інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку
   Про портал    Послуги та продукти    Контакти    Додаткова інформація
Аналітичні матеріали
Грошово-кредитний ринок
Ринок цінних паперів
Страховий ринок та небанківські
фінансові установи
Стандарти діяльності та управління
Державне регулювання та нагляд
Порадник для інвесторів та споживачів фінансових послуг
Автореферати та книги
Інформаційний довідник
словник термінів і виразів
Гроші, платіжні системи та банки
Кредит, лізинг, факторинг та іпотека
Страховий бізнес
Цінні папери та управління активами
Ф'ючерси, форварди та опціони
Біржі, депозитарії, зберігачі та реєстратори
Рейтингові агентства, кредитні бюро та колекторські компанії
Ризик-менеджмент фінансових установ
Фінансовий маркетинг та інновації
Міжнародні стандарти професійної діяльності
Міжнародні фінансові організації
Останній номер Архів публікацій
Умови передплати
Умови публікації регулярної звітності та іншої обов'язкової інформації
Події за червень 2012 року
на головну
Перелік способів фінансування житлового будівництва
пропонується законодавчо визначити
У Верховній Раді зареєстровано проект закону «Про внесення змін до частини третьої статті 4 Закону України «Про інвестиційну діяльність» (реєстраційний ¹2206а), внесений народним депутатом В. Зубиком. Документ передбачає запровадження на законодавчому рівні переліку способів залучення забудовниками коштів від осіб під час продажу квартир у багатоквартирних будинках.
Згідно з ним, інвестування та фінансування будівництва об'єктів житлового будівництва з використанням недержавних коштів, залучених від фізичних та юридичних осіб, у тому числі в управління, може здійснюватися через фонди фінансування будівництва, фонди операцій з нерухомістю, інститути спільного інвестування, а також шляхом випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечується одиницею такої нерухомості, а також іншими способами, що не суперечать діючому законодавству.

Кількість небанківських фінансових установ в Україні зростає
За даними Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг станом на 1 травня 2013 року загальна кількість фінустанов, внесених до реєстру, становила 2 064, що виявилося на 1,1% більше показника початку поточного року (2041).
Кількість кредитних установ за січень-квітень поточного року зросла з 708 до 719 (кредитних спілок – з 617 до 620, інших кредитних установ – з 91 до 99), ломбардів – з 473 до 478, страхових компаній – з 414 до 415, фінансових компаній – з 312 до 324. При цьому кількість довірчих товариств як і на початку року становила 2, а інших фінансових установ – 1. Разом з тим, кількість НПФ зменшилася з 94 до 89, а адміністраторів НПФ – з 37 до 36.

Господарських товариств з державною часткою стає менше
За даними Фонду державного майна України, станом на 01.04.2013 року, у Реєстрі корпоративних прав держави обліковувалося 599 господарських товариств, у статутному капіталі яких є державна частка.
З них: 270 господарських товариств (45,07% загальної кількості) мали в статутному капіталі державну частку понад 50, (147 господарських товариств або 24,54% мали державну частку 100%); 163 господарських товариства (27,21%) – державну частку розміром від 25 до 50%; 166 господарських товариств (27,71%) – державну частку менше 25%.
Фонд держмайна та його регіональні відділення безпосередньо здійснювали управління 430 об’єктами з корпоративними правами держави (71,78% загальної кількості), з них 138 об’єктів з контрольними держпакетами. Міністерства та інші центральні й місцеві органи виконавчої влади управляли корпоративними правами 169 господарських товариств (28,21% загальної кількості), з них 138 об’єктів з контрольними держпакетами.
Протягом І кварталу 2013 року загальна кількість господарських товариств з державними частками зменшилася на 30 компаній.
Так, кількість об’єктів з державною часткою до 25% зменшилася на 34 товариства, від 25 до 50% – на 20 товариств, від 50 до 100% – на 3 товариства.
За інформацією Фонду держмайна, у І кварталі 2013 року дивіденди на корпоративні права держави до Державного бюджету не надходили.
Станом на початок квітня 2013 року, провадження у справі про банкрутство було порушено щодо 77 господарських товариств, у статутних капіталах яких державна частка перевищує 50%.
Із загальної кількості зазначених об’єктів у стадії розпорядження майном перебували 7 товариств, у стадії санації – 40, а у процесі ліквідації – 30.

Правила торгівлі цінними паперами змінено
НКЦПФР схвалила проект рішення «Про затвердження Змін до Правил (умов) здійснення діяльності з торгівлі цінними паперами: брокерської діяльності, дилерської діяльності, андеррайтингу, управління цінними паперами.
Зміни до Правил пов’язані із актуалізацією положень, що регулюють маржинальні операції та функціонування фондових бірж. Крім того, в удосконалених Правилах встановлено вимоги до РЕПО-договорів, які здійснюються поза фондовими біржами, дано визначення РЕПО-заявок на продаж і на купівлю та ін.
Також документом детально визначаються вимоги до діяльності з управління цінними паперами, андерайтингу, можливості торговця надавати консультації стосовно купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів своїм клієнтам тощо.
Нормативним актом розширено перелік прав та обов’язків торговця, зокрема, щодо здійснення функцій податкового агента по операціях з цінними паперами, які він здійснює для клієнта, згідно з Податковим кодексом.

Дематеріалізація іменних цінних паперів здійснюватиметься за новим Положенням
НКЦПФР схвалила проект рішення «Про затвердження Положення про порядок дематеріалізації іменних цінних паперів».
Цим документом визначається порядок переведення у бездокументарну форму існування іменних цінних паперів, які до дня опублікування закону «Про депозитарну систему України» були випущені у документарній формі. При цьому його дія не поширюється на акції та інвестиційні сертифікати, процедура дематеріалізації яких вже унормована відповідними актами регулятора фондового ринку.

Визначені вимоги до радника з інвестиційних питань Накопичувального пенсійного фонду
НКЦПФР схвалила проект нової редакції Положення про вимоги до радника з інвестиційних питань Накопичувального пенсійного фонду.
Цей нормативний акт встановлюватиме вимоги до претендентів на участь у конкурсі з обрання радника з інвестиційних питань Ради Накопичувального пенсійного фонду щодо кваліфікаційного рівня, досвіду роботи, ділової репутації тощо. Нова редакція Положення враховує пропозиції і побажання професійних учасників фондового ринку та профільних міністерств та відомств, з якими попередньо погоджувався документ.
На думку розробників цього документу він сприятиме підвищенню ефективності та прозорості функціонування накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, зниженню ризиків втрати та знецінення пенсійних активів, покращенню державного регулювання та контролю у даній сфері.

Затверджено порядок звітування Центрального депозитарію перед регулятором
НКЦПФР затвердила «Положення про порядок звітування Центральним депозитарієм цінних паперів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку». Цим нормативно-правовим актом встановлюються вимоги до порядку, строків та об’єму інформації, яка подається до Комісії. У документі визначено, які дані та з якою періодичністю має надавати Центральний депозитарій регулятору ринку цінних паперів.

Механізм контролю за акціонерними товариствами може бути замінено
В Україні може бути знищене таке явище як «блокуючий пакет акцій».
Це може статися через зниження кворуму проведення загальних зборів акціонерного товариства з «60%+1 акція» до «50%+1 акція».
Така норма передбачена у законопроекті ¹2035 «Про внесення змін до закону «Про акціонерні товариства».
На думку аналітиків зменшення кворуму призведе до справжньої революції, тому що використання блокпакету є типовим методом конкурентної боротьби в Україні. Або ж збереження інвестицій. Це коли молодший партнер спеціально тримає блокпакет, аби старший партнер його не «кинув». То ж, на всіх цих «інвесторів» – чекає доволі цікава доля.
Більшість експертів вважають, що шанси прийняття закону доволі значні.
Серед позитиву, зниження кворуму проведення загальних зборів акціонерного товариства до 50% + 1 акція посилює вплив уряду на державну власність.
Це дуже важливо для вирішення спірних питань з різного роду «укрнафтами».
Звісно, це підвищує інтерес до державної власності, і може призвести до зростання потенційних доходів від приватизації.
Дана норма також послаблює чи зменшує вартість корпоративної власності певних промислово-фінансових груп та їх власників, які не витратили своєчасно кошти для набуття абсолютного контролю над нею, а мінімізували витрати лише підтриманням статус-кво в рамках існуючого законодавства.
Зняття існуючої норми кворуму може привести до активізації обігу акцій підприємств.
В українському законодавстві, порівняно з міжнародним, планка кворуму завищена. Так, наприклад, у Франції загальні збори акціонерів чинні за наявності акціонерів, які володіють в сукупності 25% акцій, в інших країнах – 30–50%.

Швейцарія дозволить своїм банкам розкривати інформацію про клієнтів
Уряд Швейцарії заявив про свій намір дозволити банкам розкривати інформацію по американських клієнтах, що дозволить завершити довгу суперечку з США з приводу ухиляння від сплати податків, передає New York Times. Швейцарські банки будуть передавати США інформацію про своїх клієнтів і платити штрафи в обмін на обіцянку влади США не пред'являти до них звинувачень. Кредитні організації, щодо яких вже ведуться розслідування, але які погодяться на співпрацю з владою США, можливо, отримають відстрочку кримінального переслідування або кримінальне переслідування відносно них буде припинено.
Скільки доведеться заплатити банкам, поки невідомо, але за деякими оцінками сукупна сума штрафів складе від $7 до $10 млрд. Кредитні організації повинні будуть прийняти рішення про свою участь в цій програмі протягом року. Відповідно до угоди, уряд Швейцарії не буде обкладатися будь-якими штрафами. Крім США, Європейський Союз також чинить тиск на банківську систему, вимагаючи розкриття інформації. Також ЄС чинить тиск на Люксембург і Австрію, схиляючи їх до перегляду своїх правил, в результаті чого, Швейцарія може залишитися без союзників у блоці.
Американським клієнтам швейцарських банків, які не розкривали інформацію про свої рахунки добровільно, можливо, будуть пред'являтися звинувачення в ухиленні від сплати податків. Останнім часом такі звинувачення були пред'явлені десяткам американців. Досі уряд Швейцарії чинив опір пропозиціям про кооперацію, бо банківська таємниця тривалий час привертала великих іноземних вкладників, які не бажають розкривати інформацію про свої рахунки.
У 2012 році США звинуватили в пособництві тим, хто ухиляється від сплати податків, найстаріший банк Швейцарії – Wegelin & Company, який у січні 2013 року визнав себе винним. За заявою представників США, за цією справою підуть і інші процеси. На думку експертів, ще в 2009 році швейцарські банки зрозуміли, що більше не зможуть проводити всі види операцій. Так, в 2009 році найбільший швейцарський банк UBS погодився вступити з США в договір про відстрочення кримінального переслідування. У результаті фінансова організація передала США імена 4,5 тис. клієнтів і заплатила штраф у розмірі $780 млн після визнання себе винною в наданні послуг по укриттю від сплати податків американським громадянам.

Захист депозитів приватних осіб в ЄС буде посилено
В Європейському союзі розроблені нові правила розподілу збитків під час банкрутства банку. Передбачається, що вони забезпечать додатковий захист депозитів приватних осіб і невеликих компаній за рахунок великих корпорацій та пріоритетних власників облігацій.
Одним з найбільш суперечливих питань в ході обговорень протягом останніх тижнів стала тема, як бути з рахунками банків-банкрутів обсягом більше 100 тис. євро ($131 тис.), застрахованими відповідно до чинного законодавства ЄС.
Більшість країн ЄС хочуть розділяти вартість порятунку банків з приватними інвесторами і кредиторами, але багато хто стурбований тим, що перекладення збитків на вкладників банків, як це сталося під час нещодавнього випадку з Кіпром, може підірвати довіру до банків і дестабілізувати економіку в цілому.
Проекти документів з викладенням нових правил свідчать, що влада прагне знайти баланс між цими двома позиціями. З проектів випливає, що великим депозитам, які належать окремим особам і компаніям зі штатом до 250 співробітників і доходом менше 50 млн євро на рік, загрожують втрати тільки після інших кредиторів, у тому числі великих корпорацій і власників облігацій з переважним правом вимоги.

Індія створить банк для жінок
До жовтня 2013 року в Індії повинен з'явитися спеціалізований державний банк для жінок, в якому будуть працювати лише жінки. Аналогічні банки вже працюють в Пакистані і Танзанії.
Сьогодні більше 26% індійських жінок мають рахунок у банку – проти 46% чоловіків. Багато індійських жінок віддають свою зарплату чоловікам – притому що за статистикою, жінки більш економні, ніж чоловіки. Є сенс, щоб у них були свої банківські рахунки. Проте, на думку окремих експертів, банк для жінок не допоможе підвищити їх соціальний статус і економічну активність, оскільки в Індії існує безліч глибоких інституціональних проблем, які якраз і призводять до фінансової ізоляції жінок. Кредитні організації не люблять давати жінкам кредит, оскільки вони найчастіше працюють вдома і не відносяться до формального сектору економіки. Крім того, банки зазвичай вимагають заставу, а більшість жінок в Індії не мають власності.
Деякі аналітики вважають, що більше користі принесуть країні кооперативні банки, а інші впевнені, що проблему необхідно вирішувати за допомогою інтеграції в фінансове співтовариство одночасно і жінок, і чоловіків. Так, в Індії доступність банків взагалі дуже низька, у тому числі і для чоловіків. У країні налічується понад 650 тис. сіл, а відділень банків – всього близько 100 тис. Таким чином, у переважній кількості сіл немає жодного відділення.

© 2003-2012  Українське агентство фінансового розвитку