інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти
Аналітичні матеріали
Грошово-кредитний ринок
Ринок цінних паперів
Страховий ринок та небанківські
фінансові установи
Стандарти діяльності та управління
Державне регулювання та нагляд
Порадник для інвесторів та споживачів фінансових послуг
Автореферати та книги
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Міжнародні фінансові організації
А   Б   Г   Є   М   Р   Ф
А
Асоціація учасників міжнародних фондових ринків (ISMA) - аффілійований член Міжнародної організації Комісій з цінних паперів (IOSCO). ISMA - саморегулююча організація на міжнародному фондовому ринку, що нараховує 700 членів з 50 країн. Штаб її знаходиться в Лондоні. Асоціація здійснює нагляд за обігом міжнародних фінансових інструментів і встановлює правила чесної практики. Асоціація також займається збором, обробкою і наданням інформації учасникам фондового ринку.
Б
Базельський комітет з банківського нагляд - Створений в 1975 р. за ініціативою Керуючих центральних банків десяти країн та є на сьогоднішній день одним з авторитетних та визнаних світовою спільнотою регуляторів в області корпоративного управління кредитних організацій.
Банк реконструкції та розвитку (МББР) - міждержавна валютно-фінансова організація. Заснований у 1944 р. та створений у 1945 р. на основі Бреттон - Вудської угоди. Операції розпочав в 1946 р. Основним завданням його є стимулювання економічного розвитку країн - членів, сприяння розвитку міжнародної торгівля, підтримка платіжних балансів. Формально є спеціалізованим фінансовим закладом ООН, фактично, згідно уставу банку та угоді між ООН і МБРР, повністю незалежний в своїх діях від рішення ООН. Членами банку можуть бути тільки країни, які вступили в міжнародний валютний фонд. В 1988р. МБРР нараховував 151 державу. Кошти банку складаються із статутного капіталу, створеного шляхом підписки країн - членів на його акції (контрольний пакет - у 7 найбільших капіталістичних держав, найвищий процент - США), позикових коштів, які він отримує на світому ринку, позикових капіталів шляхом випуску облігацій, та прибутків від власної діяльності. Загальна діяльність МБРР - надання довгострокових кредитів (звичайно біля 20 років за ставкою в розмірі 10 відсотків) як державним, так і приватним підприємствам, за наявністю гарантій їх урядів. Значна частина позик кредитів направляється в регіональні банки, які перерозподіляють кошти. Значна частина позик направляється в країни які розвиваються. Загальна сума кредитів за роки діяльності більш ніж 150 млрд. дол. Вищим органом МБРР є Рада Керуючих, виконавчим - директорат на чолі з Президентом.
Г
Група 30-ти (G30) - неурядова міжнародна група експертів з питань міжнародних фінансів зі штаб-квартирою у Вашингтоні. Створена у 1978 р. Об‘єднує наукові і фінансові установи, а також провідних фахівців в галузі економічних досліджень. Діяльність організації спрямована на роз‘яснення процесів, що відбуваються у світовій економіці та на міжнародних фінансових ринках, для учасників цих ринків, а також надання допомоги при розробці міжнародними організаціями проектів рішень у цих сферах.
Є
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) . Створений для сприяння країнам Центральної та Східної Європи, під час переходу від планової економіки до ринкової. ЄБРР активно заохочує зростання приватного сектора у бізнесі та промисловості. Його діяльність тісно координується з діяльністю інших міжнародних організацій (таких як Всесвітній банк та Міжнародна фінансова корпорація) та двосторонніх донорів; одночасно він грає каталітичну роль в залученні додаткових приватних та державних фінансових ресурсів.
В тому, що стосується приватного сектору, то Банк концентрує свою увагу на тих найважливіших областях, де він може здійснити найбільший вплив , використовуючи обмежені ресурси. При безпосередньому фінансуванні Банк намагається використати такі форми, які найкращим чином відповідають даному проекту, які включають довгострокове кредитування та вклад акціонерного капіталу в СКВ.
Як правило, проекти мають наступні характеристики: загальна вартість проекту загалом перевищує 15 млн.дол.США; ЄБРР фінансує до 35% загальної вартості проекту; фінансування не обов’язково має грошову форму, воно може бути і натуральним (машини, обладнання і т.п.).
Європейський інвестиційний банк - заснований у 1957 році з метою фінансування капітальних інвестицій, які сприятимуть розвитку ЄС. Більшу частину своїх коштів банк запозичує на міжнародних ринках капіталу. Його основні завдання - надання допомоги менш розвинутим регіонам, моднрнізація економіки ЄС та підтримка великих проектів, здійснюваних більш, ніж однією країною-членом ЄС.
Європейський центральний банк - почав діяти в 30 червня 1998 р. З 1 січня 1999 р. взяв на себе повноваження щодо реалізації європейської монетарної політики ЄС. Керівні органи ЄЦБ координують діяльність Європейської системи центральних банків, завдання якої – управління грошима в обігу, здійснення валютних операцій, управління валютними резервами країн-членів та їх збереження, а також забезпечення належного функціонування платіжних систем.
М
Міжнародна асоціація з питань обслуговування цінних паперів (ISSA) -створена в 1979 р. за участю найбільших світових кастодіальних банків. На даний час поєднує більше 100 організацій-членів із 45 країн. До основних завдань Асоціації відносяться аналіз діяльності по здійсненню клірингу, розрахунків і депозитарного зберігання на ринку цінних паперів. ISSA сприяє підтримці зв’язків між компаніями, що надають інвестиційні послуги, підвищенню професіоналізму учасників фондово-го ринку, наданню допомоги з питань розвитку національних фондових ринків.
Міжнародна асоціація свопів та деривативів (International Swaps and Deriva-tives Association, Inc. - ISDA) - створена в 1985 р. і поєднувала спочатку 18 дилерів свопів і деривативів. На даний час налічується більше 550 членів ISDA. Основною метою діяльності Асоціації є стандартизація функціонування ринку деривативів.
Характерними для ISMA, IPMA і ISDA є те, що вони являють собою своєрідні СРО з правилами діяльності у вигляді рекомендацій. Проте учасники не завжди дотримуються цих правил. Це - головне, що відрізняє міжнародні СРО від національних, у яких за недотримання правил і стандартів діяльності учасниками СРО накладаються тверді і неминучі санкції.
Міжнародна асоціація учасників первинних ринків (International Primary Market Association, IPMA, London – IPMA) - створена в 1974 році, і поєднує фінансових посередників, що здійснюють свою діяльність на первинних ринках акцій і облігацій. Діяльність IPMA тісно пов‘язана з діяльністю ISMA.
Міжнародна організація комісій по цінним паперам (IOSCO) - створена в 1974 ро-ці як Міжамериканська асоціація Комісій з цінних паперів. Ця організація, членами якої стали регулятивні органи фондових ринків країн-учасниць, на початку 90-х років виконувала в основному функції інформаційно-координуючого центру. Сьогодні - це впливова й авторитетна міжнародна організація, що координує діяльність світового ринку капіталів і поєднує комісії з цінних паперів більш, ніж 120 країн світу. Штаб-квартира IOSCO знаходиться у Монреалі.
Міжнародна федерація фондових бірж (FIBV) - створена в 1961 році зі штаб-квартирою в Парижі. Це міжнародна саморегулююча організація, яка виконує важли-ві функції з координації і розробки єдиних стандартів на ринку цінних паперів. Феде-рація відома як ефективний посередник у гармонізації фондових ринків різних країн.
Міжнародна фінансова корпорація (МФК) - філія МБРР. МФК створена у 1956 р., вона є спеціалізованим закладом ООН та організаційно схожа з МАР та МБРР. На відміну від них в своїй діяльності МФК орієнтується на надання кредитів приватному капіталу без вимоги урядових гарантій, але при умові високої рентабельності та фінансової ефективності проектів. Окрім надання позик МФР має право самостійно здійснювати інвестиційну діяльність з подальшим перепродажем отриманих активів приватному капіталу. Обовязковою умовою надання позики та кредитів МФК є їх доповнюючий стимулюючий характер - доля коштів в загальному обсязі фінансування проекту не перевищує 1/5, а 4/5 повинні бути здійснені приватним капіталом.
Міжнародний валютний фонд - міжнародна валютно-фінансова організація, створена у 1944 році для сприяння розвитку міжнародній торгівлі і валютно-го співробітництва шляхом:
- Регулювання валютних курсів і контролю за їх дотриманням;
- Контролю багатосторонньої системи платежів та усунення валютних обмежень;
- Надання кредитних ресурсів країнам-членам при валютних ускладненнях, пов’язаних з неврівноваженістю платіжних балансів.
Капітал МВФ утворюється із внесків країн-членів відповідно до встановленої для кожної країни квоти. Керівні органи МВФ - Рада керуючих та директорат. МВФ має статус спеціалізованої установи ООН.
Міжнародна асоціація органів нагляду за страховою діяльністю (IAIS) -заснована у 1994 р. Членами Асоціації є органи нагляду за страховою діяльністю майже 180 країн і юрисдикцій. Завдання, які ставить перед собою Асоціація, це налагодження співпраці між згаданими органами, встановлення міжнародних стандартів здійснення нагляду та регулювання у сфері страхування, підвищення професійного рівня учасників тощо. Очолює IAIS Виконавчий комітет. Крім того існує ще три основних комітетів- Технічний, Комітет з ринків, що розвиваються та Бюджетний. Підтримка роботи здійснюється Секретаріатом, який розташований у Банку з міжнародних розрахунків у м.Базелі, Швейцарія.
Р
Рада з міжнародних стандартів фінансової звітності (International Accounting Standard Board) – IASB) - створена у травні 2000 року. Правонаступниця заснованого у 1973 році Комітету з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБ), який за роки свого існування видав 41 міжнародний стандарт бухгалтерського обліку (сьогодні діючими з них є 32). До складу IASB входять представники більш ніж 100 країн. 1 квітня 2001 року - IASB взяв на себе відповідальність за встановлення і розробку бухгалтерських стандартів, які були визначені як International Financial Reporting Standards - IFRS (Міжнародні Стандарти Фінансової Звітності).
Ф
Форум Європейських комісій з цінних паперів (FESCO) - заснований у грудні 1997 року сімнадцятю Європейськими наглядовими органами. Членами FESCO є органи нагляду за ринком цінних паперів країн-членів ЄС. Члени FESCO зобов’язуються, згідно зі Статутом, тісно співробітничати і розвивати єдині регулятивні стандарти нагляду за фінансовими ринками щодо неузгоджених існуючими європейськими директивами аспектів, а також там, де можна застосовувати загальний підхід. Головною метою зазначеної організації є поліпшення захисту інвестора, підвищення цілісності і прозорості ринків капіталу.
ФАТФ (FATF-GAFI, Financial Action Task Force on Money Laundering) - Гру-па розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей - міжурядова організація, яка встановлює стандарти, розробляє та заохочує політику по боротьбі з відмиванням брудних коштів та фінансуванням тероризму. ФАТФ була утворена на самміті країн великої сімки у Парижі в 1989 році. Тоді до організації входило 16 країн. Діяльність ФАТФ полягає у створенні та оновленні рекомендації з проведення політики боротьби з відмиванням брудних коштів та фінансуванням тероризму, спостерігання за дотриманням країнами-членами цих рекомендацій, опрацювання досвіду країн-членів та утворення типології відмивання брудних коштів. Тепер до складу ФАТФ входить 33 країни: Аргентина, Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Канада, Данія, Фінляндія, Франція Німеччина, Греція, Гонконг (Китай), Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Люксембург, Мексика, Королівство Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, Російська федерація, Сінгапур, Південна Африка, Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Велика Британія, Сполучені Штати Америки.
До ФАТФ приєднались понад 20 спостерігачів: п’ять регіональних організацій за типом ФАТФ та понад 15 інших міжнародних органів.Повний перелік членів ФАТФ можна знайти на офіційному сайті цієї організації за адресою www.fatf-gafi.org.
Штаб-квартира ФАТФ розташована у будівлі ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку) у Парижі ФАТФ підтримує зв’язки з ООН, Радою Європи, Всесвітнім банком, Європейським банком реконструкції та розвитку, Міжнародним валютним фондом, Інтерполом, Радою з митного співробітництва та іншими міжнародними організаціями.
© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку Дизайн та розробка порталу
студія web-дизайну "Золота рибка"