інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти    Додаткова інформація
Аналітичні матеріали
Грошово-кредитний ринок
Ринок цінних паперів
Страховий ринок та небанківські
фінансові установи
Стандарти діяльності та управління
Державне регулювання та нагляд
Порадник для інвесторів та споживачів фінансових послуг
Автореферати та книги
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Події за березень 2012 року
на головну
Страховики звітуватимуть про корпоративне управління
Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг своїм розпорядженням ¹287 від 24.01.2013 року зобов’язала страхові компанії, зареєстровані у формі акціонерних товариств, надавати разом із річною фінансовою звітністю звіт про корпоративне управління.
У цьому звіті страхові компанії повинні зокрема вказувати цілі своєї страхової діяльності, надавати інформацію про власників або осіб, які здійснюють контроль над страховиком.
При цьому, у даному звіті страховику необхідно вказати склад наглядової ради страховика та його зміни за рік, а також розмір винагороди за рік членів наглядової ради виконавчого органу страховика.
Крім того, страховики повинні вказувати інформацію про значні фактори ризику, які впливали на діяльність страховика упродовж року, а також інформацію про захист страховиком прав споживачів фінансових послуг (наявність механізму розгляду скарг).

Фінансові піраміди в Україні будуть зруйновані
Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг підготувала проект Закону «Про заборону фінансових пірамід в Україні». В цьому документі зроблено спробу дати визначення поняттю «фінансова піраміда». Мається на увазі, що це будь-які операції з фінансовими активами (коштами, цінними паперами, фінансовими зобов’язаннями тощо), здійснювані з метою придбання або можливості придбання вигоди для себе чи інших осіб за рахунок перерозподілу активів інших осіб.
Водночас до фінансової піраміди не належать операції з фінансовими активами, які здійснюються фінансовими установами при наданні ними фінансових послуг, перелік яких визначено ст.4 закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» чи іншими законами, що регулюють окремі ринки фінансових послуг.
В той же час, в проекті відсутні чітко визначені критерії, які вказують на «пірамідальність» операцій. З одного боку, це дає можливість регулятору підвести під аналізоване діяння будь-які операції, що важливо з огляду на хитромудрі "винаходи" організаторів "ошуканських схем.
На думку експертів, розпливчастість базового визначення може стати інструментом тиску на добросовісних учасників ринку.
Крім цього, проектом установлена заборона навмисного створення умов для фінансової піраміди, пропозиції участі в ній або залучення фінансових активів за допомогою фінансової піраміди, а за порушення заборони вводиться кримінальна відповідальність.
Для цього пропонується доповнити Кримінальний кодекс і передбачити в ньому відразу ж після шахрайства ст. 1901 «Фінансові піраміди» з санкціями у вигляді штрафу від 1,7 тис до 3,4 тис гривень, обмеження волі до 3 років або позбавлення волі на строк до 8 років.

Обсяги активів найбільших пенсійних ринків світу зростають
Згідно з дослідженнями компанії The Towers Watson, за 2012 рік загальний обсяг активів найбільших пенсійних ринків світу збільшився на 8,9% та сягнув $29,75 трлн., що склало 78,3% від їх сукупного ВВП.
Сьогодні до таких ринків належать пенсійні системи тринадцяти країн, зокрема Австралії, Бразилії, Великої Британії, Гонконгу, Ірландії, Канади, Нідерландів, Німеччини, ПАР, США, Франції, Швейцарії, Японії.
Минулорічне зростання загального обсягу активів цих країн є продовженням позитивних тенденцій, розпочатих ще в 2009 році, коли вони збільшилися на 17% та склали 71% від їх сукупного ВВП. При цьому у кризовому 2008 р. загальні пенсійні активи зменшилися на 21% і становили 61% від ВВП. У багатьох із цих держав обсяги пенсійних активів сьогодні перевищують валовий внутрішній продукт. Так, у Нідерландах співвідношення пенсійних активів до ВВП наприкінці 2012 р. було найбільшим і становило 156%, наступні позиції належали Швейцарії – 118%, Великої Британії – 112%, США – 108%, Австралії – 101%.
Водночас у деяких країнах це співвідношення є не дуже великим. Наприклад, у Німеччині воно становить 15%, у Бразилії – 14%, а у Франції – лише 7%. Найкрупнішим пенсійним ринком є США, обсяг пенсійних активів яких на кінець 2012 року дорівнював $16,85 трлн., що становить 56,6% від загального обсягу активів вказаних країн. До п’ятірки лідерів за цим показником також увійшли Японія – $3,72 трлн. (12,5%), Велика Британія – $2,74 трлн. (9,2%), Канада – $1,48 трлн. (5%) та Нідерланди – $1,2 трлн. (4%).
За минулий рік найбільше зросли активи пенсійних фондів Ірландії (на 20,2%), Франції (на 19,5%), Гонконгу (на 15,5%), ПАР (на 14,8%).
Позитивна динаміка зростання пенсійних активів спостерігається протягом останнього десятиріччя. Так, за період з 2002 по 2012 роки середньорічні темпи зростання активів на ринках зазначених 13 країн становили 7,3%. Найбільші середні темпи зростання мали Бразилія – 20,4%, Австралія – 18,2% та Гонконг – 14,4%.
Загальні пенсійні активи семи країн (Австралії, Великобританії, Канади, Нідерландів, США, Швейцарії, Японії) становлять 95% від активів 13 зазначених вище країн. У цих державах пенсійні схеми з визначеними внесками (DC) охоплюють 45% пенсійних активів, а з визначеними виплатами (DB) – 55%. Співвідношення DC та DB схем значно відрізняється в різних країнах. Зокрема, в Австралії та США переважають схеми з визначеними внесками – 81% та 58% відповідно. Схеми з визначеними виплатами превалюють у Японії (98%), Канаді (96%), Нідерландах (94%) та Великої Британії (74%).
У цілому, за останні десять років загальні активи, охоплені схемами DC зросли на 7,8%, водночас активи, охоплені схемами DB – лише на 6,6%. Щодо структури активів сімох найбільших пенсійних ринків, то основним напрямком їх інвестування є вкладення в цінні папери. За станом на кінець 2012 року, 47% загальних пенсійних активів було вкладено в акції, 33% - в облігації. Частка грошових коштів в активах пенсійних фондів становила 1%, а 18% активів було інвестовано в інші інструменти.
Окреслюючи перспективи розвитку світових пенсійних ринків, зарубіжні експерти зазначають, що вони ще відчувають певний вплив світової фінансової кризи. На їхню думку, мінливість ринків збережеться і у поточному році, однак сьогодні пенсійні системи краще підготовлені для боротьби з ризиками.

© 2003-2012  Українське агентство фінансового розвитку