інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти
Рейтинги та ренкинги
Ренкинги автостраховиків
Ренкинги страховиків життя
Шкала кредитних рейтингів
Шкала рейтингів фінансової стійкості
Інформаційні матеріали з рейтингування
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Процедура присвоєння кредитного рейтингу за методикою
Moody’s Investment Service
на головну
Т. Ніколаєва,
економіст Донецького обласного управління
ВАТ "Ощадбанк", консультант рейтингових програм
ТОВ "Інвестиційні проекти та технології"

Продовжуючи актуальну тему кредитних рейтингів, зосередимо увагу на досвіді міжнародних рейтингових агенцій, цього разу Moody’s. Агенція Moody’s була заснована в 1900 році. З моменту заснування та становлення вона розробила та присвоїла понад 4860 рейтингів (у тому числі для окремих країн - 78). Стосовно ринку єврооблігацій Moody’s проводить оцінку 85% усіх випусків і належить до провідної міжнародної трійки (Standard&Poor’s, Fitch and Moody’s).

Процес рейтингування за Moody’s
Процес рейтингування за Moody’s складається з 6 послідовних стадій.
1 стадія – аналіз.
Ця стадія починається з ретельного вивчення внутрішнього середовища в країні, де знаходиться компанія – емітент.
Внутрішнє середовище розглядається в 3 аспектах:
- культурне (менталітет населення при веденні бізнесу, орієнтованість бізнес-прошарки);
- політичне (стабільність відносин з міжнародним суспільством, послідовність законодавства, відношення керівництва країни до заборгованості та до зовнішнього фінансування, спрямованість до реформ);
- економічне (аналізуються показники зовнішньої ліквідності країни та боргового навантаження, потенціал економічного зростання, макроекономічна ситуація, інвестиційні можливості та інші показники, що можуть бути різними для різних країн).
Використовуючи отримані показники, агенція на їх основі аналізує галузь, у якій працює компанія-замовник рейтингу.
Маючи уяву про економічну ситуацію на момент рейтингування, аналітики Moody’s розраховують здатність компанії реагувати на зміни в економічному та політичному середовищі в країні.
На цю спроможність впливають такі фактори:
1. доля ринку та положення серед конкурентів;
2. структура витрат та капіталоінтенсивність;
3. фінансова гнучкість;
4. якість менеджменту;
5. стратегічне управління.
Незважаючи на важливість суто математичних розрахунків економічних показників для розуміння існуючої динаміки діяльності компанії, рейтинг Moody’s не має в своїй основі певного набору коефіцієнтів або формул. Як вважають аналітики Moody’s, неможливо розробити стандартний набір показників, які б давали адекватну оцінку для різних галузей. Замість цього, Moody’s застосовує такий підхід, який є основною особливістю цієї агенції. Він полягає в тому, що агенція надає керівництву компанії вибір в показниках та розрахунках, які вважає доцільним використовувати при рейтингуванні. На основі їх вибору спеціалісти Moody’s роблять висновки щодо методів та здатності менеджменту компанії оцінювати та аналізувати можливості своєї компанії, адекватні галузі та середовищу, які вона представляє.
Для довгострокового прогнозування оцінка стратегії керівництва компанії, на думку Moody’s, має більшу вагу, ніж аналіз фінансових показників або історичної динаміки діяльності замовника.
2 стадія – попередня зустріч.
Цей етап є обов’язковим для всіх рейтингових агенцій, як міжнародних, так і вітчизняних.
Головне завдання цього етапу – проінформувати менеджмент компанії про принципи, політику та процедуру рейтингування, а також надати перелік питань, за якими потрібно надати інформацію для аналізу.
3 стадія – зустріч з керівництвом.
Вона зазвичай відбувається в штаб-квартирі компанії – замовника рейтингу, і займає 2 повних робочих дні.
Основними питаннями для обговорення є:
1. загальні відомості та історія компанії;
2. корпоративна стратегія;
3. операційні питання:
- позиція на ринку,
- виробничі потужності,
- система розподілу,
- мережа постачальників тощо.
4. фінансове управління й політика в галузі фінансової звітності;
5. планування інвестицій, можливість придбання інших компаній тощо.
На цій зустрічі обов’язковим є присутність вищого керівництва – 4-5 представників, враховуючи фінансового директора.
4 стадія – прийняття рейтингового рішення.
Як правило, цей етап займає від 3 до 4 тижнів. Рішення приймається рейтинговим комітетом у Нью-Йорку з обов’язковою участю представників іноземних офісів Moody’s для чіткого дотримання послідовності рейтингування по всьому світу.
Комітет складається з 4 і більше осіб та, обов’язково, директора за рейтингами й провідного спеціаліста в галузі, яку представляє компанія – замовник.
5 стадія – повідомлення рейтингу.
Одразу ж після прийняття рішення агенція повідомляє керівництву компанії присвоєний рейтинг і дає його обгрунтування. Після перевірки юридичної сили контракту за борговими зобов’язаннями та його відповідності законодавству країни – емітента Moody’s відкриває рейтинг для всіх зацікавлених інвесторів через прес-релізи, що розсилаються в провідні фінансові видання світу й власні публікації.
Агенція також має свої сторінки на терміналах провідних інформаційних компаній як Reuter, Dow Jones Telerate й Bloomberg.
Політика Moody’s – сповістити інвесторів про рейтинг до початку емісії відповідного боргового зобов’язання, щоб дати їм можливість використовувати кредитну думку Moody’s у процесі прийняття інвестиційного рішення.
6 стадія – моніторинг рейтингу.
Moody’s бере на себе зобов’язання перед інвесторами забезпечити точність рейтингу протягом усього строку життя фінансового інструменту. Компанія, що отримала рейтинг, забезпечує постійний потік інформації щодо останніх фінансових даних та зустрічі або телефонні розмови. Сама агенція постійно аналізує зміни та стан галузей компаній, які отримали рейтинг.


© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку