діяльності.
Зберігач* – комерційний банк або торговець цінними паперами, який має ліцензію на зберігання та обслуговування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінними паперами на рахунках у цінних паперах як щодо тих цінних паперів, що належать йому, так і тих, які він зберігає згідно з договором про відкриття рахунку в цінних паперах; при цьому зберігач не може вести реєстр власників цінних паперів, щодо яких він здійснює угоди. У разі одержання зберігачем ліцензії на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів зберігачу забороняється здійснювати будь-які операції з цінними паперами, реєстр власників яких він веде, крім операцій реєстратора за договором з емітентом. . Зберігач не може: бути номінальним утримувачем у реєстрі власників випущених ним як емітентом іменних цінних паперів; бути інвестиційним керуючим депонента, який є інституційним інвестором; здійснювати діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів тих емітентів, у реєстрах яких він є номінальним утримувачем; бути депонентом у іншого зберігача, крім випадку припинення професійної діяльності на ринку цінних паперів – депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів; користуватися послугами іншого зберігача для виконання своїх зобов'язань щодо зберігання сертифікатів та обліку прав власності на цінні папери своїх депонентів; відмовляти реєстроутримувачу в передачі облікового реєстру власників цінних паперів, за якими цей реєстроутримувач веде систему реєстру. Оплата послуг зберігача провадиться за тарифами, встановленими самим зберігачем, а максимальний розмір тарифів встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.
І
Індивідуальний учасник клірингу (individual clearing member) – член клірингової палати, який може здійснювати кліринг свої власних і клієнтських угод, але не угод, укладених брокерами.
Ініціатор депозитарної операції* – особа, за розпорядженням чи іншою вимогою якої в системі депозитарного обліку депозитарної установи виконуються депозитарні операції. Ініціатором депозитарної операції може бути депонент, клієнт, керуючий рахунком у цінних паперах, уповноважена особа, депозитарна установа, реєстроутримувач, органи державної влади у межах їх повноважень.
Інформаційна довідка* – звітування депозитарію перед своїми клієнтами про стан рахунків у цінних паперах та операції з цінними паперами на їх рахунках у цінних паперах в порядку, у строки та за формою, передбаченими депозитарним договором та регламентом депозитарію відповідно до законодавства. Депозитарні установи надають депоненту або клієнту інформаційні довідки про незавершені, поточні операції цього депонента або клієнта, індивідуальні ознаки сертифікатів при відокремленому способі зберігання, що обліковуються на рахунку в цінних паперах цього депонента, та інші інформаційні довідки, якщо вони передбачені в договорі між депозитарною установою та цим депонентом або клієнтом.
К
Керуючий рахунком у цінних паперах (керуючий рахунком)* - статус, що у зберігача набуває юридична особа, якій депонентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або в депозитарії - юридична особа, якій емітентом надані повноваження щодо управління його рахунком у цінних паперах, або орган приватизації відповідно до вимог законодавства. Керуючий рахунком, за винятком органу приватизації, повинен мати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами або діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) чи діяльності з управління іпотечним покриттям. За одним рахунком у цінних паперах не може бути призначено більше одного керуючого рахунком, за винятком рахунку в цінних паперах пенсійного фонду. Якщо власник цінних паперів призначає керуючого рахунком, зберігачу повинні бути подані такі документи: 1) анкета керуючого рахунком; 2) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження керуючого рахунком; 3) копія ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: діяльності з торгівлі цінними паперами або діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).
Клієнт біржі* – особа, яка не є членом біржі і яка не зареєстрована на ній як брокер/дилер, але опосередковано виступає стороною (контрагентом) біржової угоди, або особа, що користується торговельними послугами біржі.
Клієнт депозитарію* – зберігач, який користується послугами депозитарію на підставі депозитарного договору, або емітент, який користується послугами депозитарію на підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів, або Національний депозитарій України чи інший депозитарій, з яким укладено договір про кореспондентські відносини щодо цінних паперів, або реєстратор, з яким укладено договір про надання зведеного облікового реєстру, або уповноважений на зберігання, з яким укладений договір про відкриття рахунку в цінних паперах уповноваженого на зберігання.
Кліринг (сlearing) – безготівкові розрахунки між країнами, компаніями, підприємствами за поставлені, продані один одному товари, цінні папери і надані послуги, що здійснюються шляхом взаємного заліку виходячи з умов балансу платежів. Банківській кліринг являє собою систему міжбанківських безготівкових розрахунків, що здійснюються через розрахункові палати і основаних на взаємному заліку рівних платежів один одному. Валютний кліринг – це порядок проведення міжнародних розрахунків між країнами, оснований на взаємному заліку платежів за товари та послуги, що мають рівну вартість, обраховану у так званій кліринговій валюті по узгоджених цінах.
Кліринг з лімітованим сальдо – кліринг, який допускає виникнення сальдо (різниці) взаємної заборгованості у певних межах. У випадку, коли різниця заборгованості перевищує ліміт, боржник повинен погасити сальдо (заборгованість понад ліміт) у валюті або товарами за рахунок перевищення експорту над імпортом.
Клірингова палата (clearinghouse) – 1).Організація при біржі, яка веде реєстрацію, облік та взаємний залік операцій з цінними паперами; виступає в якості посередника між учасниками угоди, забезпечуючи проходження платежів і поставку цінних паперів. 2).Установи, які здійснюють розрахунки по біржових угодах і контролюють їх виконання. При проведенні розрахунків клірингова палата використовує принцип обліку взаємних вимог, виступає в ролі покупця для кожного продавця і продавця для кожного покупця. У США в якості клірингової палати виступає Опціонна клірингова корпорація (Options Clearing Corporation, OCC).
Клірингова система (Clearing system) – механізм розрахунку взаємних позицій (зобов’язань та вимог) в середині групи учасників, який використовується для спрощення виконання зобов‘язань за угодами шляхом визначення чистих позицій учасників.
Клірингова установа* – юридична особа, що за результатами проведеного нею клірингу формує клірингові вимоги та надає інформаційні послуги.
Кліринговий агент (clearing agent) – фірма або банк, що здійснює кліринг і розрахунки по угодах з цінними паперами від особи своїх клієнтів. Даний термін зазвичай не використовується відносно зареєстрованих клірингових агенцій.
Кліринговий депозитарій – депозитарій, який одержав ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення клірингу щодо операцій з цінними паперами.
Кліринговий депозитарій* – депозитарій, який одержав ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення клірингу щодо операцій з цінними паперами.
Кліринговий період* – проміжок часу між початком і закінченням проведення клірингу між його учасниками, що визначений регламентом Національної системи масових електронних платежів.
Кліринговий рахунок* – рахунок, за яким обліковуються безготівкові розрахунки, що базуються на зарахуванні банками за певний період взаємних платіжних вимог сторін, які беруть участь у розрахунках.
Кліринговий член біржі (clearing member) – виконання усіх угод (поставка паперів і здійснення платежів) має проводитись через члена клірингової палати; загальний кліринговий член (general clearing member) може здійснювати кліринг своїх угод, угод своїх клієнтів і угод брокерів, з якими у нього встановлені договірні відносини; індивідуальний кліринговий член біржі (individual clearing member) здійснює кліринг власних і клієнтських угод, у той час як прямий кліринговий член біржі може проводити розрахунки тільки по власних зобов’язаннях.
Комісія з інвентаризації – орган, який призначається керівником депозитарної установи для проведення інвентаризації, до складу якого не можуть включатись робітники депозитарної установи, які відповідають за зберігання та ведення обліку цінних паперів. У разі виявлення надлишку або нестачі будь-яких депозитарних активів на паперовому носії комісія з інвентаризації повідомляє про цей факт керівника депозитарної установи, який має вжити відповідні заходи щодо усунення виявлених порушень. Комісія з інвентаризації проводить також звірку документів, що пов'язані із зберіганням цінних паперів та депозитарним обліком цінних паперів. Акти проведення інвентаризації та інвентаризаційні відомості за кожним з видів депозитарних активів на паперовому носії повинні зберігатися протягом п'яти років від дати проведення інвентаризації.
Кореспондентські відносини щодо цінних паперів – оформлені договором відносини між депозитаріями, згідно з яким один депозитарій веде облік цінних паперів, що зберігаються в іншому депозитарії.
Котирувальна ціна* – середньовиважена ціна, яка розраховується протягом біржового дня (торговельної сесії) до моменту часу, визначеного правилами біржі.
Котирувальний список* – складова біржового реєстру, який містить інформацію щодо цінних паперів відповідного рівня лістингу.
Котирування* – механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни цінного паперу.
Курсова ціна* – середньовиважена ціна за угодами, здійсненими з початку біржового дня (торговельної сесії) до моменту часу, визначеного правилами біржі.
Л
Лістинг* – внесення цінних паперів до списку цінних паперів, які котируються на фондовій біржі або можуть бути предметом укладення угод в торговельно-інформаційній системі, якщо це передбачено їх правилами.
Лістингові цінні папери* – цінні папери, які пройшли процедуру лістингу на фондовій біржі, внесені до біржового реєстру як такі, що відповідають вимогам відповідного рівня лістингу, згідно з цим Положенням та правилами фондової біржі.
М
Маніпулювання* – дії учасника або групи учасників біржових торгів, направлені на створення оманливої уяви активної торгівлі або надання недостовірної інформації про цінні папери, їхнього емітента, ціни на цінні папери (включаючи інформацію, наведену в рекламі) для підняття або зниження цін з метою спонукання інших учасників торгів до купівлі або продажу цінних паперів за цінами, які не відповідають їхнім ринковим значенням.
Маркет-мейкер* – член фондової біржі, який згідно з правилами фондової біржі зобов'язується підтримувати ліквідність ринку відповідних цінних паперів та інших фінансових інструментів, які допущені до біржових торгів.
Міждепозитарне повідомлення* – повідомлення однієї депозитарної установи, направлене іншій стосовно цінних паперів.
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів (код цінних паперів)* – номер (код), який дозволяє однозначно ідентифікувати цінний папір або інший фінансовий інструмент та присвоєння якого передбачено законами України.
Н
Надання забезпечення (collateralisation) – процедура, в межах якої активи використовуються для гарантування ризиків, які виникають при виконанні різних видів угод.
Наказ «зупинити збитки» (Stop loss order) – наказ клієнта брокеру здійснити вихід з фінансових інструментів після їхнього зниження до певного рівня. Багато трейдерів по акціях розміщують накази «зупинити збитки» на рівні приблизно на 8-10 пунктів нижче за первісний рівень сплаченої ціни, в той час коли трейдери по опціонах часто потребують більш широкий спектр обмеження збитків у розмірі 25 і навіть 50 пунктів
Наказ «спот-ліміт» – умовний наказ, шляхом якого клієнт доручає біржовому брокеру відкрити або закрити позицію по фінансових інструментах тільки у випадку досягнення ними певного рівня. Даний підхід добре працює як сигнал досягнення цінними паперами в момент їх «прориву» рівня опору: інвестор знає, якою буде ціна у випадку відкриття позиції. Проте наказ «спот-ліміт» не рекомендують для наказів про вихід з цінних паперів, оскільки вони можуть впасти ще нижче рівня «спот-ліміту», і, якщо вони продовжать падіння, вийти з них буде неможливо.
Наказ з лімітом часу (Time limit order) – наказ клієнта брокеру з обмеженням періоду часу, протягом якого його може бути виконано.
Наказ з обмеженням (Limit order) – наказ клієнта брокеру, в якому встановлюються обмеження на ціну купівлі/продажу фінансового інструменту. Так, наказ на купівлю з обмеженням (Buy limit order), як правило, розміщується за ціною, нижчою за ринкову, а наказ на продаж з обмеженням (Sell limit order) – за ціною, вищою за ринкову. Наказ на продаж з обмеженням виконується лише за встановленої «граничної» ціни або ціни, яка перевищує її (тобто яка є більш вигідною для продавця); наказ на купівлю з обмеженням виконується лише за «граничною» ціною або за нижчою ціною, яка є вигіднішою для покупця.
Наказ, який є дійсним до скасування (Good-till-canceled order, GTC) – будь-який вид наказу, дійсний на протязі невизначеного періоду часу, до тих пір доки не буде виконаний або анульований. На строковій біржі даний наказ підлягає автоматичному анулюванню відповідним контрактом в останній день торгівлі.
Національна депозитарна система – система, яка складається з двох рівнів: нижній рівень - це зберігачі, які ведуть рахунки власників цінних паперів, та реєстратори власників іменних цінних паперів; верхній рівень - це Національний депозитарій України (далі - Національний депозитарій) і депозитарії, що ведуть рахунки для зберігачів та здійснюють кліринг і розрахунки за угодами щодо цінних паперів. Сферами діяльності Національної депозитарної системи є: а) стандартизація обліку цінних паперів згідно з міжнародними стандартами; б) уніфікація документообігу щодо операцій з цінними паперами і нумерація цінних паперів, випущених в Україні, згідно з міжнародними стандартами; в) відповідальне зберігання всіх видів цінних паперів як у документарній, так і в бездокументарній формах; г) реальна поставка чи переміщення з рахунку в цінних паперах з одночасною оплатою грошових коштів відповідно до розпоряджень клієнтів; ґ) акумулювання доходів (дивідендів, процентних виплат та виплат з погашення тощо) щодо цінних паперів, взятих на обслуговування системою, та їх розподіл за рахунками; д) регламентація та обслуговування механізмів позики та застави для цінних паперів, що беруться на обслуговування системою; е) надання послуг щодо виконання обов'язків номінального утримувача іменних цінних паперів, що беруться на обслуговування системою; є) розробка, впровадження, обслуговування і підтримка комп'ютеризованих систем обслуговування обігу рахунків у цінних паперах і здійснення грошових виплат, пов'язаних з банківськими та/або з іншими системами грошового клірингу на щоденній чи іншій регулярній основі.
Національний депозитарій України* – верхній рівень Національної депозитарної системи, який створюється у формі відкритого акціонерного товариства для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. Уповноваженим органом управління часткою держави у статутному фонді Національного депозитарію є Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. До компетенції Національного депозитарію належить: 1) зберігання і обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах та операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів; 2) кліринг та розрахунки за угодами щодо цінних паперів; 3) ведення реєстрів власників іменних цінних паперів; 4) стандартизація депозитарного обліку та документообігу щодо операцій з цінними паперами і нумерація (кодифікація) цінних паперів, випущених в Україні, відповідно до міжнародних норм; 5) встановлення відносин і налагодження постійної взаємодії з депозитарними установами інших країн, укладання як двосторонніх, так і багатосторонніх угод про пряме членство або кореспондентські відносини для обслуговування міжнародних операцій з цінними паперами учасників Національної депозитарної системи, контроль за їх кореспондентськими відносинами з депозитарними установами інших країн. Порядок здійснення грошових розрахунків за операціями з цінними паперами у Національному депозитарії встановлюється Національним банком України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Невиконана угода (fail) – угода з цінними паперами, яка не була виконана у визначений в угоді строк, як правило, з технічних причин або через тимчасові ускладнення.
Некліринговий член біржі (non-clearing member) – член біржі, розрахунки по угодах якого здійснюються іншим членом біржі (членом клірингової палати).
Нестандартна біржова угода* – угода, що не відповідає правилам фондової біржі.
Номінальний утримувач* – 1) юридична особа, зареєстрована в системі реєстру власників іменних цінних паперів, якій цінні папери передані для здійснення операцій з ними за дорученням і в інтересах власника; 2) депозитарій або зберігач цінних паперів, зареєстрований у реєстрі власників іменних цінних паперів як юридична особа, якій ці цінні папери передано за дорученням та в інтересах власників цінних паперів для здійснення операцій у Національній депозитарній системі. Відомості про номінального утримувача підлягають внесенню у реєстр власників іменних цінних паперів на підставі відповідного доручення, якщо право зберігача або депозитарію виступати номінальним утримувачем не передбачено договором про відкриття рахунку у цінних паперах або депозитарним договором. Внесення номінального утримувача в реєстр власників іменних цінних паперів, а також перереєстрація цінних паперів на іншого номінального утримувача не означає, що право власності на цінні папери переходить до номінального утримувача. Операції з цінними паперами, що здійснюються між депонентами одного номінального утримувача, не відображаються у реєстрі власників іменних цінних паперів.
Носій програмної пам'яті реєстратора розрахункових операцій* – компакт-диск з можливістю одноразового запису, що містить зразок внутрішнього програмного забезпечення реєстратора в машинних кодах.
Облік цінних паперів у Національній депозитарній системі здійснюється відповідно до норм та правил обліку цінних паперів, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Національним банком України, а для комерційних банків - Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку спільно з Національним банком України, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України. Контроль за діяльністю Національної депозитарної системи здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, а також у межах повноважень, визначених законодавством України, - Національний банк України, Міністерство фінансів України та інші державні органи.
О
Обліковий реєстр власників цінних паперів (далі - обліковий реєстр)* – 1) складений зберігачем на дату обліку перелік власників цінних паперів певного випуску, яких він обслуговує, із зазначенням інформації про власників цінних паперів, про кількість цінних паперів, належних кожному власнику, та фактів обтяження цих цінних паперів зобов'язаннями; 2) вторинний документ як результат хронологічного, систематизованого групування та узагальнення інформації первинних документів. До облікових реєстрів оперативного обліку належать: журнал розпоряджень; журнал депозитарних операцій; відомості оборотів за рахунками в цінних паперах; баланс у цінних паперах.
Облікові реєстри оперативного обліку повинні вестися у хронологічному порядку та відображати всі депозитарні операції. Виправлення в облікових реєстрах оперативного обліку не допускаються. Виправлення помилок в облікових реєстрах оперативного обліку можуть здійснюватися тільки шляхом проведення коригувальних операцій із обов'язковим зазначенням реквізитів документів, які підтверджують правомірність здійснення цих виправлень. Облікові реєстри можуть складатись у паперовій та/або електронній формі. У разі складання їх в електронній формі депозитарна установа має забезпечувати, при потребі, друк таких документів на паперовому носії. Для взаємообміну інформацією між депозитарними установами складання облікових реєстрів у електронній формі повинно бути українською мовою. Обліковий реєстр складається окремо за кожним випуском цінних паперів і повинен містити: 1) назву документа "Обліковий реєстр власників цінних паперів"; 2) дату складання; 3) дату, за станом на яку вказується інформація про власників цінних паперів; 4) інформацію про зберігача (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, серія та номер ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів, засоби зв'язку тощо); 5) інформацію про емітента цінних паперів (повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження); 6) інформацію про випуск цінних паперів (вид та тип цінних паперів, код цінних паперів, реєстраційний номер, номінальна вартість).
Опосередковані учасники Національної депозитарної системи* – організатори торгівлі цінними паперами, банки, торговці цінними паперами та емітенти.
Опціонна клірингова корпорація (Options Clearing Corporation, OCC) – найбільша в світі корпорація, створена в 1973 р. в США, яка займається клірингом у сфері опціонів на акції та індекси, забезпечує розрахунки за угодами по похідних фінансових інструментів на фондові активи, є гарантом всіх опціонних контрактів, які торгуються на американських біржах, здійснює контроль за дотриманням правил виконання опціонів. За станом на 2004 р., членами клірингової корпорації є близько 140 найбільших американських брокерів-дилерів по цінних паперах, комісійних торговців ф’ючерсами та іноземних компаній, які здійснюють операції з цінними паперами. Функціонуючи під юрисдикцією Комісії по цінних паперах та біржах США (Securities and Exchange Commission, SEC) та Комісії по терміновій біржовій торгівлі США (Commodity Futures Trading Commission, CFTC), Опціонна клірингова корпорація перебуває в сумісному володінні 5 бірж США, на яких проводиться торгівля опціонами - Американської фондової біржі (American Stock Exchange, AMEX, ASE), Міжнародної біржі цінних паперів (International Securities Exchange, ISE), Чиказької опціонної біржі (Chicago Board Options Exchange, CBOE), Тихоокеанської фондової біржі (Pacific Stock Exchange, PSE) та Філадельфійської фондової біржі (Philadelphia Stock Exchange, PHLX).
Організатор торгівлі* – юридична особа, виключним видом діяльності якої є надання послуг, що безпосередньо сприяють укладенню цивільно-правових угод з товарно-матеріальними та/або фінансовими ресурсами.
Остаточне підтвердження угоди (affirmation) – остаточне підтвердження контрагентом (кастодіаном або інституційним інвестором) параметрів угоди, що містяться у підтвердженні брокера (broker’s confirmation).
П
Первинні документи* – документи, які є підставою для здійснення депозитарних облікових операцій: акти прийняття-передачі сертифікатів цінних паперів; свідоцтва про знерухомлення іменних цінних паперів; розпорядження (накази) та підтвердження про одержання або передачу цінних паперів; розпорядження (накази) щодо обтяжень зобов'язаннями цінних паперів; документи, що сповіщають та підтверджують здійснення операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів; документи, що сповіщають та підтверджують здійснення безумовних операцій з цінними паперами; документи, що є підставою для здійснення операцій з цінними паперами (договори купівлі-продажу, застави, дарування, міни тощо); інші первинні документи, встановлені нормативно-правовими актами України. Виправлення у первинних документах не допускаються. Реквізитний склад первинних документів у Національній депозитарній системі визначається стандартами документообігу щодо операцій з цінними паперами, які запроваджуються в порядку, визначеному чинним законодавством. П.д. можуть складатись у паперовій та/або електронній формі. У разі складання їх в електронній формі депозитарна установа має забезпечувати, при потребі, друк таких документів на паперовому носії. Для взаємообміну інформацією між депозитарними установами складання первинних документів у електронній формі повинно бути українською мовою.
Позабіржова торгівля* – усі операції з купівлі-продажу цінних паперів, здійснені через торговців цінними паперами не на фондовій біржі.
Позалістингові цінні папери* – цінні папери, які допущені до торгівлі на фондовій біржі без унесення до біржового реєстру.
Постійне котирування* – метод визначення біржового курсу на цінні папери, що передбачає постійне співставлення біржових замовлень на купівлю та продаж певного цінного паперу (цінних паперів).
При здійсненні депозитарної діяльності депозитарні установи надають також такі послуги: 1) зі складання облікового або зведеного облікового реєстру власників цінних паперів; 2) щодо знерухомлення цінних паперів та реєстрації депозитарної установи як номінального утримувача у реєстрі власників іменних цінних паперів; 3) щодо переведення всього випуску цінних паперів, розміщених у документарній формі, в бездокументарну форму; 4) щодо переведення всього випуску цінних паперів, розміщених у бездокументарній формі, в документарну форму; 5) щодо проведення матеріалізації знерухомлених цінних паперів, випуск яких зареєстрований у документарній формі існування; 7) щодо обслуговування інвестиційних фондів, взаємних фондів інвестиційних компаній, інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) та пенсійних фондів; 8) з впровадження, обслуговування та підтримки комп'ютеризованих систем обслуговування рахунків у цінних паперах.
Призупинення торгівлі* – процедура, що призводить до заборони протягом певного строку оголошувати заявки, укладати біржові угоди та виконувати біржові контракти щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів.
Припинення торгівлі* – процедура виключення цінного папера або іншого фінансового інструмента із біржового списку.
Промисловий індекс Доу Джонса (Dow Jones Industrial Average, DJIA) – один із декількох біржових індексів, який був створений редактором газети Wall Street Journal і засновником компанії Dow Jones & Company Чарльзом Доу (Charles Dow). Індекс було утворено для стеження за розвитком промислової складової американських фондових ринків. І.Д.Д. є одним з найстаріших із існуючих в США ринкових індексів. Наразі індекс охоплює 30 найкрупніших компаній Америки. Приставка «промисловий» - це данина історії. Багато з компаній, що входять в індекс, не належать до цього сектору. Індекс розраховується як середня зважена цін акцій компаній, що дозволяє враховувати спліти та інші зміни, що впливають на їх ціну. Вперше індекс був оприлюднений 26 травня 1896 р. У момент публікації він був середнім арифметичним цін акцій 12 американських промислових компаній. Із них тільки General Electric представлена у сучасній версії індексу. Першим оприлюдненим значенням індексу було 40,94. У 1916 році кількість компанії зросла до 20, а у 1928 – до 30. 14 листопада 1972 р. індекс вперше перетнув позначку 1 000 (1 000,16). У 80-х і особливо у 90-х роках ХХ століття спостерігався стрімкий ріст індексу. 21-го листопада 1995 р. він вперше перевищив планку у 5 000 одиниць (5 023,55), а 29-го березня 1999 р. лишилась позаду відмітка 10 000 (10 006,78). Свого максимуму І.Д.Д. досяг 14-го січня 2000 р. Потім спостерігалось різке падіння індексу. Найбільшій і процентному відношенні обвал індексу відбувся у «Чорний понеділок» 1987 р. (Black Monday), коли І.Д.Д. втратив 22,6%. У перший торговий день після терористичних актів 11 вересня 2001 р. індекс втратив 7,1%. Одним із суттєвих недоліків І.Д.Д. є спосіб його обчислення: при розрахунку індексу більш дорогі акції враховуються із більшою вагою. Це призводить до ситуації, коли зміни цін відносно дешевих акцій може бути компенсовано незначними змінами ціни більш дорогої акції. Крім того, охоплюючи тільки 30 компаній, І.Д.Д. погано підходить на роль індексу загальної активності фондового ринку. З цього приводу останнім часом все більш популярним стає індекс S&P 500. Перелік компаній, охоплених І.Д.Д., переглядається з розвитком ситуації на фондовому ринку. Складанням цього переліку займається редакція газети «The Wall Street Journal».
Простий кліринг – визначення зобов’язань кожного учасника клірингу і розрахунки по цінних паперах і грошових коштах по кожній виконаній учасником клірингу угоді клірингового пулу.
Прямі учасники Національної депозитарної системи* – депозитарії, зберігачі, реєстратори власників іменних цінних паперів. Прямим учасникам Національної депозитарної системи заборонено здійснювати депозитарну діяльність щодо векселів та заставних.
Р
Рахунки у цінних паперах* – рахунки, що ведуться зберігачами для власників цінних паперів та депозитаріями для зберігачів щодо обслуговування операцій з цінними паперами. На рахунку у цінних паперах обліковуються права власності на цінні папери, що належать депоненту, а також обмеження щодо цих цінних паперів депонента. Для відкриття рахунку в цінних паперах зберігачі, емітенти, уповноважений на зберігання, депозитарії та Національний депозитарій України (якщо Національний депозитарій України відкриває рахунок у цінних паперах у депозитарії) подають депозитарію або Національному депозитарію України такі документи: 1) заяву на відкриття рахунку в цінних паперах; 2) анкету рахунку в цінних паперах; 3) копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи в органі, уповноваженому здійснювати державну реєстрацію, засвідчену нотаріально або органом, який видав свідоцтво про державну реєстрацію; 4) копію довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчену органом, що видав довідку, або нотаріально; 5) копію зареєстрованого установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію, або нотаріально; 6) копії документів, що підтверджують призначення на посаду осіб, що мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності; 7) оригінал або копію довіреності розпорядника рахунку в цінних паперах, видану та підписану керівником юридичної особи і засвідчену печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядником рахунку не є керівник цієї юридичної особи; 8) оригінал або належним чином завірену копію документа, що містить інформацію щодо реквізитів банку, у якому відкрито поточний рахунок, та номер цього рахунку; 9) картку із зразками підписів розпорядників рахунку в цінних паперах та відбитка печатки юридичної особи, затверджену керівником юридичної особи; 10) копію ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів - депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів (для зберігачів), засвідчену зберігачем, депозитарію цінних паперів (для Національного депозитарію України або депозитарію), засвідчену відповідно Національним депозитарієм України або депозитарієм; 11) копію свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів (для емітентів), засвідчену нотаріально або органом, який видав це свідоцтво.
Рахунок “омнібус" – єдиний рахунок в депозитарії або в уповноваженого кастодіана, призначений для зберігання всіх цінних паперів, належних клієнту даного депозитарію або уповноваженого кастодіану.
Рахунок ДЕПО* – рахунок, який відкривається депозитарієм для обліку цінних паперів, переданих зберігачем депозитарію на підставі депозитарного договору, і на якому здійснює облік депонованих цінних паперів. Обіг цінних паперів, записаних на рахунок ДЕПО на підставі депозитарного договору, обслуговується виключно шляхом переведення їх на відповідний рахунок у цінних паперах у депозитарії.
Рахунок у цінних паперах емітента* – рахунок у цінних паперах, який депозитарій відкриває емітенту та на якому відокремлено в розрізі випусків цінних паперів ведеться облік цінних паперів, що підлягають розміщенню, анулюванню, а також викуплених емітентом з метою погашення чи наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання.
Рахунок у цінних паперах зберігача* – рахунок у цінних паперах, який депозитарій відкриває на ім'я зберігача і на якому відокремлено ведеться облік цінних паперів, розміщених у бездокументарній формі, та знерухомлених і переданих на зберігання до депозитарію цінних паперів, розміщених у документарній формі, що належать на праві власності зберігачу як юридичної особи та депонентам цього зберігача.
Рахунок у цінних паперах корпоративного інвестиційного фонду – рахунок, який компанія з управління активами інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) відкриває на ім'я корпоративного інвестиційного фонду на підставі договору про відкриття рахунку у цінних паперах, що укладається між спостережною (наглядовою) радою корпоративного інвестиційного фонду та зберігачем активів ІСІ.
Рахунок у цінних паперах на ім’я інвестиційного фонду – рахунок у цінних паперах, який відкриває від імені і на ім'я інвестиційного фонду керуючий такого фонду на підставі договору про відкриття рахунку у цінних паперах. На ім'я інвестиційної компанії відкриваються окремі рахунки у цінних паперах як для кожного взаємного фонду, так і самої інвестиційної компанії як торговця цінними паперами. Цінні папери кожного взаємного фонду і самої інвестиційної компанії повинні обліковуватися зберігачем на цих рахунках у цінних паперах окремо.
Рахунок у цінних паперах на ім'я пенсійного фонду* – рахунок, який відкривається на ім'я пенсійного фонду і керуючим яким може бути тільки особа, яка здійснює управління активами пенсійного фонду на строк своїх повноважень щодо управління активами цього фонду, що обов'язково повинно бути зазначено в договорі про управління активами пенсійного фонду, що укладається між пенсійним фондом та цією особою. Керуючий рахунком пенсійного фонду надає розпорядження та отримує звіти за таким рахунком в цінних паперах, виконує інші дії згідно з умовами договору про відкриття рахунку в цінних паперах та вимогами, визначеними законодавством.
Рахунок у цінних паперах, відкритий для пайових інвестиційних фондів* – рахунок, який компанія з управління активами інститутів спільного інвестування (далі – ІСІ) відкриває для створених цією компанією пайових інвестиційних фондів як у зберігача, в якого відкритий рахунок у цінних паперах цій компанії з управління активами для обліку цінних паперів, які належать їй як власнику, так і в іншого зберігача. У одного зберігача на ім'я компанії з управління активами, крім рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, що належать самій компанії з управління активами, можуть відкриватися окремі рахунки в цінних паперах для створених нею пайових інвестиційних фондів на підставі окремих договорів про відкриття рахунку в цінних паперах.
Рахунок у цінних паперах, відкритий для управителя* – рахунок, який зберігач відкриває на ім'я управителя, вказуючи, що рахунок відкритий для управителя, для обліку цінних паперів, депонованих управителем згідно з договором про відкриття рахунку у цінних паперах, що належать йому на праві довірчої власності, а також обмеження щодо цих цінних паперів.
Реєстр власників іменних цінних паперів* – перелік за станом на певну дату власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів, які обліковуються на їх особових рахунках, що є складовою частиною системи реєстру та дає змогу ідентифікувати цих власників, кількість, номінальну вартість та вид належних їм іменних цінних паперів. На дату обліку повинна складатися паперова копія реєстру, до якої включається інформація про всіх власників іменних цінних паперів, в тому числі тих, які обліковуються у номінальних утримувачів. Підставою для внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів є документи, згідно з якими переходить право власності на відповідні іменні цінні папери.
Реєстратор* – 1) юридична особа, що здійснює діяльність щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів; 2) депозитарна установа, яка одержала від Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку ліцензію на провадження депозитарної діяльності на фондовому ринку. Органи державної влади не можуть бути засновниками або учасниками реєстратора. Центри сертифікатних аукціонів і їх правонаступники не можуть вести реєстри і бути засновниками та учасниками реєстратора. Емітент не може бути прямо чи опосередковано засновником та учасником реєстратора, реєстр власників іменних цінних паперів якого веде цей реєстратор. Реєстратор веде реєстр власників іменних цінних паперів на умовах договору, що укладається з емітентом цінних паперів і типова форма якого затверджується Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Реєстратор зобов'язаний вносити зміни до реєстру власників іменних цінних паперів або надавати мотивовану відповідь про відмову у внесенні таких змін. Реєстратор та його учасник не можуть прямо чи опосередковано володіти акціями емітента, реєстр власників іменних цінних паперів якого веде цей реєстратор. Оплата послуг реєстратора здійснюється за тарифами, які встановлює сам реєстратор, а максимальний розмір тарифів встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.
Реєстраторська діяльність (діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів)* – професійна діяльність на ринку цінних паперів, яка передбачає отримання ліцензії Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та включає збирання, фіксацію, обробку, зберігання та надання даних, які складають систему реєстру власників іменних цінних паперів, щодо іменних цінних паперів, їх емітентів та власників, а також виконання інших функцій, визначених чинним законодавством. Ведення реєстрів власників іменних цінних паперів є виключною діяльністю суб'єктів підприємницької діяльності і не може поєднуватися з іншими видами діяльності, крім депозитарної. Якщо кількість власників іменних цінних паперів емітента перевищує кількість, визначену Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку як максимальну для організації самостійного ведення реєстру емітентом, емітент зобов'язаний доручити ведення реєстру реєстратору шляхом укладення відповідного договору. Рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів приймається виключно на загальних зборах акціонерів.
Реєстрація угоди (trade registration) – формальне внесення угод, що пройшли звірку (квитовку), в облікову систему клірингової палати; у випадку, коли клірингова палата виступає в якості контрагента по угоді (так званого «центрального контрагента» - central counterparty), реєстрація відбувається в момент, коли клірингова палата стає проміжним учасником угоди між кліринговими членами.
Реєстроотримувач* – емітент, що має ліцензію на ведення реєстру власників випущених ним іменних цінних паперів, або реєстратор, зберігач активів інституту спільного інвестування або компанія з управління активами корпоративного інвестиційного фонду відкритого типу.
Ринкова капіталізація емітента* – ринкова вартість акцій емітента, яка визначається шляхом множення курсу акцій цього емітента, що склався на фондовій біржі, на кількість цих акцій.
Розпорядник рахунку в цінних паперах* – статус, який у депозитарній установі набуває фізична особа, яка має повноваження підписувати розпорядження на виконання депозитарних операцій, або іншим чином, передбаченим внутрішніми документами депозитарної установи або договорами між депозитарною установою та депонентом або клієнтом, надавати вимогу щодо виконання операцій в системі депозитарного обліку депозитарної установи.
Розрахунковий банк* – банк, з яким депозитарій уклав договір про грошові розрахунки за угодами щодо цінних паперів.
С
Система взаємних заліків (mutual offset system) – система взаємодії між кліринговими палатами, в якій позиції по угодах на одній біржі можуть бути переведені в клірингову палату іншої біржі і навпаки.
Система депозитарного обліку цінних паперів має відповідати таким принципам: основою депозитарного обліку цінних паперів є випуск цінних паперів, зареєстрований, у встановленому порядку, у сукупності цінних паперів одного емітента з одним державним реєстраційним номером, якщо державна реєстрація передбачена чинним законодавством; у депозитарному обліку депозитарні операції повинні відображатися на дату їх проведення; депозитарною установою кожного операційного дня повинен будуватися депозитарний баланс (далі – баланс) як за кожним випуском цінних паперів, так і в консолідованому вигляді за всіма цінними паперами, що обліковуються в цій депозитарній установі. Сумарна кількість цінних паперів за окремими випусками цінних паперів повинна дорівнювати сумарній кількості цінних паперів, що обліковуються в консолідованому балансі; депозитарний облік цінних паперів між депозитарієм та його клієнтами мають відповідати один одному й бути взаємопов'язаними; залишки на рахунках у цінних паперах повинні бути відповідними за часом. Залишки за рахунками в цінних паперах на початок операційного дня та поточного звітного періоду мають відповідати залишкам на кінець попереднього операційного дня та звітного періоду; всіма установами на території України, що здійснюють депозитарну діяльність щодо цінних паперів, повинен застосуватися єдиний план балансових рахунків депозитарного обліку; депозитарними установами повинен здійснюватися депозитарний облік цінних паперів лише в кількісному виразі. При відокремленому способі зберігання цінних паперів на пред'явника в документарній формі депозитарні установи здійснюють облік сертифікатів таких цінних паперів із зазначенням їх номерів чи інших індивідуальних ознак; всі установи на території України, що здійснюють депозитарну діяльність щодо цінних паперів, повинні здійснювати регулярну звітність; депозитарний облік повинен передбачати облік прав власності за цінними паперами. Систему депозитарного обліку цінних паперів складають: 1) первинні документи; 2) облікові реєстри; 3) депозитарна звітність.
Спеціалізований реєстратор розрахункових операцій* – реєстратор розрахункових операцій, що відповідає встановленим фіскальним вимогам та забезпечує виконання інших функцій, пов'язаних із сферою його застосування.
Списання депозитарних активів – облікова операція, яка відображає виведення (вилучення) визначеної кількості депозитарних активів, за якими депозитарна установа здійснювала депозитарний облік, та зменшення кількості цінних паперів на рахунку в цінних паперах депонента або клієнта на таку саму кількість. Операція списання призводить до зменшення на однакову кількість цінних паперів на активних і пасивних аналітичних рахунках депозитарного обліку.
Т
Терміновий торговельний контракт* – біржовий контракт, згідно з яким виконання угод (за поставкою товару та/або способами встановлення на нього ціни і розрахунками) здійснюється у терміни, визначені на певну дату у майбутньому.
Товарна біржа* – біржа, що створена та функціонує відповідно до Закону України "Про товарну біржу".
Торгова сесія – період часу, відведений для проведення біржової торгівлі.
Торговельно-інформаційна система (далі – ТІС)* – юридична особа, яка здійснює діяльність з організації торгівлі на позабіржовому ринку та володіє або управляє ЕТІМ або іншою системою засобів, що надає можливість обміну пропозиціями купівлі та продажу цінних паперів. ТІС може використовувати ЕТІМ, не зареєстровану як суб'єкт підприємницької діяльності.
Торговий зал біржі (Trading floor) – місце на опціонній біржі, де здійснюються угоди купівлі/продажу контрактів.
Транспортування сертифікатів цінних паперів* – операція, якою супроводжується зміна місця зберігання цінних паперів, випуск яких зареєстрований у документарній формі, та яка здійснюється на виконання розпорядження депонента або клієнта у відповідності до договору про відкриття рахунку у цінних паперах, депозитарного договору, договору про встановлення кореспондентських відносин щодо цінних паперів. Транспортування сертифікатів цінних паперів на пред'явника відбувається від однієї депозитарної установи до іншої, сертифікатів іменних цінних паперів - від зберігача до реєстроутримувача, свідоцтв про знерухомлення іменних цінних паперів - від реєстроутримувача до зберігача чи депозитарію та навпаки. Зміна місця зберігання (знаходження) депозитарних активів на паперовому носії в депозитарних установах відображається проведенням відповідних облікових операцій.
Трейдер – безпосередній виконавець замовлень на торги цінними паперами в торговому залі біржі; працівник брокерської контори; торговець яким-небудь товаром; оператор ринку.
Трейдер біржового залу («місцевий» брокер) (Floor trader, local trader) – член біржі, який здійснює операції з використанням коштів на власних або контрольованих рахунках.
Трейдинг – продаж і наступна купівля тих самих акцій з метою одержання прибутку на різниці курсів.
У
Угода (Біржова угода) – одночасне прийняття учасниками біржового ринку (що називаються сторонами/контрагентами угоди) прав та зобов’язань по придбанню (для покупця) та продажу (для продавця) певної кількості біржового товару. Угода вважається укладеною після її реєстрації біржею.
Укладення угоди (trade execution) – процес виконання брокером наказу на купівлю або продаж цінних паперів. Як тільки угода укладена, клієнту направляється підтвердження угоди (confirmation). Виконання угоди (грошові розрахунки і перехід права власності на цінні папери) відбувається зазвичай наступного дня (для державних облігацій і паїв взаємних фондів) або на третій день (для акцій) після укладення угоди.
Умовний наказ (Contingency order) – тип наказу клієнта брокеру, який має на меті виконання певних умов перед тим, як його буде виконано. Напр., «стоп-наказ» на купівлю/продаж акцій виконується тоді, коли їхні котирування досягають встановленої межі.
Уповноважений на зберігання* – юридична особа, яка забезпечує зберігання документів системи реєстру емітента без права внесення до неї змін у разі неможливості здійснення реєстроотримувачем діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів відповідно до вимог, установлених законодавством. Уповноважений на зберігання для забезпечення виконання функцій дотримується вимог внутрішніх документів Депозитарію стосовно взаємовідносин уповноваженого на зберігання та Депозитарію та подає до Депозитарію інформацію та/або документи, що передбачені законодавством як обов'язкові для подання або необхідні йому для виконання дій, передбачених умовами Договору.
Уповноважений представник учасника біржових торгів* – фізична особа, яка від імені учасника торгів оголошує заявки та укладає біржові угоди.
Учасник біржових торгів* – член фондової біржі, а також у випадках, передбачених законодавством України, інші особи та державні органи, які згідно з правилами фондової біржі отримали право оголошувати заявки та укладати біржові угоди.
Ф
Фінансовий інструмент* – цінний папір або, оформлений відповідно до вимог законодавства, документ, який підтверджує право власності на цінні папери або їх похідні, валютні цінності, придбання (поставку) в певний строк цінних паперів або валютних цінностей та інші види фінансових активів, вільний обіг яких не заборонений чи не обмежений законодавством.
Фондова біржа* – біржа, що створена та функціонує відповідно до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" та цього Положення.
Ц
Цінні папери, щодо яких здійснюється депозитарна діяльність* – цінні папери, що існують виключно у бездокументарній формі за результатом їх розміщення у такій формі або переведення у таку форму шляхом знерухомлення і включають: акції, облігації підприємств та місцевих позик, державні облігації України, казначейські зобов'язання України, інвестиційні сертифікати, іпотечні сертифікати та облігації, сертифікати фондів операцій з нерухомістю та інші цінні папери за окремим рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Депозитарним установам забороняється здійснювати депозитарну діяльність щодо цінних паперів, які розміщені в бездокументарній формі, якщо їх випуск не оформлений глобальним сертифікатом із обов'язковим його депонуванням у депозитарії. Депозитарні установи здійснюють депозитарну діяльність тільки стосовно тих цінних паперів, яким Національним депозитарієм України призначений код цінних паперів відповідно до міжнародного стандарту ISO 6166 Цінні папери – Міжнародна система нумерування для ідентифікації цінних паперів.
Ч
Чиказька опціонна біржа (Chicago Board Options Exchange, CBOE, "See-bo") – опціонна біржа, заснована Чиказькою торгівельною палатою в 1973 р., яка спеціалізується на опціонах на акції, фондові індекси, відсоткові ставки, а також на довгострокових опціонах на акції та індекси, LEAPS. На Чиказькій опціонній біржі були створені опціонні контракти, що лістингуються та якими торгують на загальних умовах.
Чиказька товарна біржа (Chicago Mercantile Exchange, CME) – термінова товарна біржа в США, заснована у 1898р., на якій відбувається торгівля ф’ючерсними контрактами та опціонами на ф’ючерсні контракти та яка спеціалізується на термінових угодах з відсотковими ставками, фондовими індексами, іноземною валютою, сировинними та сільськогосподарськими товарами. У грудні 2002 р. CME стала першою публічною біржею в США. Акції Chicago Mercantile Exchange Holdings Inc. торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі під тикером "CME". У 2003 р. кількість угод на CME досягло рекордного рівня 640,2 млн., а обсяг операцій склав $333,7 трлн.
Чиказька торгівельна палата (Chicago Board of Trade, CBOT, CBT) – чиказька біржа термінових контрактів (ф’ючерсів та опціонів на ф’ючерси), зоснована у 1848 р., на якій торгують контрактами на сільськогосподарські товари (пшеницю, кукурудзу, овес тощо), дорогоцінні метали (золото та срібло), фінансові інструменти (облігації та векселі казначейства США тощо), а також на фондові індекси (напр., Dow Jones Industrial Average).
Член фондової біржі* – юридична особа, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами, і отримала цей статус в порядку, встановленому фондовою біржею.
Щ
Щоденний наказ (Day order) – наказ, який розміщується клієнтом у брокера для виконання протягом однієї торгівельної сесії. У випадку неможливості його виконання у цей день він автоматично стає анульованим.
Щоденний торгівельний ліміт (Daily trading limit) – встановлений біржею максимальний діапазон коливань цін протягом торгової сесії.
Я
Яма, піт – частина зали фондової біржі, де відбуваються торги за визначеними строковими товарами за формою - «з голосу».
A
AEX index (англ. Amsterdam Exchange index) – біржовий індекс Нідерландів. Охоплює 25 найбільших компаній, що торгуються на біржі Euronext Amsterdam. Перелік компаній переглядається раз на рік, у березні. AEX обчислюється як середнє зважене по капіталізації значення цін акцій, враховуються тільки акції, що перебувають у вільному обігу. Вперше індекс був оприлюднений у 1983 р. під назвою European Options Exchange (EOE).
ATX (Austrian Traded Index) – найважливіший біржовий індекс Австрії. Індекс був розроблений і підтримується Віденською біржею. Станом на 2005 рік охоплює 21 найкрупнішу акціонерну компанію Австрії. Розраховується як середнє зважене по капіталізації значення цін акцій. Перелік компаній, що охоплені індексом, переглядається двічі на рік – у березні та вересні. Найважливішими критеріями, що враховуються при розгляді кандидатів на включення до ATX, є обсяг торгів і відсоток акцій, що перебувають у вільному обігу. У результаті перегляду індексу він може бути змінений одноразово не більш, ніж на 3 компанії (вони можуть бути включені або виключені). Уперше ATX був оприлюднений 2 січня 1991 р. зі значенням 1 000 пунктів. Основним фактором, що визначає позитивний розвиток індексу останнім часом, є успішні інвестиції австрійських компаній у країни Східної та Південно-Східної Європи. Більше 80% компаній, охоплених індексом, займаються бізнесом у цьому регіоні.
C
CAC 40 (фр. Cotation Assistee en Continu) – найважливіший біржовий індекс Франції. Індекс розраховується як середнє зважене по капіталізації значення цін акцій 40 найкрупніших компаній, акції яких торгуються на біржі Euronext Paris. Початкове значення індексу (1000 пунктів) було встановлене 31 грудня 1987 р. З 2003 р. при розрахунку капіталізації враховуються лише акції, що перебувають у вільному обігу. Індекс обчислюється кожні 30 секунд в робочі дні біржі.
D
DAX (нім. Deutscher Aktienindex) – найважливіший біржовий індекс Німеччини. Обчислюється як середнє зважене на капіталізацію значення цін акцій 30 найбільших акціонерних компаній Німеччини. Враховуються тільки акції, що перебувають у вільному обігу. Індекс враховує також одержані у вигляді дивідендів доходи по акціях, передбачаючи, що дивіденди реінвестуються в акцій. Таким чином індекс відображає сумарний дохід на капітал. DAX був утворений 1-го липня 1988 р. Обраховується компанією Deutsche Borse AG. При обчисленні DAX використовуються ціни акцій на електронній біржі XETRA. Індекс обчислюється у робочі дні біржі з 9:00 до 17:30 за центральноєвропейським часом. Після завершення торгів на біржі Deutsche Borse AG розраховується індекс L-DAX (англ. Late DAX), який є індикатором розвитку індексу DAX після закриття біржі.
N
Nikkei 225 (Nikkei 225 Stock Average) – один із найважливіших біржових індексів Японії. Розраховується як середнє зважене значення цін акцій 225 найбільш активно торгуючих компаній першої секції Токійської фондової біржі. Вперше був оприлюднений 7 вересня 1950 року Токійською фондовою біржею під назвою «TSE Adjusted Stock Price Average». З 1970 р. індекс обраховується японською газетою «Nihon Keizai Shimbun». Нова назва індексу походить від скороченої назви газети – Nikkei. Перелік компаній, що входять в індекс, переглядається щорічно, у жовтні.
S
S&P 500 – перелік із 500 вибраних акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію. Перелік належить компанії Standard & Poor's і нею ж складається. До переліку не включаються компанії, що перебувають у приватній власності, та компанії, акції яких мають недостатню ліквідність. Крім того, при складанні переліку автори намагаються найбільш повно представити різні галузі американської економіки. Акції, що входять до переліку, торгуються на найкрупніших американських фондових біржах, таких, як Нью-Йоркська фондова біржа та NASDAQ. Індекс S&P 500 конкурує з Промисловим індексом Доу Джонса і цілком слушно називається барометром американської економіки.
T
TOPIX (англ. Tokyo Stock Price Index) – один з найбільш важливих біржових індексів Японії. Індекс розраховується Токійською фондовою біржею як середнє зважене по ринковій капіталізацій значення цін акцій компаній, що належать до першого сегменту Токійської фондової біржі (компанії з найбільшою капіталізацією). При розрахунку капіталізації враховуються акції, що перебувають у вільному обігу. Уперше TOPIX був оприлюднений 1 липня 1969 р. з базовим значенням 100 пунктів. Список компаній, охоплених індексом, переглядається двічі на рік. У січні компанії можуть бути додані або вилучені із нього, у липні – тільки додані. Індекс обчислюється кожні 15 секунд робочого часу біржі.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"