інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти
Рейтинги та ренкинги
Ренкинги автостраховиків
Ренкинги страховиків життя
Шкала кредитних рейтингів
Шкала рейтингів фінансової стійкості
Інформаційні матеріали з рейтингування
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Словник кредитного рейтингування
на головну
Кредитний рейтинг використовується учасниками фінансового ринку для прийняття рішень щодо кредитування, страхування, лізингу й у будь-яких інших ситуаціях, де необхідна оцінка кредитоспроможності та фінансової стійкості можливого ділового партнера.
Рейтинги зазвичай присвоюють спеціалізовані установи інформаційно-аналітичного профілю, що називаються рейтинговими агентствами. Найвідоміші у світі агентства, що надають такі послуги – Standard&Poor’s, Moody’s та Fitch IBSA. Саме ці агентства мають найдавнішу історію на ринку рейтингування і користуються найбільшою довірою серед учасників фінансового ринку.
Рейтингова оцінка підвищує прозорість інформації про підприємство або емітента цінних паперів, поліпшує його репутацію, може викликати зниження витрат при залученні позикових коштів або усунути необхідність одержання гарантій і застав, формує позитивний імідж компанії на фінансовому ринку.

Державний реєстр уповноважених рейтингових агентств (Державний реєстр)* - сукупність даних щодо уповноважених рейтингових агентств, які включені Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку до Державного реєстру.

Довгострокові кредитні рейтинги* – рейтинги, що характеризують кредитний ризик у довгостроковій перспективі – понад один рік.

Значення кредитних рейтингів – сполучення символів для позначення типу рейтингу за тією чи іншою методикою. Наприклад, ААА, АА, А; Ааа, Аа, А; А++, А+, А - три типи літерних позначень найвищого, вищого і високого рейтингу цінних паперів, що використовуються рейтинговими агентствами “Standart&Poors” (AAA) та “Moody’s” (Aaa). «Напівтони» характеризуються знаками “+” та “-“ (або 1-2-3 в “Moody’s”). Відповідно позначення середнього рейтингу цінних паперів – ВВВ, ВВ, В; В++, В+, В, а нижнього – ССС, СС, С.
За Національною шкалою кредитних рейтингів України варіюються у межах:
- від позначки “uaAAA” (найвища кредитоспроможність) до позначки “uaD” (дефолт) для довгострокових кредитних рейтингів;
- від позначки “uaK1” (найвища кредитоспроможність) до позначки “uaKD” (дефолт) - для короткострокових кредитних рейтингів.

Інтерактивний рейтинг – кредитний рейтинг, що включає основні відомості, одержані в результаті зустрічей вищого керівництва позичальника або емітента з аналітиками рейтингового агентства для проведення поглибленого аналізу. В ході візиту аналітиків до представників емітента або позичальника розглядаються ключові питання діяльності, фінансового стану, стратегічного планування, внутрішнього управління ризиком і контролю ризику, що є принциповими для даного типу поглибленого аналізу. Відомості, що надаються, часто виходять за рамки інформації, що публічно розкривається емітентом або позичальником. При цьому гарантується повна конфіденційність. Рішення про отримання та оприлюднення повного інтерактивного рейтингу ухвалюється позичальником або емітентом.

Конкурс з визначення рейтингових агентств, уповноважених на проведення рейтингової оцінки (конкурс)* - спосіб відбору уповноважених рейтингових агентств, які мають право визначати обов’язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів.

Конкурсна комісія* - орган, який складається з представників органів державної влади, професійних учасників ринку цінних паперів, емітентів, наукових закладів та інших та основним завданням якого є визначення уповноваженого рейтингового агентства на конкурсній основі. Персональний склад конкурсної комісії та зміни її складу затверджуються відповідним наказом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Короткострокові кредитні рейтинги* - рейтинги, що характеризують кредитний ризик у короткостроковій перспективі – до одного року.

Кредитний рейтинг* – це умовний вираз кредитоспроможності об’єкта рейтингування в цілому та/або його окремого боргового зобов’язання за національною шкалою кредитних рейтингів.

Кредитний рейтинг боргового зобов’язання – рейтинг, що характеризує рівень кредитного ризику по окремим борговим зобов’язанням (позик, облігацій тощо).

Кредитний рейтинг боргового інструменту* - рейтинг, що характеризує рівень спроможності емітента своєчасно та в повному обсязі обслуговувати зобов’язання за таким інструментом і може бути як нижчим, так і вищим від рейтингу позичальника (за наявності обставин, що зменшують кредитний ризик, - застави, гарантії, що надаються третьою особою).

Кредитний рейтинг в іноземній валюті – поточний висновок про загальну здатність боржника виконувати свої фінансові зобов’язання, виражені в іноземній валюті. Його може бути надано у формі кредитного рейтингу емітента або окремої емісії. Незалежно від шкали, кредитні рейтинги емісій в іноземній валюті встановлюються для конкретних зобов’язань і можуть відрізнятися від рейтингів емітентів в іноземній валюті, що визначається умовами конкретного зобов’язання (наявність застави, додаткових умов кредитування і положень про рівень пріоритетності заборгованості).

Кредитний рейтинг у місцевій валюті – поточний висновок про загальну здатність позичальника забезпечити наявність коштів в місцевій валюті, достатніх для виконання своїх зобов’язань (як у місцевій, так і в іноземній валюті), без урахування ризику прямого втручання з боку уряду, в результаті якого можуть бути накладені обмеження на погашення заборгованостей в іноземній валюті. Незалежно від шкали, кредитні рейтинги емісій в місцевій валюті встановлюються для конкретних зобов’язань і можуть відрізнятися від кредитних рейтингів емітента, що визначаються умовами конкретного зобов’язання (наявність застави, додаткових умов кредитування і положень про рівень пріоритетності заборгованості).

Кредитний рейтинг емітента – поточний висновок щодо спроможності і готовності боржника виконувати свої фінансові зобов’язання. Це висновок про загальну кредитоспроможність юридичної особи. На відміну від кредитного рейтингу окремої емісії, кредитний рейтинг емітента не враховує характер і умови конкретного зобов’язання, його статус у разі банкрутства, гарантів, страховку та інші атрибути, характерні для такого інструменту. Емітентам можуть встановлюватися національний та/або міжнародний кредитний рейтинг.

Кредитний рейтинг компанії – рейтинг, що характеризує загальну кредитоспроможність компанії та її здатність своєчасно і повністю виконувати свої боргові зобов’язання. Кредитний рейтинг компанії не еквівалентний кредитному рейтингу окремих її зобов’язань.

Кредитний рейтинг, оснований на публічній інформації – кредитний рейтинг емітенту у місцевій валюті або рейтинг фінансової стійкості компанії, що ідентифікується індексом «рі» і оснований на аналізі публічної фінансової інформації позичальника або страховика, а також на додатковій інформації, доступної широкому загалу.
Рейтинги, основані на публічній інформації, не підлягають модифікації за допомогою визначників « + » або « - » і не містять прогнозів. Рейтинги з індексом «рі» переглядаються щорічно на основі фінансової звітності за останній рік; вони, однак, можуть підлягати і проміжному перегляду, якщо виникає певна подія, яка може вплинути на кредитоздатність емітента або фінансову стійкість компанії.

Кредитний рейтинг платоспроможності уряду в іноземній валюті – поточний висновок рейтингового агентства про здатність і готовність суверенного уряду виконувати свої фінансові зобов’язання, виражені у валютах, відмінних від національної.
При розрахунку рейтингу визначається рівень інтеграції кожної країни в глобальній торговій та фінансовій системі.

Кредитний рейтинг платоспроможності уряду в місцевій валюті – поточний висновок рейтингового агентства про здатність і готовність суверенного уряду виконувати свої фінансові зобов’язання, виражені в законному платіжному засобі відповідної країни. Висновок відображає оцінку стану фіскальної та грошової політики, а також відповідні рівні і тенденції бюджетного балансу, державного боргу, інфляції і стабільності банківської системи. Такі фіскальні і грошові показники оцінюються в контексті стабільності політичного процесу, а також структури доходів. Кредитний рейтинг платоспроможності уряду в місцевій валюті є первинним індикатором загальноекономічних ризиків або ризиків, пов’язаних з місцезнаходженням країни, що загрожують позичальникам в цій країні. Проте, вплив таких ризиків може бути досить різноманітним для окремих секторів економіки і боржників.

Кредитний рейтинг позичальника* - рейтинг, що характеризує рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов’язаннями.

Методика кредитних рейтингів Moody’s Investment Service - методика, за якою розраховується здатність компанії реагувати на зміни в економічному та політичному середовищі в країні. При цьому враховуються такі фактори: частка ринку, що належить компанії та її місце серед конкурентів, структура витрат та капіталізація, фінансова гнучкість, якість менеджменту, стратегічне управління, тощо.
Незважаючи на важливість суто математичних розрахунків економічних показників для розуміння існуючої динаміки діяльності компанії, рейтинг Moody’s не має в своїй основі певного набору коефіцієнтів або формул. Агентство надає керівництву компанії вибір в показниках та розрахунках, які вважає доцільним використовувати при рейтингуванні. На основі їх вибору спеціалісти Moody’s роблять висновки щодо методів та здатності менеджменту компанії оцінювати та аналізувати можливості своєї компанії, адекватні галузі та середовищу, які вона представляє.

Міжнародний кредитний рейтинг - поточний висновок щодо кредитоспроможності позичальника (емітента, контрагента) або здатності і готовності виконувати конкретні фінансові зобов'язання. Такий рейтинг ґрунтується на глобальній або міжнародній порівняльній базі і включає оцінку релевантних ризиків несприятливих дій суверенних урядів і ризиків, пов'язаних з місцезнаходженням країни, що можуть бути різними залежно від валюти, в якій виражено зобов'язання. Глобальні висновки за кредитними ризиками визначаються у формі міжнародних кредитних рейтингів емітента або окремих емісій, які розрізняються залежно від того, чи встановлюється рейтинг для зобов'язань, виражених в іноземній або ж у місцевій валюті. Кредитні рейтинги емітентів можуть бути продуктами, що точно визначають галузь застосування рейтингу (наприклад, кредитні рейтинги підприємств, рейтинги контрагентів, рейтинги фінансової стійкості страхових компаній, рейтинги органів регіональної і місцевої влади, а також кредитні рейтинги суверенних держав).

Національний кредитний рейтинг - поточний висновок щодо кредитоспроможності позичальника ( кредитні рейтинги емітентів, підприємств або контрагентів) або здатності виконувати конкретні фінансові зобов'язання (тобто кредитний рейтинг емісії), порівняно з аналогічними показниками інших осіб і конкретних зобов'язань в межах конкретної країні. Як правило, уряд країни та компанії, що найкраще захищені від ризиків, одержують найвищий можливий рейтинг за національною шкалою. В той же час, жоден боржник, включаючи центральний уряд, не може одержати найвищий рейтинг за національною шкалою, якщо існує підвищена небезпека дефолту стосовно навіть найбільш кредитоспроможних суб'єктів в країні через такі чинники, як ризик несприятливих дій уряду та інші кредитні ризики. Оскільки акцент робиться на визначення надійності кредитів в масштабах однієї окремої країни, результати національного рейтингу різних країн не підлягають зіставленню. В більшості випадків національні кредитні рейтинги встановлюються у формі висновків щодо кредитних ризиків у місцевій валюті. З іншого боку, кредитні рейтинги за зобов'язаннями в іноземній валюті надаються в національному масштабі в країнах, економіка яких в значній мірі доларизована.

Національна шкала кредитних рейтингів – рейтингова градація, що дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці країни без урахування суверенного ризику. Національна шкала кредитних рейтингів охоплює весь перелік кредитних рейтингів, як емітента, так і боргових інструментів.

Національна рейтингова шкала* - шкала, яка поділена на визначені групи рівнів та рівні, кожен з яких характеризує здатність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за своїми борговими зобов’язаннями, а також його платоспроможність. Національна шкала використовується для оцінки кредитного ризику позичальника – органу місцевого самоврядування, суб’єкта господарювання та окремих боргових інструментів – облігацій, іпотечних цінних паперів, позик. За її допомогою визначаються:
I. Довгострокові кредитні рейтинги
1. Інвестиційного рівня
uaAAA - винятковий (найвищий) рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями
uaAA - дуже високий рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями
uaA - високий рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Однак такий позичальник чутливий до несприятливих змін у комерційних, фінансових та економічних умовах порівняно з позичальниками з більш високими рейтингами
uaBBB - достатня спроможність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Однак такий позичальник перебуває під впливом несприятливих змін у комерційних, фінансових та економічних умовах порівняно з позичальниками з більш високими рейтингами
2. Спекулятивного рівня
uaBB - боргові зобов'язання позичальника найменшою мірою піддаються ризику невиплати порівняно з позичальниками з рейтингами спекулятивного рівня. Однак можуть виникнути труднощі із своєчасною та в повному обсязі виплатою відсотків і основної суми за борговими зобов'язаннями у разі несприятливих змін у комерційних, фінансових та економічних умовах, хоча найближчим часом вірогідність невиконання позичальником боргових зобов'язань мінімальна
uaB - на даний час позичальник спроможний виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями, але має більш високу вірогідність дефолту за зобов'язаннями, ніж позичальник з рейтингом "uaBB". Позичальник перебуває під впливом несприятливих змін у комерційних, фінансових та економічних умовах порівняно з позичальниками з більш високими рейтингами, що може послабити його спроможність своєчасно і в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями
uaCCC - існує вірогідність дефолту за борговими зобов'язаннями позичальника. Своєчасність і обсяг виплати відсотків та основної суми за борговими зобов'язаннями значною мірою залежать від комерційних, фінансових та економічних умов
uaCC - існує висока вірогідність дефолту за борговими зобов'язаннями позичальника в комерційних, фінансових та економічних умовах
uaC - найближчим часом очікується дефолт за борговими зобов'язаннями позичальника (зокрема у разі порушення справи про банкрутство, анулювання ліцензії на провадження основної діяльності, очікуваної ліквідації позичальника, винесення судового рішення про накладення стягнення на майно чи в іншому аналогічному випадку), але виплати за борговими зобов'язаннями на даний час не припинені
uaD - виплати відсотків і основної суму за борговими зобов'язаннями припинені позичальником без досягнення згоди кредиторів щодо реструктуризації заборгованості до настання строку платежу
II. Короткострокові кредитні рейтинги
1. Інвестиційного рівня
uaK1 - винятковий (найвищий) рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан позичальника дає змогу запобігти будь-яким ризикам, що можуть виникнути в короткостроковому періоді
uaK2 - дуже високий рівень спроможності позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан позичальника дає змогу запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді
uaK3 - достатня спроможність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан позичальника задовільний для того, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді
2. Спекулятивного рівня
uaK4 - сумнівна спроможність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан позичальника найвірогідніше є недостатньо високим, щоб запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді
uaK5 - вірогідна неспроможність позичальника своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов'язаннями. Фінансовий стан такого позичальника не дає змоги запобігти передбачуваним ризикам у короткостроковому періоді
uaKD - позичальник оголосив дефолт за борговими зобов'язаннями.

Оприлюднення рейтингових оцінок – процедура ознайомлення учасників ринку з результатами рейтингового аналізу шляхом розміщення інформації про встановлений рейтинг або його перегляд на сторінках друкованих видань або веб-сайтів. Оприлюднення рейтингових оцінок здійснюється за погодженням з замовником рейтингу, якщо рейтингування було добровільним. Якщо рейтингування передбачено законодавством оприлюднення рейтингових оцінок є обов’язковим та відбувається шляхом розміщення відповідної інформації у спеціалізованих ЗМІ та веб-сайтах.

Принципи надання рейтингових послуг – принципи за якими працюють рейтингові агентства. Найважливішими з них є:
- Цілісність: рейтингове агентство та його співробітники повинні дотримуватись усіх чинних законів та нормативно правових актів, які регулюють його діяльність
- Незалежність: кредитний рейтинг є незалежною думкою рейтингового агентства з щодо кредитоспроможності емітента.
- Публічність аналітичних критеріїв: найважливіша практика, що дає інвесторам повне уявлення про методики інформаційно-аналітичних агентств щодо оцінки ризиків.
- Колегіальність: процедура ухвалення рішення, що дозволяє виключити будь-яку можливість маніпуляції думкою аналітиків, відповідальних за аналіз того або іншого емітента. Зазвичай створюється Рейтинговий комітет, що є важливим механізмом у процесі присвоєння рейтингу, та гарантує неупередженість оцінки аналітиків, контроль якості і безперспективність тиску на думку аналітиків з боку стороніх осіб.
- Інтерактивність: принцип, на основі якого побудовано взаємодію з емітентом в процесі присвоєння рейтингу і подальшого спостереження. Агентство при аналізі, перш за все, бере за основу інформацію, одержану від самого емітента, детальне обговорення всіх можливих ситуацій, здатних вплинути на його кредитоспроможність. Інтерактивність має на увазі регулярні зустрічі з керівництвом емітента і постійний інформаційний контакт, що дозволяє оперативно реагувати на зміни, які відбуваються в управлінні компанії та її фінансовому стані.

Прогноз кредитного рейтингу* (позитивний, стабільний чи негативний) - коментар стосовно переважних тенденцій, які впливають на кредитний рейтинг, з точки зору його можливої (але не обов'язкової) зміни в подальшому.

Рейтинг корпоративного управління (РКУ) — оцінка рівня використання компанією загальновизнаних кращих методів корпоративного управління, що враховують інтереси фінансово-зацікавлених осіб, в першу чергу акціонерів. Під час встановлення рейтингу, зокрема, досліджуються механізми взаємодії між керівництвом компанії, Радою директорів та акціонерами, що спрямовані на забезпечення адекватного розподілу доходу між всіма зацікавленими особами. Рейтинг корпоративного управління так само як і кредитний рейтинг використовується в якості інструменту оцінки ризику інвестування.

Рейтинг корпоративного управління Standard&Poor’s – рейтинг від міжнародного агентства Standard&Poor’s, що встановлюється за шкалою від 1 (нижчий бал) до 10 (вищий бал). Загальний РКУ складається з балів, що також встановлюються за шкалою від 1 до 10 за наступними основними компонентами аналізу:
- Структура власності і вплив з боку власників.
- Права фінансово-зацікавлених осіб і стосунки з ними.
- Фінансова прозорість і розкриття інформації.
- Структура та методи роботи Ради директорів.
Кожний з компонентів, у свою чергу, складається з декількох субкомпонентів.

Рейтинг облігацій - оцінка інвестиційних якостей облігацій незалежними рейтинговими агентствами.

Рейтинг облігаційних фондів - різновид рейтингів інструментів колективного інвестування. Взаємним фондам, що інвестують в інструменти з фіксованим доходом, можуть встановлюватися як рейтинги кредитної надійності, так і рейтинги ринкових ризиків. Ризики кредитної надійності, що ідентифікуються індексом "f", є поточним висновком щодо захищеності від збитків унаслідок невиконання кредитних зобов'язань і грунтуються на аналізі кредитної надійності портфельних інвестицій і вірогідності невиконання своїх зобов'язань емітентами. Рейтинги ринкових ризиків, що ідентифікуються рядковими символами (наприклад, "аа"), є поточною оцінкою рівня коливань прибутковості фонду.

Рейтинг простих акцій - оцінка інвестиційних якостей простих акцій незалежними рейтинговими агентствами.

Рейтинг фінансової страхової компанії - поточний висновок рейтингового агентства щодо фінансової стійкості компанії (страхової, лізингової або іншої) з визначенням її платоспроможності, її здатності своєчасно та у повному обсязі виконувати свої фінансові зобов’язання перед клієнтами..
Рейтинги фінансової стійкості встановлюється як за міжнародною, так і за національною шкалою. Національні рейтинги оцінюють фінансову стійкість компаній відносно інших компаній, що працюють на одному внутрішньому ринку з ним.

Рейтинг фондів акцій - поточна оцінка ефективності фонду, якості управління його інвестиціями, прибутковістю вкладених коштів, та ризиками. Рейтинги фондів акцій грунтуються на оцінці кількісних і якісних чинників, що впливають на довгострокові показники продуктивності. Рейтинги варіюються від "frAAA" (дуже висока ефективність з погляду управління інвестиціями і стабільний, вище за середнє, рівень прибутковості, скорегований з урахуванням ризику) до "frB" (досить суперечлива ефективність з погляду управління інвестиціями і рівень прибутковості, скорегований з урахуванням ризику, нижчі за середні). Це не кредитні рейтинги, а рейтинги надійності паїв. Рейтинги фондів акцій можуть також бути встановлені інвестиційним фондам із збалансованим портфелем інвестицій та пенсійним фондам.

Рейтинг фондів грошового ринку - поточний висновок щодо безпеки основної суми інвестицій фондів грошового ринку або інших фондів з аналогічною метою захисту основної суми і обмеження ризиків збитків. Рейтинги фондів грошового ринку, що ідентифікуються індексом "m", демонструють здатність фонду підтримувати стабільну або таку, що постійно зростає вартість чистих активів. Рейтинги фондів грошового ринку унікальні тим, що вони враховують як кредитні ризики, так і ринкові ризики. Рейтинги фондів грошового ринку не можуть застосовуватися на ринках, які в ретроспективі відрізняються особливо високою нестабільністю процентних ставок.

Рейтинг Халберта - рейтинг інвестиційних консультантів у США. Ранжується залежно від успіху опублікованих ними рекомендацій. Розраховується і оприлюднюється "Фінансовим дайджестом Халберта".

Рейтинг цінних паперів - оцінка, що визначає популярність, прибутковість, ліквідність та надійність цінних паперів (в основному прибутковість і ризик невиконання зобов'язань) відповідно до градації їхніх інвестиційних якостей і показників. В процесі рейтингування рейтингове агентство вивчає цінні папери і надає їм оцінки, які позначаються спеціальними символами і вказують на інвестиційну якість таких цінних паперів. Система рейтингової оцінки, як правило, ґрунтується на аналізі показників доходів і виплат дивідендів.

Рейтингова оцінка емітента* - характеризує рівень спроможності емітента цінних паперів своєчасно та в повному обсязі виплачувати відсотки і основну суму за борговими зобов’язаннями відносно боргових зобов’язань інших позичальників.

Рейтингова оцінка цінних паперів емітента* - характеризує рівень спроможності позичальника (емітента) своєчасно та у повному обсязі обслуговувати зобов’язання за цінними паперами.

Рейтингова оцінка галузей національної економіки* - оцінка, що проводиться у формі розрахунку інвестиційного рейтингу за допомогою комплексного аналізу статистичної інформації про показники розвитку галузей та розрахунку індексів ділової активності. Дослідженню підлягають такі основні показники, як структура та динаміка обсягів виробництва і реалізації промислової продукції (робіт, послуг), частка експорту та імпорту в загальному обсязі виробництва, обсяги внутрішніх і зовнішніх інвестицій в галузевому розрізі, обсяги дебіторської та кредиторської заборгованості. Під час проведення рейтингової оцінки суб'єкта господарювання проводиться якісний та кількісний аналіз результатів його фінансово-господарської діяльності, визначається їх відповідність законодавству, стратегія розвитку суб'єкта, його конкурентоспроможність та становище на ринку, кваліфікація та спеціалізація працівників, технології виробництва продукції (робіт, послуг).

Рейтингова оцінка регіонів* - рейтингова оцінка регіонів та органів місцевого самоврядування, під час якої уповноваженим агентством розглядаються сукупність економічних показників та політичних факторів, показники виконання бюджету, а також характеристики міжбюджетних відносин і макроекономічної політики. Основою методології рейтингової оцінки регіонів, органів місцевого самоврядування є аналіз якісних та кількісних показників і середовища їх діяльності.

Рейтинговий звіт – це письмовий звіт, що містить аналіз основних аспектів діяльності, фактори, що впливають на кредитоздатність компанії, необхідні передумови встановленої рейтингової оцінки і саму рейтингову оцінку

Ризик несприятливих дій суверенного правління – це ймовірність того, що дії суверенного правління можуть спричинити прямий і/або опосередкований вплив на здатність боржника своєчасно виконувати свої обов’язки.

Ризик пов’язаний з переказом коштів за кордон – ймовірність введення суверенним правлінням мір валютного контролю, які обмежать можливості боржників за отриманням і використанням іноземної валюти, необхідної для своєчасного виконання обов’язків, виражених в іноземній валюті.

Ризик пов’язаний зі ставкою обмінного курсу – ймовірність того, що коливання вартості місцевої валюти відносно іноземних валют можуть послабити здатність боржника своєчасно виконувати його фінансові обов’язки.

Уповноважене агентство* - агентство уповноважене Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на проведення рейтингової оцінки. У. а. повинне відповідати таким критеріям:
- є резидентом України;
- спеціалізується виключно на наданні послуг з визначення кредитного рейтингу та інформаційно-аналітичних послуг, пов'язаних із забезпеченням діяльності з визначення кредитного рейтингу;
- використовує для проведення оцінки національну шкалу кредитних рейтингів;
- володіє інформаційною інфраструктурою, достатньою для ефективного збирання, оброблення та аналізу даних, і засобами для оприлюднення відомостей про визначений кредитний рейтинг;
- має досвід роботи не менше ніж 2 роки.
Відповідність юридичної особи цим ознакам повинна бути підтверджена експертним висновком Світового банку, або Міжнародного валютного фонду, або Європейського банку реконструкції та розвитку. Уповноважене агентство не проводить додатковий аудит фінансового стану об'єкта оцінки та поданої ним інформації.


© 2003-2009  Українське агентство фінансового розвитку